Novák Vladimír

Spôsob bezpečného prenosu informácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 287691

Dátum: 23.05.2011

Autori: Faran Antonín, Pšenička Pavel, Novák Vladimír, Doubek Pavel, Srb Stanislav, Houser Jiří, Klapka Štěpán, Švejda Jaromír

MPK: H04L 1/00

Značky: informácií, bezpečného, spôsob, přenosu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezpečného prenosu informácií sa robí jednak vo vysielači (V), konfigurovanom systémom minimálneho počtu (mv) vetiev z počtu (nv) všetkých možných vetiev vysielača (V), kde je rozložený postup vytvorenia a kontroly rozšírenej informačnej správy (RIV) tak, že s využitím systému generujúcich polynómov (gv1..nv) všetkých možných vetiev sú z informačnej správy (IV) vytvorené príslušné kontrolné časti (cv1..nv) všetkých možných vetiev a...

Vaginálne čapíky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3908

Dátum: 08.09.2004

Autor: Novák Vladimír

MPK: A61K 9/02, A61K 35/78

Značky: vaginálne, čapíky

Text:

...jednotlivých čapíkov je 3,2 až 3,8 g.Prípravok polyetylénglykolu 1000 znižuje bod tavenia čapíkov. Tým sa zrýchli i proces rozpustenia čapíkov vo vagíne a zjednoduší sa aj výrobný proces.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAlu ve gél 0,2 Glycum 7,0Kombinácia polyetylénglykolu 1500 s polyetylénglykolom 1000 spôsobuje zníženie bodu tavenia a zaisťuje rýchlejšie rozpustenie čapíkov vo vagíne. Súčasne i výroba čapíkov s použitím...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282193

Dátum: 08.10.2001

Autori: Novák Vladimír, Martinec Josef, Svoboda Radim, Kalina Luboš, Froleš Jan, Horák Luboš, Šíma Marek, Doubek Pavel, Horniecký Milan

MPK: B61L 29/22, B61L 29/16, B61L 27/04...

Značky: zabezpečovacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaca časť (I) zabezpečovacieho zariadenia pozostáva z hlavného rozbočovača (HUB), ktorý je spojený so zadávacím počítačom (ZPC), s hlavnými technologickými počítačmi (TPA, TPB) a so zálohovým rozbočovačom (HUB1), ktorý je spojený so zálohovým zadávacím počítačom (ZPC1) a so zálohovými technologickými počítačmi (TPA1, TPB1). Technologické počítače (TPA, TPA1, TPB, TPB1) sú spojené s vykonávacou časťou (II), pričom vykonávacia časť (II) je...

Tekutý emulzní základ typu olej ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 260571

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vltavský Zdeněk, Mairych Michal, Novák Vladimír

MPK: A61K 7/48

Značky: vodě, emulzní, základ, tekutý

Text:

...poměru 101.Pod označením fytosterol se rozumí směa rafinovaných rastlinných sterolů, ízolovanâ nejčastěji z jedlého sojového oleje, obsahující převážně sítosterol /56 až 61 š hmot./,dále kampesterol /28 až 32 Q hmot./ a menší množství stigmasterolu /4 až 7 hmot./. Je to nažloutlá voskovitâ látka, která má hydroxylové číslo 110 až 147 a teplotu tání 135 až 141 °C je perorálne netoxická a nedraždí ani pokožku ani očí. Fytosterol tedy tvoří...

Způsob stanovení koncentrace zinku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 260524

Dátum: 15.12.1998

Autori: Panoch Miroslav, Novák Vladimír

MPK: G01N 31/16

Značky: pevných, mazivech, kapalných, koncentrace, způsob, stanovení, zinku

Text:

...hmot. neutrálního nosiče, N,N-dimetyl-N,N-di-/11-ethoxykarbonylundecy 1/diamidu kyseliny 4,4,5,5-tetrametyl-3,E-dioxaoktandiové. Titrace byla prováděna za intenzívního míchání při teplotě 295 Í 2 K. K ustálení rovnováhy bylo po každém přídavku titračního činidla vyčkáno 0,5 až 1 minutu. Jako titračního činidla bylo použito roztoku kyseliny etylendiaminotetraoctové, c 102 mol/1 a dietanolaminu, c 1 mol/1. Titrovány byly roztoky 10,0 ml...

