Novotný Jiří

Ručný obrábací stroj s ochranným krytom a prípojkou pre odvádzanie prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10950

Dátum: 27.06.2009

Autori: Novotný Jiří, Blažek Jiří

MPK: B25F 5/02, B24B 55/10

Značky: ručný, krytom, prípojkou, obrábací, stroj, odvádzanie, prachu, ochranným

Text:

...vzduchu. Tým môže nástroj ešte vo zvýšenej miere prispievaťk prúdeniu v kanáli pre odvádzaníe prachu.Krycia stena je s výhodou v podstate rovinná. Tým sa vytvorí dobre chovanie prúdenia. Rozumie sa, že príslušné steny môžuKanál pre odvádzaníe prachu prebieha s výhodou špirálovite, to znamená, že má tvar špirály. Napríklad prebieha kanál pre odvádzaníe prachu dokola pracovného vretena, na ktorom jeV tejto súvislosti je nutné...

Protinádorový liečivý prípravok carboplatiny a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280192

Dátum: 10.09.1999

Autori: Kiss František, Novotný Jiří, Mechl Zdeněk, Kissová Ludmila

MPK: C07F 15/00, A61K 31/295, C07F 17/02...

Značky: prípravok, carboplatiny, liečivý, protinádorový, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Protinádorový prípravok s účinnou látkou, ktorou je platinové cytostatikum carboplatina, ktoré dosahuje dlhodobú stabilitu a biologickú aktivitu vo vodnom roztoku s pH = 4 až 6,5 prítomnosťou 1,1-cyklobután-dikarboxylovej kyseliny a/alebo jej solí, a vhodný spôsob výroby tohto prípravku.

Platinové cytostatikum

Načítavanie...

Číslo patentu: 269719

Dátum: 14.05.1990

Autori: Novotný Jiří, Hájek Eduard, Závodná Ivanka, Kiss František, Marčíková Ludmila, Uhrová Zdeňka, Borák Jindřich, Šalamoun Jaroslav, Bohumínská Monika

MPK: C07F 15/00

Značky: platinové, cytostatikum

Text:

...roztooich glukcey, dextreey nebo Ringerove roztoku. Rozpouštáni obvyklá léčebné dávky 800 mg etarilniho mikrokryetelickáho komplexu I v 500 ml roztoku 5 glukosy trvá máně než 3 minuty, tj. je přibližně na úrovni rychlosti rozpouštěni dosud použivaná lyofilizovsná injekce, pripravovaná technologicky, čeaovů i energeticky náročným způsobem.Mikrokryotalická forme komplexu I je podninkou pro připrovu nove lakové formy tohoto cytoatetike -...

Způsob přípravy kyseliny hexachloroplatičité

Načítavanie...

Číslo patentu: 269455

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kudláček Aleš, Kašpárek Jan, Bohumínská Monika, Novotný Jiří, Bohumínský Ladislav, Závodná Ivanka, Šujan Jiří, Hájek Eduard, Kiss František

MPK: C01G 55/00

Značky: přípravy, hexachloroplatičité, způsob, kyseliny

Text:

...různých fyzikálních forem platiny včetně regenerâtu a vý 2 - cs 269 455 31rezné snížení spotřeby oridačního činidla, z čehož vyplývá malý reakční objem a zejména malé množství odpadních látek.Schůdnost, technická realizovatelnost bezpečnost a další výhody nového způsobu prípravy lcyseliny hexaohloroplatičité Jsou níže dokumentavány příklady, které Jej všakK suspenzi 100 s koloidní pletiny a 100 g vody se přidá 380 g 35 kyseliny chloro....

