Novotný Stanislav

Vákuová ochranná sústava na dno nádrže na kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2930

Dátum: 06.08.2001

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/50

Značky: vakuová, sústava, ochranná, nádrže, kvapaliny

Text:

...na výkresochTechnické riešenie bude bližšie .objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1 - zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 -zvislý rez detailom obmeneného vákuového indikačného zariadenia,osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaVpríklade na obr.1 je nádrž (1) vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádržeso...

Nádrž na kvapaliny s ochrannou sústavou zamedzujúcou úniku kvapaliny do okolia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2339

Dátum: 10.12.1999

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B65D 90/24

Značky: kvapaliny, ochrannou, úniku, okolia, sústavou, nádrž, zamedzujúcou

Text:

...na výkresochTechnicke riešenie bude bližšie objasnené pomocou príkladov vyhotovení- obr.1- zvislý rez stojatou valcovou nádržou s ochrannou sústavou na zamedzenie a zisťovanie únikov kvapaliny- obr.2 - zvislý rez detailom obmeneného indikačného zariadenia, osadeného do stávajúcej skladovacej nádrže.Príklady vyhotovenia technického riešeniaV príklade na obrťl je nádrž 1 vytvorená vo forme kovovej stojatej valcovej nádrže so zvislou osou...

Podzemní uskladňovací nádrž s kontrolním prostorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270361

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zronek Josef, Schneider Petr, Vejvoda Josef, Novotný Stanislav, Tesař Jan, Randula Rudolf, Pospíšil Rostislav

MPK: B65D 88/00, E04H 7/00

Značky: nádrž, kontrolním, uskladňovací, podzemní, prostorem

Text:

...stavebních dílů nádrže a menipulace e nimi, tak i z hlediska bezpečnosti práce.odstranění uvedených nedostatku, vytvoření souvieláho prostoru z vnější strany ocelová nádrže při součesném dodržení požadavku na zajištění zvýšení životnosti ocelové nádrže, představuje podzemni uekladňovscí nádrž e kontrolním proetorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že redíální noeníky střechy usklsdňovecí nádrže, jsou prodlouženy ze vnější obvod...

Způsob dobývání strmé sloje kombajnem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266605

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kublín Karel, Novotný Stanislav, Kusák Tomáš, Karásek Zdeněk, Dombrovský Zdeněk

MPK: E21C 41/04

Značky: strmé, dobývání, způsob, sloje, kombajnem

Text:

...rychlosti dopravy na způsob toku těživa v zásobníku, který v tomto případě představuje prostor tvořený uhelným pilířem, prüvodními horninami sloje a ochranným hrazením mechanizované výztužeK hlavním přednostem způsobu mechanizovaného dobývání strmé sloje s regulovanou dopravou těživa v porubu podle vynálezu je docílení vhodné zrnitoeti uhlí, což v upravárenskâm procesu se pak zajištuje méně nákladným zařízením a s menšími celkovými náklady....

Jednotka důlní kombinované výztuže pro nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262524

Dátum: 14.03.1989

Autori: Mynář Vladimír, Tkáč Ivan, Mochel Jiří, Novotný Stanislav, Krumnikl Antonín, Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Dzierža Emil

MPK: E21D 23/00

Značky: kombinované, jednotka, nízké, důlní, sloje, výztuže

Text:

...Lze ji snadněji přizpůsobit různým provozním podmínkám i dopravovat do porubu, montovat i demontovat v důlních podmínkách. Umožňuje dobrý průchod pracovníků výztuží a zvyšuje bezpečnost práce. Ve srovnání 5 dosud u nás převažující individuální výztuží nizkých slojí lze očekávat při použití důlní kombinované výztuže podle vynálezu podstatné zlepšení pracovních podmínek a zvýšení produktivity práce.Na připojených výkresech je zjednodušene...

Zařízení pro kotvení a ovládání polohy vodicího nosníku důlního dobývacího stroje nebo/a dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 261624

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Stanislav, Baránek František, Dzierža Emil, Tkáč Ivan

MPK: E21F 13/10, E21D 23/00

Značky: nosníků, dopravníku, dobývacího, důlního, stroje, zařízení, vodicího, ovládání, kotvení, polohy

Text:

...vodicího nosníku v chodbě. Zařízení podle vynálezu je výrobné i montážne jednoduché a lze je snadno přízpůsobit pro různé podmínky. je použitelná v případě, že je v porubu pouze vodicí nosník i v případě, že je vodicí nosník připojen k trati porubového dopravniku.Na .pripojených výkresech je zjednodušeně znázorněn príklad provedení zařízení po. dle vynálezu - na obr. 1 v půdorysu, na obr. 2 v bokorysu. Na obr. 3 je hydraulické zapojení...

