Odstrčil Libor

Turniketový podavač, zejména jemnozrnného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269450

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 1/00, B22D 11/10

Značky: turniketový, podávač, materiálů, sypkého, jemnozrnného, zejména

Text:

...tlakového média.výhodou turniketového podsvače podle vynálezu je eliminace profukovéní a protlačování nejjemnědších podílů gjemnozmného sypkého materiálu mezi Jeho lopatkami a vnitřním véloovým prostoru skříně, Protože tyto materiály Jsou z důvodu odstranění potíží při ,jejich přemístování načeřovány tlakovým plynným médiem, ,je možno toto medium nebo i plynné médium při dodáväní Jemnozrnněho sypkého materiálu z prostředí nomálního...

Zařízení k tlakovému dávkování licích prášků při plynulém odlévání kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268480

Dátum: 14.03.1990

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B22D 11/10, B22D 1/00

Značky: licích, tlakovému, kovů, zařízení, prášků, dávkování, plynulém, odlévání

Text:

...spojovacím potrubím se zásobníkem plynnáho média. Dále je podstatou to, že střední část výsuvněho náetavce a výstupní strana pneumatické roury mají osazení, mezi nimiž je vložena tlsčná pružina a rovněž i to, že výsuvný nástavec je pákovým mechanismem spojen s hřídelea turniketováho podavače.Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je optimální rozproetření licích prášku na hladinu kovu v lcrystalizátoru s zajištění jejich vysoká přolnosti...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Voznica Luděk, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/46

Značky: sypkých, třídění, granulometrické, vibrační, třídič, materiálů, propadový

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...

Bubnový třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263112

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: bubnový, třídič

Text:

...vy~ nálezu spočívá především ve zvětšení využití plochy pláště bub-nu pro třídící funkcí tedy absolutní zvětšení třídící plochý.Toho se dosáhne tím, že pásnice bubnu pro jeho odvalování se na nosných kolech mají větší průměrgnež je průměr pláště bubnus třídíoími plochami, přičemž třídící plocha je situována i v zákrytu pod pásnicemi. V prostoru mezi pásnicemi s třídící plochou jsou umístěny límoe ve tvaru pláště komolého kužele, které...

Bubnový třídič pro třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263062

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: sypkých, třídění, materiálů, třídič, bubnový

Text:

...buben je uložen na symetrickém systému dvou řad nosných Kladok.uchycených.na.nosném základu- Z uvedených àvouřad Kladek je jedna řada, případně část táto jeäně řaày,pohánčna,čímž dochází-k nucenémunodvàlovánítříőícího bubna na kladkácą a tím K jeho rotaci. Tato rotace spolu se sklonom osy hubou způ~ sobuje převalování, sklouzávâní po vnitřních stěnácn bubnu,a tím třídění sypkého materiálu a současně jeho postup ve smčru sklonu bubnu.v 0...

Zařízení pro přívod sypkého materiálu k vibračnímu třídiči nebo podavači

Načítavanie...

Číslo patentu: 253657

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Vraga Jindřich, Schneider Petr

MPK: B65G 53/42, B65G 47/18

Značky: sypkého, materiálů, zařízení, přívod, podávací, vibračnímu, třídicí

Text:

...anebo alternativně mimo vibrační třídič a podavač do prostorqpřed vibračním třídičem nebo podavačem, a to při přesunu sklopné tryohtýřovité výsypky z jedné krajní polohy do druhé. Přitom není nutno zastavovat přívod sypkého materiálu do zařízení, nebot v místě kde na své dráze se vyústění sklopné trychtýřovité výsypky přibližuje k okraji třídící nebo podávací plochy vibračního třídiče nebo podavače, v kteréžto oblasti je největší nebezpečí...

