Novák Miroslav

Zařízení pro ovládání opěrného kola otočného pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260421

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dolejší František, Kušička Bohumil, Novák Miroslav, Hartman Evžen

MPK: A01B 63/111

Značky: pluhu, otočného, opěrného, ovládání, zařízení

Text:

...kola 2 je připojena bud přímo k rámu 3 pluhu 19 neznázorněno), nebo, jak je tomu v daném případě, je přlpojena k nosníku 4 radlic pluhu 19, cožje výhodné u pluhů s přestavitelnou šířkou záběru vzhledem k vychýleni nosníku 4 asoučasné-mu vychýlení opěrného kola 2 do potřebného směru. Opěrné kolo 2 je uchyceno ve vidlici 5, opatřené příčníkem 6, na který je přípevněn dřík 7 kruhového průřezu, který nese na svém konci pevné uchycený tvarovaný...

Pružinový prevod sily pre vozidlo poháňané jazdcom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1281

Dátum: 06.11.1996

Autori: Novák Miroslav, Kachaňák Josef

MPK: B62M 1/04

Značky: převod, jazdcom, vozidlo, poháňané, pružinový

Text:

...umiestnené ložiská i jednosmerné voľnobežky. Podstatou technického rieše~ niaje, že z oboch strán rámu je na čape nezávisle osadená výkyvnádvojramenná páka, na tlačné rameno ktorej pôsobí hnacia sila P, pričom jej tažné rameno je spojené z jednej strany cez napnutú ťažnú pružinu -s napínacou skrutkou upevnenou priečne v ráme a z druhej strany s tiahlom, ktorého voľný koniec je spojený hnacím členom upevneným cez príslušnú jednosmernú...

Záhustka pro textilní tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 268460

Dátum: 14.03.1990

Autori: Klekner Václav, Pivec Vladimír, Marek Jan, Novák Miroslav, Burešová Hana, Šímová Eva

MPK: D06M 15/03

Značky: textilní, záhustka

Text:

.../CCM 3940/. Toto zahuštující komponenta je používâna bud jako jediná, nebo v libovném hmotnostním poměru v kombinaci s dosud používanými zahušĺovadly,zejména typ alginátu nebo guarových derivátů. Využití nnchází zejména v tisku reaktivnímí, kyselými, dále potom kombinnccmi reaktivními a disperzními bnrvivy.Výhodou nově použitého bnkteriálního polysachnridu ngrobakteranu je možnost příměho využití k znhuštování tiekncích post bez další...

Přísada do kalicího prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267032

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Miroslav, Buchta Jaroslav, Matějovský Vladimír

MPK: C21D 1/58

Značky: prísada, prostředí, kalícího

Text:

...olejů je popsána celé řada. Např. US pat. č. 2 868 729 fy SHELL chrání kalící olej s přísedou kopolymeru cykloalkadienu a kyseliny linolenové, petrosulfonátu barnatého a polyglykolesteru. V US pat. č. 3 489 619 a DE-PS č.1 783 033 je chráněno použití monokarbonových nebo dikarbonových kyselín vedle dalších přísad, jako např. kovových solí organických sulfonových kyselín. Jiný US pat. č. 3 498 850 chrání použití produktu vzniklého reakcí...

Způsob výroby 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267890

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čermák Ján, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan, Novák Miroslav

MPK: C07C 21/19, C07C 17/34

Značky: výroby, způsob, 1,1-dichlor-4-metyl-1,3-pentadienu

Text:

...nebo přidáním katalytického množství koncentrované kyseliny chlorovodíkové do reakční směsi, což se projevi zkrácenim reakční doby.Dehydrochloraćní reakci lze provádět bez rozpouštědla, to však vyžaduje vyšších reakćních teplot kolem 150 až 170 °C, je proto výhodnější použití vhodného rozpouštědla, jako je napr. kyselina octová nebo kyselina mravenčí. V jejich prítomnosti probíhá dehydrochlorační reakce snadněji i při nižších teplotách...

