Oetiker Hans

Hadicová svorka a nástroj na jej uzatvorenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286722

Dátum: 11.03.2009

Autori: Meier Ulrich, Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: nástroj, hadicová, uzatvorenie, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Z pásového materiálu vložky, ktorá sa používa pri obvyklých hadicových svorkách na premostenie štrbiny uška a je typicky zhotovená z ocele so skratkou X10CrNi18-8, s hrúbkou 0,3 mm, s obsahom uhlíka v rozsahu od 0,05 do 0,15 % hmotn., obsahom kremíka najviac 2,00 % hmotn., obsahom mangánu najviac 2,00 % hmotn., maximálnym obsahom fosforu 0,045 % hmotn. a obsahom síry menej ako 0,015 % hmotn., je vyrobená hadicová svorka na ohraničené priemery v...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286558

Dátum: 08.12.2008

Autori: Meier Ulrich, Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Na docielenie priebežne hladkej, bez medzier, vnútornej plochy hadicovej svorky, ktorá vychádza z možnej kratšej dĺžky pásového materiálu, má vnútorný koncový úsek (11) pásu jazýček (17), ktorého dĺžka predstavuje približne polovicu rozmeru, o ktorý je hadicová svorka pri utiahnutí zúžená. Jazýček (17) je v prvej polovici uťahovacieho pohybu vedený priečne na pozdĺžny smer pásu od výstupku (23) zasahujúceho do zárezu (24) vo vonkajšom úseku...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285760

Dátum: 27.06.2007

Autori: Oetiker Hans, Meier Ulrich

MPK: F16L 33/02

Značky: hadicová, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Pri otvorenej hadicovej svorke s prekrývajúcimi sa koncami pásky vonkajšia časť (11) pásky, vychádzajúc z jej konca, má otvor (12), zvlnenie (13), tzv. Oetikerovo uško (14), prerazený otvor - vybratie (15) a háčik (16). Zatiaľčo vnútorná časť (17) pásky, vychádzajúc z jej konca, má háčik (21) na zavesenie do otvoru (12), hladkú oblasť (20), preklenujúcu zvlnenie (13), uško (14) a jazýček (18) s výstupkom (19), prenikajúcim cez vybratie (15)....

Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 285157

Dátum: 19.06.2006

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/02

Značky: spojenie, usporiadanie, hrán, dvoch, spona, kruhová, koncových, zvierací, pásu, úsekov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (1, 5) pásu, pričom prvá koncová spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je v zábere v príslušnom vybraní v druhej koncovej spojovacej hrane (7), pričom jazyk (21) je vytvorený v pozdĺžnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené v pozdĺžnom smere v odstupe, a oblasti vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho...

Zvierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283905

Dátum: 22.03.2004

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, B65D 63/10, B65D 63/02...

Značky: zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11) na uťahovanie okolo upínaného predmetu, vytvorený z pásikového materiálu v podstate konštantnej hrúbky, pričom zvierací pásik (11) obsahuje jazýčkovitý výbežok (30) na jednom konci a upevňovací otvor (21) vytvorený v blízkosti druhého konca zvieracieho pásika (11) a v jeho rovine, pričom jazýčkovitý výbežok (30) a upevňovací otvor (21) vzájomne spolupôsobia na držanie zvieracieho pásika (11) v utiahnutom...

Zvierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283531

Dátum: 04.08.2003

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11), prostriedky v zvieracom pásiku na umožňovanie osadenia zvierky na predmete, ktorý ňou má byť upínaný, ktoré zahŕňajú uťahovací prostriedok (16) v blízkosti jedného konca pásika (11) na uťahovanie zvierky okolo upínaného predmetu, ako aj zaisťovanie tak zvieracej sily, ako aj kompenzáciu tolerancií, a ďalší kompenzačný prostriedok na kompenzáciu tolerancií, odlišný od uťahovacieho prostriedku (16),...

Vysokotlaková spojka a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283184

Dátum: 17.02.2003

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/20

Značky: spojka, použitie, vysokotlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlaková spojka má vsuvkovú konštrukciu (10) a objímkový člen (30) spolupôsobiaci so vsuvkovou konštrukciou (10) na vymedzovanie priestoru na uloženie hadicového predmetu (40), keď je osadený nasunutý cez vsuvkovú konštrukciu (10). Vsuvková konštrukcia (10) má hlavnú časť (11), spojovaciu časť (12) vybiehajúcu na jednu stranu a priečne rebrovanú vsuvkovú časť vybiehajúcu na druhú stranu. Pri vytváraní spoja s vystuženou hadicou (40),...

Spoj dvoch plošných častí pozdĺž ich dvoch koncových okrajov a spôsob jeho zhotovovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 283090

Dátum: 27.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: B23K 33/00, B23K 26/00, F16B 5/08...