Biologicky aktivní koordinační sloučenina čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 268702

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kiss František, Závodná Ivanka, Ujházy Viliam Akademik, Novotný Jiří, Balážová Eliška, Klenwächter Viliam, Brabec Viktor, Hrubiško Mikuláš

MPK: C07F 15/00

Značky: aktivní, biologicky, sloučenina, platiny, čtyřmocné, koordinační

Text:

...v případě již dobře známých protinádorovi účinných komplexu platiny, Jako je např. komplex II»V deläich teoteoh in vitro byla prokúzáno inhibice rostu buněk leukeoie L 1210 v suepenzni kultuře 1 v aoft ageru, přičemž hodnoty ID 5 o, tj» 50 procentni inhibice rastu,byly zaznenenány při koncentreci komplexu I 16, reep. 3,6 umo 1.l 1.Protinádorovà ůčinnoet v teotech in vivo byla hodnocene při různých režimeoh intreporitoneálniho podání roztoku...

Způsob přípravy cis-dimmindichloroplatnatého komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267251

Dátum: 12.02.1990

Autori: Buriánek Ivan, Uhrová Zdeňka, Hanák Artur, Kiss František, Kašpárek Jan, Spáčil Marek, Závodná Ivanka, Šujan Jiří, Novotný Jiří

MPK: C07F 15/00

Značky: přípravy, cis-dimmindichloroplatnatého, komplexu, způsob

Text:

...až 5 mol.l 1, nepřeťržitým nebo postupným přidávánim amoniaku a/nebo roztoku euoniaku a/nebo roztoku hličitanu amonného o konoentraoi 0,1 až 5 mol.l 1 a/nebo tuhého uhličitan amonného do míchané reakčni směsi o teplotě 10 až 80 °CKomplex I se po oohlazeni reaköni směsi izoluje a dále se zpracuje známým způsobem na vysoce öisťou látku vhodnou pro lékařské účely.A Jednou z výhod tohoto postupu je možnost kombinace tuhé ho a kapalného zdroje...

Samohybná čistička štěrkového lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 266502

Dátum: 12.01.1990

Autori: Fetter Jiří, Svoboda Miloslav, Novotný Jiří, Lášek Bohuslav, Pospíšil Bedřich, Jirák Jaroslav, Pohanka Vladimír, Němec Josef, Heteš Karel

MPK: E01B 27/10

Značky: štěrkového, samohybná, lože, čistička

Text:

...štěrkového lože (obr. 1) pojíždí na dvou podvozcích gg, na nichž je umístěn rám gg nesoucí veškerá zařízení nutná pro vlastní činnost stroje.Těžicí okruh l sestává ze žlabů ll, v nichž je veden těžící řetěz lg. Žlaby ll jsou uloženy v kyvném rámu lg, který zasahuje do násypky lg, jejíž spodní část ústí na štěrkový dopravník lg.Třídicí okruh g je tvořen především třídičem gg, který je uložen ve spodní části otočněna čepu 23 a V horní části...

Bezpečnostní lišta koželužských strojů s oboustranným vychýlením

Načítavanie...

Číslo patentu: 264094

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pater Jiří, Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří, Dorazil Karel

MPK: C14B 17/12

Značky: vychýlením, strojů, lišta, koželužských, bezpečnostní, oboustranným

Text:

...1 iš~ to tvoří jedno rameno otočné páky ovládající čiälo poloąy.Romano otočné páky navazujo na čidlo polohy přímo nebo přespákový přovod ľokrok dosoüený vynálozom spočívâ V odstrančnímošnooti poškození suroviny nebo bezpečnostní lišty při navinuti su~roviny na horní podâvací váloc 3 současně vo zvysenu bozpečm hosti obsluhy. šozpočnostni lištu košelužských strojů S oboumřyannýmvychýloním je sohematicky znáxorněnn na přiloženóm...

Zařízení pro provozní diagnostiku turbodmychadla přeplňovaných naftových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262817

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novotný Jiří, Hyanová Blanka, Chládek Josef, Vávra Jan, Čech Jaroslav

MPK: G01H 15/00

Značky: preplňovaných, motorů, naftových, turbodmychadla, provozní, zařízení, diagnostiku

Text:

...okamžitou spotřebou paliva a otâčkami turbodmychadla a ze závislosti mezi plnícím tlakem a otâčkami turbodmychadla, kde byl stanoven jeden diagnostický ukazatel označený o, který je dán poměrem hodnot plnícího tlaku a okamžité spotřebý paliva a charakterizuje jednoznačnč stav turbodmychadla.Výhodou tohoto zařízení podle vynâlezu je především jednoduchost metody, minimální počet čidel s vysokou spolehlivostí,nízká cena celého systému,...

