Nováček Alois

Deriváty sulfonamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269448

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nováček Alois, Grimová Jaroslava, Křepelka Jiří, Körner Jaroslav, Sedláčková Venuše, Holá Vladislava

MPK: C07D 239/69, C07D 237/20, C07C 143/80...

Značky: deriváty, sulfonamidů

Text:

...dobrou entibakteriální účinnost (B až 16 13/1) u henů z če ledi Enterobecteriaceae látka e nethqlieoxazolovýn zbytkem U sro pozieivních mikroorganienů měla výraznou antibakteriální aktivitu (8 až 16 115/1 u knenů Stephylococcua aureue.Dále bylo provedeno stanovení erutní toxicity po Jednorásoven podání látek p. o. kovovou eondou do žaludku u nyääích eanců mene HBI konárovický chov ve vaze 25 až 30 g.Pokugnć skupiny byly po 10 zvířatech....

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268638

Dátum: 14.03.1990

Autori: Körner Jaroslav, Nováček Alois, Hromas Josef, Lenfeld Miloš, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 405/14

Značky: výroby, alfa-formy, způsob, hydrochloridu, krystalické, 1-(4-amino-6,7-dimethoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl)piperazinu

Text:

...byla konverze nacłl -formu již zřetalná, avšak výsledky naodpovídaly uváděným hodnotám. Pohybovaly se v rozmezí od 30 do 60 standartni látky.Další nevýhodou uvedeného postupu je poměrně značná rozpustnost hydrochloridu prazosinu v dimerhylsulfoxidu a dimethylformanidu. Kombinací s jinými rozpouštědly se sícerozpustnoet sníží, avšak konverze na JL -formu se tím snižuje.Nyní bylo zjišgěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby...

Způsob čištění 2-sulfanilamidothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268252

Dátum: 14.03.1990

Autori: Nováček Alois, Sedláčková Venuše, Tyl Dalibor

MPK: C07D 277/52

Značky: způsob, 2-sulfanilamidothiazolu, čištění

Text:

...tohoto způsobu čištění oproti jiným spočíva v tom, že odstraňuje veškeré vedlejší intenzivnč zbarvené rozkladně produkty s minímálními ztrátami na čistom produktu, protože ćíštění není nutné opakovat.způsobem podle vynálezu lze získat velmi čistý, bílý produkt, zcela vyhovující lekopísné kvalitě, aniž by se snižovaly výtěžky produktu oproti původním způsobům. Tím dochází í k lepšímu využití původních surovin a k zproduktivnění...

Sulfonamidy na bázi aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 266792

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Daněk Jaroslav, Körner Jaroslav

MPK: C07C 143/80

Značky: sulfonamidy, aminokyselin, bázi

Text:

...na pH 5. Produkt se odsaje, promyje vodou a po přidavku prebyt ku 3 N vodného roztoku hydroxidu sodného se desacetyluje při teplotě 50 až 70 °C. Reakční doba je rozdílná (2 až 10 hodin). Konec reakce se sleduje zkouškou rozpustnosti 1 N HC 1. Po skončené desecetylaci se produkt vyloučí okyselením kyselinou octovou nebo zředěnou kyselinou solnou na pH 5. Finální produkty se čistí krystalizací ze zředěného ethenolu nebo srážením 2 vodných...

Způsob výroby bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266199

Dátum: 13.12.1989

Autori: Körner Jaroslav, Nováček Alois, Kučera Oldřich, Sedláčková Venuše

MPK: C07D 277/52

Značky: způsob, výroby, bis(p-acetylaminobenzensulfonyl)-2-aminothiazolu

Text:

...vedlejšich nežádoucích látek vzrůstá se stoupající teplotou.Nyní bylo zjištěno, že uvedené nedostatky lze odstranit způsobem výroby bis(p-acetyl~ aminobenzensulfonyl)~ 2 ~aminothiazo 1 u reakci p-acetylaminobenzensulfonylchloridu s vodným roztokem 2-aminothiazolu podle vynálezu, jehož podstata spočivá v tom, že se reakce provádí za přitomnosti uhličitanu vápenatého při teplotách 30 až 60 °C po dobu 1 až 1,5 hodiny.Výhody způsobu výroby...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264073

