Olejár Martin

Zariadenie na meranie procesných veličín pri osových operáciách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7392

Dátum: 01.04.2016

Autori: Korenko Maroš, Bujna Marián, Cviklovič Vladimír, Pap Miroslav, Olejár Martin, Drlička Róbert

MPK: G01L 1/18, B23B 39/12

Značky: zariadenie, osových, procesných, meranie, veličin, operáciách

Text:

...adresy z paralelného portu sa definuj e, ktorá z procesných veličín bude aktuálne meraná. Po spustení programu sú ako prvé odmerané povrchové teploty obrábanej vzorky prostredníctvom termoelektrických snímačov teploty, a potom je odmeraná osová sila a krútiaci moment prostredníctvom tenzometrických snímačov sily. Všetky tieto procesné veličiny sú reprezentované napäťovými signálmi v rozsahu 0 - 5 V. Dĺžka merania jednotlivých procesných...

Zariadenie na experimentálne meranie priebehu teploty pri vŕtaní

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7307

Dátum: 03.12.2015

Autori: Kročko Vladimír, Korenko Maroš, Drlička Róbert, Abrahám Rudolf, Cviklovič Vladimír, Olejár Martin

MPK: B23B 39/00, G01K 7/02

Značky: priebehu, vrtání, teploty, experimentálne, meranie, zariadenie

Text:

...je navrhnutá tak, aby bolo možné v materiáli vytvoriť kanáliky s dutinou, do ktorej je vložený spoj termočlánku. Otvory sú vyvftané tangenciálne do takej hĺbky, aby po vložení termočlánku jeho spoj vyčnieval z vnútorného otvoru puzdra niekoľko desatín milimetra. To zabezpečí styk termočlánku so vzorkou vloženou do puzdra. Na definovanie kontaktu hlavice spoja termočlánku o steny otvoru na jeho stálu polohu boli vytvorené radiálne otvory...

Zariadenie na meranie veľkosti vyosenia náradia strojovej súpravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7271

Dátum: 03.11.2015

Autori: Hrubý Dušan, Rataj Vladimír, Galambošová Jana, Cviklovič Vladimír, Olejár Martin

MPK: G01B 11/27, G01B 5/24

Značky: súpravy, náradia, veľkosti, zariadenie, strojovej, meranie, vyosenia

Text:

...a komunikačnému modulu, pričom zariadenie je napáj ané z akumulátora.Oba konce laniek lankových snímačov sú pripojené na záves náradia strojovej sústavy v presne definovanej dĺžke. Vzdialenosť a je nameraná ľavým lankovým snímačom a vzdialenosť b je nameraná pravým lankovým snímačom. Uhol vyosenia g sa vypočíta s využitím vlastností pravouhlého trojuholníka. Výstupná veličina lankových snímačov je elektrický odpor, ktorý sa pomocou...

Zapojenie na meranie elektrického prúdu odoberaného zo zdroja sínusovými invertormi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7091

Dátum: 05.05.2015

Autori: Cviklovič Vladimír, Olejár Martin

MPK: G01R 19/00, G01R 19/25

Značky: zdroja, sínusovými, elektrického, meranie, prúdu, odoberaného, zapojenie, invertormi

Text:

...tvoria významnú časť energie potrebnej na presnú analýzu parametrov invertora. Nami navrhnutá metóda na meranie prúdu rýchly AD prevodník nepotrebuje, pretože sme na účel zachytenia čo najväčšieho množstva frekvenčných zložiek použili analógový integračný filter s rýchlymi operačnými zosilňovačmi.Meraný elektrický prúd preteká kalibrovaným meracím rezistorom, čo na ňom spôsobí úbytok napätia podľa Ohmovho zákona. Napätie je zosilnené...

Spôsob merania infiltrácie pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6936

Dátum: 04.11.2014

Autori: Hrubý Dušan, Lukáč Ondrej, Olejár Martin, Cviklovič Vladimír

MPK: G01F 23/28, G01F 13/00, G01N 13/00...

Značky: infiltrácie, pôdy, spôsob, merania

Text:

...podobe s využitím štandardizovaných tabuľkových súborov.Vysielané ultrazvukové vlny sú generovane v generátore, ktorý je riadený mikroprocesorom. Výstup generátora nie je výkonovo uspôsobený na priame pripojenie k vysielačom, preto je nutné na tento účel použiť zosilňovač s potrebným výkonom. Vysielané impulzy sú krátke, nepresahujú čas deviatich periód, no na zabezpečenie spoľahlivého odrazu s možnosťou presného zachytenia a spracovanie...

Záznamový systém polohovej identifikácie zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6925

Dátum: 03.10.2014

Autori: Lendelová Jana, Pogran Štefan, Cviklovič Vladimír, Olejár Martin

MPK: A01K 1/035, A01K 29/00

Značky: zvierat, identifikácie, polohovej, systém, záznamový

Text:

...prepojenie v rámci modulov jedného boxu. Blok pre asynchrónnu sériovú komunikáciu (UART - univerzálny asynchrónny prijímač - ďalej UART) je pripojený na prevodník UART/RS-485 a je spojený s hlavnou komunikačnou linkou medzi boxami a jednotkou na zber údajov. Meraná je aj teplota vnútri zariadení kvôli zamedzeniu systematických chýb z dôvodu veľmi vysokých teplôt.Navrhované riešenie používa vlnu s frekvenciou 40 kHz, pretože hovädzí...