Soustava skládaných teplosměnných lamel

Načítavanie...

Číslo patentu: 260220

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Vladimír, Lukeš Jiří, Reise Max, Jaroš Karel

MPK: F28F 3/08

Značky: soustava, teplosměnných, lamel, skládaných

Text:

...vzduchu soustavou složených teplosměnnýoh lamel.Soustava skládanýoh teplosměnnýoh lamel pro chlazení nízkonapětovýoh rozvaděčů podle vynálezu je vytvořena tak, že teplosměnná lamela 2 znázorněná na obr. l má na dvou sousedících okrajích (délce a šířoe desky) vytvořeny ohyby Q a 1 do tvaru q směrované na jednu stranu desky a na dalším okraji (délcg desky) ohyb § do tvaru L,směrovaný na opačnou stranu desky. Teplosměne né lamely 3...

Zabezpečovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1275

Dátum: 06.11.1996

Autori: Novák Vladimír, Horák Luboš, Svoboda Radim, Kalina Luboš, Martinec Jozef, Horniecký Milan, Froleš Jan, Doubek Pavel, Šíma Marek

MPK: B61L 29/00

Značky: zariadenie, zabezpečovacie

Text:

...spojom so zálohovým technologickým počítačom prvej vetvy, siedmym dátovým spojom so zálohovým technologickým počítačom druhej vetvy. Hlavný technologický počítač prvej vetvy a zálohový technologický počítač prvej vetvy sú spojené ôsmym dátovým spojom s vykonávacou častou. Hlavný technologický počítač druhej vetvy a zálohový technologický počítač druhej vetvy sú spojené deviatym dátovým spojom s vykonávacou častou. Vykonávaciu časť tvorí...

Strop z dutinových tehiel a zo železobetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278574

Dátum: 14.09.1995

Autor: Novák Vladimír

MPK: E04B 5/44, E04B 5/26

Značky: strop, tehiel, železobetónu, dutinových

Zhrnutie / Anotácia:

Vodorovné nosníky (2) stropu, tvorené tehlovými stropnými doskami s obdĺžnikovým priečnym prierezom, sú usporiadané vzájomne rovnobežne s medzerami, naprieč ktorých sú vložené tehlové tvarovky (5). Tvarovky (5) sú usporiadané tesne vedľa seba po celej dĺžke medzier a priliehajú čelami (6) k bokom (4) vodorovných nosníkov (2). Čelá (3) vodorovných nosníkov (2) sú zaliate do bokov priebežných železobetónových trámov (1) s oceľovou výstužou (10),...

Bezpečný zpožďovací obvod relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 268018

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Vladimír, Srb Stanislav

MPK: H01H 47/18, B60L 3/00

Značky: bezpečný, zpožďovací, relé, obvod

Text:

...hystaróznĺ smyčkou je přesdvoucestný uaměrňovač Q pŕípojano na první výstupní evorku Q zpožöovacího obvodu relé. zntímco střad vinutí gg Je přípojen na druhou výstupní evorku 93 zpožöovecího obvodu relé. K výstupním svorkám Qg, 93 je přípojeno budící vínutí vlastního relé X. Z výkresu je zřejmý príncíp činnosti bezpečného zpožöovacího obvodu rola. ze předpokladu, že na prvním vstupu gl vzhledem ktruhénu vstupu Qg zpožőovlcího obvodu je...