Vibrační zařízení pro násypky, zásobníky a skluzy sypkých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253077

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Pastrňák Josef

MPK: B65D 88/66

Značky: zařízení, skluzy, sypkých, zásobníky, látek, násypky, vibrační

Text:

...náročnost a složitost otočného uložení tělesa vibrátoru v základní desce vibrátoru, kde otočné uložení musí dovolovat otáčivý pohyb s minimálním točivým odporem při současné odolnosti proti kmitavým silám značné velikosti. Další nevýhodou je pouze jednoúčelová použitelnost popsaného speciálního provedení vibrátoru a tím také nemožnost jeho náhrady jiným typem příložného vibrátoru.Všechny uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro násypky,...

Pásový elektromagnetický separátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238499

Dátum: 01.10.1987

Autori: Voznica Luděk, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B03C 1/16

Značky: separátor, elektromagnetický, pásový

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit na poddajném nekončitém pásu elektromagnetického separátoru příčné lišty, které by vykazovaly oproti dosud známým vyšší životnost. Za tím účelem jsou příčné lišty vytvořeny z kombinace poddajného pásu a kovových prvků, kde poddajný pás vytváří vysunutou smyčku, jejíž podélná osa je kolmá ke směru pohybu nekonečného poddajného pásu separátoru, kde uvnitř smyčky je vložen výztužný kovový prvek a na obou vnějších...

Tlumič kinetické energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238205

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubín Sáva, Košťál Jiří, Pastrňák Josef, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/34, B65G 65/30

Značky: materiálů, energie, sypkých, tlumič, kinetické

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit tlumič kinetické energie sypkých materiálů pohybujících se ve výsypce, násypce, skluzu a podobně za účelem ušetření rázů, erozivních účinků a podobné následné technologické zařízení. Za tímto účelem je tlumič tvořen řadou tyčí, které jsou svými jedněmi konci uchyceny v pružných lůžkách, pevně spojených s výsypkou, jejichž podélné osy jsou odkloněny od horizontály o úhel od 0 do 45° ve směru pohybu sypkých materiálů.

Vibrační zařízení s přímočarým kmitavým pohybem, s vyměnitelnou podávací nebo dopravní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238169

Dátum: 01.05.1987

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B65G 27/08

Značky: podávací, vibrační, plochou, přímočarým, vyměnitelnou, pohybem, kmitavým, dopravní, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit vibrační zařízení s přímočarým kmitavým pohybem a s vyměnitelnou podávací nebo dopravní plochou pro sypké materiály, u kterého dojde k přenosu všech sil mezi skříní a podávací nebo dopravní plochou. Zatím účelem jsou ke spodní straně podávací nebo dopravní plochy volnými konci svých ramen připevněny profilové tyče tvaru písmene - L - nebo nerovnoramenného písmene - U s podélnou osou situovanou kolmo k podélné ose...

Bruska laboratorních vzorků kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250643

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Miklenda Jiří, Voznica Luděk, Kubín Sáva

MPK: B24B 41/06

Značky: bruska, kovů, vzorků, laboratorních

Text:

...ve svislém aměru, dále z držáku vzorku, 2 ústrojí pre posuv do záběru brushého kotouče ve svislém směru, dále 2 ústrojí pro posuv držáku vzorku v horizontálním aněru s 2 nosnéhosloupu sesvislou osou, jehož podstata spočívá v tom, že na spodni části nosného sloupu je kyvně ve vodorovné rovině uložen držák lsboratorníhovzorku kovu ve tvaru vidlice, jehož spodní rameno má podélnou drážku,ve ktoré je suvně uložen svislý palec, výotředně...

Vibrátor s rotujícím nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250394

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubín Sáva, Vraga Jindřich, Odstrčil Libor, Schneider Petr

MPK: B06B 1/16, B06B 1/12

Značky: nevývažkem, vibrátor, rotujícím

Text:

...tak,aby eliniinoval průhyb hřídele, vznikající z odstředivé síly rotujících nevývažků prvního systéníu, které s cílem vyosení maximální odstředivé síly při minímálním průhybu hřídele jsou zpravidla situovány co nejblíže ke koncům hřídele.Výhodou tohoto provedení je, že průhyb hřídele je tímto způsobem eliminován při jakékoliv rychlosti otáčení hřídele vždy stejně. Nevýhodou však je podobné jako u prvně popsaného provedení nutnost...

Vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238121

Dátum: 16.02.1987

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/28

Značky: podávač, třídič, sypké, materiály, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály, který umožňuje jeho pružné zavěšení nebo podepření na základové konstrukci. Ke skříni vibračního třídiče nebo podávače jsou pevně připevněny její nosné čepy, k nosným čepům jsou připevněny pružné závěsné nebo podpěrné prvky, případně jejich kombinace, podpěrné prvky sestávají z objímek, které jsou opatřeny lůžky pro uložení podpěrných pružin, svislé osy lůžek jsou vůči...

Vibrační třídič pro sypké materiály se dvěma nevývažkovými vibrátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247950

Dátum: 15.01.1987

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/36

Značky: vibrační, vibrátory, třídič, dvěma, sypké, nevývažkovými, materiály

Text:

...vibračního třídiče.Uvedené nedostatky dosud známých vibračních třídičů se dvěma nevývažkovými Vibrátory se odstraní vibračním třídičem se dvěma nevývažkovými Vibrátory podle vynálezu, jehož skříň je v principu tvořena dvěma bočnicemi. mezi nimiž jsou pevně uchyceny pŕíčné nosníky, kde bočnice mají v bočním pohledu tvar obdělhíka nebo lichoběžníka, jehož podstata spočívá V tm,že na jedněch dalších stranách obou bočnic je rozebiratelnými spoji...

Způsob separace ferromagnetických předmětů ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236507

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

MPK: B03C 1/20

Značky: separace, způsob, předmětů, ferromagnetických, sypkého, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu separace ferromagnetických kovových předmětů ze sypkého v materiálu, přepravovaného pásovým dopravníkem, pásovým elektromagnetickým separátorem umístěným nad výsypným koncem pásového dopravníku, jehož podélná osa je v půdorysném pohledu přibližně souosá s podélnou osou pásového dopravníku. Rychlost pásu pásového dopravníku je k rychlosti pásu pásového elektromagnetického separátoru v poměru 1:(1,1 až 1,5).

Závěsná tyčová clona nad vibračním zařízením pro třídění nebo dopravu sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233014

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kubín Sáva, Voznica Luděk, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/46

Značky: závěsná, zařízením, sypkých, clona, tyčová, materiálů, třídění, vibračním, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření regulačního prvku pro zajištění určité požadované výšky vrstvy sypkého materiálu, který působí současně jako sekundární závaží. Uvedeného účelu se dosáhne závěsnou tyčovou clonou podle vynálezu, sestávající z tyčí 1 umístěných vedle sebe v řadě šikmo vůči směru postupu sypkého materiálu 9 po vibračním zařízení 10, kde horní část každé tyče 1 je připevněna k pouzdru 2, volně uloženém na hřídeli 3 a dolní část je...

Stěrač třídiče s otáčivými disky

Načítavanie...

Číslo patentu: 229399

Dátum: 01.04.1986

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/46

Značky: stěrač, otáčivými, disky, třídiče

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit stěrač třídiče s otáčivými disky sypkých lepivých materiálů, který sestává z tyčí připevněných k držákům a zasahujících do mezer mezi jednotlivými disky třídiče. Tyče stěrače jsou za účelem jednoduchého připevnění k držákům provedeny ve tvaru vidlic s roztečí ramen rovnou rozteči mezer mezi dvěma otáčivými disky třídiče.

Způsob a zařízení pro zhotovování a sestavování tyčové třídicí plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 228700

Dátum: 15.03.1986

Autori: Voznica Luděk, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/00

Značky: třídicí, plochy, způsob, sestavování, zařízení, zhotovování, tyčové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k provádění způsobu podle bodu 1, vyznačené tím, že sestává ze základního tělesa (1), ve kterém je upraven žlábek (2), kde na základním tělesu (1) je uložen držák tyčí (3), sestávající z plošné desky (4) s výřezy pro uložení tyčí (3) vedle sebe a příložné desky (5), která je s plošnou deskou (4) mechanicky spojena.

