Novák Josef

Stromečkový regál

Načítavanie...

Číslo patentu: 260594

Dátum: 15.12.1998

Autori: Zvánovec Jan, Forejt Václav, Novák Josef

MPK: B65G 1/02

Značky: regál, stromečkový

Text:

...pohled na řadu stromečkových regálů tvořenou třemi regálovými stojany, na obr. č. 3 představujeřez A-A dle obr. č. l a na obr. č. 4 je řez B-B podle obr. č. 1. Podle obr. Č. l a 2 se řady stromečkových regálů l sastavují z regálových stojanu 3 v řadě spojených nahoře tyčí gg adole v příčnám i podélném směru pomocí spojovacích äroubů ll. Regálový stojan 3 je tvořen sloupem g se základnou 5 a přestsvitelnými nosníky 5. Sloup Q sestává 2 jedne...

Propojení ovládacího mikropočítačového řadiče s funkčními jednotkami staničního zabezpečovacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260593

Dátum: 15.12.1998

Autori: Novák Josef, Hlavnička Jiří

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: mikropočítačového, zařízení, zabezpečovacího, funkčními, jednotkami, staničního, propojení, řadiče, ovládacího

Text:

...mikropočítečovćmu ŕadiči.Na výkreeu je blokově naznečeno eběrnicovć připojení bloku vetupu a výetupu ovládecího mikropočítačového ładiče k funkčnín jednotkám eteničního-zebezpečovecího zařízení.Blok vetupu u výstupu ł ovládacího mikropočítečového řudíče je s Eunkčníni jednotkami 3 ai 5 epojen eběrnicovým zpueobem.vodiče ebärnic jeou tvofeny edreeovýni vodiči 5, povelovými vodiči pg ai pa a datovými vodiči gg až dn.Adreaové vodiče 5...

Způsob fotometrického stanovení chloridů difenylkarbazonem v přítomnosti hydrogensulfidické nebo sulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 269928

Dátum: 14.05.1990

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: způsob, přítomnosti, fotometrického, difenylkarbazonem, hydrogensulfidické, chloridů, sulfidické, stanovení, skupiny

Text:

...hydrolýze vizmutité soli. protože analyzovaná vzorky vody mají obvykle neutrá 1 nLPrídavek tohoto směsněho roztoku nezabraňuje možnosti použít extrakce výsledného barevného komplexu do chloroformu nebo chloridu uhličitého. Přídavek kyseliny vinné však snižuje zabarvení komplexu o 30 až 40 . Výhodou postupu podle vynálezu je vysoká citlivost stanovení - ve vodné tázi 5 až 10059 Ci/50 ml, v organické fázi 0,5 až 25 g cl/50 ml,aníž by se...

Způsob přípravy kapalných tenzidů na bázi solí kyseliny sulfojantarové za tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 268340

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Josef, Nikl Stanislav, Klíma Zdeněk, Vodák Zdeněk, Brotánek Pavel

MPK: C07C 143/68, C07C 69/40

Značky: sulfojantarové, tenzidů, solí, tlaku, bázi, kapalných, přípravy, kyseliny, způsob

Text:

...rozkladu ten 2 CS 268 340 B 1zidů. Nejvłtli výhodou včasneho přidavku foroalinu je zaeezen 5 hydrolýzy požadovaných esterů, nebo i výthozich esterů kyseliny oeleinove. Ve svých důsledcich vede k dosaženl vyšších stupňů konverze, snłženł potřeby ztekucujicich látek a zlepšení vzhledui organoleptických vlastností konerčnich produktů.Jak bylo uvedene, postupuje za vysoké teploty hydrolyza esterů volnou bázivelmi rychle. Důležítou podmłnkou...

Reproduktorová soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 267623

Dátum: 12.02.1990

Autor: Novák Josef

MPK: H04R 3/14

Značky: reproduktorová, soustava

Text:

...Na první vstup komparučního zesilovače je připojena vstupní svorka a na jeho výítup je připojens pasivní výhybks.Na výstup komparaöního zesilovače může být připojen vstup doplnkového úilunového I korekčního trojpolu, jehož výstup je připojen na druhý vstup kosparečniho zesilovače.Reproduktorové soustava podle vynálezu umožňuje pomocí zápornć zpetné vszby zlepšit tlumení základních rezonanoí reproduktorů a dosáhnout vyrovnané...