Značky: plošných, zhotovovania, pozdľž, částí, dvoch, okrajov, koncových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj dvoch plošných častí (1, 5) je vytvorený pozdĺž ich dvoch okrajov (3, 7), ktoré prebiehajú navzájom spolu rovnobežne aspoň pozdĺž spoločného úseku a obsahujú najmenej jeden zámkový prídržný prostriedok (9) vybiehajúci z okraja (3) prvej plošnej časti (1) za okraj (7) druhej plošnej časti (5) do tvarovo doplnkového výrezu v druhej plošnej časti (5) a zaberajúci tvarovo zaisťovacím spôsobom zozadu, pri pohľade od priečnych okrajov, do...

Otvorená zvierka na opakované použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283084

Dátum: 27.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: otvorená, použitie, opakované, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Otvorená zvierka na opakované použitie, predovšetkým typu bez ušiek, obsahuje zvierací pásik (11) majúci vzájomne sa prekrývajúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (11a, 11b), upravené na oddeliteľné vzájomné spojenie, vybavené zodpovedajúcimi prvými prelismi (29, 16) na uťahovací záber nástroja na uťahovanie zvieracieho pásika okolo predmetu, ktorý ním má byť upínaný. Na vnútornej a vonkajšej pásikovej časti (11a, 11b) sú vytvorené...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282935

Dátum: 05.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/06

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu obsahuje zvierací pásik (11) majúci navzájom sa prekrývajúcu vnútornú pásikovú časť (11b) a vonkajšiu pásikovú časť (11a), mechanické vzájomné spojenie medzi vnútornou a vonkajšou pásikovou časťou (11b, 11a), upínací prostriedok (41) na upínanie svorky okolo predmetu, ktorý ňou má byť upevňovaný, a pružinový prostriedok (110), tvorený časťou samostatnou vzhľadom na zvierací pásik (11) a majúci konvexný tvar na vytváranie...

Zvierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282291

Dátum: 12.11.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: spôsob, výroby, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11) vybavený uťahovacími prostriedkami vo forme prelisových výbežkov (16, 17) na uťahovanie zvierky okolo predmetu, ako hadica na vsuvke, a prostriedok (30) na kompenzáciu tolerancií celého tolerančného rozmedzia. Prostriedok (30) na kompenzáciu tolerancií je tvorený vystrihnutým pozdĺžnym štrbinovitým otvorom (31) tak, že šírkovo oslabené bočné časti (33a, 33b) zvieracieho pásika, ponechané po oboch stranách...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281713

Dátum: 11.05.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/24

Značky: svorka, samouťahovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Samouťahovacia svorka obsahuje zvierací pásik (21) vyrobený z pružinovej ocele, majúci cez seba presahujúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (21a, 21b), pričom vnútorná pásiková časť (21a) zvieracieho pásika je vybavená jazýčkovitým útvarom so šírkou menšou, ako je šírka zvieracieho pásika, a vonkajšia pásiková časť (21b) je vybavená pretiahnutou štrbinou (22) na zasúvanie jazýčkovitého útvaru vnútornej pásikovej časti (21a). Vnútorná...

Pás majúci danú šírku a vytvorený z materiálu v podstate nevykazujúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere

Načítavanie...

Číslo patentu: 280637

Dátum: 16.05.2000

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: šírku, smere, pozdĺžnom, podstatě, pružnú, vytvorený, materiálů, rozťažnosť, nevykazujúceho, svojom, majúci, danú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pásu vytvoreného z materiálu v podstate nemajúceho pružnú rozťažnosť vo svojom pozdĺžnom smere, ako napríklad z plechu. Je určený na použite predovšetkým ako zvierací pás tvarovaný do svorky, ktorému je dodávaná pružná rozťažnosť v jeho pozdĺžnom smere vybraním časti vnútornej plochy a vonkajších okrajových častí pásu. Vybrania pásu sú vytvorené v najmenej jednej pásovej sekcii (20) telesa (10) pásu s bočnými vybraniami (22) v...

Zariadenie na pripevnenie vyvažovacieho protizávažia k otáčavej súčiastke

Načítavanie...

Číslo patentu: 280630

Dátum: 16.05.2000

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16F 15/32, F16F 15/34

Značky: protizávažia, pripevnenie, otáčavej, súčiastke, vyvažovacieho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na pripevnenie vyvažovacieho protizávažia k otáčavej súčiastke zahŕňa protizávažie (40) vopred určenej veľkosti a hmotnosti, zvierku prispôsobenú na upnutie okolo vonkajšieho obvodu otáčavej súčiastky s protizávažím vo vopred určenej polohe pri presnej fixácii tejto polohy vzhľadom na obvod otáčavej súčiastky. Zvierka vo forme otvoreného zvieracieho pásika (10) s navzájom mechanicky spojenými voľnými koncami obsahuje pozdĺžne pružnú...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280353

Dátum: 10.12.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/00, F16B 2/08

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka pozostáva zo zvieracieho pásika (11) s voľnými koncami preloženými cez seba a obsahujúceho mechanické spojovacie prostriedky na mechanické spojenie vzájomne sa presahujúcich koncov k sebe a prostriedky na vyvíjanie zvieracej sily na predmet, okolo ktorého je svorka upnutá. Zvierací pásik (11) je vytvorený z materiálu, ktorý v podstate nie je pružne preťahovateľný vo svojom pozdĺžnom smere a je vybavený v najmenej jednej pásikovej sekcii...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280091