Keramické kyselinovzdorné barvy na porcelán pro aplikační teplotu 780 °C až 830 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 264663

Dátum: 14.08.1989

Autori: Cvilink Zdeněk, Novák Miroslav, Martan Jiří, Nováková Růžena

MPK: C04B 33/14

Značky: kyselinovzdorné, keramické, barvy, porcelán, aplikační, teplotu

Text:

...dostupným způsobem s úsporou energie.Vynâlez blíže objasñují následující příklady díly a procenta jsou míněny vždy hmotnostně.84 dílů taviva o složení 36,1 oxidu, 37,9 oxidu olovnatého, 9 oxidu hlinitého, 6.9 oxidu boritého. 2 oxidu vápenatého, 2 oxidu sodného, 4,1 oxidu zinečnatého a 2,0 oxidu draselného, vzniklého tavením při 1 200 a 1 300 °C se mele na mokré cestě s 4 díly kalcinovaného oxidu chromitého a 12 díly keramického...

Směsný imobilizovaný buněčný a enzymový biokatalyzátor k přeměně D-glukózy na D-glukonát a k přeměně sacharózy na D-glukonát a D-fruktózu a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262238

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Miroslav, Jarý Jiří, Hollerová Ida, Vojtíšek Vladimír, Slavíček František, Vančura Aleš, Krumphanzl Vladimír Člen Čsav, Hasal Pavel

MPK: C12N 11/18

Značky: d-glukonát, d-fruktózu, sacharózy, výroby, přeměně, d-glukózy, způsob, směsný, biokatalyzátor, imobilizovaný, enzýmový, buněčný

Text:

...pufru pi-i 7,1 při tepiotě 20 Cv podmínkách reakční kinetiky nultého řádu. , Měření aktivity invertázy dále jen INV bylo prováděno kolorimetricky měřením úbytku absorbance Fehlingova činidla po vyloučení kysličníku mědného při 680 nm za použití roztoku sacharózy jako substrátu neredukující cukr). Během enzymové r-eakce byla reakční směs nepřetržitě míchána. Jedna jednotka INV aktivity U je takové množství enzymu, které odpovídá...

Způsob výroby směsi fruktózy a kyseliny glukónové a jejích solí v submerzní kultuře plísně Aspergillus foetidus var. pallidus konverzí sacharózového substrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259439

Dátum: 17.10.1988

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent, Šeflová Marcela, Vojtíšek Vladimír, Hollerová Ida, Jarý Jiří, Novák Miroslav

MPK: C12P 19/02, C12P 7/58

Značky: konverzí, sacharózového, foetidus, plísně, směsi, pallidus, kyseliny, způsob, fruktózy, výroby, glukonové, solí, jejich, kultuře, substrátů, aspergillus, submerzní

Text:

...uvedeného kmene je uložena Ve Sbírce kultur hub Katedry bo-taniky Univerzity Karlovy, Praha 2, Benátska 2 pod č. CCF 1889.Po provedení iermentace buněčná hmota mikroorganismu se může odseparovat od kapalného podílu kultivačního média a opakovaně použít pro konverzi sacharözy nebo produktů, meziproduktů a odpadů z výroby sacharúzy, zejména afinády, rvafinády, lehké a těžké šťavy, kléru a melasy.Pro zaočkování fermentačních nádob se používá...

Komplexní kalicí prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258934

Dátum: 16.09.1988

Autor: Novák Miroslav

MPK: C21D 1/60

Značky: komplexní, prostředek, kalicí

Text:

...je netoxický, pozvolna se tepelné rozkladá, avšak je bakteriologicky nestálý. obdobné situace je i při použití sulfitických louhü jako kalicího média, které pojčase kvasí a zapáchají. Jeho Výhodou je, že se nemusí míchat s kalicí lázní.Z praktických zkoušek je však dokázáno, že dosavadní vodní polymery mají značnou nevýhodujv tom, že při teplotě 200 až 400 °C je jejich rychlost ochlazování značné vysoká, což vedek praskáni některých kalených...

Způsob výroby halogenovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257965

Dátum: 15.07.1988

Autori: Čermák Ján, Novák Miroslav, Šilhavý Přemysl, Hájek Milan

MPK: B01J 23/72, C07B 39/00

Značky: halogenovaných, organických, způsob, sloučenin, výroby

Text:

...o t.v. 20 °C s výtěžř kem produktu 91,1 Q. Výtěžky žadaných produktů jsou pravidla velmi vysoké a dosahuji většinou hodnot 85 až 97 S při vysokých konverzích (až 100 3).Adični reakce podle vynálezu probihají snadno í v případě málo reaktivních halogenovaných sloučenin jako jsou freony, např. 1,1,1-trichlortrifluoretan reaguje snadno za mírných podmínek při 80 až 90 °C s vysokou selektivitou přesahujioí 90 S. Vysoká selektivita reakcí...