Způsob polarografického stanovení peroxidického kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267277

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 33/20

Značky: kyslíku, způsob, stanovení, polarografického, peroxidického

Text:

...na rtuľové kapkové elektrodě při potenciálu 30,1 VV proti nesycené kalomelové elektrodě SCE.Výhodou nevrženého postupu podle vynálezu je jednoduchý3 267277 způsob kvantítatívního stanovení peroxidického kyalíku v pevných lxátkách, aniž ,je ovlivněn vulanční stav., Postup umožňuje stanovení až tisícínových obaahů peroxidického~kys 1 íku a je o dva až tří řády çitlivější než stanovení optickými metodamí a nevyžaduje transperentnost vzorku.-Je...

Způsob stabilizace intenzity zabarvení komlexu rtuťnatých iontů s difenylkarbazonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267962

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/22

Značky: komlexu, rtuťnatých, intenzity, stabilizace, zabarvení, iontů, způsob, difenylkarbazonem

Text:

...spočíva v tom, že se roztokom diíenylkarbazonu na analyzovaný vzorek působí za nepřístupu světelnáho zaření o vlnová dělce kratší než 560 nm, například u~ místěním analyzovanáho vzorku ve evětlotěeném obalu.Výhoda způaobu podle vynálezu spočíva v možnosti použití vysoce citlivého poetupu pro stanovení halogenídů, ee zvýšenou apolehlívostí měření, a tím i přesností výsledků a podstatne nižší chybou stanovení. Umožňuje pracovat ve vodném...

Protipožární pěnotvorný beton

Načítavanie...

Číslo patentu: 267889

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pešic Rostislav, Vařeka Jindřich, Novák Josef

MPK: C04B 38/10

Značky: betón, protipožární, pěnotvorný

Text:

...zrn pod 0,063 mm. Pojivo tvoří portlandský cement o složení v průměru 1 hmotnostní oxidu sodného, 21 hmotnostních oxidu křemičitého, 6 hmotnostních oxidu hlinitého, 65 hmotnostních oxidu vápenatého a 7 hmotnostních ostatních komponent.Tyto složky se smísí tak, že se nejorve do 100 hmotnostních dílů vodního skla dá 10 až S 0 hmotnostních dílů šamotového ostřiva a provede se důkladná homogenizace, až se ve vodním skle rozmíchá...

Způsob stanovení nízkých obsahů jodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266810

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 27/06

Značky: stanovení, obsahu, nízkých, způsob

Text:

...iontů. Postup dělení zamezuje znečistění vzorku atmosférou laboratoře, protože se pracuje pod ochrannou atmosférou. Způsob oxidace chlornanem umožňuje převěst všechny nízké valence jodu -1, 0, 1) kvantitativně na polarograficky aktivní jodičnan, jehož stanovení za použití techniky DPF nebo FSDPP se vyznačuje vysokou citlivosti stanovení 2 pq J-/50 ml).způsobem podle vynálezu byly analyzovány povrchy vzorku duralu, technického hliníku a oceli....

Způsob oddělování jemnozrnných částic z užitkových nerostů při dopravě na pásových dopravnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 266672

Dátum: 12.01.1990

Autori: Rouček Vladimír, Marvan Josef, Vydlář Jiří, Novák Josef, Kypast Radomír, Hodek Oldřich, Holub Aleš

MPK: B03B 11/00

Značky: jemnozrnných, oddělování, částic, dopravě, užitkových, pásových, dopravnících, nerostu, způsob

Text:

...a dopravě k přilnutí jemnozrnných částic k tenké kapalinové vrstvě, tj. ke kapalinovému filmu, vytvořené na povrchu pohyblivého pásu, takže je nutno je oddělit mechaniky od pásu, zatímco hrubozrnnější částice se oddělují od pásu snadno působením gravitační sñy. Jemnozrnné částice vytvářejí nepolétavý aglomerát slepenců zrn, čímž se omezí rozsah protiprašných opatření a zařízení v technologických komplexech, zvýši se bezpečnost a hygiena...

Způsob přípravy práškového stechiometrického chloridu-hydroxidu olovnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262568

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Velická Ivana

MPK: C01G 21/16, C01G 21/12

Značky: přípravy, chloridu-hydroxidu, stechiometrického, způsob, olovnatého, práškového

Text:

...množství slkalického nebo amonného hslogenidu a využívají hydrolysy roztoku podporovaná dlouhodobým záhřevem anebo dlouhodobého stání roztoku vedoucí k volumínosním nebo krystalickým sraženinámNevýhodou výše uvedených postupu je vyloučení sraženiny jen vzdáleně blízke složení Pb/OH/C 1, mnohdy značně znečištěné anionty použitými jako výchozí soli /octany, dusičnany,ohloristanyl nebo kationty, například draslíkem nebo vápníkem, v důsledku...

