Novotný Miloslav

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, malou, rozpustností, solí, vápenatých, výroby

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novotný Miloslav, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: solí, vápenatých, způsob, rozpustností, malou, výroby

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik, Novotný Miloslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, výroby, vápenatých, rozpustností, solí, malou

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Kombinovaný plastový zvršok obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1127

Dátum: 08.05.1996

Autori: Vavrovič Ernest, Vanko Igor, Novotný Miloslav, Novotná Vlasta

MPK: A43B 23/02

Značky: zvršok, plastový, kombinovaný, obuvi

Text:

...ZáklüdOVéh 0 materiálu, ktorý je spojený s čalším plastovým materiálom, vytvárajúcim rôzne farebné a tvarové kombinácie.Pod pojmom dvojvrstvový základový materiál rozumieme akýkoľvek materiál poskytujúci určitú pevnosť, komfort a elasticitu,väčšinou je to PVC alebo PUR vrstve nanesená na textilnej tkanine alebo rúne.Pod pojmom čalší plastový materiál rozumieme jeden alebo viacej druhov plastov vo forme fólie rôznej hrúbky u...

Tekutý mycí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269143

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří, Zákravský Josef

MPK: C11D 7/02

Značky: mycí, prostředek, tekutý

Text:

...tehví jo oproti tuhý oycío prostředků 1 souotnouu hydroxídu sodnłnu kvalítnljlí. Lohve jsou po uuytí tokutýl oycío proatřodkoo na povrchu dokonelo čistú, losktt a bei Iedých povloků. Vo výn knpovł vodl nejsou žàdno Iíkroorpaníouy. Trvonlívost pív v lahvích po unytí lohví tokutýn mycí proetředkoo jo v roząozí 14 e 20 dnů. Provoz oyčky jo pří použití tekutoho nycího prootřodku hladký bez zvyiovłní kluzových odporů, obtíłnbho vyklłplní lahví...

Tekutý odmašťovací prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267457

Dátum: 12.02.1990

Autori: Doležal Jiří, Novotný Miloslav

MPK: C11D 3/08, C11D 3/395

Značky: odmašťovací, prostředek, tekutý

Text:

...10 až 90 hmotnostnich dílú vodného roztoku chlornanu sodného obsahujícího 8 až 16 hmotnostnich ektívniho chloru. Prostreoek může dále obsahovat 0,1 až 10 hmotnostních díiú smáčedla a/nebo roz tok 1 až 10 hmotnostních dílú hexametafosfátu sodnéno v-7 až AU hmotnostnich dílech vody.Tekutý odmaštovací prostředek s čistícim a dezinfekčním účinkem lze počítat mezi prostředky ekonomícky a energeticky málo náročné. Výhodou tekutých...

Způsob výroby amorfního syntetického kysličníku křemičitého o specifickém povrchu alespoň 200 m2/g

Načítavanie...

Číslo patentu: 266793

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/143

Značky: křemičitého, amorfního, alespoň, povrchu, způsob, kysličníku, syntetického, výroby, specifickém

Text:

...ve arážecí směsi byl 1,5 - 2,3.Havržený postup lze realizovat například tak, že suroviny tj. zředěné vodní sklo obsahující 5 - 10 hm. kyslíčníku křemíčitého, kyselina chlorovodíková a roztok chloridu vápenatěho jsou dávkovény v předepsaných poměrech do srážeče. Kyselina chlorovodíkova a roztok chloridu vápenatého jsou míseny v mísiči ještě před vstupem do srážeče. Vysrážená suspenze amorfníbo kyaličníku křemičitého je ze srážeče...

Soustava filtrů pro filtraci minimálně dvou různých vyšších harmonických složek v sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 266006

Dátum: 14.11.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/26

Značky: harmonických, filtrací, filtru, minimálne, sítích, různých, soustava, složek, vyšších

Text:

...z obou filtrovaných frekvencí při změně smyslu elektromagnetické vazby je situace přesně obrácená, frekvence paralelní resonance s rostoucí hodnotou elektromagentické vazby klesá k nižší z obou filtrovaných frekvencí atd. Při tom pro dosažení změny smyslu elektromagnetické vazby postačí např. pouze smysl proudu tekoucího reaktorem obrátit záměnou přívodů k jednomu z reaktorů, či jeden z těchto reaktorů pouze mehcanicky otočit o...

