Novotný Tomáš

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Klečka Tomáš, Svoboda Pavel, Štemberk Pavel, Sedláčková Simona, Kolář Karel, Záruba Jan, Novotný Tomáš

MPK: C04B 18/04

Značky: stavebných, výroby, spôsob, hmot, kompozitných, prvkov, poréznych, najmä, prefabrikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Zapojení pro zjišťování izolačního stavu potrubí uloženého v chráničce

Načítavanie...

Číslo patentu: 260518

Dátum: 15.12.1998

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: G08C 21/00

Značky: uloženého, stavu, izolačního, zjišťování, zapojení, chráničce, potrubí

Text:

...do spodních i povrchových vod při poškození ropovodu a k požárům v důsledku úniku značného množství plynu z plynovodu.Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ve vzdálenosti od chráničky maximálně 10 km se mezi potrubí a pomocné uzemnění pripojí signální generátor a v propojovacím objektu chráničky se přípojuje postupně milivoltmetr mezi chráničku s potrubí, potrubí a pomocný zemnič a chráničku a pomocný...

Zapojení pro měření intenzity proudového pole v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264870

Dátum: 12.09.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: G01V 3/22

Značky: zapojení, měření, proudového, intenzity

Text:

...přímém odečtu velikosti intenzity proudového pole. Tím se značně zvyšuje operativnost oelého měření, které umožňuje komplexní informaci o situaci ve sledovaném místě.Další výhodou je kompenzace diferenčního napětí mezi referenčními elektrodsmi. Tím je umožněn přímý odečet napětí mezi elektrodami a také není nutné zvyšovat vzdálenost mezi nimi, což značně zvyšuje spolehlivkost odečtu a přesnost měření. Příklad zapojení podle vynálezu je...

Zapojení pro měření polarizačního potenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264360

Dátum: 12.07.1989

Autori: Valoušek Rudolf, Novotný Tomáš

MPK: G01R 21/06

Značky: polarizačního, zapojení, měření, potenciálu

Text:

...v důsledku použití elektronického impedančního převodníku, jehož vstupní odpor může být při použití moderních operačních zesilovačů větší než 1010 ohm. To umožňuje měřit na libovolně malých pomocných kovových elektrodách.Další výhodou je možnost měřit při periodickém.zapťnání a odpínání vzorku od potrubí při současném synchronním záznamu polarizačního potenciüu registračním voltmetrem.Při použití uvedeného zapojení jsou měření...

Zapojení měničového zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262138

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Tomáš, Valoušek Rudolf

MPK: H02M 3/135

Značky: zapojení, meničového, zdroje

Text:

...ophoelosktríokého vazebního členu, jehož řídící dioda je .kłatodou spojene s odporem, .který je při~ pojen druhým xvývodem na záporný pól vý» stupu zdroje a anoda je spojene s anodou Zenerovy ~dĺ 0 dy, Která je spoje-na katodou s kiaudnýem pólem výstupu zdroje.Hlavní výhodou tohoto vynátlezu je přesná regulace výstupního napětí změnou střídy budícich impulsů astabilního obvodu s minimální spotřebou elektrické energie zpětnnovazebnim...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 233759

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

MPK: C23F 13/00

Značky: zapojení, usměrňovače, ochrany, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače katodické ochrany vhodného zejména pro usměrňovače osazené polovodičovými součástkami. Vynález řeší problém vhodného provedení usměrňovače, který umožňuje snadné provádění korozních měření jedné osobě bez pomoci další osoby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti jsou připojeny řídicí obvody, které jsou spojeny se silovými obvody, které jsou spojeny s potrubím a anodovým uzemněním, řídicí obvody...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 233758

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel

MPK: C23F 13/00

Značky: usměrňovače, zapojení, ochrany, katodické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení usměrňovače katodické ochrany vhodného zejména pro ručně řízený provoz. Vynález řeší problém vhodnější regulace usměrňovače katodické ochrany. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti je přes oddělovací obvody připojen regulační člen, který je přes filtrační a ochranné obvody spojen s referenčním odporem, který je připojen k výstupu usměrňovače, regulační člen je dále spojen s řídicími obvody, které jsou také...

Zapojení pro katodickou ochranu úložných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 233504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Veleta Pavel, Novotný Pavel, Novotný Tomáš

MPK: H02P 13/24

Značky: úložných, zařízení, katodickou, zapojení, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro katodickou ochranu úložných zařízení, například potrubních linek a nádrží. Vynález řeší problém vhodného provedení zdroje pro katodickou ochranu určeného do oblastí s bludnými proudy i bez nich s ohledem na zajištění minimálních ztrát elektrické energie. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí svorce 1 je přes odrušovací filtr 2 připojen usměrňovací a filtrační člen 3, jehož výstup je propojen přes spínací...

Zapojení ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 230103

Dátum: 01.05.1986

Autori: Novotný Tomáš, Veleta Pavel, Valoušek Rudolf

MPK: C23F 13/00

Značky: aktivní, protikorozní, zjišťování, ochrany, zařízení, zapojení, poruchového, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení ke zjišťování poruchového stavu zařízení aktivní protikorozní ochrany, např. usměrňovače, vyznačující se tím, že výstup obvodu (l) pro měření ochranného proudu je spojen se vstupem obvodu (2) pro rozlišení úrovně, jehož výstupy jsou připojeny na generátory (3),(4),(5) logického signálu, jejichž výstupy jsou zapojeny na vstupy vyhodnocovacího obvodu (11), přičemž výstup obvodu (6) pro měření potenciálu úložné zařízení - půda je spojen...

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223406

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veleta Pavel, Polák Josef, Novotný Tomáš

Značky: odporu, průměrné, potrubí, způsob, pomocí, zemního, izolace, měření, vodivosti, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká korozního průzkumu v terénu, tj. zjištění kvality izolačního povlaku podzemního potrubí pro účely katodické ochrany a řeší problém stanovení průměrné vodivosti izolace pomocí měření zemního odporu potrubí. Pracovní postup spočívá v tom, že se změří postupně zemní odpor potrubí ve vzdálenostech maximálně 2 km podél trasy v místech vybudovaných standardních měřicích objektů, načež se stanoví hodnota průměrné vodivosti izolace...

Způsob stanovení průměrné vodivosti izolace v zemi uloženého izolovaného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220487

Dátum: 15.11.1985

Autori: Veleta Pavel, Novotný Tomáš

Značky: potrubí, izolace, izolovaného, uloženého, stanovení, způsob, průměrné, vodivosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření průměrné vodivosti izolace v zemi uložených potrubí i v oblastech s bludnými proudy. Podstatou vynálezu je způsob stanovení průměrné vodivosti izolace výpočtem ze změřeného útlumu potrubí uvažovaného spolu s okolní zeminou za koaxiální vedení, kde potrubí představuje vnitřní vodič a okolní zemina vnější. Pro potrubí se nejprve ze známých rozměrů vypočtou primární parametry a ze závislosti útlumu na primárních...

Zapojení usměrňovače katodické ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 218456

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kos Lubor, Veleta Pavel, Novotný Tomáš

Značky: ochrany, katodické, zapojení, usměrňovače

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení vhodného zejména pro výstupní výkony do 200 W. Vynález řeší problém vhodnějšího provedení usměrňovače pro katodickou ochranu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k napájecí síti 1 je připojen síťový transformátor 2, jehož sekundární vinutí vede k usměrňovacímu členu 3, který je dále spojen s regulačním členem 4, tvořeným alespoň jedním tranzistorem, a ten je připojen přes ochranné obvody 5 k potrubí 7 a anodovému...