Způsob elektrometrického stanovení chloridů v přítomnosti sulfidické nebo hydrogensulfidické skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 262288

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 31/00

Značky: chloridů, hydrogensulfidické, elektrometrického, stanovení, sulfidické, přítomnosti, způsob, skupiny

Text:

...Bylo zjištěnc,že přídavek iontü mědi nebo olova v koncentracích do 102 M V analyzovaném roztoku měřitelně neovlivňuje potenciálovou odezvu elektrody ani směrnici kalibrační křivky.způsobem podle vynálezu byly analyzovány vzorky technických materiálů, vodná pracovní média pro ohladicí systémy elektráren, oplachové vody těsnicích elementü armatur nebo kondenznywpwmwmwddmdümímmnüzemwmwwtümvmüühdmbàiwmm.wúw nost dosažených výsledků byla ověřena...

Způsob fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny procent, v arsenidu galia

Načítavanie...

Číslo patentu: 262254

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: G01N 21/33

Značky: obsahu, arsenidu, galia, řadové, nepřevyšujícího, křemíku, způsob, setiny, procent, fotometrického, stanovení

Text:

...a stabilitouzabarvení po dobu nejméně dvou hodin při zachování vysoké citlivosti.Uvedený cíl byl dosažen tímto vynálezem způsobu fotometrického stanovení obsahu křemíku nepřevyšujícího řádově setiny 8, v arsenidu galia, při kterém se arsenid galia rozpustí v kyselině dusičné a přidáním kyseliny solné se doprovodné prvky převedou na chloridy,nato se ionty pětimocného arsenu zredukují hydrazindihydrochloridem na ionty trojmocné,které se...

Způsob stanovení chemické stability chalkogenidových skel na bázi selenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261632

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vyhlídka Pavel, Matušek Miroslav, Novák Josef

MPK: G01N 33/38

Značky: způsob, chalkogenidových, bázi, chemické, stability, selénu, stanovení

Text:

...bázi selenu může docházet ve vodných roztocích podle hodnoty jejich pH k uvolňování selenovodiku. V případě opracovaní materiálu vodnými suspenzemi -müže v~ alkalické oblasti pH dooházet k částečněmu rozpouštění materiálu za vzniku polyselenidů některých kovů, jako je arzén nebo germanium. Tento proces může mít vliv na jakost obrábění, což má závažný význam při výrobě optických prvků z vmateríálů na bázi selenu.Ukázalo se proto jako vhodné...

Způsob stanovení nediamantového uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259714

Dátum: 17.10.1988

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel, Hejduk Jiří

MPK: G01N 27/00

Značky: uhlíku, nediamantového, stanovení, způsob

Text:

...Hüttenm. Ztg 52 1885 Podstata vynálezu spočíva tedy v chemickém spalování nedíamantového uhlíku směsi konc. kyseliny sírové s obsahom 10100 míligramů oxidu clíromového v proudu nosného plynu při teplotě 260 °C a oxidaci alifatických uhlovodíků oxidem měďníatým za zvýšené teploty. Uvolněný oxid uhličitý se zbaví oxidu sírového vymrazením v solance při -20 C a oxidu siříčitého met-zívanadičnanem stříbrnýní. Konečné stanovení oxidu uhličitého se...

Způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259455

Dátum: 17.10.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: stanovení, fotometrického, kyslíku, způsob, nedostatku

Text:

...se proto jako vhodné a účelné, aby byl vyřešen pracovní psotup který nebude mít nevýhody dosud známých metod. Uvedený cíl je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení nedostatku kyslíku v materiáloch pro výrobu monokrystalů na bázi oxidu vizmutitého za poutíží 2,2-dipyridilu nebo 1,10-fenantrolinu jako komplexotvorných látek ve vodném prostředí. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na...