Plošný prvek protihlukové ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 245215

Dátum: 01.07.1988

Autori: Borovieka Miroslav, Plzáková Marie, Novák Miroslav, Procházka Václav

MPK: E04B 1/86

Značky: prvek, ochrany, plošný, protihlukové

Text:

...alespoň 10 kp/m 2. Výhodné je použití osinkocementové desky. Pro dosažení dobrých protihlukových vlastností plošného prvku je výhodné, je-li ve likost zmíněné vzdálenosti L dána vztahemkde V rychlost šíření zvuku v m/s a f frekvence převľádající nežádoucí hlukové složky v Hz.Pro zlepšení mechanických vlastností plošného prvku je před vnější stranou lg zvukově pohltivé porézní vrstvy ł uspořádáne mříž à, která k vnější straně lg...

Povlak snižující odrazivost laserového záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 257734

Dátum: 15.06.1988

Autori: Novák Miroslav, Nováková Ivanka, Stolař Pavel

MPK: C21D 1/09

Značky: odrazivost, laserového, snižující, záření, povlak

Text:

...při tepelném zpracování kovu je známo. směsi sestávající ~z organických sloučenin kovů, např. titanu, hliníku,chromu aj. s organomontmorillonitem nebo montmorillonitem se používají pro vytváření ochranného povlaku proti difúzi dusíku, kyslíku nebo uhlíku. Dále se používá polopropustného povlaku na bázi orqanomontmorillonitu ve směsi s koloidním oxidem křemičitým k částečně ochraně strojních součástí při jejich cementaci, nitrocementaci,...

Zařízení pro změnu záběru půdozpracujícího stroje, zejména pluhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255829

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dolejší František, Novák Miroslav, Hartman Evžen, Kušička Bohumil

MPK: A01B 63/02

Značky: zejména, záběrů, změnu, pluhu, zařízení, půdozpracujícího, stroje

Text:

...zařízení podle vynálezu je ve schematickém půdoryse znázorněn na připojeném výkrese.K traktoru l je prostřednictvím závěsu g, např. neseného, uchycen nosný příčník 3, s výhodou zhotovený z U - profilu, směrem dozadu otevřeného. K němu je pomocí spojovaoího táhla A přiklouben rám Ž půdozpracujícího stroje Q, opatřený případně zadním opěrným kolem1. K rámu É jsou nosnými klouby 3 přikloubeny podélné nosníky 2 pracovních těles lg, opatřené...

Směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 242143

Dátum: 01.02.1988

Autori: Záruba Jioí, Porazil František, Novotný Miloš, Kühnl Zbynik, Novák Miroslav

MPK: C08L 55/02

Značky: polymerů, směs, bázi

Text:

...před koagulací.y Polymerem ABS se ve smyslu tohoto vynáłezu.rozumí heterogenní po 1 ymerní.systémy složené ze styrenu, butadienu.a akrylow nitrílu příp. v kombinaci s alfametylstyrenem či paranetylstyrenen, kde elastomerní složka je tvořena homo či kopolyn merembutadienu neho směsi elastomerůą Dále jsou to obdobné kopolymery atyrenu s akrylonítrilem a elastommrnímí akryláty, v nichž je akrylonitri 1.zčáati nebo zcela nahrazen...

Způsob výroby 4-hydroxybenzonitrilu popřípadě jeho soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 242141

Dátum: 01.02.1988

Autori: Pospíšil Antonín, Novotný Miloš, Novák Miroslav, Záruba Jioí, Porazil František

MPK: C07C 121/75

Značky: výroby, způsob, popřípadě, 4-hydroxybenzonitrilu

Text:

...v tom, že se reakce provádí při teplotě 180 až 220 °C, při níž je dosažene tlaku 2,8 až 5,8 Mľa, který odpovídá tenzi par metanolu.při uvedené teplotě. Dosahuje se 100 konverze p-ch 1 orbenzo~ nitri 1 u při vyšší než 90 selektivitě procesu. Reakce probíhá V nerezovém aułoklávu v uzavřeném systému po několik hodin.Na to je obsah autoklávu po ochlazení na normální teplotu zba~ ven plynných reakčnioh spplodin a suspenzoidní reakční...