Podávací plocha vibračních třídičů, podávavačů a dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221566

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

Značky: podávací, plocha, dopravníku, vibračních, třídičů, podávavačů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podávací plochy vibračního třídiče, podávače a dopravníku, která je tvořena kovovou abrazivzdornou deskou (1), která je opatřena nosiči (2) z pružného nekovového materiálu, zejména pryže, s níž jsou spojeny lepením nebo vulkanizací. Nosiče (2) jsou opatřené drážkami (3), rovnoběžnými s podélnou osou třídiče, podávače a dopravníku, kterými jsou nasunuty na plochých lištách (4), pevně spojených se skříní (5) vibračního třídiče,...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221248

Dátum: 15.01.1986

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor

Značky: přepravovaného, předmětů, materiálů, sypkého, zařízení, magnetickou, proudu, feromagnetických, separaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů z proudu přepravovaného sypkého materiálu (5) na dopravníku (2), které sestává z pásového elektromagnetického separátoru (1), zavěšeného nad výsypným koncem dopravníku (2) a to na pevné konstrukci (6) lany (7) a (8), z nichž lano (8), spojené s částí pásového elektromagnetického separátoru (1), bližší k pásovému dopravníku (2) je spojeno se zvedacím zařízením (3),...

Způsob postupného měření hmotnostního zatížení elektromagnetu separátoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 220672

Dátum: 15.12.1985

Autori: Žák Pavel, Kubín Sáva, Delong Alfréd, Odstrčil Libor, Hrabec František, Heger Antonín

Značky: zařízení, separátoru, zatížení, elektromagnetů, provádění, postupného, měření, způsob, hmotnostního

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit postupné měření hmotnostního zatížení elektromagnetu separátoru, které se provádí sčítáním změn magnetického toku, vyvolávaných magnetickými předměty přitaženými elektromagnetem. Zařízení k tomuto účelu sestává z cívek, obepínajících jho elektromagnetu, které jsou napojeny na zesilovač, jehož výstup je napojen na převodník napětí frekvence, který je svým výstupem spojen s vratným čítačem, spojeným s porovnávacím...

Vibrační roštnicový třídič s kaskádovitou třídicí plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220650

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

Značky: kaskádovitou, třídicí, roštnicový, vibrační, plochou, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního roštnicového třídiče s kaskádovitou třídicí plochou pro třídění sypké hmoty, u kterého jsou jednotlivé kaskády (3) uspořádány tak, že plynulá spojnice výstupních hran (1) jejich horních rovinných ploch (2) vytváří konvexní plochu. Kaskádovitá třídicí plocha je uložena ve vibrační skříni (4), ke které je připevněn vibrátor (5). Vibrační roštnicový třídič podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu a...

Závěsná tyčová clona vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220617

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kopka Bedřich, Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Caletka Miloslav

Značky: sypkého, vibrační, materiálů, dopravník, vyústění, podávač, násypky, clona, přívod, skluzu, zásobníku, třídič, závěsná, tyčová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné tyčové clony vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník. Podstata závěsné tyčové clony, podle vynálezu spočívá v tom, že spodní konce jednotlivých tyčí (1) jsou zahnuty proti směru toku sypkého materiálu (4) po vibračním třídiči (5), podavači a dopravníku. Její výhodou je to, že udržuje rovnoměrnou výšku sypkého materiálu (4) na vibračním třídiči (5) po...

Způsob úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222330

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kouřil Jan, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: její, vsázky, strusky, zpětné, agregátu, ocelárenské, způsob, hutnických, úpravy, využití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy ocelárenské strusky pro její zpětné využití jako vsázky do hutnických agregátu,zejména vysokých a ocelářských pecí. Úprava ocelářské strusky se provádí tak, že se nejdříve roztřídí podle velikosti zrn na nadsítný a podsítný podíl při hranici třídění v rozmezí 70 až 100 mm, načež z nadsítného podílu strusky oddělí kovové podíly. Další úprava strusky se může provést tak, že veškerý zbylý nadsítný podíl strusky se...