Jednopalubová plovoucí střecha s plováky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258180

Dátum: 15.07.1988

Autori: Pospíšil Rostislav, Novotný Stanislav

MPK: B65D 88/34

Značky: střecha, jednopalubová, plováky, plovoucí

Text:

...části střechy a proniknutí skladovaného media na střechu, plní funkci udržení plovoucí střechy na hladině. Přitom ale nastáva únik media cdvodňovacím potrubím.Popsané nevýhody jsou řešeny jednopalubovou plovoucí střechou s plováky podle vynálezu,sestávající z obvodového prstence, paluby a plováků, jehož podstata spočívá v tom, že plováky,vytvořené z úhelníků a obvodových příček, naplněné pěnovou hmotou, jsou pomocí pevně připojených patek...

Zapojení výkonového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244771

Dátum: 01.06.1988

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02M 7/44

Značky: zapojení, spínače, výkonového

Text:

...výkonového spínače,a tím i od elektrického systému stroje, a to bez nutnosti použití rozmčrnáho a nákladneho transformátomuoNa přiloženém výkresu je znázorněno blokově zepojení výkonovéhospínače podle výnálezu.První spínač l je spojen svým druhým vstupem s druhým spínačem g, svým prvním vstupom je propojen se svorkou 3 řidícího vstupu a svým výstupem je spojen s prvním vstupem transformátoru 5 a s druhým vstupemkontrolního obvodu 5....

Kosmetický přípravek k ošetřování vlasů a pokožky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244387

Dátum: 01.06.1988

Autori: Trojek Radomír, Novotný Stanislav, Ševeík Arnošt

MPK: A61K 7/06

Značky: pokožky, ošetřování, hlavy, kosmetický, vlasů, přípravek

Text:

...pomocných látek používaných v kosnntickýoh připravcich. ktoré samozřejmě vycházejí z moteria fernoceutioa. je možne doáehovat oílenćho efektu, přikládenćho předeviim látkám účinným.- 3 244 337 Výše uvedené nedostatky a problémy jsou odatraněny tím,že V přípravku podle vynilezu se praouje s látkami exaktnč používanými ve farmaoii a že vyšlo z jejich dobře definovaných vlastností což umožňuje s jistotou předpokládat i výsledný efekt...

Zařízení pro korekci polohy jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256777

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ševčík Arnošt, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav

MPK: E21D 23/04

Značky: zařízení, korekcí, mechanizované, výztuže, polohy, jednotky

Text:

...je připojena výkyvně jedna část eiloveho prvku, jehož opačná část je opatŕena závěeem. V zâvěsu je uložená alespoň jedna dvojice pák. Volný konec prvni oáky je epojen a připojoào vaci doskou a volný konec druhé páky je spojen e opěrouuej Hlavni výhodou navrhovaného zařízení je, že vytváří eamo~ etatnou kompaktni jednotku montovatelnoupodle potřeby na lev»-vou nebo pravou boční stěnu základového rámu, popřípedě na le»vou nebo pravou stranu...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 244568

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Hercik Petr, Brejcha Josef, Uhrová Hana, Uher Libo

MPK: C08G 18/C

Značky: spôsob, polyesterpolyolov, výroby

Text:

...prípadne polykarboxylovými kyselinomi, alebo ich anhydridmi a/alebo laktónmi V množstvách, potrebných na dosiahnutie požadovaných vlastností produktu.Navrhovaný postup výroby polyesterpolyolov možno urýchlovať známymi. katalyzátormi csterifllíácie, preesterilikácie, resp. transesteriiikácie i polyesteritikácie V množstvách nutných na dosiahnutie technicky a ekonomicky Výhodnej rýchlosti reakčných zložiek bez nežiadúcich vedľajších reakcií....

Spoj potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253659

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zahel Jaromír, Dzierža Emil, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Smutek Josef

MPK: F16L 27/12, E21F 15/08

Značky: potrubí

Text:

....na výrobu s údržbou než zařízení s posuvnými přírubami. nNa připojených výkresoch jsou zjednodušeně znázorněny v částečném řezu svíslou rovinou, procházející osou potrubí,tři příklady provedení spoje potrubí podle vyuálozu. V základním provedení je.na obr. l znázornčn spoj potrubí V aplikaci u mechanizovaného výfuku, například podle československého autorského osvčäčení č. 222790, jehož další části nejsou zobrazeny. Mechanízovaný výfuk...

