Novotný František

Sekundárna tepelná bariéra pre hlavné cirkulačné čerpadlo primárneho okruhu jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7526

Dátum: 01.08.2016

Autori: Kratochvíl Zdeněk, Novotný František

MPK: F04D 29/58

Značky: čerpadlo, bariera, tepelná, elektrárne, sekundárna, okruhu, cirkulačné, hlavne, primárneho, jadrovej

Text:

...primárnou tepelnou bariérou prichytenou k hornej strane rozvádzacieho kolesa, oarázok 4 b - rez samotnou sekundárnou tepelnou bariérou z obrázka 4 a, oarázok 4 c - rez detailom B z obrázka 4 b, oorázok Sa - rez sekundárnou tepelnou bariérou podľa piateho výhodného vyhotovenia, oorázok Sb - rez detailom B z obrázka 5 a, oorázok 5 c - pohľad na celú sekundárnu tepelnú bariéru z obrázka Sa v pôdoryse, oorázok 6 a - pohľad na upravenú prítlačnú...

Způsob výroby vláken, zejména keramických žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260418

Dátum: 15.12.1998

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/00

Značky: keramických, způsob, vláken, zejména, žáruvzdorných, výroby

Text:

...chromité o.Ve fyzikální chemii je popisován jev snižování povrchového napětí ő vlivem elektrického napětí. Působením elektrického napětí se na povrchu kapaliny shromáždí e 4lektrické náboje. Přítomn-ost elektrického náboje na povrchu snižuje povrchové napětí 6, protože odpuzováni nábojů stejného znaménka zmenšuje práci, potřebnou ke zvětšení povrchu. Tento jev je príčinou elektrokapilarity roztoků ve styku se rtutovou elektrodou. Prakticky...

Antipsoriatický lék

Načítavanie...

Číslo patentu: 274317

Dátum: 11.04.1991

Autor: Novotný František

MPK: A61K 31/525

Značky: antipsoriatický

Zapojení potenciálové rampy programově řízeného přenosného polarografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270094

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mattausch Pavel, Novotný František, Novotný Ladislav

MPK: G01N 27/48

Značky: zapojení, rampy, programové, polarografu, potenciálové, řízeného, přenosného

Text:

...s nastavený zesílením, blok l 5 nastavení je tvoŕen řízeným spínačem a sériovým odporom, blok li součtu je tvořen součtovým členem dvou signálu, blok 17 autonsstevení je tvořen spínsči pro volbu .logické funkce,blok gł komperátorů je tvořen dvěma nspětovými komparátory s hysterezí a obvody pro vyhodnocení okenka kompsrsce, blok Q reverzu je tvořen převodníkem snslogového signálu na digitální paměřovými obvody a dalšími losiekými obvody, blok...

Zapojení pro digitální řízení a kvantitativní zpracování výsledků měření polarografického mikroelektrodového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 269462

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novotný Ladislav, Novotný František, Mattausch Pavel

MPK: G01N 30/64

Značky: měření, kvantitativní, systému, řízení, mikroelektrodového, zapojení, polarografického, digitální, výsledků, zpracování

Text:

...do pátěho výstupu l 8 § bloku 1 g řízení činnosti, jehož prvý sbêrnicový vstup je připojen do sběrnicověho výstupu l 8 l bloku AQ registru, jehož sběrnícový vstup je zapojen do druhého sbčrnicového výstupu ią bloku ji A/D převodníku.J ednotlivá shore uvedené bloky mohou být uspořádány různé. Uvádíme vždy jednoblok l 9 časování převodu je držen přednastavitelnými čítači, blok 4 AID převodníku je tvořen aproximačním registrem, převodníkem...

Způsob přípravy keramických vláknitých supravodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266804

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novotný František

MPK: H01B 12/00

Značky: vláknitých, keramických, způsob, supravodičů, přípravy

Text:

...vysušení vlákna, což vede k jeho zpevnění a k utuženi fixace jednotlivých kovů na jejich místech. zapojení kovů do sítových vazeb skeletu vlákna přispívá k výdržnosti vlákna při zániku organických vazeb v procesu žíhání a podmiňuje přechod vlákna do oxidické formy bez přerušení celistvosti a rozpadu vlákna.Kyselina akrylová rozpouští oxid mědnatý i hydroxidy ostatních příslušných kovů, což umožňuje snadnou přípravu výchozího roztoku,...

Vsázka pro výrobu žáruvzdorných vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 265192

Dátum: 13.10.1989

Autori: Beran Jaroslav, Veselovský Petr, Zink Stanislav, Novotný František

MPK: C04B 35/68, C03C 10/04

Značky: vsázka, vláken, žáruvzdorných, výrobu

Text:

...použít jako donoru kyslíku, nehoč s oxidem hlinitým AIZO 3 tvoří dvojici tetraedrů A 104, PO 4, která se může zabudovat do prostorové sítě namísto dvou tetraedtů Si 04, čímž se zvýši vhodnost taveniny pro rozvlákňování.Výhodou složení vsázky podle vynálezu je získání taveniny s nízkým poměrem povrchového napětí k viskozitě, umožňující dobré mechanické rozvlákñování. Dlquhodobými zkušenostmi bylo ověřeno, že použítím složení vsázky podle...