Přírubový spoj převodové skříně pohonu s ložiskovou skříní hřídele diskového třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220527

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: skříně, převodové, skříní, přírubový, třídiče, ložiskovou, pohonů, hřídele, diskového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přírubového spoje převodové skříně (7) pohonu s ložiskovou skříní (3) hřídele (4) diskového třídiče, a to prostřednictvím mezipříruby (6), rozebíratelně spojené buď s ložiskovou skříní (3), anebo s přírubou (11) převodové skříně (7) pohonu. Mezipříruba (6) je opatřena nosnými drážkami (8) svorníků s hlavou, které jsou v nich uloženy přestavitelně. Tohoto přírubového spoje lze použít ve strojírenství všeobecně všude tam, kde je...

Úprava kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220526

Dátum: 15.11.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: dopravníku, podávací, úprava, kaskádovité, třídiče, vibračního, podavače, plochy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kaskádovité podávací plochy vibračního třídiče, podavače a dopravníku, sestávající ze sendvičových desek s funkčními vrstvami z kovového nebo jiného otěruvzdorného materiálu, například pryže. Nosné vrstvy mohou být navíc opatřeny tuhými spojovacími deskami pro jejich pevné spojení s nosnou částí vibračního třídiče, podavače a dopravníku. Jednotlivé sendvičové desky jdou uspořádány tak, funkční vrstva jedné sendvičové...

Podpěrný trámec elektricky vyhřívané třídicí plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220465

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kubín Sáva, Žák Pavel, Odstrčil Libor

Značky: vyhřívané, trámec, plochy, podpěrný, třídicí, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká podpěrného trámce elektricky vyhřívané třídicí plochy, která sestává ze soustavy vedle sebe uspořádaných jednotlivých drátů (4), jejichž konce jsou spojeny se skříní třídiče, používaného zejména pro třídění vlhkých materiálů jako například uhlí při přípravě koksárenské vsázky. Podpěrný trámec sestává z podlouhlého nosníku (1) na jedné straně opatřeného izolační lištou (2), která je opatřena vodicími drážkami (3) jednotlivých...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220184

Dátum: 15.10.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: materiálů, feromagnetických, separaci, magnetickou, sypkého, předmětů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkého materiálu (3), dopravovaného na pásových nebo žlabových dopravnících (2). Elektromagnetický separátor (1) je zavěšen nad dopravníkem (2) na pevné konstrukci (4) táhly (5) prostřednictvím pružin (6). Názorně je zařízení podle vynálezu znázorněno na obr. 1 přiloženého výkresu.

Vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 219764

Dátum: 15.09.1985

Autori: Caletka Miroslav, Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Kopka Bedřich

Značky: násypky, sypkého, třídič, vyústění, podávač, zásobníku, skluzu, dopravník, materiálů, přívod, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník, které je opatřeno závěsnou clonou z tyčí, které jsou volně zavěšeny v řadě napříč směru toku sypkého materiálu po vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku. Prodloužené osy tyčí (1) závěsné clony jsou vůči spodnímu konci spodní stěny (2) vyústění (5) skluzu, zásobníku a násypky předsazeny ve směru toku (P) sypkého...

Diskový třídič pro třídění sypkých lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227546

Dátum: 01.09.1985

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: třídič, materiálů, sypkých, třídění, lepivých, diskový

Zhrnutie / Anotácia:

Diskový třídič pro třídění sypkých lepivých materiálů, vyznačený tím, že jeho první hřídel (3), ve směru postupu tříděného sypkého lepivého materiálu po třídiči, je opatřen pláštěm (8), jehož podélná osa je paralelní s osou vedlejšího hřídele (3) s disky (4).

