Novák Jiří

Medomet s priehradkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 277809

Dátum: 08.03.1995

Autor: Novák Jiří

MPK: A01K 59/04

Značky: priehradkou, medomet

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava medometu je vytvorená priehradkou (2), ktorá je uložená medzi dva plásty (1). Odstredivou silou vyteká med z plástu, steká po priehradke a padá na stenu medometu (3). Pri opačnom chode medometu steká po druhej strane priehradky a opäť padá na stenu medometu.

Modifikátor a urychlovač reakce epoxidových skupin s alifatickými polyaminy epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269341

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Rajdl Josef, Krudenc Ladislav, Šnirch Josef

MPK: C08G 18/58

Značky: urychlovač, epoxidových, modifikátor, skupin, alifatickými, polyaminy, reakce, pryskyřic

Text:

...vyndlozu jo efektivní využití obtížnóho technologického odpedu pro uživateleky výhodné aodifikace běžných epoxidových pryekyřic. směsi etajnćho či blízkóho eložsní vznikají taká při rafinaci krystalizocí dianu z různých rozpouätědlových systémů nebo kryntalizací ediční sloučoniny dian-fenol či destilací za hlubokeho vakuo. Vo všech případech ee v rafinačni zbytku zkoncentrovávají látky nožádoucí v dia nu.Diakutovanó směsi tvoří polotuhou až...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269090

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: reaktivní, epoxidová, kompozice

Text:

...nostává i u diizooktylftolátuo zkoulany byly i epoxidová astery,glycorídy nsotnýoh kyselín polyaorní sostno olkoholy, estory otylenglykolaonoolkyláteru o orgoniokýli kysolinoli, sdukty totrshydrofurfurylslkoholu o etylonoxideno Polyglykoly zhorlují tepelnou odolnost o zvyäují novlhavooto Jsou vhodnájií pro tvrzoní onhydrídy. Dále lze použít trifenylfoofát, chlorporołin, bonzylbutyftalát, dípropylonglykoldibonzoát, difenoxyotylforasl o ju...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269089

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: plastifikátorů, urychlujícího, způsob, přípravy

Text:

...případnou extrekcí roztoksn hydroxidu draeelneho nebo sodneho e dsetilečnin zprscovinín produktu při 145 °c zatlaku 333 KP po dobu 3/4 hodiny lze získat účinný urychlující plaetifikátor přino z reakční enäei, aniž by se nueely jednotlive složky připrsvovet zvlášť s poton nichat v žádoucíl poměru.Urychlující plastifikátor ee vyrábí z 1-noftolu běžná jakosti, dále z alkylchloridu rovněž běžná jakoeti» Pomocná suroviny tvoří technický...

Reaktivní epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 269088

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová, reaktivní

Text:

...lze kombinovat s allylderiváty získanými např. reakcí allylchloridu s renoly či bisrenoly.Používané epoidové pryskyřioe jsou obvykle dianového typu o střední molekulové hmotnosti 300 až 600 a mohou obsahovat i plniva, pigmenty i přísad regulující mechanické a technologické vlastnosti. Kepalné epoxidové elsstomery mají střední molekulovou hmotnost500 až 1 000. Jedná se o produkty na bázi epoxidových pryskyřic nebo sloučenin o střední...

Tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269087

Dátum: 11.04.1990

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: tvrdidlo, epoxidů

Text:

...tahu bývá při použití 80 ež 180 hmotnostníoh dílů, tažnost roste s použitím vyšäího podílu eminoemidu.Aminoamíd z dimerní matné kyseliny (číslo kyselosti 13 s mg Kon/g) a dietylentrisminu pripravený známou přímou kondenzaoí při výohozím molćrním poměru 1 ku 3,67 měl viskozitu 3950 mPe.s/35 °c a. aminové číslo 451 mg KOH/g. x moditikąci byl použit urychluqící plastitikátor, připrovený reąkcí 1 molu bistenolu A, 2 molů renolu, 5 molů...

Rychlé tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268957

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: rychle, epoxidů, tvrdidlo

Text:

...je erovnatelná s m-kresolom. Nsvic zvyšují odolnost vůči suchlau teplu. S použitým množstvim roste urychleni vytvrzováni i plastifikace. Jako výchozí aminická tvrdidla lze uvést např. dietylentriamin, dipropylentriemin, trietylentetramin, tetraetylenpentamin, trimetyíhexametylendia min. pantastylandiamin, Jejich adukty, modifikace i směsi. Urychlení 1 plastifikace bylyzjištěny 1 u jiných polyaminů, např. ü izoforondiaminu. Obvykle se...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268956

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidy, alifatických, reakce, urychlující, aminu, plastifikátor

Text:

...je nutno použít zvýšené teploty, např. 70 °C) nebo jako produkty vhodné vedené reakce allylchloridu s.naftolem. Někdy je vhodné pro lepší zprscovatelnost přidat k urychlovači ínartní plastiŕikétor či ředidlo.Nové urychlující pleotifíkátory jsou obvykle tmavočervené čiré kapaliny bez výraznějšího zápachu 0 viskozitš 15 až 50 mPa.s/25 °C. Vzhledemok vyšší proměrné molekulové hmotnosti se mohou používat va většim množství než dosud užívané...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268955

Dátum: 11.04.1990

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: urychlující, plastifikátor, aminu, alifatických, epoxidy, reakce

Text:

...až 35 dílo na 100 dílo epoxídu.Hlavním přínosem je současný efekt řadící, plaetífíkujicí e urychlujíci. Nizkávíekozite je zejména potřebná pro práci při nižších teplotách e pro případné plnění systému.Jako biafanoly se hlavně uživá bisfanoi A, ale může aa použit 1 biafanol F spod.Nová urychlujici plaatifikátory Jaou obvykle žluté až hnědá kapaliny o viakozitě 15 až 60 nPa.s/25 °C, nazapáchaji, biafenoly z nich navypadávaji. maji výrazně nižši...

Polymerační způsob zpracování odpadu vznikajícího při aplikaci nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268145

Dátum: 14.03.1990

Autori: Husák Jiří, Novák Jiří, Balcar Miroslav, Lešek František

MPK: C08L 67/06

Značky: odpadů, polymerační, zpracování, aplikaci, polyesterových, nenasycených, vznikajícího, pryskyřic, způsob

Text:

...více než rok, urychli jejich přídavek polymerecí, volba organických kapalin a teplotou veru 140 až zlo °c je dana tŕeni faktory. Není žadoucí, aby ee páry těchto kapalin dostevely do daatilatoru regenerovených rpzpouitědel ve značnější míře. Tim by ee anižovala jednak jejich oaývací ůčínnoat, resp. by zdetávely neodpařaná na zařízení, Naproti tomu je žádoucí, aby jejich odchod při deatileci e vodní parou byl dostatečně rychlý. Tento dvěma...

Zapojení pro digitální obnovu taktu číslicového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267526

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novák Jiří, Vízek Petr

MPK: H03K 5/135

Značky: obnovu, signálu, číslicového, taktu, digitální, zapojení

Text:

...§g je spojen se vstupem gł třetího klopneho obvodu. Neínvertovaný výstup š třetího ktopného obvodu je spojen se vstupen gi čtvrteho klopného obvodu, jehož výstup je přípojen na ínvertující nastavovací vstup L čítače Q 3. Taktově vstupy Eg všech čtyř klopných obvodů jsou spojeny jak s taktovaoín vstupen nu čítače §ł, tak s druhýa vstupem 5 zapojení podle vynálezu. Na logíckou úroveň 4 je přípojen jak první tak třetí vstup A, Q čítače gž. Druhý...

Optický systém pro přístroje zpracovávající infračervené záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 266811

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novák Jiří, Zuklín Josef

MPK: G02B 13/14, G01J 1/04, G02B 27/10...

Značky: systém, prístroje, infračervené, zpracovávající, opticky, záření

Text:

...do pouzdra senzoru, přičemž V optické ose dutého zrcadla se středovým otvorem je umístěna převratná čočka, do jejíž předmětové roviny se obraz odráží, jehož podstata vynálezu spočíva v tom, že mezi dutým zrcadlem a citlivou deetičkou aenzoru je V optické oseVýhody předmětnêho řešení spočívají ve zvýšeném využití disponibilniho světla pro vizuálni zobrazeni scény a tím pro vytvoření jasnějšího obrazu. Tim, že se pozoruje vzdušný obraz vytvořený...

Aminoamidové tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266536

Dátum: 12.01.1990

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidů, aminoamidové, tvrdidlo

Text:

...i pro modifikované epoxidové pryskyřice. Při modifikování estery nenasycených organických kyselín,jejíž dvojné vazby reagují adičně s alifatickými polyaminy, je nutné o odpovídající dávku zvýšit množství alifatických polyaminů i aminoamidů.Přednosti úpravy aminoamidů je zvýšení reakčni rychlosti vytvrzováni a odolnosti suchému teplu. zlepšuje se zpracovatelnost a zvyšuje plnitelnost. Urychleni Vytvrzování dovoluje pracovat i při teplotách 0...

Způsob přípravy nízkoviskózního aromatického modifikátoru epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 266024

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: pryskyřic, způsob, nízkoviskózního, přípravy, epoxidových, modifikátoru, aromatického

Text:

...klesá viskozita i urychlujíoí účinky a naopak její zkrácení vede k produktům 5 vyšší viskozitou, ale též s vyššími účinky urychlujícími.Ředicí účinky různých aromatických modifikátorú uvádí následující tabulka. Jedná se o srovnání poklesu viskozity 10 roztoků modifikátorú v nízkomolekulární epoxidové pryskyřici dianového typu o střední molekulové hmotnosti 397 s běžně používanými modifikátory téže koncentrace vůči viskozitě samotné...