Otočná upínka pro upnutí obrobku při stavebnioovém uspořádání upínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247388

Dátum: 16.11.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: upnutí, otočná, upínačů, uspořádání, stavebnioovém, obrobků, upínka

Text:

...stroje. Při případných poruchách lze urychlit opravu výměnou otočné upínky jako celku.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn případ konkrétního provedení otočné upínky pro upnutí obrobkü při stavebnicovém uspořádání upínačů podle vynálezu, kde na obr. 1 je řez upínkou ve vertikální rovině a na obr. 2 v levé polovině řez šoupátkem V horizontální rovině a v pravé polovině půdorysný pohled na otočnou upínku.otočná upínka je na...

Způsob dobývání variabilních slojí užitných nerostů, zejména uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253062

Dátum: 15.10.1987

Autori: Schellong Lubomír, Gottweis Jiří, Novotný Stanislav, Matula Jan, Pekárek František, Dzierža Emil, Děngl Jiří

MPK: E21C 41/00

Značky: způsob, dobývání, uhlí, zejména, nerostu, variabilních, sloji, užitných

Text:

...závalovém štítu, sklopným pilířovým štítem, dvěma porubovými dopravníky a stropnicí spočívajicí nejméně na dvou stojkách.Jeho podstata spočívá v tom, že se po jednom záběru dobývacího stroje a následném přeložení jednotek důlní mechanizované výztuže sklcní jejich stropnicové tahy. Tím zároveň dojde i ke sklopení závalového štítu s vypouštěcím otvorem, a to pod úhlem v rozsahu od.5 ° do 38 °,v závislosti na mocnosti a stavu nadstropní,...

Způsob výroby kationaktivních tenzidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246133

Dátum: 15.09.1987

Autori: Dostál Josef, Anderle Vladislav, Bláha Ivo, Zaoral Milan, Kucharski Maciej, Mužík Josef, Novotný Stanislav

MPK: C11D 1/62, C07C 87/30

Značky: způsob, výroby, kationaktivních, tenzidů

Text:

...nezreagovany aminoeeter. Pokud počet molů dinethylsulfátu na 1 mol aminoesteru II je vyšší, než 1,zůstává v reakční směsi nezreagovaný dimetłwleulfát, který se pak ve vodném prostředí hydrolyzuje na lqeelinu methyleírovou, čímž pH poldeene na hodnotu 2 s eurovína je tím nepouzitelná.Výhodou způeobu výroby dle vynálezu je, že při uvedených poměrech látek není třeba použít organických rozpouětědel pro doaazení snadné menipulovatenosti se...

Rychloupínací ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245669

Dátum: 15.09.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: E02F 3/38, E02F 3/627

Značky: čelního, ústrojí, rychloupínací, traktoru, připojení, nakladače

Text:

...provedení rychloupínacím ústrojí pro připojení čelního nakladače k traktoru je zndzorněno na výln-esech, kde obr. l představuje schematiclcý axonometrický pohled na čelní nakladač a část traktoru s lomerąými nosníky, obr. 2 schematiclcý axonometrický pohled na sdpojerąý čelní nakledač od traktnru a obr. 3 pohled na odpoàený čelný nakladať a částečny schenaticlzý pohled na traktor s částí hydraulického rozvodu spojeného s hydraulickou...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novotný Stanislav, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Breuer Jaromír, Dzierža Emil

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: mechanizované, výztuže, důlní, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Elektrická stanice jako zdroj elektrické energie spolupracující s elektrizační sítí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239660

Dátum: 13.03.1987

Autor: Novotný Stanislav

MPK: H02J 3/40

Značky: elektrické, sítí, energie, elektrizační, zdroj, elektrická, spolupracující, stanice

Text:

...řídicího obvodu 2, fasovi Msendho uemerňevačeVýstup rásovä říasnábo usmörňoveče ,La je pres ěidlo u proudu a stejnosměrnýaesiebvod kjj, proudu připojen k stejnosměrnőmu vstupu L 6, střídače n proudu, jeho výstup je připojen ke ststoru esynohronního stroje 4 s kotvou nekrdtko.Druhý výstup ,L 2 ŕídicího obvodu ž, střídače ,LE proudu je spojen s tídicím vstupea 11 x střídoče LE, proudu, první vstup 1 łídioího obvodu g novi řísendho usmirňovade...