Dátum: 12.05.1989

Autori: Krob Václav, Hrdina Pavel, Šimek Stanislav, Kršňák František, Mikulcová Dagmar, Hromas Josef, Kadeřábková Jitka, Kořínek Jaroslav, Šmidrkalová Eva, Novák Jan, Prachař Otakar, Votápek Václav, Šmidrkal Jan, Nováček Alois, Kohout Josef

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, způsob, tenzidů, kationaktivního

Text:

...např. laurová, stearová, nebo to mohou být technické směsi, např. stearin (směs kyseliny stearovê a palmitovê)nebo hydrogenovanê řepkovê kyseliny.Způsob výroby kationaktivnêho tenzidu podle vynálezu jePříklad 1 Do duplikovanêho smaltovanêho reaktoru o celkovêm obje mu 1,2 m 3 opatřenêho kotvovým míchadlem a sestupným chladičem se napustí postupně 601 kg (3 kmol) roztavenê kyseliny laurovê, 281 kg (3,15 kmol) 2-dimethylaminoethanolu,...

Způsob výroby kationaktivního tenzidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263749

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prachař Otakar, Šmidrkalová Eva, Novák Jan, Kršňák František, Nováček Alois, Kohout Josef, Votápek Václav, Hrdina Pavel, Mikulcová Dagmar, Šmidrkal Jan, Hromas Josef, Kadeřábková Jitka, Šimek Stanislav, Krob Václav, Kořínek Jaroslav

MPK: C11D 1/62

Značky: výroby, kationaktivního, tenzidů, způsob

Text:

...vodě čiře rozpustný a lzeVtedy jej použít do čirých avivážních prostředků, které lzeaplikovat i ve formě sprejů. Pokud se nepoužije organickêho rozpouštědla, má kationaktivní tenzid pastovitý .vzhled a nelze jej aplikovat do čirých avivážních prostředků. Další výhodou kationaktivního tenzidu podle vynálezu je, že ješlze vzhledem k jeho nízke viskozitě použít do koncentrova ných avivážních přípravků. Výhodou rovněž je, že vzhledem k tomu, že...

Způsob výroby N-1-butyl-N-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259750

Dátum: 17.10.1988

Autori: Sedláčková Venuše, Tyl Dalibor, Nováček Alois

MPK: C07C 143/833

Značky: n-1-butyl-n-2-(p-methylbenzensulfonyl)močoviny, způsob, výroby

Text:

...toluenu a benzínu v ta 4kovém poměru, který umožňuje dosáhnout teploty 104 až 1046 °C, která je nutná pro průběh reakce tosylmočoviny s n-butylami nem na žádaný produkt.Když je všechna voda vydestilovaná, zvýši se teplotareakce na 104 až 106 °C a při této teplotě se přidá n-butylamin. Var se udržuje dále 2 až 3 hodiny. Produkt se izoluje obecně známymi postupy bud převede.ním do voadně-alkalického prostředí a oddělením od toluenové...

Sulfonamidy na bázi trimethoprimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254541

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nováček Alois, Holá Vladislava, Boledovičová Jana, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich

MPK: C07D 239/49

Značky: trimethoprimu, bázi, sulfonamidy

Text:

...benzaldehydu. Morfolinová skupina bylav dalším reakčním stupni vytěsněna anilinoskupinou rovněž obecně známou reakcí s hydrochlori dem anilinu V prostředí methanolu.Látky podle vynálezu byly vyrobeny tak, že nejprve byl rozpuštěn sodík V přebytečném ethanolu, přidal se sulfaguanidin a po 10 minutách michání se přidal výchozí substituovaný akrylonitril, načež se reakční směs 10 hodin vařila. Průběh reakce byl sledován...

Způsob čištění 2,6-dichlordifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252794

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sluková Daria, Nováček Alois, Brůnová Bohumila, Gref Jan, Kejha Jiří

MPK: C07C 87/54, C07C 85/26, C07C 87/60...