Osový spoj závitových částí, zejména spirálovitých vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263332

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škvor Karel, Novotný František, Lovíšek Lubomír

MPK: B23B 51/02, F16B 17/00

Značky: vrtáků, závitových, částí, spirálovitých, osový, zejména

Text:

...kde ne obr. 1 je znázorněn osový spoj jednopramenného vrtâku před spojením obou částí, na obr. 2 osový spoj z obr. 1 po spojení obou částí, na obr. 3 osový spoj dvoupramenného vrtáku před spojením obou částí a na obr. 4 osový spoj z obr. 3 po spojení obou částí.Šroubovitý vrták je dělený a skládá se z první části s tělem 1 na němž je vytvořen pramen ll závitą a druhé části s druhým tělem g, opatřeném pokračujícícm pramenem gl závitu. Tělo...

Trubkový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 262382

Dátum: 14.03.1989

Autori: Hájek Miroslav, Zlomek Antonín, Štefaník Miroslav, Novotný František

MPK: F28F 1/32

Značky: výměník, trubkový, tepla

Text:

...straně otvoru v chladící lamele pro chladící trubku, přičemž je vyšší než ostatní prostřihy a jeho konec je vyhnut a tvoří dosedací plochu sousední lamely.Takto umístěně mezerníky nezmenšují svým profilem průchozí otvory tvořené chladicími łamelami a chladicími trubkami pro vzduch, určený k odvcdu tepla z chladicích lamel a chladicích trubek. Nevytvářejí zdroje zachytávání nečistot. Plní svůj účel dodržení vzájemné rozteče rovinnosti a...

Mobilní zemědělský penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 257862

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novotný František, Jakubec Milan, Váchal Jan, Krupička Jiří, Lambein Eduard

MPK: G01N 3/40

Značky: zemědělský, mobilní, penetrometr

Text:

...držákem ll, který je ukončen opěrnou dorazovou deskou lg. Ve vodicím držáku ll je tlačná pružina 1. Paralelně s tlačnou pružinou 1 je spojen proměnný odpor 5. Na dorazové opěrné desce lg je přetěžovací spínač 3, který je ovládán dorazem g. V dorazové opěrné desce lg je připevněna sondovací tyč g ukončená kuželo vitým měrným tělískem l. Sondovací tyč l je vedena mezi vodicími kladinami lg, upevněnými nad dosedací opěrou ll. ąPřímočarý...

Sonda k měření teploty tavenin, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 236260

Dátum: 01.02.1988

Autori: Smrček Josef, Mahner Otakar, Novotný František

MPK: G01K 11/04

Značky: skloviny, měření, sonda, tavenín, teploty, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měření teplot a řeší problém měření teploty tavenin, zejména skloviny pomocí sondy podle vynálezu. Funkce sondy je založena na principu rovnováhy mezi kapalinou a párou tlakoměrné látky v závislosti na teplotě. Rovnovážný tlak par tlakoměrné látky se snímá pomocí převáděcí kapaliny. Jako tlakoměrné látky je možno použit halogenidů některých kovů, jako převáděcí kapaliny gallia. Sonda je určena zvláště pro přesné měření...

Zařízení na kypření půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254089

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ehrlich Petr, Novotný František

MPK: A01B 13/08

Značky: zařízení, půdy, kypření

Text:

...výrazně promíchá, aniž je ornice zřečována a jalová spodina vynášena na půdní povrch.Na připojených výkresech je znázorněno zařízení na kypření půdy, kde na obr. 1 je celkový pohled na jednoduché provedení, na obr. 2 je příčný řez zařízením a na obr. 3 je celkový pohled na složitější řešení.Zařízení na kypření půdy je upevněno v rámu hloubkového kypřiče otvory v horní části slupice 1. Spodní část slupice 1 je skloněna dopředu a spodní...

Vícehubicový hořák na spalování uhelného prášku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246926

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novotný František, Neeas Jioí, Peksová Vlasta

MPK: F23D 1/00

Značky: prášků, vícehubicový, spalování, uhelného, horák

Text:

...směru toku paliva zabudovánu alespoň jednu trysku pro přívod přídavného média.zařízení podle vynálezu je investičné nenáročné a je rovněž nenáročné na údržbu a opravy. Přídavné médium zavedené pouze do horních práškových hubic uhelného hofáku nejen piedává směsi uhelného hořáku kinetickou a tepelnou energií, nýbrž ovlivňuje i polohu jadra spalování v komoře a zvyšuje vyplnění spalovací komory plamenem.Príklad vícehubicového hořtku na...