Automatický uzávěr odvodňovacího zařízení, zejména jednopalubových plovoucích střech

Načítavanie...

Číslo patentu: 233635

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pospíšil Rostislav, Novotný Stanislav

MPK: B65D 47/04

Značky: zařízení, automatický, jednopalubových, uzáver, střech, zejména, odvodňovacího, plovoucích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plovoucích střech uskladňovacích nádrží a řeší provedení automatického uzávěru pro případ poruchy. V ochranném plášti vyztuženém výztužnými žebry, opatřeným dnem a trubkou odvodňovacího zařízení, připevněném v přírubě pevně spojené s palubou plovoucí střechy je uložen automatický uzávěr, jehož podstatou je, že plovák (13), uložený ve vodicích lištách (7), má v horní části upevněno sedlo (11) s těsněním (12), které je rozměrově...

Stropnice jednotky výztuže důlní chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247975

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Baránek František, Dzierža Emil, Mynář Vladimír

MPK: E21D 11/00

Značky: výztuže, jednotky, důlní, stropnice, chodby

Text:

...k sobě čelními plochomi, která jsou kolmé na kratší oeu stropnice, přičemž v každá z čelních ploch je připojen alespoň jeden čep, k němu je eymetricky provedeno vybraní. Obě části jsou e výhodou spojeny alespoň jedním táhlem, která je připojeno k úchytu každé z častí stropnice.Stropnice jednotky výztuže důlní chodby podle vynálazu má proti dosavadním stropnicím několik přednosti. Předevěím je vytvořena ze dvou částí nižší hmotnosti...

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 234000

Dátum: 01.12.1986

Autori: Pavlíček Karel, Dzierža Emil, Mynář Vladimír, Ševčík Arnošt, Novotný Stanislav, Baránek František

MPK: E21D 23/00

Značky: jednotky, stropní, částí, zařízení, výztuže, ovládání, mechanizované, důlní, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání polohy stropní části jednotky důlní mechanizované výztuže, zejména pro nízké sloje. Účelem vynálezu je dosažení příznivějšího rozkladu sil, působících na stropní část jednotky důlní mechanizované výztuže. Zařízení je vytvořeno nejméně z jedné dvojice kloubově spojených členů (5, 6), z nichž první člen (5) je připojen ke štítu (31), a druhý člen (6) ke stropnici (30). Alespoň k jednomu z členů (5, 6) je připojen kloubově...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 222834

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt

Značky: jednotka, důlní, mechanizované, výztuže

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení počtu střídavého uvolňování a zatěžování stropu v porubu, ke kterému dochází při přesouvání jednotek mechanizované výztuže. Podstatou vynálezu je, že přesouvací zařízení (32) působí jednak na jednotku (3) mechanizované výztuže tak, že ji přesouvá vždy nejméně o délku, rovnající se dvojnásobku záběru z dobývacího stroje (1), pracujícího v porubu a jednak působí na porubový dopravník (2) tak, že jej přesouvá vždy o...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228216

Dátum: 15.03.1986

Autori: Budírský Stanislav, Rohovský Milan, Dzierža Emil, Novotný Stanislav, Koudelka Karel, Ševčík Arnošt, Lédl Lumír, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Breuer Jaromír

Značky: tlakovému, přetížení, tlakového, zařízení, dynamickému, prostoru, ochranu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti, zlepšení těsnosti plynové komory, zvětšení vstupního průřezu rázového ventilu i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 vytvořen z hlavice 130, posuvně a...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220045

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav

Značky: střechy, zařízení, odvodňovací, plovoucí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu. Odvodňovací zařízení sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu zašroubovaný do nástavce s vnitřním závitem, opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou sděleným zajišťovacím kroužkem, na který je nasunuto přírubové pouzdro s otvory pro šrouby a matice...

Odvodňovací zařízení plovoucí střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220044

Dátum: 15.10.1985

Autori: Novotný Stanislav, Pospíšil Rostislav

Značky: zařízení, střechy, plovoucí, odvodňovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení ramen odvodňovacího zařízení plovoucích střech, umožňuje jejich vzájemný pohyb a zajišťuje těsnost svodu střešních vod. Odvodňovací zařízení plovoucí střechy sestávající z trubek svodu, které jsou propojeny otočnými klouby, kde ucpávkový čep otočného kloubu opatřený drážkami s těsnicími kroužky a střední drážkou pro zajišťovací ložisko je zasunut do vnějšího pouzdra opatřeného otvory se závity, které po uložení...