Značky: čištění, 2,6-dichlordifenylaminu, způsob

Text:

...prachu. Vznikajici 2 ~chlordifeny 1 amin se odstraní destilací nebo krystalisací.Bylo zjištěno, že lze aromatícky vážený atom bromu v tomto případě selektivně odredukovat zinkem v roztoku hydroxidu draselného V ethanolu.Vzniklý 2-chlordifenylamin se již svými fyzikálne chemickými vlastnostmi liší od 2,6-dichlordifenylaminu natolik,že ho lze oddělit na př.krystalisací.Redukce nevyžaduje zvláštníWL operací, protože ji lze zaradit do...

Způsob výroby methenamin hippurátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252432

Dátum: 17.09.1987

Autori: Boledovič Ján, Bruna Ladislav, Zikán Viktor, Nováček Alois

MPK: C07D 471/18, C07D 103/84

Značky: způsob, hippurátu, výroby, methenamin

Text:

...2-propanolu avoďy ve vzájemnémmo 1 árnim poměru 1 z 1 až 1,1 7 až 13, přičemž celkový obsah vody ve směsi je 0,3 už 5 , michá při teplotě 10 až 30 °C a získaný produkt se ízoluje.Způsob podle vynálezu se vyznačuje tím, že se reàkční směs michá při teplotě 20 až § 00 načež se reakce dokončí při 15 °C.Autoři vynálezu zjistili, že během michání se charakter míchané suspenzereakčních komponent mění obě složky se rozpouštějí za vzniku híppurétu...

Aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251255

Dátum: 11.06.1987

Autori: Šmidrkal Jan, Vondráček Bohumír, Souček Jiří, Klofec Miroslav, Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Nováček Alois, Tolman Jiří

MPK: D06L 3/00

Značky: aktivátor, způsob, peroxosloučenin, výroby

Text:

...rovněž je, že při způsobu výroby podle vynálezu nevznikají žádné odpadní produkty a žádné odpadní vody. Při způsobu výroby podle vynálezu se získává jako vedlejší Pr°dukt 35 až 90 kyselina mravenčí a 100 kyselina octová.Ke způsobu výroby podle vynálezu stačí jednoduché technologické zařízení. Výchozí suroviny jsou snadno dostupné látky. Roztavený aktivátor je možno převádět na částice poža dované velikosti libovolným způsobem, například...

Způsob čištění hippurové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251133

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zikán Viktor, Vavřina Josef, Bruna Ladislav, Nováček Alois, Boledovič Ján

MPK: C07C 103/84

Značky: hippurové, kyseliny, čištění, způsob

Text:

...jehož podstata spočíyš v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje z 95 až 100 OC horké vody v přĺtomnosti 1 až 2 ekvivalentů oxidu, resp. hydroxidu vápenatého na stanovenémnožství kyseliny benzoové v surové kyselině hippurové.Výhoda jednoduchosti způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že se surová kyselina hippurová překrystalizuje za horka z 12 až 14 hmot. dílů vody vztažených na hmotnost surové kyseliny hippurové V...

Prací prostředek s bělicí účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 249980

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Jan, Šimůnek Jaroslav, Nováček Alois, Tolman Jiří, Souček Jiří, Klofec Miroslav, Šmidrkal Jan, Kovář Pavel, Krob Václav, Vondráček Bohumír

MPK: C11D 7/54

Značky: bělicí, prací, prostředek, účinnosti

Text:

...před praním zvlášť peroxosloučeninu a zvlášť aktivátor, případně je možno k prostředku dávkovat směs aktivátoru a peroxosloučeniny.Prací prostředek podle vynálezu se dá použít pro namáčení, předpírání, praní, dezinfek~ ci, nebo jako textilní pomocný prostředek.Veškeré údaje o složení jsou uvedeny v hmotnosti, poměrech hmotnosti a hmotnostních dĺlech.Příklady složení a výroby pracího prostředku podle vynálezu jsou blíže objasněny v...