Průtočný extraktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 265389

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novák Vladimír, Uher Karel, Horejš Jan, Panáček Radan, Doležal Bohuslav, Vaniš Václav

MPK: B01D 11/04

Značky: extraktor, průtočný

Text:

...podstatné snížena křehkost extraktoru, oddělená usazená extrahovaná kapalina je ihned vírem míchadla nasâvána do míchané zőny, a tak je zabezpečen maximální styk obou fází po celou dobu extrakce.Konstrukce extraktoru podle vynálezu je patrná z připojených výkresů, ne nichž obr.1 značí uspořádání souosých válců V extraktoru a obr.2 půdorys extraktoru pro případ, že směr otáčení magnetického míchadla je proti směru chodu hodinových...

Plošný útvar z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260949

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rozsypálek Miroslav, Novák Vladimír, Bělohoubek Ludvík

MPK: E04F 13/18

Značky: plošný, útvar, plastů

Text:

...V jsou snadno vyrobitelná na tvarovacím nástroji a snižují hmotnost plošného útvaru, nebot klinovou část kotvících žebsr mezi chlopněmi vytváří betonova aměs. Jejich připadná rozdilná výška zvyšuje kotveni vbetonové směsia výstupky na druhe straně plošného útvaru usnadñují vytahovánt tvarovacich jader z betonovacích forum, nsboł díky jim je styk formy s plošným útverem menší. Těmito novými vlastnostmi vznikají další možnosti použití. Tvar...

Vícevrstvý stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 260657

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bureš Stanislav, Novák Vladimír, Slavík Zdeněk

MPK: E04C 2/46

Značky: dílec, vícevrstvý, stavební

Text:

...a vnitřní vrstvou,čínž lze výrazni zlepšit statické podmínky dílce ve stěně budovy.Příklad provedení víoevrstvého stavebního dílce podle vyndo lenu je znázorněn na přípojených výkresoch, kde na obr. 1 Je pedélný svislý řez střední vrstvou, na obr.2 je část podélného svíalćhe řesu vedeného rovinou Ann z obr.3, na obr. 3 je příčnýřez vedený rovinou B-B z obr.2, na obr.4 je příčný řez vedený ro tvinou C-C z obr.2 a na obr. 5 je příčný řez...

Zařízení pro ukládání a přepravu přízových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257581

Dátum: 16.05.1988

Autori: Pacáková Zdenka, Novák Pavel, Mencl Josef, Novák Vladimír

MPK: B65H 67/06

Značky: cívek, přízových, ukládání, prepravu, zařízení

Text:

...materiálu, v nejjednodušším provedení z plochého ocelového pásu. Vnější šroubovice É je po celé délce osazena volně otočnými odvalovacími kladkami §, které mohou mít tvar válcový nebo kónický. Pokud jsou kladky kónické, pak je výhodné, aby jejich čela s rozšířenou základnou byla orientována do prostoru mezi dvojici soustředných šroubovic 5, 1. Vnitřní šroubovice 1 je osazena rovněž celá otočnými odvalovacími kladkami Q, které mají menší...

Způsob stanovení koncentrace barya v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 256414

Dátum: 15.04.1988

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/48

Značky: koncentrace, pevných, mazivech, barya, kapalných, způsob, stanovení

Text:

...s nízkýni koeficienty selektivity vůči interferentům přítonnýn v roztoku,například elektrodou s plastickou membranou, tvořenou filmem měkčeného polyvinylchloridu o složení 30 až 31 hmot. vysokonolekulárníbo polyvínylchloridu, 68 až 69 hmot. 2,4-dinitrofenyl-n-oktyletheru jako změkčovadla a 1 až 2 hmot. komplexní soli s neutrálnín nosičem složení L 2 Ba /TPB/2, kde L je neutrální nosič, N,N-difenyl-N,N-di-/2-ethoxykarbonylfeny 1/ díamid...

Prostředek pro masový odchyt lýkožrouta smrkového

Načítavanie...