Podložka pro mízdření kůží

Načítavanie...

Číslo patentu: 262580

Dátum: 14.03.1989

Autori: Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří, Pater Jiří

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: mízdření, podložka, kůži

Text:

...hadici, rozdělenou na několik samostatných částí. Tyto části jsou naplněny tlakovým médiem, jeho tlak může být pro jednotlivé části odlišný.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že podložka jednoduchým způsobem umožňuje lépe kompenzovat rozdily tlouštky opracovávané kůže a tím zlepší kvalitu opracovaní, zabráni nadměrnému promízdřeni kůže, z čehož vyplýva snížení odpadu kožní hmoty, ktera se může po vyštípâní využít k jiným...

Prošlupní ústrojí pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 262398

Dátum: 14.03.1989

Autori: Grois Miroslav, Kříž Vladimír, Gryc Václav, Modrijan František, Drahorád Ladislav, Suchánek Bořivoj, Novotný Jiří, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/26

Značky: stroj, tkací, ústrojí, prošlupní, víceprošlupní

Text:

...opstřena odvalovací kladkou 35 zabírající vždy s jednou ze soustavý vaček 1.Na každém z prvnich sloupku 14 i druhých sloupku 17 je vždy mezi dvojici vodicich pouzderjá, 1 § navlečena tlačná pružina ä, lg, opirajici se v případě prvních sloupku Ľ jednímkoncom o dolni vodici pouzdro l a opačným koncern vždy o opěrný nákružek a zajištěný na každém prvnim sloupku l 4 kolikem g. U druhých sloupku 11 se tlaćná pružina łg jednim koncem opirà...

Zařízení pro vedení dopravního řetězu u textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262386

Dátum: 14.03.1989

Autori: Jansa Miloš, Crhonek Oldřich, Novotný Jiří, Modrijan František, Lapeš František, Požár Vojmír

MPK: D03D 47/26

Značky: řetězů, vedení, strojů, dopravního, zařízení, textilních

Text:

...být na dopravnú řetězu připevnäny. například v provedení pro víceprošlupní tkací stroj, kdy k dopravníum řetězu je připevněn například dávkovací systém útkového materiálu do zanašeče se jeho tíha přenáší lépe do vedení s docílením nízkych pasivních odporů. při velké rovnomêrnosti pohybu. Zvyšuje se tak životnost celého zařízení. čištění stroje zejména ofukování dráhy kladek je zjednodušene.Na. připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zařízení k tvorbě prošlupu na tkacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 262383

Dátum: 14.03.1989

Autori: Modrijan František, Novotný Jiří, Suchánek Bořivoj, Lapeš František, Kříž Vladimír, Nespěšný Zbyněk, Jansa Miloš

MPK: D03C 5/00

Značky: prošlupu, zařízení, strojích, tkacích, tvorbě

Text:

...jsou vytvoŕeny vůle ve svislém směru 0,05 až 1,5 mm a ve vododrovném směru 0,01 už 0,5 mm.Volným nasunutím nitěnek na nosiče dochází při činnosti tkacího stroje k tomu. že nitěnka se sama udržuje ve vztyčené poloze, což se nazývá halsnčním účinkem. Tečné setrvačně síly se podílejí na stsbilizačním účinku a spolu se stabilizečním účinkem osnovních nití a periodicky se měnící osovou silou vytváří podmínky pro přenos silových účinku vzniklýoh od...

Proudová sonda, zejména pro měření impulsních proudů osciloskopem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259720

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novotný Jiří

MPK: G01R 19/00, G01R 15/00

Značky: měření, proudu, zejména, sonda, impulsních, osciloskopem, proudová

Text:

...ovlivněno opotřebením jejich jednotlivých součástí, což je umožne 4no především pružným uložením obou částí děleného jadra a úohytných třmenů.V dalším je vynález podrobněji vysvětlen na přikladu provedení, ve spojení s výkresovou částí.Na připojeněm výkresu je na obr. 1 schematicky znázorněn příklad Iprovedení proudové sondy podle vynálezu v nárysněm pohledu, na obr. Z je schematicky znázorněn detail čelistí této proudové sondy ve...

