Novotný Petr

Spevnená priekopa alebo jarok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7021

Dátum: 03.02.2015

Autor: Novotný Petr

MPK: E03F 3/04, E01F 5/00, E02B 5/02...

Značky: spevnená, jarok, priekopa

Text:

...vpustu, obrázok 5 bočný rez schodovito usporiadanými tvarovkami so zaústením do vpustu, obrázok 6 perspektívny pohľad na schodovito usporiadané tvarovky so zaústením do vpustu, obrázok 7 bočný rez schodovito usporiadanými tvarovkami v prudkom sklone a s kotvami, obrázok 8 príečny rez schodovito usporiadanými tvarovkami s kotvami, obrázok 9 perspektívny pohľad na tvarovky s lávkou, obrázok 10 bočný rez tvarovkami s lávkou a obrázok 11 priečny...

Priepustok s deformačnou zónou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18101

Dátum: 30.12.2010

Autor: Novotný Petr

MPK: E01F 5/00

Značky: deformačnou, zonou, priepustok

Text:

...V, a uložených za sebou na betónovom základe v cestnej priekope tak, že ramenálôžok priliehajú ku stenám priekopy. Obe ramená každého lôžka sú v homej časti opatrené protiľahlým vodiacim osadením na uloženie deformačných dielov, tvorených sústavou aspoň dvoch priečnych tuhých nosníkov, uložených s možnosťou ich posuvného pohybu vo smere pozdĺžnej osi priekopy. Medzi jednotlivými priečnymi nosníkmí sú vytvorené deformačné medzery a na aspoň...

Spodní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268103

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21B 17/10, E21C 9/00

Značky: spodní, vedení, velkoprůměrovém, vrtné, vodiči, ložisko, hlavy

Text:

...Spodní vodící ložisko je rozebíratelné a po částečně denontáži projde kleštinami vrtacího stroje, což umožňuje dovrténí komínu vrtnou hlavou až k úatí vodícího vrtu. Použití většího počtu apodních vodících ložísek upevněných po celé délce vrtného soutyčí ve vzájemné vzdálenosti závislé na uklonu vrtu umožňuje vedení vrtného aoutyčí v oae vrtu, čímž zabraňuje poškozování soutyčí vlíven obrušování tyčí o stěny vrtu a poěkozování závitů v...

Horní vodicí ložisko pro vedení vrtné hlavy ve velkoprůměrovém vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268102

Dátum: 14.03.1990

Autor: Novotný Petr

MPK: E21B 17/10, E21C 9/00

Značky: ložisko, velkoprůměrovém, vedení, vrtné, horní, vodiči, hlavy

Text:

...nářadí včetně samotné vrtně hlavy i v případě, že vrt prochází menšími tektonickými poruchami.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněn příkled provedení hcrního vodícího ložiska podle vynálezu.Horní vodící ložiska je tvořeno ložiekovým tělescu g, ve kterém je vložen středový hřídel l. Uvnitř ložiskového tělesa 3 jsou u jeho horního a spodního konce na středověm hřídeli 1 usnzena dvě ložiska 2. Ložiska 2 jsou v ložiskovém tělese...

Zařízení pro nastavení a aretaci ramének extensometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262735

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zuvač Miloš, Mirsch Miroslav, Novotný Petr

MPK: G01N 3/62

Značky: ramének, aretaci, extensometru, zařízení, nastavení

Text:

...extensometru tlakem pružiny v zaaretované poloze a na doraz pevného raménka extensometru v odaretované poloze.Hlavní výhodou zařízení dle vynálezu je přesné nastavení aretované vzdálenosti bez vůle v aretačním zařízení, přičemž odklápění pomocí páky zaručuje odaretování bez pohnutí při manipulaci.Další výhodou je možnost dostavení aretované vzdálenosti změnou polohy kladky, která je e pákou spojene bezvůlovým závitovým spojením.Princíp...

Bubínkový číslicový kódovací zámek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258152

Dátum: 15.07.1988

Autori: Babický Jaroslav, Linhart Josef, Novotný Petr

MPK: E05B 71/02

Značky: číslicový, kódovací, zámek, bubínkový

Text:

...ködovacím výřezem pro průchod širšího zubu, na vnějšim okraji opatřená nosem zapadajícím do výřezu kódovacího kroužku. Účelem je mechanické odblokování klíče od závory a tim znemožnění odhalení čiselného kódu.Na připojeném výkresu je znázorněn v řezu přiklad provedení bubínkového čislicového ködovacího zámku podle vynálezu. Bubínkový čislicový kôdovací zámek je složen z bubinku ł,jehož podstatnou části je číslicový mechanismus a jádro g, dále...

Rehabilitační trenažér

Načítavanie...

Číslo patentu: 256697

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Petr

MPK: A63B 23/04, A61H 1/00

Značky: trenažér, rehabilitační

Text:

...provádět rozhýbání nohou v horizontální poloze, to je vleže. Vhodným sklopením a nastavením pedálů lze docílit libovolný úhel při pohybu kyčelního kloubu. Je možné nastavit rozsah úhlů potřebných pro optimální oblast rehabilitace. Nastavení zátěže pomocí brzdy napomáha k většímu účinku zařízení.Na připojeném výkresu je znázorněn príklad provedení rehabilitačního trenažéru pro opti~ mální rozhýbání kyčelního kloubu vleže podle vynálezu, kde...