Elektrotechnický prvek určený pro filtraci vyšších harmonických složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265114

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: vyšších, určený, harmonických, složek, elektrotechnický, prvek, filtrací

Text:

...0 u automaticky zkratovány. Výrobně je velmi jednoduchý a tedy i levný. Jako vhodného elektrotechnického prvku může být použito například libovolné hliníkové tyče nebo trubky vhodných rozměrů. Hodnotu ztrát lze operativně a pohodlné měnit například počtem prvků téže indukčnosti, jejich plným nebo částečným zasunutím do pole indukčnosti, jejich zkrácením prostým uříznutím, spod. Přitom je možno rozměry prvku volittak,nby maximálně...

Filtry pro vyšší harmonické složky proudů v třífázových sítích

Načítavanie...

Číslo patentu: 265076

Dátum: 12.09.1989

Autori: Rada Josef, Novotný Miloslav

MPK: H02J 3/01

Značky: sítích, harmonické, třífázových, složky, vyšší, filtry, proudu

Text:

...soustavy. U nejvyšší harmonické, v tomto případě 11., bývá frekvenčŕíí charakteristika filtru u~avena dalšími pomocnými obvody, např. sériovým RC členem zapojeným paralelně k tlumivce g o indukčnosti Lil.Dá se jednoduše matematicky dokázat, že proudy sudých i lichých harmonických složek, jejichž pořadové číslo je dělitelné třemi, tečou v jinak synetrickém třífázovém systému ve všech třech fázích souäěžně a konfázně. Chovají se tedy obdobně,...

Způsob výroby čistých draselných vodních skel ze sodného vodního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262074

Dátum: 10.02.1989

Autori: Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/32

Značky: výroby, draselných, vodních, způsob, sodného, čistých, vodního

Text:

...mol kysličníku draselného, kterýje obsažen v použitém hydroxidu draselném připadlo 2 - 4 moly kysličníku kremičitého obsaženého v zahuštěném roztoku.Tímtr způsobem lze připrałvit prakticky jakékoli čisté draselné vodní sklo.Způsob podle vynálezu je rovněž zřejmý z následujícího příkladu provedení.Vodní sklo sodné tekuté 1 834 g o složení S 102 27 0/0, Nazo 8,16 , H 20 64,84 bylo naředěno 9680 g destilované vody. Takto bylo připraveno 11514 g...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Glaser Vladimír, Novotný Miloslav, Vídenský Jan, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 11/00

Značky: způsob, malou, rozpustností, solí, výroby, vápenatých

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Univerzální induktor s vinutím ve tvaru šroubovice

Načítavanie...

Číslo patentu: 257041

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka Milan, Benda Josef, Novotný Miloslav, Smejkal Miroslav

MPK: H02J 3/26

Značky: šroubovice, univerzální, vinutím, tvaru, induktor

Text:

...směru induktorem, jehož podstata spočívá v tom, že induktor je rozdělen na dvě vzájemné galvanicky oddělené a z hlediska napájení elektrickou energií paralelně spojené části, a to vstupní část induktoru a výstupní část induktoru, přičemž smysl vinutí obou částí je opačný a vstupní část na konci a výstupní část na začátku jsou opatřeny minimálně dvěma odbočkami umístěnými do 20 i celkového počtu závitů, přičemž jedna 2 odboček na konci...

Způsob výměny tepla mezi dvěma oddělitelnými, protiproudně uspořádanými proudy kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253061

Dátum: 15.10.1987

Autori: Komůrka Josef, Novotný Miloslav, Mácha Václav, Miksa Čestmír, Gemza Emil, Kašpar Jiří, Krejčí Stanislav

MPK: F28D 7/00

Značky: výměny, dvěma, oddělitelnými, kapalin, tepla, protiproudně, uspořádanými, způsob, proudy

Text:

...(kontinuálním) louhu 3 a odtahem zahuštěného roztoku lg je udržována koncentrace cirku-lujícího roztoku konstantí. Ze zásobníku g je roztok 2 veden do výměníku tepla Q. Ohřátýproud lg se dělí na recykl ll do chladící věže D a část lg, odebíranou k dalšímu zpracováníV trubkových odparkách na konečný produkt tohoto zařízení. V chladící věži D se část vodyodpaří a odpařená voda ve směsi se vzduchem odchází do atmosféry lg.Navrhovaný...