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 219150

Dátum: 15.07.1985

Autori: Breuer Jaromír, Novotný Stanislav, Ševčík Arnošt, Rohovský Milan, Mynář Vladimír, Dzierža Emil

Značky: stropnice, výztuže, mechanizované, část, jednotky, pilířová

Zhrnutie / Anotácia:

Pilířová část stropnice jednotky mechanizované výztuže, určené k vyztužování pracovního prostoru v hlubinných dolech. Účelem vynálezu je zlepšit zajištění stropu v blízkosti uhelného pilíře při současném oddělení pracovního prostoru v porubu od pilíře, zvýšení bezpečnosti práce a snížení fyzické námahy osádky. Podstatou vynálezu je, že předstropnice 64 a opěrný štít 65 jsou vůči přední části 61 stropnice uloženy výkyvně na společné ose 66, v...

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 225294

Dátum: 01.07.1985

Autori: Lédl Lumír, Ševčík Arnošt, Bena Zdeněk, Tkáč Ivan, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Koudelka Karel

Značky: výztuže, důlní, obvodů, zapojení, mechanizované, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení hydraulického obvodu důlní mechanizované výztuže, vyznačené tím, že k magistrále k větvím (1,2) je připojen přes uzávěr (3) alespoň jeden obvod (4) pro ovládání jednotky výztuže, sestávající z alespoň jednoho rozvaděče (5) a z alespoň jedné hydraulické spojky (6), opatřené prvním hydraulickým zámkem (7), z přesouvacího válce (8) a z rozvodu (9), přičemž za uzávěr (3) alespoň jednoho obvodu (4) pro ovládání jednotky vvztuže je připojen...

Způsob výroby benzamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240973

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mikláš Emil, Novotný Stanislav, Dingl Jioí, Bulla Ján, Matula Jan, Pekárek František

MPK: C07D 233/61

Značky: způsob, výroby, benzamidových, derivátů

Text:

...vzorce I jsou ty látky, v nichž A znamená ethylenovou,trimethylenovou, 3-methyltrimethylenovou nebo tetramethylenovou skupinu, R 1 znamená atom halogenu, aminoskupinu, nitroskupinu, trifluormethylovou skupinu nebo acetoamidoskupinu,alkylový zbytek, například methyl, alkoxykarbonyl nebo alkoxyskupinu o 1 až 4 atomech uhlíku, znamená O nebo 1, 2 nebo 3 a R 4 znamená alkyl, například methyl, v polóze 2 nebo 4 a Q znamená 0 nebo 1.Zvláště...

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 217742

Dátum: 15.02.1985

Autori: Budírský Stanislav, Tkáč Ivan, Lédl Lumír, Thiemel Dieter, Bena Zdeněk, Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt, Koudelka Karel, Dzierža Emil, Rohovský Milan, Novotný Stanislav

Značky: prostoru, dynamickému, ochranu, tlakovému, zařízení, přetížení, tlakového, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu tlakového prostoru proti dynamickému tlakovému přetížení, určené zejména pro hydraulické stojky důlní výztuže. Účelem vynálezu je zlepšení pracovní charakteristiky ochranného zařízení, zmenšení jeho rozměrů a hmotnosti i zjednodušení výroby. Podstatou vynálezu je, že rázový ventil 1 zařízení má uzavírací prvek 13 opatřen otvorem 14, jímž je nasunut na pístku 15, jehož dno je přivráceno k vrtání 17 v uzavíracím prvku 13,...

Jednotka důlné mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 223543

Dátum: 01.05.1984

Autori: Mynář Vladimír, Novotný Stanislav, Dzierža Emil, Ševčík Arnošt

Značky: důlné, výztuže, mechanizované, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže pro dočasné vyztužování stropu v porubu hlubinného uhelného dolu. Účelem vynálezu je zajistit zvýšení kvality základky a zvýšení bezpečnosti práce, rozšířit možnosti použití mechanizované výztuže i pro dobývání s vyuhlováním nadstropu nebo mezistropu. Podstatou vynálezu je, že štít(3) je se stropnicí (4) spojen alespoň jednou čtyřkloubovou vazbou(5), přičemž horní část štítu(3) je odvrácena od hydraulických...