Způsob přípravy koordinační sloučeniny čtyřmocné platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255958

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Jiří, Ružička Dag, Kiss František, Závodná Ivanka

MPK: C01G 55/00

Značky: čtyřmocné, přípravy, sloučeniny, způsob, koordinační, platiny

Text:

...minut.Vzniklý světle žlutý mikrokrystalický produkt se separuje filtraci na skleněné fritě,promyje po částech asi 50 ml vody, dokonale odsaje a suší do konstantni hmotnosti.Získá se 8 g produktu obsahujíciho méně než 1 S hmot. výchoziho toxičtějšĺho komplexu dvojmocné platiny.Hodnota LD 50 pro myši při intravenózním podání vodného roztoku komplexu I-1 je vyšší než 120 mg/kg, zatimco výchozí sloučenína dvojmocné platiny má hodnotu LD 50 13...

Zapojení účastnické sady telefonního dispečerského zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255773

Dátum: 15.03.1988

Autori: Novotný Jiří, Prchlík Miloš

MPK: H04M 3/56

Značky: zapojení, účastnické, dispečerského, telefonního, zařízení

Text:

...speciálních mikroelektronických prvků a při využití běžně dostupnýchsoučástek umožňuje dosáhnout požadované impedance na dvoudrátovém účastnickém okruhu při zachování minimálního průchozíhoV dalším je vynález podrobněji vysvětlen na příkladu pro vedení ve spojení s výkresovou částí.Na připojeném obr. je schematioky znázorněn příklad zapojení se dvěma účastnickými sedami podle vynálezú, z nichž druhá je pro zjednodušení pouze...

Zařízení pro programovatelné ovládání pohybů suportů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255757

Dátum: 15.03.1988

Autori: Došlý František, Novotný Jiří, Růžička Miroslav, Schiller Jiří, Zachata Jaroslav, Požárek Václav, Vyhňák Břetislav

MPK: G05B 15/02

Značky: zařízení, suportů, ovládání, programovatelné, pohybu

Text:

...255757Vstupní částí zařízení pro programovatelné ovládání pohybu suportů ze strany CNC systému l je komunikační blok 1. Má za úkol zprostředkovat prostřednictvím systémové sběrnice g obouaměrné přev dávání dat mezi CNC systémem g a jednotlivými funkčnímí bloky uvnitř zařízení. Úkolem polohového bloku 4 je-vytvářet z prijatých dat signál úměřný požadované polozo řízeného suportu. Úkolem rozkmito~ vého bloku Q je vytvářet z přijatýoh dat...

Zařízení pro ostření a čištění nožů nožových válců koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255103

Dátum: 15.02.1988

Autori: Novotný Jiří, Zeidler Jaroslav, Patera Jiří, Jursa Petr

MPK: C14B 17/14

Značky: nožů, ostření, válců, koželužských, čištění, nožových, zařízení, strojů

Text:

...otáčejícího se nožového válce. Jedná se o prácił kdy při neopatrné manipulaci může dojít ke zranění obsluhy bud drätem vytrženým z kartáče, nebo i celým kartáčem.Tyto nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na suportu brusného zařízení je posuvně nebo výkyvně uchyoen čistící kartáč.Pokrok dosažený vynálezem spočíva v tom, že lze zařadit čistění boků nožů, je-li pro daný případ potřebné, do normálního...

Zařízení pro hydraulické nastavování mezery pro opracování kůže a odlehčování během opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255012

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/04

Značky: opracování, kůže, odlehčování, mezery, hydraulické, během, zařízení, nastavování

Text:

...spojen přes rozvaděč s přívodem tlakového media.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že jedním hydrau lickým válcem e mechanickým převodem se plní dvě funkce.V pracovním prostoru, kde je velmi agresivní prostředíje méně mechanických částí e tím klesne nárok na údržbu a materiálový nárok na korozivzdorné materiály. Ovládací elementy jsou mimo-pracovní prostor a lépe přístupné, což usnadní bbsluhu a údržbu stroje.Prostory pod a nad pístem...