Závěs na zakládání břemen do stromečkových regálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255794

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zvánovec Jan, Novák Josef, Forejt Václav

MPK: B66C 1/16

Značky: regálu, břemen, stromečkových, zakládání, závěs

Text:

...la ramen 5 jsou vybaveny výsuvnými čepy 2 a lg s možností aretace v horní poloze. Aretační zařízení ll ovládá samoetatně soustavu výsuvnýoh čepů Q bližších k přednímu příčníku g a soustavu výsuvných čepů lQbližších k zadnímu příčníku 1 prolamovaného nosníku L. Spodní plochy ll ramen 5 jsou uzpůsobeny pro upevnění přísavek li nebo magnetů li a jejich ovládání je rovněž samostatné, jak pro soustavu přísavek lg bližších k přednímuŕpříčníku g,...

Způsob fotometrického stanovení kovového olova v materiálech pro výrobu monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254535

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: G01N 21/27

Značky: způsob, olova, stanovení, výrobu, materiálech, monokrystalů, kovového, fotometrického

Text:

...je dosažen tímto vynálezem, jehož předmětem je způsob fotometrického stanovení kovového olova v chloridu olovnatém za použití 2,2-dipyridylu nebo 1,10-fenantrolinu ve vodněm prostředí nebo po extrakci iontového asociátu železnatých iontů s 1,10-fenantrolínem a chloristanem do směsi nitrobenzen-chloroform.Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se na zkoumanou látku působí v inertní atmosféře, za teploty B 5-95 °C a v prostředí...

Zapojení pro zajištění měkkého omezení výstupního signálu zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 254416

Dátum: 15.01.1988

Autor: Novák Josef

MPK: H03F 1/02

Značky: omezení, signálu, zapojení, zajištění, měkkého, výstupního, zesilovače

Text:

...komparátorový vstup rozdělen na dva samostatné vstupy. . iPodstata činnosti a účinku zapojení podle vynálezu spočívá v tom, že při detekci prahu přebuzení se s napájecím napětím porovnáva výstupní napětí zesilovače, kterć je velke, na rozdíl od známého zapojení, které pracuje se vslupním napětím, které je male, čímž je dosaženo větší citlivosti obvodu a podstatne lepšího potlačení vlivu teplotní závislosti prvků detekčního obvodu na...

Zařízení pro měření rychlosti plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246453

Dátum: 15.12.1987

Autor: Novák Josef

MPK: G01F 1/34, G01F 1/00

Značky: rychlostí, měření, plynů, zařízení

Text:

...podmínkách, např. v důlním prostředí.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro měření rychlosti plynů, jehož podstatou je, že píšťal.a je zvuk-ově vodivě spojena s akulstickým snímačom, jehož výstup je připojen do vyhodnocovacího zesilovače přes pásmovou propust. Vyšší účinek zařízení je v tom, ž-e současně splňuje výhodu malého odporu pro průtok plynů, neobsahuje pohvblivě součástky, z čeľrož plynoumalé nároky na údržbu, elektrický...

Termostabilný izotaktický polypropylén pre výrobu vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245816

Dátum: 15.12.1987

Autori: Brabenec Pavel, Kovaoík Antonín, Popelka Milan, Hrubant Ladislav, Oehák Radovan, Severa Josef, Novák Josef, Kouoil Jioí

MPK: D01F 6/06, CO8L 23/12

Značky: vláken, izotaktický, termostabilný, polypropylén, výrobu

Text:

...bránený fenollcký antioxidant zaručuje dobrú spracovateľskú stabilitu polyméru pri zvlákňovaní. Táto sa vďaka synergickému účinku sa stéricky nebráneným fenolom podstatne zvýši. Synergický účinokobidvoch fenolických antioxidantov je pod- porovaný prítomnosťou sírneho kostabilizátora a V kombinácii so svetelnýml stabilizátormi, napríklad (3) požadovanú úroveň svetelnej stability režných vláken 6,7 dtex hodnotenú v Xenoteste - min. 800...

Způsob odvodu mikroorganismů z biochemického reaktoru a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246645

Dátum: 16.11.1987

Autori: Tichý Stanislav, Novák Josef, Uruba Vladimír, Boezovský Josef, Addšt Zdenik, Neumannová Milada

MPK: C12M 1/08

Značky: biochemického, reaktoru, způsobu, mikroorganismu, provádění, způsob, zařízení, odvodu

Text:

...málně průměru cirkulačního válce. přičemž vstupní průřez odtahového potrubí směřuje nahoru.3 246645 Vstupní průřez odtahového potrubí se rovná nejméně průžezu odtahového potrubí součástí vstupního průŕezu je stěna fermentoru. Do odtahového potrubí je zaástěno vstupní potrubíodpěňovacího oleje. Odtahové potrubí může být propojeno se spodním odtahovým potrubím.výhodou způsobu odvodu mikroorganismů v části zápary podle vynálezu je to, že je...