Zapojení obvodu elektrochemické ochrany molybdenové nebo wolframové výtokové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252202

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novotný František, Beran Jaroslav

MPK: C03B 37/08

Značky: wolframové, obvodů, výtokové, zapojení, elektrochemické, ochrany, molybdenové, trysky

Text:

...nebo topných elektrod jakožto anody, protože ve vnitřním prostoru výtokové trysky je polarizační elektrické pole odstíněnc vlastním tělesem trysky a částečně též tělesem uzavírací jehly. Také nelze vytvořit výtokovou trysku nebo uzavírací jehlu z platiny nebo oxidu ciničitého,protože tyto materiály nemají při užívaných teplotách potřebnou mechanickou pevnost.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u zařízení podle vynálezu, jehož...

Snímač podtlaku, zvláště v sacím potrubí spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240090

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mahner Otakar, Novotný František

MPK: G01L 9/12

Značky: motorů, sacím, spalovacích, potrubí, snímač, zvláště, podtlaku

Text:

...spočíva v tom, že membrána je spojene přes táhlo s pohyblivou částí vzduchového konďenzátoru, jehož pevná část je spojene s tělesem snímače, přičemž vzduchový kondenzátor je částí kmitočtového ge-anerátoru. Výstup kmitočtového generátoru je spojen se vstupem mikropočítačového systému.Hlavní výhodou zařízení podbe vynálezu je jednoduchost,nedochází k mechanickému opotřebení snímacího elementu, možnost robustního provedení umožňuje dobré...

Prostorový mechanický hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 234308

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mahner Otakar, Novotný František

MPK: A63F 9/12

Značky: mechanicky, hlavolam, prostorový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostorový mechanický hlavolam ve tvaru pravidelného dvacetistěnu, jehož všechny stěny jsou otočné tak, že každá pětice těchto stěn majících společný vrchol, je otočná kolem tohoto vrcholu. Hlavolam je vytvořen z centrální koule (l), opatřené dvanácti pravidelně rozmístěnými čepy (2) zakončenými hlavou (3) a dvaceti oběžných těles (4), jejichžpodstavy (8) tvoří povrch pravidelného dvacetistěnu, přičemž oběžná tělesa (4) jsou vytvarována tak,...

Sonda k měření teploty skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 228682

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novotný František, Mahner Otakar

MPK: G01K 1/10

Značky: teploty, sonda, měření, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy pro měření teploty skloviny ve sklářských tavicích pecích. Řeší problém ochrany měřicích termočlánků před negativním působením molybdenového ochrannáho pláště. Sonda sestává z molybdenového pláště (1), obklopujícího keramická pouzdro (2) s termočlánky, na jehož povrchu je umístěna vhodně vytvořená platinová vnitřní anoda (5), sloužící spolu s elektrolytem (7) ke katodické ochraně vnitřního povrchu (6) ochranného pláště (1).

Elektrody vysokofrekvenčního svařovacího lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231082

Dátum: 01.03.1986

Autori: Boček Otakar, Rytíř Zdeněk, Marušák Jaromír, Novotný František, Langmajer Miroslav, Fliéger Zdeněk, Jaroš Pavel, Herrmann Zdeněk

MPK: B29C 27/04

Značky: vysokofrekvenčního, elektrody, svařovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrod vysokofrekvenčního svařovacího lisu zejména pro vysokofrekvenční svařování víka a dna s válcovou částí transportního vaku z plastických materiálů, který umožňuje sváření válcové části vaku jak se dnem, tak i s víkem na jednom zařízení, kde účelu se dosahuje tím, že otevřením dveří stínicího krytu, opatřených kontakty vysune ústrojí automatický dolní pohyblivou elektrodu s pracovním stolem mimo oblast stínicího krytu a...

Elektrodový průtokový ohřívač

Načítavanie...

Číslo patentu: 225619

Dátum: 01.07.1985

Autori: Novotný František, Rada Josef

Značky: průtokový, elektródový, ohřívač

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrodový průtokový ohřívač, zejména pro ohřev užitkové vody, vyznačený tím, že jeho válcový plášť (l) opatřený na obou koncích instalačními přírubami (2), nese soustavu centricky umístěných, tandemově uspořádaných trubkových elektrod (6).

Vodní chladič bočních stěn sklářských tavicích vanových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217113

Dátum: 01.08.1984

Autor: Novotný František

Značky: tavicích, sklářských, bočních, pecí, chladič, stěn, vodní, vanových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zvýšení účinnosti chlazení bazénu pece a tím zvýšení životnosti žáruvzdorné vyzdívky bazénu.u hladiny skloviny, kde je koroze nejsilnější. Vodní chladič 1 tvoří duté ploché těleso, které je uvnitř rozděleno neúplnou podélnou přepážkou B na horkou větev 11 spojenou průtokem 10 se studenou větví 12. Objem horké větve 11 k objemu studené větve 12 je v poměru 1:3. Průřez průtoku 10 je shodný a průřezem horké větve 11. Odvod 13...