Křemíkový detektor jednotlivých fotonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242139

Dátum: 01.02.1988

Autori: Novák Miroslav, Novotný Miloš

MPK: H01L 33/00

Značky: křemíkový, jednotlivých, detektor, fotonů

Text:

...z kysličníku křemíčitéhc a nitridu křemíküwTakto vytvořený detektor je zhruba třikrát rychlejší a podstatné levnější než speciální fptonásobíč a má prakticky neomezenou životnost, charakteristickou pro polovodičové součástky. Vzhledem k velké rychlostí spínání a citlivosti lze dosáhnout lepších experimentálních výsledků než při použití fotonásobičeoPríklad provedení křemíkového detektoru jednotlivých fotonů je schematicky uveden V...

Způsob výroby kyseliny 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Načítavanie...

Číslo patentu: 254629

Dátum: 15.01.1988

Autori: Novák Miroslav, Hájek Milan, Čermák Ján, Šilhavý Přemysl

MPK: C07C 53/19

Značky: výroby, kyseliny, způsob, 2,4,4,4-tetrachlormáselné

Text:

...povahy katalyzátoru nebo v případě jeho žádoucího odstranění 2 reakční směsi je vhodné katalytické množství kyseliny, činící zpravidla 1 váh. na vychczí ester, neutralizovat. vhodnými neutralizačními činidly jsou např. uhličitany alkalických kovů jako je Na 2 C 03, KHC 03, NaHC 03, CaC 03 nebo Cao ap. Zvláště výhodné pro průmyslové provedení katalýzy transesterifikační reakce je použití kyselého iontoměniče, který lze snadno oddělit filtrací...

Zařízení proti přetížení pracovních orgánů zemědělských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254075

Dátum: 15.01.1988

Autori: Procházka Václav, Novák Miroslav

MPK: A01B 61/04

Značky: přetížení, zařízení, strojů, orgánů, zemědělských, proti, pracovních

Text:

...schopnosti redlice e zvýšení měrného odporu půdy při orbě.Z ekonomického hlediska jsou pořizovecí náklady a údržba těchtoUvedené funkční a ekonomické nedostatky odstraňuje mechanické jistíoí zařízení radlic podle vynálezu.Na připojených výkresoch je schematicky znázorněn příklad provedení podle vyná 1 ezu,přičemž obr. 1 je nárys mechanického jistícího zařízení v pracovní poloze e obr. 2 je půdorysem, kde je znázorněno připojení k rámu...

Vulkanizovateľná zmes pre plášte káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247289

Dátum: 15.01.1988

Autori: Broulík Jan, Novák Miroslav, Pína Bohumil, Zouhar Drahomír

MPK: H01B 3/28

Značky: pláště, káblov, vulkanizovatelná

Text:

...kaučukov alebo ich kombinácie s polyvinylchloridorn s obsahom minerálneho plnivá na báze hlinibo-,kremičitanov alebo hydratovaného kysličníka hlinitého, s použitím silánouvého väzobneho činidla.Vulkanizovatelná zmes podľa vynálezu je zložená zo styrénbíitadiénového kaučuku alebo etylén-propylénového terpolyméru .alebo zo zmesi a polyvinylchloridu s 10-200 hmot. d. hlinitokremičitanu, výhodne kaolínu, alebo hydratovaného kysličníka...

Spôsob zušľachťovania alebo pojenia plošnýcb útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247270

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šrámek Jaroslav, Machek František, Bihalová Božena, Novák Miroslav, Krumphanzl Vladimír, Firbas Petr, Cidlinský Karel, Šillinger Vladimír

MPK: D06B 19/00

Značky: pojenia, zušĺachťovania, plošnýcb, spôsob, útvarov

Text:

...technológie investičného charakteru.Ako termolabilných látok zo skupiny azozlúčenín, derivátov hydrazinu a N-nitrózozlúčenín, je možné k príprave napeňovacej sústavy použit napriklad organických nadúvadiel konkrétne 1,ä-metano-BJ-dinitrózo-1,3,SJ-tetraazacyklooktán, azo-d 1 izobutyronitril, N,N-dimetyl-N,Nídinitrózotereftalamld,1,3,5-trinitrózo-1,3,5-triazacyklohexán,benzénsulfohydrazid, p-toluensultohydrazid,p,p-oxy-bisbenzénsultohydrazid,...