Způsob přípravy urychlujícího plastifikátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266023

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: způsob, urychlujícího, přípravy, plastifikátorů

Text:

...5 obsahem do 5 hmot. svých izomerů, dále pak allylchlorid pokud možno čerstvé předestilovaný. Ty se smíchají spolu s 96 etanolem, vodou a hydroxidem sodným nebo draselným a vaří se požadovanou dobu pod zpětným chladičem. Po ochlazení alespoň na 60 OC se reakční směs okyselí 20 kyselinou chlorovodíkovou nebo sírovou na pH 2 až 3 a ihned se oddestiluje etanol za normálního tlaku. Reakční směs pak tvoří dvě kapalné fáze, které se po ochlazení...

Nízkoviskózní dianová epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266022

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav, Macků Vladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: nízkoviskozní, pryskyřice, dianová, epoxidová

Text:

...nižší toxikologické nebezpečí pro pracovníky než reaktivní roupouštědla a velmi účinně snižují viskozitu použité epoxidové pryskyřioe. Mírně zvyšují odolnost vůči termooxidačnímu působení. Lze je použít 1 pro modifikované epoxidové pryskyřice.V současnosti používané epoxidové pryskyřice jsou dianového typu o střední molekulovéPro vytvrzení pryskyřic dle vynálezu při teplotách 10 až 40 °C se užívají dietylentriamin,dipropylentriamin,...

Urychlující plastifikátor reakce alifatických aminů s epoxidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 265857

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Jiří, Krudenc Ladislav

MPK: C08L 63/00

Značky: urychlující, aminu, reakce, epoxidy, plastifikátor, alifatických

Text:

...1/~renol, trifenylfosfit a j.Nyní jsme zjistili, že řada výše uvedených potíží s urychp lením tvrzení epoxidovýoh pryskyřie nebo kspelných epoxidovýchelsstomerů alifetickými polyaminy se vyřeši užitím plestirikujíoiho uryohlovače eestávajíoiho hmotnostně z3 až 50 dílů biofenolů A,25 až 85 dílů diallyléteru bisfenolu A,5 až 25 dílů monoalyléterů bisfenolů A,2 až 10 dílů allylovaného monoallyléteru bisfenolů A a 3 až 18 äílů...

Aminoamidové tvrdidlo epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265181

Dátum: 13.10.1989

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: aminoamidové, tvrdidlo, epoxidů

Text:

...s m-kresolem. Navíc zvyšují odolnost termooxidačnímu stárnuti. S použitým množstvím roste urychleni i plastifikace.Lze je použit i pro modifikované epoxidové pryskyřice. Při modifikováni estery nenasycených organických kyselín, jejichž dvojné vazby reagují adičně s alifatíckými polyaminy, je nutné o odpovídající dávku zvýšit množství alifatických polyaminů.Přednosti úpravy aminoamidü je zvýšení reakčnĺ rychlosti vytvrzování a odolnosti...

Statická vestavba k rovnoměrnému rozdělování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265158

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozáb Jan, Novák Jiří

MPK: B01D 1/30

Značky: vestavba, rovnoměrnému, kapalin, rozdělování, statická

Text:

...trubkovnice je umístěna rozdělovací deska, kterou v osách varných truhek procházejí převáděcí trubky o průměru menším, než je průměr varných trubek. Tyto převáděcĺ trubky jsou na konci, kterým zasahují do prostoru nad varné trubky, rozválcovány tak,že jejich vnitřní průměr je přibližně stejný jako vnější průměr varných trubek. V úrovni vrchní plochy rozdělovací desky jsou převáděcí trubky opatřeny po obvodu otvory.Výhody řešení podle...

Zařízení pro rozdělování zahušťované kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 265157

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vozáb Jan, Novák Jiří

MPK: B01D 1/30

Značky: rozdělování, zařízení, kapaliny, zahušťované

Text:

...k tvorbě inkrustací, které je potom nutno mechanicky odvrtávat.Uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořeno prodlouženým koncem varné trubky, zasahujícím do expanzního prostoru,který je opatřen po obvodu v úrovni vrchní plochy horní trubkovnice otvory, tvarovanými v závislosti na charakteru zahuščované kapaliny a na rozměru varné trubky.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom,...

Zapojení analogového členu se sdruženou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265135

Dátum: 13.10.1989

Autori: Brož Pavel, Vaváček Ivan, Novák Jiří, Kugler Vlastimil

MPK: H02J 7/10

Značky: zapojení, sdruženou, členu, funkcí, analogového

Text:

...elektromechanických prvků jsou nahraženy analogovým členem, který je bezkontaktní a je tvořený jediným polovodičovým prvkem - tranzistorem. Tento analogový člen umožňuje připojení akumulátorové baterie při výpadku sítě, cdpojení akumulátorové baterie při obnovení síčového napájení a při vyčerpání kapacity baterie. Dále zajišťuje vysokou lineární stabilizace napětí na napájeném zařízení a výrazně zlepšuje dynamické parametry zdroje při...