Číslo patentu: 255251

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zumr Václav, Novák Vladimír, Kalvoda Ladislav, Vrkoč Jan

MPK: A01N 31/00

Značky: smrkového, odchyt, prostředek, masový, lýkožrouta

Text:

...Přestože prvý dvousložkový prostředek vábí menší množství brouků, je jeho použití ekonomičtější vzhledemk vysokým výrobním nákladům ipsdienolu. Navíc í počet chycených brouků u obou směsí závisí na typu použitého lapače.Jako slabé atraktanty se též v literatuře uvádějí alfa-pinen, beta-pinen a myrcen, získané z těkavých složek čerstvě kácených stromů. V práci Bakke aj. v NaturwissenschaftenQA, 98 (1977) a v čs. patentu č. 196 414 však...

Válcový lapač kůrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239116

Dátum: 01.11.1987

Autori: Sýkora Stanislav, Novák Jaroslav, Novák Vladimír, Bastl Vladimír, Václavek Miroslav

MPK: A01M 1/02

Značky: válcový, kůrovců, lapač

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká válcového lapače kůrovců, určeného především k zachycování a hubení nejvíce škodlivých a nejrozšířenějších druhů kůrovců-lýkožrouta smrkového (Ips typographus L.) a lýkožrouta menšího (Ips amitinus E.). Válcový lapač je tvořen dutým válcovým tělesem, v jehož vnitřní dutině je umístěn nosič s látkou lákající hmyz a jehož čela jsou opatřena odnímatelnými víky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že duté válcové těleso o výšce 500 až 1...

Řezací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 252788

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Vladimír

MPK: B26D 3/16

Značky: přípravek, řezací

Text:

...jsou v protilehlé části tělesa přípravku souměrněumístěny dvě otočné ustavující kladky.Řezaoí přípravek dle vynálezu zajistí kvaiitní povrch řezu bez okrajového otřepu a kolmost řezu vzhledem k ose řezané trubky Vyšší produktivita práce je zajištěna kruhovým řezaoím pohybem přípravku oproti přímočarému vratnému řezné mu pohybu doposud používané ruční pilky.Příklad konstrukčního provedení přípravku je znázorněn na výkresu.kojeti tělesa...

Kaučuková směs na bázi pryžového prachu pro výrobu hydroizolačních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 240949

Dátum: 01.10.1987

Autori: Vltavský Zdenik, Novák Vladimír, Ficenc František, Mairych Michal, Pulc Vojtech, Hauška Milan

MPK: C08L 9/06

Značky: kaučuková, bázi, směs, pryžového, výrobu, hydroizolačních, fólií, prachu

Text:

...že na 1 oo hmot. dílů butadianstyrenového kaučuku ve směsi s regenerovaným kaučukem nebo jejich směsi s kaučukem polyízoprenovým obsahuje 30-200 hmot. dílů pryžového prachu, 30 až 100 hmot. dílů sazí,30-150 hmot. dílů anorgenických plniv, 5-50 hmot. dílů oxidovaného asfattu, 1-15 hmot. dílů minerálního oleje a 0,5-3 hmot. dílg fenyl-(3-naftylaminu. Kaušuková směs může obsahovat 1 až 10 hmot. dílů krátkych vláknitýoh plniv na bázi celulosy,...

Prstencová spalovací komora motoru s plynovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246596

Dátum: 20.08.1987

Autori: Lukeš Eduard, Novák Vladimír, Valenta Jan

MPK: F23R 3/60

Značky: prstencová, turbínou, motorů, plynovou, spalovací, komora

Text:

...nH®®y 3 op A c BHYTDEHHQŘ 5 H Hapymnoñ 6 oőeuañxaun. Hapyxuan oőeqaňxa 6 coenunena c KODHYCOM 1 H mecrxo csasana aanuum no noroxy xonuou c oñrexaweneu 3 npu nonomn npomemyroqnbm snenenwoa 7. Hapyxuaa oőeqaäxa 6 coennena c KODHYCOM 1 nepenHHM no HOTOKY Konuom. Hponexyroqnue aneuenrm 7 nunonnenu 5 Bane nnocxnx cunoaux peöep 8, opneuwnposauumm anonn noroka.Oőeqañka 6 umçysopa 4 cnaömeaa pasuomepno pacnonomeuaumm no oxpyxuocTH pauanbnunu...