Produkční kmen bakterie Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253994

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novák Miroslav, Šímová Eva, Chrudimský Tomáš, Klekner Václav

MPK: C12N 1/20

Značky: radiobacter, produkční, agrobacterium, bakterie

Text:

...radiobaoter E 86, produkuaíoí.ze aacharozy nebo glukozý polyaaoharid sukoinoglykanového typu, uložený v československá sbirce mikroorganismů University Jana Evangelisty Purkyně v Brně pod číslem COM 3940.Morfologioká a fyaiologická charakteristika produkčníAho kmene Agrobacterium radiobacter E 86 je gramegativni drobná tyčinka vyakytujíoí se nepravidelné. Na tuhé půdě tvoří vypouklé, hladké a lesklé kolonie e rovnými okraji. Má positivni...

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Řičica Jan, Šímová Eva, Klekner Václav, Staněk Miroslav, Novák Miroslav

MPK: C12P 19/04

Značky: způsob, submerzní, výroby, agrobacterium, mikroorganismu, radiobacter, sukcinoglykanového, polymerů, kultuře

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Komplexní směs k povrchové ochraně kovových předmětů proti vibračnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253107

Dátum: 15.10.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C10M 103/00

Značky: ochraně, předmětů, komplexní, vibračnímu, kovových, směs, proti, opotřebení, povrchové

Text:

...v jednotlivých bodech dotyku, 3 253107čímž by bylo vibraění opotřebení zcela potlačeno. Kromě toho lze oleje použít pouze u součástí s hybným, popř. přechodným uložením. Přítomnost oleje na třecích plochách vede však k jeho účasti na chemické reakci,jejímž výsledkom může být i vznik oxidačních produktů maziva, které se pak zúčastní abrazivního procesu s oxidy vzniklými reakcí kovu s kyslíkem. Z provozních zkušenosti vyplývá, že Vliv...

Spôsob prípravy oligomérnych polystyrénov s koncovou sírnou reaktivnou funkčnou skupinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245197

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jidda Miloslav, Novák Miroslav, Procházka Václav, Bartoš Pavel

MPK: C08F 112/14, C08F 112/08

Značky: polystyrénov, spôsob, funkčnou, reaktivnou, skupinou, přípravy, koncovou, oligomérnych, sírnou

Text:

...v ktorej sa ešte oligomérny polystyrén rozpušća. Koncentrácia Na 0 H V metanole zodpovedala maximálnej rozpustnosti pro laboratórnej teplote. Hydrolýzou v alkalickom prostredí a dusíkovej atmosfére je možné transformovať dialkylditiokarbamidové funkčné skupiny naviazané na alfa-uhlíku polystyrénového reťazca na merakpto skupiny.Hydrolýza V kyslom prostredí sa uskutočnila v rozpúščadlovom systéme dichlörbenzénu a benzylalkoholu V objemovom...

Zařízení pro regulaci vypínací síly pojistného ústrojí půdozpacujícího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238342

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kušička Bohumil, Pavlica Ivo, Procházka Václav, Novák Miroslav

MPK: A01B 61/04

Značky: ústrojí, síly, půdozpacujícího, pojistného, regulaci, stroje, vypínací, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro přesné nastavení síly u pojistného ústrojí, vypínajícího ze záběru při přetížení pracovní orgán půdozpracujícího stroje. Pojistné ústrojí sestává ze dvou výkyvných táhel, uspořádaných mezi rámem a slupicí a držených v poloze, kdy spolu svírají ostrý úhel, pružinou. V místě skloubení prvního táhla je uspořádán spojovací čep se seřizovacím výstředníkem, opatřeným stavěcí polohovou pákou.