Dátum: 06.08.1999

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/08, F16L 33/00

Značky: otvoreného, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu na použitie na otáčavých častiach má zvieraciu pásku (11) majúcu páskové časti (11a, 11b), prekrývajúce sa v inštalovanom stave svorky okolo upínacieho predmetu, s mechanickým spojom na spojenie navzájom sa prekrývajúcich páskových častí, obsahujúcim aspoň jeden smerom von vybiehajúci hákovitý prvok (31', 32') uspôsobený na zasunutie do upevňovacieho otvoru vytvoreného v presahujúcej vonkajšej páskovej časti (11a) a s...

Zariadenie na spájanie dvoch okrajov pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278933

Dátum: 08.04.1998

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 5/07, B65D 63/02, F16B 2/08...

Značky: dvoch, zariadenie, pásov, spájanie, okrajov

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zariadenia spočíva v tom, že z prvého okraja (33) prvého pásu (31) vyčnievajúci aspoň jeden spojovací prvok (39) zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35). Súčasne aspoň jeden výstupok (47, 49) vyčnievajúci z prvého okraja (33) prvého pásu (31) v smere časti spojovacieho prvku (39), ktorá zapadá do vybrania (43) v druhom okraji (37) druhého pásu (35), a je bočne oddelený od spojovacieho prvku (39), dosadá do výrezu...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281436

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová svorka má zvierací pásik vybavený na jednom konci jazýčkovitým výbežkom (20) a na druhom konci (30) štrbinovitým otvorom (31). Smerom von vybiehajúce háčikové prostriedky (23) na jazýčkovitom výbežku (20) sú uspôsobené na záber s vyhnutou koncovou časťou (35) druhého konca, ktorá má takú dĺžku, že malá časť štrbinovitého otvoru je prítomná vo vyhnutej koncovej časti, v dôsledku čoho je hĺbka malej časti štrbinovitého otvoru...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281435

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, samouťahovacia

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová samouťahovacia svorka má prvú uvoľnenú polohu, v ktorej svorka vyvíja zvieracie pôsobenie, a druhú nezvieraciu polohu, v ktorej je svorka (11) pod predpätím v dôsledku svojej vlastnej pružnej schopnosti. Na zaisťovacie pridržiavanie svorky v jej druhej polohe je jeden koniec zvieracieho pásika vybavený jazýčkovitým výbežkom (20), zatiaľ čo druhý koniec je vybavený dvoma pozdĺžne usporiadanými štrbinovitými otvormi (36, 35),...

Svorka skrutkového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279636

Dátum: 11.05.1994

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/04

Značky: skrutkového, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka obsahuje zvierací pásik (21), ktorého prvý koniec je prehnutý späť k sebe a je upevnený k časti zvieracieho pásika pod ním ležiacej tak, že tvorí prvú kapsovitú slučku (23), v ktorej je uložený prvý, aspoň čiastočne okrúhly uťahovací člen (24), ďalej samostatnú pásikovú časť (30), ktorej jeden koniec (32) je tiež prehnutý smerom dozadu na jeho obvodovo usporiadanú hlavnú časť (31) kvôli vytvoreniu druhej kapsovitej slučky (33), v ktorej...

Zvierka a kliešte na jej zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279538

Dátum: 18.03.1992

Autor: Oetiker Hans

MPK: B65D 63/06, B65D 63/04, F16L 33/02...

Značky: zvierka, zovretie, kliešte

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka tvorená zvierkovým pásom (11), ktorého aspoň jedno plasticky deformovateľné oko (12) obsahuje dve, v podstate von vystupujúce prírubové časti (13), prechádzajúce do spoločnej mostíkovej časti (14), je opatrená najmenej jedným deformovateľným prvkom, ktorý je tvorený výstužným členom (20), ktorý je oddelený od zvierkového pásu (11), pripojený zvonka k oku (12) a ktorého hrúbka je väčšia, ako je hrúbka zvierkového pásu (11). Kliešte na...

Vysokotlakový spoj hadice so vsuvkou a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281437

Dátum: 16.07.1991

Autor: Oetiker Hans

MPK: B21D 39/00, B21D 53/00, F16L 33/20...

Značky: vsuvkou, hadice, vysokotlakový, vytvárania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlakový spoj hadice obsahuje rozťahovateľnú vsuvku (110) a sťahovateľný objímkový člen (120), medzi ktorými je zovretá hadica (130). Trubicovitý objímkový člen (120) valcového tvaru sa nasadí cez voľný koniec hadice (130), voľný koniec hadice s objímkovým členom (120) sa nasunie na zasunovaciu časť (114) vsuvky (110), načo sa vnútorný priemer rebrovanej zasunovacej časti (114) roztiahne na rozmer, ktorý zodpovedá v podstate bežnému...