Pružná soustava, zejména pro vibrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252068

Dátum: 13.08.1987

Autori: Staněk Václav, Bartoš Ján, Kocianová Květa, Smetanová Alena, Uzel Josef, Novák Vladimír, Machuta Pavel, Lotterová Marie, Klíma Karel, Fiala Luděk, Kastner Petr

MPK: B65G 27/00

Značky: vibrační, pružná, zejména, zařízení, soustava

Text:

...že,je možno měnit plynule frekvencivkmitů soustawą a tím i dosáhnout optimálních parametrů stroje bez následných konstrukčních zásahu. oNa výkresu je na obr. 1 v nárysu nakreslen jeden přík 1 adÁ provedení pružné soustavy podle vynálezu, zatimco na obr. 2 je diagram závislosti amplitud A výchylky na frekvenci f kmitů. Na tomto diagramu je fp pracovní frekvence kmitového. generátoru 15, fv, je vlastní frekvence soustavy při výchozí tuhosti...

Masťový základ typu emulze voda/olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 239217

Dátum: 01.08.1987

Autori: Novák Vladimír, Mairych Michal, Vltavský Zdeněk

MPK: A61K 9/06

Značky: emulze, základ, masťový

Zhrnutie / Anotácia:

Masťový základ typu emulze voda/olej, který je určen pro léčebné a/nebo kosmetické účely. Kromě běžných tukových a hydrofilních složek obsahuje stearan hlinitý a zinečnatý, změnou jejich množství lze v širokých mezích měnit vlastnosti základu, zejména konzistenci, od mlékovité až do pastovité. Dalšími podstatnými složkami jsou včelí vosk, tetraboritan sodný a emulgátor s hodnotou hydrofilně-lipofilní rovnováhy 4 až 5, zejména typu esterů...

Zařízení pro buzení tvarovaných kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251335

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bartoš Ján, Novák Vladimír, Fiala Luděk, Klíma Karel, Machuta Pavel, Staněk Václav, Kocianová Květa, Smetanová Alena, Uzel Josef, Kastner Petr, Lotterová Marie

MPK: B65G 27/20

Značky: tvarovaných, buzení, zařízení, kmitů

Text:

...podle vynálezu, které používá dvojici autosynchronních nevývažkových vibrátorů, to je takových, které mají rotující nevývažky.Při použití dvou takových autosynchronních nevývažkových vibrátorů lze například nastavovat různě jejích vzájemné polohy. U zařízení podle vynálezu jsou vibrátory propojeny nosníkem,na němž jsou umístěny v podstatě jako zrcadlový obraz. Podstata vynálezu spočíva v tom, že úhel ALFA, sevřený podélnými osami...

Způsob stanovení koncentrace vápníku v kapalných a pevných mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250979

Dátum: 14.05.1987

Autori: Novák Vladimír, Panoch Miroslav

MPK: G01N 27/28

Značky: vápníku, kapalných, koncentrace, způsob, pevných, mazivech, stanovení

Text:

...0,8 až 1,0 hmot. neutrálnĺho nosiče a 0,4 až 0,5 hmot. tetrafenylboritanu sodného, kde jako neutrálního nosiče bylo použito N,NA-dimetyl - N,N - di - /11 -etoxykarbonylundecyll diamidu kyseliny 4,4,5,5 -tetrametylKoncentrace vápníku v iontové formě se stanoví přímou potenciometrií, iontově selektivní elektrodou uvedeného složení v kombinaci s referentní nasycenou kalomelovou nebo jinou vhodnou elektrodou.Způsob přípravy vzorku maziva a...