Způsob naturalizace amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 254580

Dátum: 15.01.1988

Autori: Eisler Jan, Novotný Petr

MPK: C01C 1/00

Značky: způsob, amoniaku, naturalizace

Text:

...vyšší cirkulaoí roztoku. Je tedy výhodné pracovat při maximálním reálném průtoku cirkulačního roztoku.Přsbytečné teplo je možno ovládat chladičem umístěným v zásobníku, nebo je možno chladit pouze nastřikující roztok. Rovněž je možno kyselinu předchladit a tím částečně snížit nároky na vlastní odvod reakčního, popřípadě kondenzačního tepla. V případě, že se absorbuje menší množství amoniaku, postačí na odvedení reekčního tepla ztráty do...

Způsob provozování teplého dílu výrobny etylenu a propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250198

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartoň Jan, Novotný Petr, Nájemník Jiří, Oháňka Vlastimil

MPK: C07C 11/02

Značky: způsob, provozování, dílů, výrobny, propylenu, etylénu, teplého

Text:

...Pyrolýzní plyn v proudu L se směšuje v nastříkovečích g s cirkulačním olejem vproudu 1, směs pyrolýzního plynu a církulačního oleje 1 se vede do paty olejové práčky §ÄZ pety olejové prečky se ohřátý církuleční olej vede proudem Q k olejovym vsřákům 1, v nichž se vyrábí procesní ~ pára §.Ochlezený cirkulační olej odchází z olejových vařáků 1 zpět do zsstřikovsčd g, část cirkulačního oleje může být vedene přímo zpět do boku olejové prsčky...

Zapojení pro dopravu čerpané kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234163

Dátum: 01.04.1987

Autori: Novotný Petr, Rez Jan

MPK: F17D 1/14

Značky: kapaliny, zapojení, dopravu, čerpané

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dopravu čerpané kapaliny podle předloženého vynálezu umožňuje využít nesamonasávacích čerpadel se sací nádobou, při zamezení nasátí plynu do čerpadla a zamezení přerušení čerpání. Plyny odloučené v sací nádobě obtékají čerpadlo za pomoci podtlaku, který vytváří ejektor, vřazený do výtlačného řádu čerpadla. Zapojení pro dopravu čerpané kapaliny je tvořeno pevným spojením zásobníku, sací nádoby s čerpaným médiem, čerpadlem,...

Způsob úpravy procesní vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249185

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bartoň Jan, Novotný Petr, Dvořák Luděk

MPK: B01D 3/00

Značky: úpravy, procesní, způsob

Text:

...proudů, které je v dalším popsáno.Procesní voda L s obsahem cca 2000 ppm uhlovodíků se přivádí na 1. patro striperu 3. Z hlavy-striperu g se odvádí parní směu 1 s obsahem cca 99 vody. Do paty striperu g se nastřikuje přímá stripovací pára 5. Z paty striperu g se odvádí upravená procesní voda 5 do kotle Q na výrobu procesní páry. S patou striperu g je spojen vařák 1 do něhož se přivádí topná pára §.Na hlavu striperu g se přivádí 158 800...

Zařízení pro přesné měření a seřizování doby letu kladívek v kladívkových blocích rychlotiskáren samočinných počítačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229578

Dátum: 15.09.1986

Autori: Novotný Petr, Janek Valentin, Havlátko Jaroslav, Slunečko Karel, Kosek Jindřich

MPK: B41J 9/02

Značky: kladívek, počítačů, seřizování, blocích, měření, zařízení, kladívkových, samočinných, přesné, rychlotiskáren

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení pro přesné měření a seřizování doby letu typových kladívek v kladívkových blocích rychlotiskáren samočinných počítačů, sestávající z upínacího, měřícího a seřizovacího přípravku a elektronického měřícího zařízení pro měření doby letu kladívek s přesností na 10-6 sec. Celý proces seřízení kladívkových bloků se provádí na základě přesného měření na pracovním stole před jejich namontováním do rychlotiskárny....

Způsob výroby racemických nebo opticky aktivních 5-substituovaných oxazolidin-2,4-dionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244946

Dátum: 17.09.1985

Autor: Novotný Petr

MPK: C07D 263/44, A61K 31/42

Značky: 5-substituovaných, racemických, aktivních, opticky, výroby, oxazolidin-2,4-dionů, způsob

Text:

...Z 2 znamená ibenzyloxyskupinu, fenoxyskupinu, nitiroskupinu nebo trifluormethylovou skupinu, Z 3 představuje methylovou skupinu, alkoxyskupinu s 1 nebo 2 atomy uhlíku, methylthioskuipinu, atom chloru nebo. flu-oru aZ 4 a Z 5 nezávisle na sobě znamenají vžidy atom vodíku, methylovou skupinu, atombromu, chloru nebo fluoru, kyaínoskupinu,nitnoskupinu nebo trifluormethylovouskupmu, Y znamená atom vodíku, wmethyiovou skujpinu, benzyloxyskupinu,...

Způsob výroby dithioničitanu zinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 224734

Dátum: 01.08.1985

Autori: Eisler Jan, Novotný Petr

Značky: způsob, dithioničitanu, zinečnatého, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby dithioničitanu zinečnatého reakcí vodné suspenze zinkového prachu s oxidem siřičitým, vyznačený tím, že po zreagování 75 až 99,5 % hmotnosti původně přítomného zinkového prachu se reakce zastaví, zbylé částice zinkového prachu se oddělí a vrátí k opětovné přípravě vodné suspenze.