Spôsob riadenia autonómneho dvojosového polohovacieho solárneho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6791

Dátum: 03.06.2014

Autori: Cviklovič Vladimír, Olejár Martin, Palková Zuzana

MPK: H01L 31/042, F24J 2/40, F24J 2/54...

Značky: solárneho, systému, dvojosového, autonómneho, polohovacieho, riadenia, spôsob

Text:

...tohto technického riešenia je, že zabezpečuje optimálnu priestorovú orientáciu FV panelov a maximálne využitie dopadajúceho slnečného žiarenia na premenu na elektrickú energiu, pričom nie je po 10trebné robiť korekčné prepočty vzhľadom na lokalitu použitia a bez viazania na orientáciu objektu, na ktorom bude systém umiestnený.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené prostredníctvom obrázkov 1 až 6. Na obr. l je...

Zariadenie pre úpravu oceliarenskej trosky počas vylievania do troskových vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262650

Dátum: 14.03.1989

Autori: Rusín Milan, Bodík Rudolf, Zeť Stanislav, Takáč Karol, Olejár Martin, Uhliar Milan

MPK: C21C 5/36

Značky: vozov, oceliarenskej, úpravu, vylievania, zariadenie, počas, trosky, troskových

Text:

...v podstate V rozsahu teplôt od 1 520 OC do 920 °C. Množstvo pridávaného vápenca, a tým aj množstvo vypáleného vápna v troske je mimo iného dané vyššie uvedeným množstvom tepla, ktoré je v troske. pri súčasnej technológii nevyužité, k dispozícii. samočinné nastavovanie prúdu vápence do prúdu trosky zabezpečuje vysokú intenzitu premiešania oboch substancii, čím sa dosiahne maximálna pružnosť ztuhlej trosky. súčasne nevznikajú dalšie nároky...

Zariadenie pre reguláciu úpravy oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 261700

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zeť Stanislav, Takáč Karol, Rusín Milan, Bodík Rudolf, Olejár Martin, Uhliar Milan

MPK: C21C 5/36

Značky: reguláciu, oceliarskej, trosky, zariadenie, úpravy

Text:

...podľa vynálezu spočívajú v tom, že bez použitia vody ako chladia-ceho média sa jednoduchým a velmi bezpečným spôsobom, ktorý vylučuje vodíko-vé explozie, dosiahne úplne rozpadová a použitelná troska so zvýšeným podielom bázických zložiek takmer úplne disociovaanýcha tým vysokoefekitívne použiteľných pri výrobe sur-ovéiho železa. Najvýznamnejším účinkom zariadenia podľa vynálezu je využitie odpadového tepla tekutej trosky na účinný rozklad...

Spôsob úpravy užitnej oceliarskej trosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255327

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bartko Ladislav, Zeť Stanislav, Telecký Ľudovít, Rusnák Ján, Uhliar Milan, Olejár Martin, Gabáni Štefan, Janok Jan

MPK: C21C 5/36

Značky: trosky, oceliarskej, úpravy, užitnej, spôsob

Text:

...»o rôznej zrnibosti s výskytom až 50 pod 20 mm s možnostmi využitia do agjlomeratžntaj vszidzlçy po pomletí na požadovanú zrnitosť do 3 mm. V tejto frekcii je aj Väčší podiel chemicky neviazaných pridávaných karbonábov odrolených, čo je pre eglomeračný proces výhodné a umožňuje zvýšiť podiel spotreby upravenej voči neupravenej oceliarenskej troske do 55 0/0 a pri vysoknopecnom procese o 20 0/0 pri využití wostávaajúcełro výskytu...

Zariadenie na triedenie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238569

Dátum: 01.12.1987

Autor: Olejár Martin

MPK: B07B 1/10

Značky: materiálov, sypkých, zariadenie, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre triedenie materiálov v úpravniach rúd, uhlia, v lomoch a pod. Pozostáva z nekonečného pásu tvoreného dvojicou Gallových reťazí 3, pričom v protiľahlých okách reťazí sú otočne uložené konce hriadelok 4. Kolmo k pozdĺžnej osi hriadelok 4 sú k nim pripevnené tyče 5. S výhodou sú hriadeľky 4 na jednom konci opatrené vačkou 6. Postupnou zmenou polohy tyčí 5 dochádza k samočisteniu roštu.

Bubnový rošt

Načítavanie...

Číslo patentu: 224040

Dátum: 15.04.1986

Autor: Olejár Martin

Značky: bubnový, rošt

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový rošt pre odstraňovanie cudzích, kusových predmetov zo sypkých hmôt, vyznačujúci sa tým, že je tvorený dvojicou sú osých kotúčov (1), navzájom prepojených na obvode otočne uloženými hriadeľkami (2), pričom kolmo k pozdĺžnej ose týchto hriadeľok (2) sú pripevnené triediace tyče (3).