Vibrační třídič pro třidění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218679

Dátum: 15.04.1985

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: třídič, třídění, materiálů, vibrační, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká vibračního třídiče pro třídění sypkých materiálů, zejména aglomerátů, který sestává ze skříně (1) třídiče, ke které je připevněn vibrátor (2), a ve které jsou uspořádány kolmo na směr toku tříděného sypkého materiálu třídicí lišty (3), tvořící třídicí plochu. Uspořádání vibrátoru (2) je provedeno tak, že směr jeho vektoru kmitání svírá s kolmicí, vedenou na nejkratší spojnici (5) náběhové a výběhové hrany dvou sousedních...

Nevývažkový vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 218297

Dátum: 15.02.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: nevývažkový, vibrátor

Zhrnutie / Anotácia:

Nevývažkový vibrátor podle vynálezu je určen k pohonu vibračních zařízení, zejména ke třídění hmot, a řeší možnost regulování odstředivé síly vyvozované při provozu vibračních zařízení. Vibrátor je tvořen hřídelem otočně uloženým ve skříni, opatřené v horní části kryty. Na hřídeli jsou uspořádány nevývažky upevněné ke hřídeli svary. Podstatou vynálezu je, že nevývažky ve tvaru poloviny dutých válcových těles jsou opatřeny závitovými otvory pro...

Výpusť zásobníku sypkých lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214426

Dátum: 01.07.1984

Autori: Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: materiálů, sypkých, výpusť, lepivých, zásobníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výpustě zásobníku (l) sypkých lepivých materiálů, která sestává z volně na zásobníku (1) zavěšené násypky (4). Na násypce (4) může být zavěšen vibrační podavač (7). Schematicky je výpusť zásobníku (l) znázorněna na výkresu. Výpusť zásobníku zamezuje tvorbě kleneb a nálepů sypkých lepivých materiálů na stěnách zásobníku (1) a je vhodná pro zásobníky (l), používané v hutích, energetice, chemickém průmyslu a podobně.

Zařízení pro vynášení zrnitých lepivých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214425

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bělunek Bohumír, Odstrčil Libor, Kubín Sáva

Značky: vynášení, materiálů, zařízení, zásobníku, zrnitých, lepivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vynášení zrnitých lepivých materiálů ze zásobní ku, které je tvořeno vyústěním (1) zásobníku a vibračním podavačem (6) s vibrátorem (7) a s jednostranně čelně u zavřeným žlabem (2), který je upraven pod vyústěním (l) zásobníku. Nejméně jedna ze stěn a to buď přední čelní stě na (5) vyústění (l) zásobníku a nebo je ho zadní čelní stěna (3) a nebo zadní čelní stěna (4) žlabu (2) jsou zakřiveny směrem k otevřené přední...

Závěsná tyčová clona vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222563

Dátum: 01.02.1984

Autori: Kubín Sáva, Caletka Miroslav, Kopka Bedřich, Odstrčil Libor

Značky: závěsná, zásobníku, vyústění, clona, násypky, tyčová, skluzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné tyčové clony vyústění zásobníku,skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník, kde tyče(1)závěsné clony jsou opatřeny rameny(6) pro uchycení závaží 8, jejichž osy jsou kolmé na podélné osy tyčí(1). Takto provedenou závěsnou tyčovou clonou lze regulovat rovnoměrnou tloušťku sypkého materiálu(3) na vibračním podavači (4), třídiči nebo dopravníku a to vyvozením rozdílných silových...

Zařízení pro magnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215820

Dátum: 20.12.1983

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Žák Pavel

Značky: materiálů, zařízení, separaci, předmětů, sypkých, magnetickou, feromagnetických

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro elektromagnetickou separaci feromagnetických předmětů ze sypkých materiálů, kde cívky elektromagnetu tvoří sekce oddělené od sebe vzduchovými kanály, jimiž je poháněn chladicí vzduch dodávaný ventilátorem.