Spôsob prípravy sorbentov s vysokou hustotou chemicky viazanej oktadecylovej fázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241346

Dátum: 15.09.1987

Autori: Skoepek Jan, Sokol Václav, Kochta Zdenik, Novák Miroslav

MPK: B01D 15/08

Značky: vysokou, spôsob, chemicky, viazanej, přípravy, sorbentov, fázy, hustotou, oktadecylovej

Text:

...prostriedku.Podstata vynálezu. spočíva teda V tony-že na bezvodý silikagél pôsobí N,N-dimetyl amínotoktadecylsilán alebo oktadecyldimetylchiorsilán s bezvodým pyridínom, pri tlaku 10 až 50 Pa, príp. v prítomnosti neaktívneho bezvodého rozpúštadla, ako napr. tolué.nu, pri teplote 100 až 190 °C po dobu 10 až 170 h, pričom zastúpenie jednotlivých zložiek sa volí tak, že pl( prostredia sa pohyhuje v rozmedzí 7 až 8,5.Úloha pK prostredia je...

Způsob chemicko-tepelného zpracování strojních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252315

Dátum: 13.08.1987

Autor: Novák Miroslav

MPK: C23C 8/04

Značky: součástí, zpracování, strojních, způsob, chemicko-tepelného

Text:

...tom, že povrch zpracované strojní součástí se na zvolených místech určených k vyloučení tenčí difúzní vrstvy opatří nejprve polopropustným povlakem na bázi organomontmorillonitu,obsahujícím koloidní oxid křemičitý v množství od 0,1 do 5,0 E hmot. a rozpouštědlo v množství od 60,0 do 70,0 hmot. Po zaschnutí povlaku se provede chemicko-tepelné zpracování celé strojní součásti.Způsob podle vynálezu umožňuje vytvářet řízená chemicko-tepelné...

Zařízení k otáčení půdozpracujícího nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252284

Dátum: 13.08.1987

Autori: Novák Miroslav, Procházka Václav, Škola Jan, Jindra Miloslav, Dolinár Michal

MPK: A01B 3/30

Značky: otáčení, půdozpracujícího, nářadí, zařízení

Text:

....23, která se při výkyvu páky § opře o podložku 1 § a tím lze nastavit velikost výkyvu dvonramenné páky á. Na čepu j je otočně upevněna. západka 1 , která je pružinou l v klidové poloze netočene. tak, že Její konec směřuje do osy otáčení g. Ha pevné části zařízení l je vytvořena vodící dráhe. západky 16 se zarážkou 17. vodící dráha 16 slouží k vychýlení západky i a zarážke. 11 slouží k zamezení zpětněho otáčení otočné části 2.zařízení k...

Směs pro přípravu ochranných nátěrů a tmelu proti ohni

Načítavanie...

Číslo patentu: 238159

Dátum: 01.05.1987

Autori: Novák Miroslav, Vašátko Eduard

MPK: C09D 5/18, C09D 3/727

Značky: směs, nátěrů, proti, tmelů, přípravu, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku protipožarní ochrany plastových případně jiných hořlavých izolací na kabelových rozvodech pomocí zábranovému nátěru. Směs pro přípravu takových nátěrů sestává ze 40 až 60 hmotnostních dílů vodné disperze polyvinylacetátu, kyseliny akrylové nebo jejich kopolimerů, 3 až 10 hmotnostních dílů keramické olovnato-křemičito-borité glazury, 0,5 až 10 hmotnostních dílů oxidu titaničitého, 0,5 až 10 hmotnostních dílů oxidu...

Zařízení k otáčení pluhu lineárním hydromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Miroslav, Procházka Václav

MPK: A01B 3/30

Značky: lineárním, hydromotorem, zařízení, pluhu, otáčení

Text:

...je připevnéna neznázorněným tříbodovým závěsem k neznázorněnému traktoru, je točně uložená klika 3, ve které jsou vytv-ořeny otvory 15. K zadnímu konci kliky 3 je pevné připojena otočná část pluhu 2. V nosné části pluhu 1 je dále upevněn hřídel 5, na kterém je Výkyvné uložená páka 4 s klíny 16.Výkyvný pohyb páky 4 s klíny 16 je V krajních polohách omezen pevnými dorazy 14 a, 14 b.V nosné části pluhu 1 je dále suvně uložena odpružená...