Hydrofilní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 249578

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Vladimír, Vltavský Zdeněk, Mairych Michal

MPK: A61K 9/06

Značky: hydrofilní, základ, masťový

Text:

...doeáhnout e minimálnim množetvim maximálniho efektu. . Zm 1 něným.požadavkom vyhovuje podle vynálezu hydrofilni masřový základ typu emulze olej/voda, na bázi tukové složky, kterou tvori parefin, elkanoly e 8 až 18 atomy uhllku, alkankarboxylové kyseliny a 8 až 18 etomy uhliku, bud va formě chemických individuą nebo směsi, zejména etaarinu, a vodné složky, kterou tvoří voda, propylenglykol a/nebo glycerol, e přieadou emulgátoru,...

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238686

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Vladimír, Kravciv Miloš, Černý Antonín

MPK: G01N 33/20

Značky: elektrické, prvků, kovových, mazivech, zapojení, zjišťování, koncentrace

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojení pro zjišťování koncentrace kovových prvků v mazivech je provedeno tak, že do roztoku upraveného maziva jsou ponořeny elektrody připojené na zdroj proměnného napětí. Proudový snímač snímá proud, tekoucí do elektrod a převádí jej na napětí, které je po zesílení vedeno do dolnopropustného filtru a do analogově číslicového převodníku. Časovou derivaci napětí, úměrnou proudu elektrodami, provádí derivační obvod. Na ovládacích...

Rotující člen pro vyvozování nastavitelné odstředivé sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 232404

Dátum: 15.07.1986

Autori: Klíma Karel, Staněk Václav, Machuta Pavel, Uzel Josef, Lotterová Marie, Fiala Luděk, Kocianová Květa, Bartoš Ján, Smetanová Alena, Novák Vladimír, Kastner Petr

MPK: B06B 1/16

Značky: rotující, člen, nastavitelné, vyvozování, odstředivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru vibračních elektromotorů a řeší problém nastavení odstředivé síly i její velikosti vzhledem k ose vibračního elektromotoru. Podstata rotujícího členu podle vynálezu spočívá v tom, že pozůstává ze dvou excentrů 10 a 20 v sobě uložených. Vnější excentr 10 má velkoprůměrový mimostředný otvor, ve kterém je natáčivě uložen kruhový vnitřní excentr 20 mající excentrický hřídelový otvor pro hřídel 30 elektromotoru. Vzájemné...

Vibrační elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 232403

Dátum: 15.07.1986

Autori: Staněk Václav, Kocianová Květa, Lotterová Marie, Bartoš Ján, Fiala Luděk, Novák Vladimír, Machuta Pavel, Kastner Petr, Smetanová Alena, Klíma Karel, Uzel Josef

MPK: B06B 1/02

Značky: vibrační, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační elektromotor se týká konstrukce takových vibračních elektromotorů, které mají na obou koncích svého rotorového hřídele po jednom excentrickém členu. Vynález řeší problém snadné nastavitelnosti směru maximálního působení vibrací vzhledem k ploše, na které je vibrační elektromotor svými patkami připevněn. Podstata vynálezu spočívá v následujícím Statorová skříň 10 vibračního elektromotoru je natáčivě uložené mezi dvěma ložiskovými věnci...

Čelní kryt vibračního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231712

Dátum: 15.07.1986

Autori: Kastner Petr, Klíma Karel, Fiala Luděk, Kocianová Květa, Smetanová Alena, Lotterová Marie, Machuta Pavel, Staněk Václav, Novák Vladimír, Uzel Josef, Bartoš Ján

MPK: B06B 1/02

Značky: elektromotorů, vibračního, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračních elektromotorů, u nichž překrývá prostory v nichž rotují excentry připevněné letmo na obou koncích hřídele elektromotoru. Vynález řeší problém zvukového tlumení zvuku vznikajícího kmitáním takového krytu, který vlastně tvoří rezonující desku. Podstata vynálezu je patrna z obr. 1 připojeného výkresu a spočívá v tom, že ve střední oblasti čelní plochy 13 čelního krytu 10 je množina maloprůměrových středových otvorů 14,...