Zapojení pro indikaci poruchy jednofázového můstkového invertoru proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250515

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jagielski Jerzy, Smolík Antonín, Šíma Josef, Novotný Miloslav

MPK: H02H 7/10

Značky: proudu, zapojení, jednofázového, indikaci, poruchy, můstkového, invertorů

Text:

...větev sériovým spojením primárníľno vinutí třetího impulsního transformátoru s třetím tyristorem a čtvrtá větev sériovým spojením primárního vlnutí čtvrtého impulsního transfotrmátoru se štvrtým tyristorem. Sekundární vinutí prvního až štvrtého impulsního travnsformátoru jsou zapojenia do série tak, že smysl vinutí prvního a třetího imprulsrttího transformátom, stejné jako druhého a čtvrtého impulsního transformátoru, je opačný. Sériové...

Způsob výroby koloidního kysličníku křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249359

Dátum: 12.03.1987

Autori: Socha Jiří, Novotný Miloslav, Doležal Jiří

MPK: C01B 33/14

Značky: výroby, modifikovaného, způsob, křemičitého, kysličníku, koloidního, hliníkem

Text:

...některé ionty kysličníku křemíčitého na povrchu každé koloidní častice a kysličník křemičitý se vyloučí. Kysličník křemičitý, který se při tomto procesu vyloučí se odstraní filtrací neho sedimentací.V aparaturním uspořádání je možno celý postup realizovat tak, že se koloidní kysličník křemičitý nejdřive deionizuje na katexové koloně a pak na anexové koloně za vzniku kyselého solu kysličníku křemičitého, ke kterému se v nerezové nebo...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Lohniský Jaroslav, Vošta Jan, Bartoníček Robert, Novotný Miloslav, Šveřepa Otakar, Sládečková Alena, Panáček František, Paulovič Milan, Kulhavý Teofil, Němcová Jitka

MPK: C23F 11/00

Značky: dispergačně, účinkem, její, meď, antikorozní, slitiny, prostředek, sekvestračním

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Bartoníček Robert, Novotný Miloslav, Panáček František, Paulovič Milan, Sládečková Alena, Šveřepa Otakar, Kulhavý Teofil, Vošta Jan, Němcová Jitka, Lohniský Jaroslav

MPK: C23F 11/10

Značky: účinkem, koroze, dispergačním, sekvestračním, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233782

Dátum: 15.08.1986

Autori: Novotný Miloslav, Havlu Václav, Šedivý František, Vyoral Leopold, Jůza Antonín, Reiss Jiří

MPK: C07C 15/46

Značky: výroby, styrenu, vařákové, zpracování, způsob, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu řeší otázku zpracování vařákové kapaliny z výroby styrenu se zpětným získáváním volného monomeru. Zpracování se provádí destilací a pro její usnadnění se k vařákové kapalině přidává ropná frakce s bodem varů vyšším než je bod varu volného monomeru. Nejvhodnějším se jeví topný olej v množství 2 až 90 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů směsi.

Způsob přípravy lithiové disperse

Načítavanie...

Číslo patentu: 231008

Dátum: 15.06.1986

Autori: Pleska Alexandr, Čermák Jiří, Sufčák Milan, Chupík Lubomír, Novotný Miloslav, Seyček Otakar

MPK: C08F 4/00, C01D 15/00

Značky: způsob, lithiové, disperse, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy lithiové disperze mechanickou dispergací lithia v uhlovodíkovém médiu při teplotě nad bodem tání lithia a z následujícím ochlazením vzniklé disperze, vyznačený tím, že se dispergace provádí v přítomnosti 0,2 až 5 hmotnostních dílů kapalného telechelického polydienu, s výhodou polybutadienu, se střední molekulovou hmotností 1000 až 3000, obsahujícího v molekule hydroxylové nebo karboxylové skupiny.

Způsob čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí vodorozpustných složek z roztoků polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230901

Dátum: 15.06.1986

Autori: Procházka Jaroslav, Novotný Miloslav, Chupík Lubomír, Götz Reiner, Schulz Hanz Peter, Antonová Elisabeth, Vyoral Leopold, Comel Mathius, Heyberger Aleš, Horáček Jan

MPK: C08J 11/04

Značky: kontinuální, způsob, extrakci, polymerů, kapalných, roztoku, čištění, složek, vodorozpustných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k čištění kapalných polymerů kontinuální extrakcí chloridu lithného, hydroxidu lithného, ethylenoxidu a tetrahydrofuranu z roztoku polymerů vodou za současného působení vibrací. Způsob podle vynálezu umožňuje velmi účinně a efektivně oddělit organické vodorozpustné složky z roztoků polymerů a současně provést dokonalé odsolení roztoku v jednom aparátu.