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232079

Dátum: 01.04.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Nováček Alois, Pihera Pavel, Schwarz Vladimír, Čermák Ján, Ulrich Miroslav, Heyberger Aleš

MPK: C11B 11/00

Značky: provádění, lanolinu, produktů, zařízení, tohoto, způsobu, hydrolýzy, extrakce, cholesterolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu, při kterém se hydrolyzát ředí vodou a etanolem a extrahuje rozpouštědlem, jímž může být parafinický benzin s rozmezím bodů varu 80 až 200 °C, parafinické uhlovodíky s 6 až 10 uhlíky, dichlorstan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan či chloroform. Hydrolyzát se ředí vodou v objemovém poměru 1:1 až 1:3 a etanolem v objemovém poměru 1:0 až 1:l,5 a za pomoci vibračního pohybu...

Způsob výroby 3-methoxy-6-sulfanilamidopyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249451

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kučera Oldřich, Nováček Alois, Ulrich Miroslav

MPK: C07D 237/22

Značky: způsob, výroby, 3-methoxy-6-sulfanilamidopyridazinu

Text:

...reakce provádí při teplot 120 °C po dobu 5 hodin. Reakce probíhá za prítomnosti dvojsiŕičitanu sodnáho v množství od 0,5 do 3 hmot. vztałných na hmotnost výchozího 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazinu.Ze těchto okolností jsou potlačeny oxidaćní reakce, které se v alkalickém prostředí upplatñují a které vedou k neládoucím barevný produktůn. Příznivl se v tomto případě projevílo snílení reskční teploty ze 130 °C na 120 °C a prodloužení reakční...

Tabletovaný aktivátor peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 232779

Dátum: 15.01.1987

Autori: Klein Vladimír, Novák Jan, Procházka Karel, Tolman Jiří, Souček Jiří, Šimůnek Jaroslav, Kovář Pavel, Nováček Alois, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 7/54

Značky: peroxosloučenin, aktivátor, tabletovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Tabletovaný aktivátor peroxosloučenin se přidává do pracích prostředků, které pak vykazují oxidační, bělicí a dezinfekční efekt již od teploty 20 °C. Tabletovaný aktivátor obsahuje jako aktivační složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid, maleinanhydrid a jako rozvolňovací složku škrob nebo ultramylopektin nebo jejich směs. Vyrábí se tak, že se upraví velikst částic aktivační složky, pak se přidá rozvolňovadlo a směs se tabletuje. Tabletovaný...

Způsob izolace cholesterolu z lanolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231912

Dátum: 15.06.1986

Autori: Schwarz Vladimír, Ulrich Miroslav, Nováček Alois, Pihera Pavel

MPK: C07C 35/44

Značky: cholesterolu, způsob, lanolinu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob izolace cholesterolu z lanolinu technického nebo surového, založený na alkalické hydrolýze lanolinu, prováděné 20% hydroxidem draselným v 90% ethanolu, při teplotě varu reakční směsi. Potom se reakční směs zředí vodou a ethanolem tak, aby výsledný poměr vody a ethanolu byl 0,8 až 1,2 : 0,8 až 1,2, s výhodou 1 : 1 a celkové množství vodného ethanolu k výchozímu lanolinu bylo v poměru 3,3 : 1 až 2,6 : 1, s výhodou 2,9 ku 1 /ml/g/. Extrakce...

Prací a čisticí prostředek s oxidační, bělicí a dezinfekční účinností

Načítavanie...

Číslo patentu: 231223

Dátum: 15.06.1986

Autori: Novák Jan, Šmidrkal Jan, Šimůnek Jaroslav, Souček Jiří, Kovář Pavel, Nováček Alois, Tolman Jiří

MPK: C11D 3/60

Značky: dezinfekční, oxidační, čisticí, prací, účinnosti, bělicí, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Prací a čistící prostředek s oxidační, bělící a dezinfekční účinností již od teploty 20 °C, který obsahuje spolu s tenzidy, plnícími, změkčujícími, vonnými a dalšími látkami stabilizovaný aktivátor, který obsahuje jako aktivační složku ftalanhydrid, N-acetylftalimid nebo maleinanhydrid a jako stabilizační složku vyšší karboxylovou kyselinu nebo polymer. Prací prostředek obsahující aktivátor, má výbornou oxidační, bělící a dezinfekční schopnost,...