Regenerace platiny z odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254592

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kudláček Aleš, Hájek Eduard, Závodná Ivanka, Bohumínská Monika, Ružička Dag, Novotný Jiří, Kiss František, Marčíková Ludmila

MPK: C22B 11/04

Značky: regenerace, platiny, odpadů

Text:

...formy cis-diamin-dichloroplatnatého komplexu, obsahujícího 2 g platiny, se zahřeje na teplotu 40 °C. Přidá se 20 g hořčíkových hoblin a reakční směs se míchá po dobu B hodin. Během reakce se přídavkem kyseliny chlorovodíkové udržuje pH reakční směsi v rozmezí 4 až 6. Vzniklá kovová platina se izoluje v roztoku filtrací. Dále se čistí povařením po dobu 1 hodiny v 1 molárním roztoku kyseliny chlorovodíkové a po promytí vodou se žíhá při...

Zapojení k vyhodnocování diferenciálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 251611

Dátum: 16.07.1987

Autori: Novotný Jiří, Růžička Miroslav

MPK: G05D 3/14

Značky: zapojení, diferenciálního, vyhodnocování, snímače

Text:

...jsou vyloučerw cívlq a transfer-tunery, zapojení nabízí možnost realizace v podobě integrovaného obvodu.zapojení k vyhodnocovéní difarancidlního snímače je zobrazsno na obrázku.Vstupní hodinový signál je ptiveden na vstup prdběhováho registru l. Jeho první výstup ,L 1 je připojen přes jednoúrovňovy spínač z na napájecí filtr 1 a z něj na vstup soumärrtého zesilovače i. Jeho první a druhý výstup LL a 13 jsou přivedeny ne první a druhy...

Pomocné zařízení pro práce ve vyšších polohách pomocí vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239087

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/06

Značky: pomocí, vyšších, vozíků, polohách, vysokozdvižného, pomocné, zařízení, práce

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní plošina s pantografem, jehož podstata spočívá v tom, že montážní plošina s pantografem je usazena na ochranné stříšce vysokozdvižného vozíku tak, že pantograf je uložen pomocí čepu a kladky ve vodítku jednak v montážní plošině a jednak na ochranné stříšce, přičemž pístnice hydraulického válce, který je uložen pomocí čepu ve vodítku na ochranné stříšce, je uchycena pomocí páky k přednímu čepu pantografu. Vynález lze využít při montážní...

Programovatelné sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vyhňák Břetislav, Růžička Miroslav, Schiller Jiří, Požárek Václav, Zachata Jaroslav, Novotný Jiří

MPK: G01B 7/00, B24B 49/00

Značky: měřidlo, programovatelné, sledovací

Text:

...na vstup kontrolní části 2 s havarijním výstupem 21 a měřicím výstupem 22, který je připojen na měřicí vstup 31 měřicí části 3 s odpojovacím vstupem 32 a posouvacím vstupem, na který je napojen výstup převodníku 4. Výstup z měřicí části 3 je současně připojen na vstupy rychlostní části 10, zesilovače 11 a logaritmiclté časti 12. Výstup rychlostní části 10 je připojen na rychlostní vstup 51 rychlostního komparátoru 5. Výstup zesilovače 11 je...

Dvojitý svěrný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 232242

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B23P 11/02

Značky: dvojitý, svěrný

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojitý svěrný spoj je určen pro spojení těles se dvěma souosými otvory s hřídelem pomocí tlakového oleje. Hřídel spoje se skládá z přední osazené části opatřené pouzdrem s přední vnější kuželovou plochou pro uložení v předním kuželovém otvoru a zadní plné části, na které je suvně uloženo zadní pouzdro se zadní vnější kuželovou plochou pro uložení v zadním kuželovém otvoru, přičemž vnější průměr předního pouzdra je menší než světlý průměr...