Prostředek pro sbalkování, lisování, vytlačování či tvarování, případně vytvrzování drobných a jemných materiálů, zejména odpadních a elektrárenských popílků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228396

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hájíček Jiří, Novotný Miloslav, Hájíček Oto

Značky: případně, vytlačování, sbalkování, jemných, vytvrzování, tvarování, materiálů, drobných, lisování, zejména, elektrárenských, prostředek, odpadních, popílku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití odpadního louhu z výroby vody Solwayovým způsobem, obsahujícího 7 až 12 % hmotnosti chloridu vápenatého a 1 až 5 % hmotnosti chloridu sodného, jako prostředku pro sbalkování, vytlačování, vylisování či vytvarování, případně vytvrzování drobných a jemnozrnných materiálů, zejména odpadních elektrárenských popílků.

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 230432

Dátum: 01.04.1986

Autori: Vaculíková Polina, Novotný Miloslav

MPK: H02H 7/04

Značky: rušení, radiového, zapojení, síření, transformátor, omezení, přes

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k omezení šíření radiového rušení přes transformátor, který má alespoň v jednom rozptylovém kanále mezi funkčními vinutími zabudovány dvě či více stínící, elektricky vodivé a od všech ostatních části transformátoru konstrukčně izolované mezivrstvy, přičemž první mezivrstva je vřazena mezi prvním funkčním vinutím a druhou mezivrstvou a druhá mezivrstva je vřazena mezi první mezivrstvou a druhým funkčním vinutím, vyznačující se tím, že...

Způsob kontinuální extrakce etylénoxidu a tetrahydrofuranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223305

Dátum: 15.03.1986

Autori: Heyberger Aleš, Anton Elisabeth, Novotný Miloslav, Horáček Jan, Comel Matthius, Götz Reiner, Procházka Jaroslav, Schulz Hans-peter, Vyoral Leopold

Značky: extrakce, tetrahydrofuranu, způsob, kontinuální, etylénoxidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kontinuální extrakce etylénoxidu nebo tetrahydrofuranu ze směsi kapalných uhlovodíků, odpadajících ve výrobě syntetických kaučuků. Extrakce se provádí vodou nebo vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu, přičemž se směs uhlovodíků a vodný roztok uvádějí do intenzívního styku působením vibrace. Koncentrace hydroxidu ve vodním roztoku je max. 0,2 mol. a teplota extrakce je min. o 20 °C nižší, než je teplota varu původní směsi...

Dehydrogenační železitý katalyzátor s vysokou selektivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 230464

Dátum: 01.03.1986

Autori: Spěváček Jiří, Novotný Miloslav, Kryška Jindřich

MPK: B01J 23/16, C07B 3/00

Značky: selektivitou, vysokou, železitý, katalyzátor, dehydrogenační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zlepšení selektivity i aktivity katalyzátoru podle čs. AO č. 168 220. Dehydrogenační železitý katalyzátor s vysokou selektivitou podle čs. AO č. 168 220, vhodný pro dehydrogenaci alkylaromatických a alkylheterocyklických látek na alkenylaromatické a alkenylhetarocyklické a olefinů na diolefiny, se skládá z 25 až 96,4 % hmot. kysličníku železitého, 2 až 30 % hmot. kysličníku draselného, 0,1 až 5 % hmot. kysličníku molybdenového nebo...

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, mědi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226394

Dátum: 01.11.1985

Autori: Vošta Jan, Panáček František, Šveřepa Otakar, Novák Ladislav, Lohniský Jaroslav, Kleprlík Zdeněk, Mencl František, Paulovič Milan, Němcová Jitka, Kulhavý Teofil, Bartoníček Robert, Mostecký Jiří, Sládečková Alena, Novotný Miloslav

Značky: zejména, oceli, dispergačním, mědi, účinkem, inhibitor, slitin, kovů, koroze, sekvestračním, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, médi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem vyznačující se tím, že obsahuje od 3 do 25 hmot. % soli merkaptobenzthiazolu s alkanolaminy se 2 až 8 uhlíky v alkylu, popřípadě s alkalickými kovy, například merkaptobenzthiazolátu trietanolaminu nebo merkaptobenzthiazolátu sodného, od 10 do 30 hmot. % soli kyseliny fosforečné s alkanolaminy s 1 až 8 uhlíky v alkylu, například fosforečnanu...