Mycí prostředky s antimykotickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226243

Dátum: 01.02.1986

Autori: Kořínek Jaroslav, Vondráček Bohumír, Zeman Ivo, Klecan Václav, Nováček Alois, Novák Jan, Tolman Jiří, Cesnek Ján, Fiker Soběslav

Značky: prostředky, mycí, antimykotickým, účinkem

Zhrnutie / Anotácia:

Mycí prostředek s antimykotickým účinkem, vyznačený tím, že obsahuje v hmotnostních 5 až 80 % povrchové aktivních látek zvolených ze slupiny mýdel, anionaktivních tenzidů. neionogenních tenzidů, alkylbetainů a laurylpentaetoxymetylamoniummetylsulfátu nebo jejich kombinace, 0,005 až 20 % látky charakterizovaná vzorcem kde R je metyl, etyl nebo isopropylový radikál nebo jejich směsi, které jsou solubilizovány v prostředku alespoň jednám z...

Způsob čištění 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220612

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nováček Alois, Kučera Oldřich, Ulrich Miroslav

Značky: 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazinu, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čistění 3-chlor-6--sulfanilamidopyridazinu, základního meziproduktu výroby klinicky užívaného depotního chemoterapeutika 3-methoxy-6-sulfanilamidopyridazinu podstata čištění spočívá v tom, že se 3-chlor-6-sulfanilamidopyridazin vylučuje ze svého vodného roztoku, získaného vyloužením výchozí reakční směsi horkou vodou, dvoustupňovým okyselováním na pH 7,5 až 8,5 a 4,2 až 4,5, vždy za přítomnosti dvojsiřičitanu alkalického...

Způsob výroby ftalimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219816

Dátum: 15.10.1985

Autori: Sedláčková Venuše, Nováček Alois, Mayer Jiří, Král Zdeněk

Značky: výroby, způsob, ftalimidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby ftalimidu, důležitého meziproduktu různých odvětví chemického průmyslu, a to reakcí kyseliny ftalové nebo její směsi s ftalanhydridem v libovolném hmotnostním poměru, při teplotě 115 až 120 °C, s formamidem, ve hmotnostním poměru 1,0 : 1,8 až 1,0 : 4,0.

Způsob výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218384

Dátum: 15.02.1985

Autori: Horáček Ladislav, Král Zdeněk, Šimek Petr, Nováček Alois, Sedláčková Venuše

Značky: vápenaté, kyseliny, způsob, výroby, 2,5-dihydroxybenzensulfonové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby vápenaté soli 2,5-dihydroxybenzensulfonové kyseliny, klinicky používaného venofarmaka, a to reakcí benzochinonu s dvojsiřičitanem sodným nebo draselným v prostředí vodného ethanolu, rozkladem získané sodné nebo draselné soli kyseliny 2,5-dihydroxybenzensulfonové v alkoholickém roztoku plynným chlorovodíkem a neutralizací surové kyseliny uhličitanem, kysličníkem nebo hydroxidem vápenatým a krystalizací surové...

Způsob čištění 5,7-dichlor-8-chinolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 213776

Dátum: 01.05.1984

Autori: Nováček Alois, Ulrich Miroslav, Hořický Miloš

Značky: čištění, 5,7-dichlor-8-chinolinolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění 5,7-diohlor-8-chinolinolu přesrážením ze směsi kyselin, vyznačující se tím, že se výchozí substance 5,7-dichlor-8-chinolinolu nejprve rozpouští ve vodném roztoku obsahujícím kyselinu šťavelovou v koncentraci 10 až 30 % hmot., s výhodou 18 až 20 % hmot., a silnou neoxidující mirierální kyselinu, s výhodou kyselinu sírovou nebo chlorovodíkovou, v koncentraci 22 až 24 % hmot., přičemž hmotnostní poměr kyseliny šťavelové k...