Novotný Ivan

Plastbetonová vozovka s podkladem, zejména kovovým a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256827

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novotný Ivan, Kocour Jan

MPK: E01C 7/30

Značky: její, výroby, podkladem, způsob, vozovka, zejména, kovovým, plastbetónová

Text:

...terénu. Příklad provedení plastbetonové vozovky podle vynálezuje schematicky zobrazen v příčnäm ŕezuna výkrese a v delším popsán spolu s příkladem výroby plastbetonová vozovky podle vynálezu.Ocelový podklad l je opatřen ochrannou vrstvou g, tvořanou metalizovaným kovovým povlaken nebo nanesením hmoty,jejíž základní součástí jo syntetická pryakyřice, a výhodou základní epoxidové barvy. Na ochranné vrstvě g je uložena rozváděcí vrstva Q,...

Podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 246043

Dátum: 15.12.1987

Autori: Surovec Ján, Novotný Ivan, Harman Rudolf

MPK: C08L 9/06

Značky: materiál, podošvový

Text:

...činidlo, umožňuje prijať do zme.si p~olyviny 1 ch 1 orid Uvedený polymér celkove zvyšuje polaritu výrobku, čo .následne zvyšuje radhéziu lakovej úpravy. Pri vulkanizovani platni z tohto materiálu dochádza súčasne k chemickému zreagovaniu modifikovanej iřenoliormaldehydovej živice s hexametylévntetraaminom. To sa prejaví lahšim vybenaním výlisku z formy. No z hladiska obuvnickej technológie má podošvový materiál podľa vvnálezu zlepšenú...

Koncová příhrada rychlemontovatelných mostů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253131

Dátum: 15.10.1987

Autori: Rozlívka Lubomír, Lukáš Josef, Novotný Ivan, Mik Štěpán

MPK: E01D 15/12

Značky: koncová, rychlemontovatelných, mostů, příhrada

Text:

...pás je pevně spojen zesilujícími svislicemi a zesílujícími diaqonálami s přivráoenými diagonálami. Na spojnioích horního pásu a dolního pásu s koncovou dělenou svislioí jsou upravený přípoje pro rozpojovací zařízení.Výhodou koncové příhradý podle vynálezu je umožnění podstatného snížení hmotnosti celého mostního systému, dále snížení pracností výroby i pracnosti montáže. Další výhodou je zvýšení organizace montáže, která plýne z nutnosti...

Transparentná a vodivá dvojvrstva na sklenených substrátoch a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 234859

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ivan, Harman Rudolf, Tvarožek Vladimír

MPK: C03C 17/34

Značky: sklenených, substrátoch, spôsob, transparentná, vodivá, výroby, dvojvrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru mikroelektroniky. Rieši zloženie a spôsob výroby transparentnej a vodivej dvojvrstvy na sklenených substrátoch. Transparenčná a vodivá dvojvrstva na sklenených substrátoch pozostáva z prvej vrstvy z nealkalického alumínioborosilikátového skla hrúbky 0,01 až 1 (m, na ktorej je ďalej vrstva zložená molárne z 80 až 95 % oxidov india a 5 až 20 % oxidov cínu hrúbky 0,01 až 0,5 (m. Pri spôsobe výroby sa postupuje tak, že...

Spôsob lepenia kovov, skiel, keramiky a plastov navzájom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234829

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novotný Ivan, Tvarožek Vladimír Csc, Harman Rudolf, Kovačič Ľudovít

MPK: C09J 5/02, C09J 5/00

Značky: keramiky, lepenia, spôsob, navzájom, kovov, skiel, plastov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru lepenia materiálov. Rieši spôsob lepenia kovov, skiel, keramiky a plastov navzájom lepidlami zo skupiny epoxidových a kyanoakrylátových lepidiel. Postupuje sa tak, že povrchy materiálov pre lepenie sa odmastia jeden alebo viackrát organickými rozpúšťadlami. Potom sa povrchy lepených materiálov leptajú použitím iónového, atómového alebo molekulárneho bombardovania tak, že povrchy lepených materiálov pre lepenie sa...

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 230399

Dátum: 15.11.1986

Autor: Novotný Ivan

MPK: E01D 15/12, E02D 27/04

Značky: vodních, tocích, zařízení, mostních, pilířů, plošné, založení, provizorních, povrchové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plošné povrchové založení provizorních mostních pilířů ve vodních tocích, vyznačené tím
že je tvořeno plochým prvkem, např. ocelovou deskou (1), fólií (4) apod., kloubově spojeným s konstrukcí nánožky (2) pilíře a ležícím na dně (3) vodoteče.

Zemní kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228198

Dátum: 15.05.1986

Autori: Novotný Ivan, Pešina Antonín

Značky: zemní, kotva

Zhrnutie / Anotácia:

Zemní kotva, zejména pro dočasné zachycení sil ve vodorovném a šikmém směru, vyznačená tím, že sestává z břitové desky (1), pevně spojené s jedním koncem svislé desky (2), jež je druhým protilehlým koncem připevněna kolmo k nosné desce (3), ke které je připevněna rovnoběžně se svislou deskou (2) deska (5), jež je kratší než svislá deska (2) a která je rovněž opatřena břitovou deskou (1), přičemž svislé desky (2 a 5) jsou spojeny navzájem...

Sposob pasivácie povrchu kovových amorfných magnetických vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 213685

Dátum: 01.04.1984

Autori: Tvarožek Vladimír, Harman Rudolf, Čermák Ján, Novotný Ivan

Značky: amorfných, pasivácie, spôsob, vrstiev, kovových, magnetických, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru mikroelektroniky. Rieši spôsob pasivácie kovových amorfných magnetických vrstiev s bublinovou doménovou štruktúrou. Postupuje sa tak, že na povrch kovových amorfných magnetických vrstiev sa ve vákuu katódovo jednosmerne alebo vysokofrekvenčne naprašuje kremík, oxinitrid kremíka alebo nitrid kremíka v prostredí plynu, kterým može byť argón, dusík alebo zmes argónu a dusíka a to ve vrstve hrúbky 0,1 až l,0 (m.

Mostní pilíř

Načítavanie...

Číslo patentu: 275603

Dátum: 02.10.1978

Autor: Novotný Ivan

MPK: E01D 15/12

Značky: pilíř, mostní