Jednovrstvý keramický stěnový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231416

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sodomka Josef, Novák Vladimír

MPK: E04C 2/40

Značky: dílec, jednovrstvý, stěnový, keramický

Zhrnutie / Anotácia:

Stěnový dílec je určen pro obvodové zdi vytápěných budov. Sestává z cihel, mezi nimiž jsou nejméně dvě svislé a dvě vodorovná spáry vyplněné alespoň zčásti maltou, v níž jsou uloženy ocelové pruty. Svislé a vodorovná spáry jsou vyplněny maltou jen v části své šířky. Ve zbývající části jsou vyplněny tepelně izolačními tělesy.

Neutrální emulzní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 230828

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mairych Michal, Vltavský Zdeněk, Novák Vladimír

MPK: A61K 9/06

Značky: masťový, základ, emulzní, neutrální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká neutrálního emulzního masťového základu s obsahem mastné fáze na bázi tekutého parafinu, tekutého purcelinu, vyšších mastných alkoholů, zejména cetylstearylalkoholu a popřípadě bílého vosku, a vodné fáze na bázi vody, propylenglykolu a karboxyvinylpolymeru neutralizovaného organickým terciárním hydroxyaminem, jenž ve formě 1 % vodné disperze má při 20 °C viskozitu 60 až 70 Pa.s, s přísadou alespoň jednoho neionogenního...

Lisovací olej

Načítavanie...

Číslo patentu: 230727

Dátum: 15.06.1986

Autor: Novák Vladimír

MPK: C10M 1/14

Značky: lisovací

Zhrnutie / Anotácia:

Lisovací olej, určený k lisování keramických prášků, vyznačený tím, že pozůstává od 95 % do 5 % hmotnostních ropné frakce, charakterizované tím, že do 170°C předestiluje maximálně 15 % objemových a do 360°C předestiluje minimálně 95 % objemových, a 5 % až 95 % hmotnostních destilačních zbytků po destilaci butylesteru kyseliny olejové po jejich úpravě zředěnou kyselinou solnou.

Antikorozní materiál pro balení a ochranu kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223373

Dátum: 15.03.1986

Autori: Novák Vladimír, Mityska Pavel, Volšík Václav

Značky: výrobků, materiál, antikorozní, balení, kovových, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní materiál pro balení a ochranu kovových výrobků proti korozi při skladování a přepravě, vyznačený tím, že obsahuje ve hmotě nebo na svém povrchu 0,5 až 48 g/m2 směsi 5 až 90 hmot. dílů benzoanu amonného, nebo sodného, nebo draselného a 0,3 až 38 hmot. dílů benztriazolu.

Hydrofilní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 223370

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mairych Michal, Vltavský Zdeněk, Novák Vladimír

Značky: masťový, hydrofilní, základ

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilního masťového základu na bázi emulze olej ve vodě, určeného pro dermální farmaceutické nebo kosmetické přípravky, zejména však pro lékárny, pro magistraliter předepisovaná externa. Tento základ je charakterizován tím, že vodnou fázi tvoří gel, obsahující neutralizovaný karboxyvinylpolymer. Stálosti emulze se dosahuje přísadou minimálního množství vhodného emulgátoru s hodnotou HLB 6 až 20, s výhodou 1O až 18.

Způsob protikorozní ochrany kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 221489

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mityska Pavel, Novák Vladimír, Volšík Václav

Značky: ochrany, kovových, způsob, protikorozní, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob protikorozní ochrany kovových výrobků, vyznačený tím, že se povrch výrobku při teplotě 10 °C až 50 °C uvede do přímého styku s pevnou směsí obsahující 10 až 85 hmotových dílů benzoanu amonného nebo sodného a 2 až 26 hmotových dílů benzotriazolu, anebo se vystaví účinku par této směsi při teplotě 16 °C až 128 °C.