Uchopovadlo k bezvazačové manipulaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 253512

Dátum: 12.11.1987

Autori: Doksanský Vladimír, Novák Josef

MPK: B66C 1/10

Značky: manipulaci, uchopovadlo, bezvazačové

Text:

...rám uohopovadla opatřen čtyřmi dvojicemi úchy tných háků a centrální tyč je upevněna v noeníku epojeném s rámom uchopovadla dvojici pak.Podle obr. l a 2 se uchopovadlo l skládá z pevného rámu 2, na němž jsou otočně uloženy úchyty 3 ovládané táhly l Spojenými s lůžky 11 centrální tyče i opatřené závěsnym okem 1. Na obr. 1 je vnitřní doraz lg centrální tyče Q opřen o přírubu 11 ovládače lg a úchyty 3 jeouvykloněny vně vybrání 14 menipulační...

Zařízení pro průběžné zjišťování hmotnosti kontinuálně dopravovaných materiálů, zejména zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 253239

Dátum: 15.10.1987

Autori: Novák Josef, Pešout Miroslav

MPK: G01G 11/04

Značky: hmotnosti, zejména, kontinuálně, zařízení, zjišťování, dopravovaných, průběžné, materiálů, zemědělských

Text:

...jednoduché, výrobné nanáročné a v provozu dostatečně přesné spolehlivá. Vyhovuje i náročným požadavkům zemědělského provozu a netrpí prakticky žádnou poruchovostí. Přitom je jeho použitelnost vzhledem k dopravovaným materiálům a vlastnímu principu zařízení značně široká. Příklad provedení zařízení podle vynálezu je ve schematickém bokorysu znázorněn na připojeném výkrese.Pod přívodní násypkou l materiálu je uspořádáno přívodní...

Způsob přípravy vodných roztoků chalkogenidových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252639

Dátum: 17.09.1987

Autori: Vyhlídka Pavel, Novák Josef, Hejduk Jiří

MPK: C03C 3/32

Značky: roztoku, způsob, přípravy, vodných, chalkogenidových

Text:

...atmosféře a na vzduchuAnalogicky lze zpracovat chalkogenídové sklo na bási selenu dlouhodobým varem se siřičitanem alkalického kovu ĺobolončik V. A. a kol.Selenidy i teluridy redkozemelnych metalovi aktinidov Naukova dumka, Kijev 1966).Přitom nutno vzít v úvahu, že při použití neoxidujících tavenin jako je uhličitan sodný, látky na bási selenu a teluru jednak těkají, jednak tvoří nestabilní sloučeniny s nedefinovanými valencemi iontů,...

Náhonové ústrojí přesného vřetena přístroje na měření úchylek tvaru rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241236

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eerný Zdenik, Novák Josef, Bezouška Vlastimil, Sedlák Jan

MPK: G01B 5/00

Značky: rotačních, ústrojí, tvaru, vřetena, měření, úchylek, prístroje, součástí, přesného, náhonové

Text:

...na suportu přístroje. Předlohova hřidel je opatřena dvě 4ma předlohovými kladkamí, z nichž první je spojene hnacím řemenem s kladkou suportu a druha je spojene předlohovým řemenem s kladkou pomocnêho vřetena.Hlavní předností nahonového ústrojí přesného vřetena podle Vynálezu je oddělení nahonového motoru od přesného vřetena a jeho umístění do základové časti přístroje. Tím se sníží délka a hlavně hmotnost přesného vřeteíía a V...

Stabilizační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 246182

Dátum: 15.09.1987

Autori: Odda Jan, Chmátal Vladimír, Novák Josef, Zeman Jioí

MPK: C07C 7/20, C07C 15/46

Značky: stabilizační, systém

Text:

...to vedle vysoké ceny, často i kolísavé účinnosti nčkterydi složek podle měnících ss technologických podmínek, především toxicits (je zvláště atributem jednak z nejdčinnějěích stsbilizátord p-nitrosofenolu s některých nitrovpných látek), potíže a likvidsoí destilačních zbytků(např. u síryf, nebo agrcsivní působení některých stabilizátorů, které způsobí korozi zařízení. Při aplikaci stebilizátoru je třeba respsktovat vedle dosažaní...