Přírazové ústrojí víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 232218

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šupák Josef, Grois Miroslav, Novotný Jiří, Modrijan František, Jansa Miloš, Bukač Hubert

MPK: D03D 47/26

Značky: víceprošlupního, stroje, tkacího, ústrojí, přírazové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přírazového ústrojí víceprošlupního tkacího stroje, tvořeného soustavou vedle sebe uspořádaných pružně uložených přírazových lamel opatřených v horní části vždy dvojicí vidlicovitě uspořádaných ramen pro vedení zanašečů útků vlnitým prošlupem, přičemž jedno vodicí rameno je určeno k provádění přírazu a dolní částí, opatřenou ovládacím výstukem pro styk s ovládacími kladkami nebo zámky, výkyvně uloženými na pevné části rámu...

Zařízení pro bezkontaktní ovládání překlápěčů zapletačů perlinkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 231274

Dátum: 01.03.1987

Autori: Bukač Hubert, Nespěšný Zbyněk, Jansa Miloš, Ferdus Stanislav, Novotný Jiří

MPK: D03D 47/44

Značky: nití, perlinkových, zapletačů, bezkontaktní, překlápěčů, ovládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezkontaktové ovládání překlápěčů zapletačů pro tvorbu perlinkových okrajů. Podstatou vynálezu je, že obsahuje nosič opatřený prvním a druhým elektromagnetem, v nosiči suvně uložený píst, ojnicí spojený s prvním převodovým kolem, které je v převodovém poměru 1 : 2 propojeno s druhým převodovým kolem,na kterém je uložena clonka a vůči němuž jsou symetricky uspořádány první bezkontaktní spínač a vůči němu o 180 °...

Přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 234734

Dátum: 01.03.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/075

Značky: vozíků, stabilizační, podpery, zejména, přídavné, zdvižných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oblasti manipulace s materiálem. Pracovní stroje určené pro manipulaci s břemeny obsahují pomocné výsuvné hydraulické opěry pro zachování stability stroje v extrémních pracovních podmínkách, jejichž použití je zcela závislé na lidském činiteli. V těchto případech občas dochází k havárii. Tyto nedostatky odstraňuje vynález přídavné stabilizační podpěry zejména zdvižných vozíků, které sestávají z jedné či více dvouramenných pák...

Koželužský stroj s mechanismem pro stabilizaci polohy pracovních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 248885

Dátum: 12.02.1987

Autori: Grossmann Josef, Čech Jan, Novotný Jiří, Raida Antonín

MPK: C14B 1/02, C14B 17/04

Značky: polohy, válců, pracovních, stabilizaci, mechanismem, stroj, koželužský

Text:

...pojištěná maticí 35.Oplošený čep gg je otočně uložen v neznázorněném rozvidlení úhlové odklopné páky 3. Narážka gá, upevněná šrouby 31 a podepřená stavěcími šrouby já s pojistnými maticeml 55 na ühlové odklopné páce 5, je v uzavřené poloze udržovaná ve styku s excentrickým čepem dorazu 31, jehož druhá válcová část 25 je otočně uložená v postranici 3. Paka 33 opatřená rukojetí 59 je spojena s excentrickým čepem dorazu 31. Součástí páky 32...

Soukací zařízení útkové příze pro víceprošlupní tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 248610

Dátum: 12.02.1987

Autori: Malášek Jaromír, Suchánek Bořivoj, Novotný Jiří, Jansa Miloš, Gryc Václav, Požár Vojmír, Ferdus Stanislav, Modrijan František

MPK: D03D 47/34, D03D 47/26

Značky: tkací, zařízení, útkové, stroj, soukací, víceprošlupní, příze

Text:

...trysek, jejichž přívodní kandlky jsou přes ventil propojeny se zdrojem tlakoveho vzduchu.Výhodou soukacího zařízení podle vynálezu je výrszná urychlení soukaoího procesu vlivom působení tlekového vzduchu na lopetkovou turbinku cívky seneseče útkove příee s přípsdným součesným působením podtlaku. Tlekovy vzduch také zemezuje nežádoucímu usszoviní textilního úletu v oblasti eoukecího prostoru.Příkledné provedení soukecího zařízení podle...