Prísada snižujúca viskozitu neiónových celulózových éterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227635

Dátum: 01.09.1985

Autori: Dimun Milan, Novotný Miloslav

Značky: prísada, neiónových, éterov, snižujúca, celulózových, viskozitu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia chloridu meďného ako prísady pre sníženie viskozity tekutín obsahujúcich neiónové celulózové étery. Vynález je možné využiť v rôznych oblastiach priemyslu, najmä však v papierenskom a farmaceutickom pri stabilizácii a zahusťovaní, a v chémii polymerov pri úprave dispergátorov.

Chloridový rozmrazovací prostředek se směsným inhibitorem koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219449

Dátum: 15.08.1985

Autori: Němcová Jitka, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří, Pelikán Josef, Hlucháň Vít, Strnadová Věra, Vošta Jan

Značky: prostředek, rozmrazovací, chloridový, inhibitorem, směsným, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení prostředku, sloužícího k rozmrazování povrchu vozovek, který má omezený korozívní účinek vůči kovovým součástem motorových vozidel a příslušenství vozovek. Přípravek podle vynálezu má toto složení: 98,2 až 99,1 % hmot. chloridů alkalických kovů a/nebo chloridů kovů alkalických zemin, například chloridu sodného a hořečnatého, 0,5 až 0,8 % hmot. fosforečnanů alkalických kovů,...

Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222108

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kulhavý Teofil, Varga Luboš, Pelikán Josef, Bartoníček Robert, Koller Jan, Brodský Artur, Lohniský Jaroslav, Sládečková Alena, Eliášek Jaroslav, Novotný Miloslav, Němcová Jitka, Panáček František, Mostecký Jiří, Vošta Jan, Kleprlík Zdeněk, Holinka Miroslav, Šveřepa Otakar, Mencl František

Značky: biocidním, koroze, inhibitor, účinkem, mosazi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení koroze mosazi, zejména mosazných chladicích systémů, zvýšením účinnosti inhibitorů koroze. Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem podle vynálezu obsahuje od 60 do 80 % hmot. reakčních produktů 40 až 60 hmot. alkanolaminu C1 - C3, například trietanolaminu, 2 až 3 % hmot. alifatických aminů C10 - C20, například oktadecylaminu a 40 až 45% hmot. aromatických thiazolů, například 2-merkaptobenzothiazolu, a od 20 do...

Způsob výroby tripeptidamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241028

Dátum: 13.06.1985

Autori: Zdenik Josef, Novotný Miloslav, Breuer Jaromír, Socha Jioí, Doležal Jioí

MPK: A61K 37/02, C07K 5/08

Značky: tripeptidamidů, výroby, způsob

Text:

...vynälezu a nakonec 100 mg na kg L-Dopa. Vždy po Et),a DD lIlŽllLltěĺCh po výše uvodenění zpracovei.uí se měří lokomotorickä aktivita jiokíísííjižch zvířat. Zjištěné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce udaně V procentech, ve vztahu ke zvířatům zpraoovaným TRH. K tomuto pokusu se použije vždy 15 samčích myší o celkové. hmotnosti 18 až 22 g. 3. Účinek ohracející reserpinoxroií hypothermii u myší vir B. M. Askeav Life Sci 2,7255-730 1963...

Insekticidní a akaricidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240991

Dátum: 13.06.1985

Autori: Socha Jioí, Závodník Jioí, Novotný Miloslav

MPK: A01N 47/34

Značky: výroby, insekticidní, způsob, prostředek, látek, akaricidní, účinných

Text:

...skupinou, aznamená atom vodíku neho představuje 1 až 3 alkylové nebo alkenylové skupiny obsahující 1 až 6 atomů uhlíku, R 3nebo R 3 společně s cyklohexylovým kruhem, na který je vázán, tvoří bi- nebo polycyklickýTyto sloučeniny mají zajímavou insekticidní a akaricidní účinnost a mají široké spektrum účinků jak bude blíže ilustrováno v příkladové části.Alkylová skupina, alkenylová skupina nebo cykloalkylová skupina v ortho-poloze...

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Novák Ladislav, Jizba Josef, Panáček František, Kulhavý Teofil, Vošta Jan, Bartoníček Robert, Lohniský Jaroslav, Šveřepa Otakar, Paulovič Milan, Sládečková Alena, Němcová Jitka, Svoboda Miroslav, Novotný Miloslav

Značky: inhibičně, sekvestračním, účinkem, prostředek, korozním, dispergačně

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...