Notari Bruno

Způsob výroby katalyzátoru pro dehydrogenaci parafínů C3 až C5

Načítavanie...

Číslo patentu: 268793

Dátum: 11.04.1990

Autori: Notari Bruno, Buonomo Franko, Kotelnikov Georgij, Iezzi Rodolfo, Michajlov Ruslan, Patanov Viktor

MPK: B01J 37/02

Značky: dehydrogenaci, parafinů, výroby, způsob, katalyzátoru

Text:

...no a Icaueovrse coenuaauma IVCpBMHMX ôepyw wewpaóexsuzcman CCGHSCHQMSi .11 p u u e p 5. Rawaxnsawop rowonm ananornuno upuuepy 1, omiaxo uuxpocqaepomaaxsayn 9- M 203 npoxanuaam a -reuenue 24 v na ąoanyxe npu 1000 °C.II p u u e p 6. Rawmnsamop rowoaxm auaxoruuuo npuuepy 1, omxaxo unxpoctbepounansxyn ya- X 1203 npolcamxaanw a wevenue 24 u na aoamxe upu 11.50.II p u M e p 7. Kawamasamop romoasm anaaxoruuno npuuepy l, no a xauecmae...

Způsob alkylace aromatických uhlovodíků nebo uhlovodíků se čtyřmi atomy uhlíku, olefínů a/nebo nasycených uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262430

Dátum: 14.03.1989

Autori: Notari Bruno, Manara Giovanni, Forlani Orfeo, Taramasso Marco

MPK: C01B 33/113

Značky: čtyřmi, způsob, aromatických, nasycených, atomy, olefinu, uhlovodíku, uhlíku, alkylace

Text:

...zahrnující jakýkoliv- materiál na bázi oxidu křemičitého, například silikagel bez ohledu na způsob jeho prípravy a tetraaikylorthokřemíčitany, jako je například tetraethylorthokřemičitan a tetramethylorthokřemičitan.Deriváty hliníku je možno výhodné vy-, brat ze skupiny zahrnující soli hliníku, například dusičnainy a octany.Látky s archivoltotvorným nebo klatrátotvorným účinkem mohou být vybraný ze skupiny zahrnující terciánní aminy,...

Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245345

Dátum: 15.12.1988

Autori: Notari Bruno, Ogura Tsuneo, Forlani Orfeo, Ancillotti Francesco

MPK: C21D 9/56, F27B 9/30

Značky: spôsob, chromniklovej, pecných, žiarupevnej, zliatiny, povrchu, obsahom, transportných, úpravy, tepelno-chemickej, hliníka, valcov

Text:

...ako pri AO č. 175 079 a môže byt účinné pre spracovanie iných druhov plechu. Ostatné známe riešenia problému sa zakladajú na použití rôznych druhov materiálov a konštrukčného usporiadania transportných valcov, t. j. okrem spomínaných žiarupevných chromniklových ocelí keramické alebo ine žlaruvzdorné materiály v kombinácii s kovovými .nosnými elementami, ako napríklad v AO ČSSR č. 163 975. Tieto materiály s výheodnými povrcho-vými...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého a oxidu boritého

Načítavanie...

Číslo patentu: 259886

Dátum: 15.11.1988

Autori: Notari Bruno, Manara Giovanni, Taramasso Marco, Fattore Vittorio

MPK: C01B 33/113

Značky: bázi, přípravy, křemičitého, oxidů, způsob, boritého, syntetického, modifikovaného, materiálů

Text:

...C v H formě má význačné čâry, uvedené V dále uváděné tabulce č. 3.Borialít D je možno v hezvodém stavu char~akterízoyat následujícími molárnimi- poměry jednotlivých přítomných oxidůR tetrabutyiomonný- kation, C je Ht, NHF nebo kovový katíon o valencí n.Diirakční rentgeoogram látky získa-né kal cinací büľâĺĺtü D-v H formě-má významnéBuorality jsou velmi stáléílártky, jak již bylo uvedene, a to nejen přiípüsobeníĺvysokých teplot, ale-i při...

Porézní krystalický syntetický materiál na bázi oxidu křemičitého a oxidu titaničitého a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257253

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Teramasso Marco, Perego Giovani

MPK: C07C 2/46, C10G 11/04, B01J 21/06...

Značky: výroby, krystalický, syntetický, materiál, křemičitého, oxidů, titaničitého, porézní, bázi, způsob

Text:

...přednostně tetraethylorthosilikát nebo jednoduše oxid křemičitý v koloidni formě nebo silíkát alkalického kovu, přednostně sodiku nebo draslíku. nzdrojem oxidu titaničitého je hydrolyzovatelná sloučenina titanu, přednostně zvolená ze skupiny zahrnující sloučeniny těchto vzorcůOrganickou bázi je tetranlkylamoniumhydroxid, zejména tetrapropylamoniumhydroxid.Reakční aměs se pcdrobí hydrotetmálnímu zpracování v autoklávu nří...

Způsob přípravy syntetického modifikovaného materiálu na bázi oxidu křemičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257252

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Taramasso Marco, Manara Giovanni, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: přípravy, materiálů, syntetického, oxidů, křemičitého, způsob, bázi, modifikovaného

Text:

...uvedených modifikovaných oxidů křemičitých, lze uvést všechny kovové kationty, přičemž ve výhodném,provedení, jak již bylo uvedene,se za üčelem zjednodušení postupu používá prvků, které mají alespoň částečně amfoterní charakter, jako jsou,chrom, berylium, titan, vanad, mangan, železo, kobalt, zinek, zikronium, rhodi um, stříbro, cín, antimon a hor.Modifikované oxidy kremičité, získané postupem podle uvedeného vynálezu, jsou charakteri~ zovány...

Způsob výroby oxidu křemičitého modifikovaného hliníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257251

Dátum: 15.04.1988

Autori: Notari Bruno, Manara Giovanni, Taramasso Marco, Forlani Orfeo

MPK: C01B 33/113

Značky: způsob, hliníkem, oxidů, modifikovaného, výroby, křemičitého

Text:

...kovů alkalickych zemin jsou hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid vápenatý.Ve výhodném provedení postupu podle uvedeného vynálezu je množstv 1 anorganické báze a/nebo tetralkylamoniumhydroxidu nebo triethanolaminu nižší než stechiometrickě množství vztažené na oxid křemičitý, přičemž toto množství je výhodné 0,05 až 0,50 molu na mol oxidu křemičitého.Oxid křemičitý modifikovaný zavedením atomů hliníku má podle uvedeného vynálezu...

Přestavitelné ložisko rejdového kola vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239702

Dátum: 15.04.1987

Autori: Anciilotti Francesco, He Marius, Haas Armand, Notari Bruno

MPK: A61G 5/00

Značky: přestavitelné, tělesně, ložisko, rejdového, vozíků, postižené

Text:

...znázornený vozík v čelné poloze, kde velká kole jsou umístěna vzadu, obr. 2tentýž vozík, kde velká kola jsou míbtěna vpredu, obr. 3 značí schematicky znázornený vozík v nárysu, kde velká kola jsou umísttňna vzadu, obr. 4 tentýž vozík, kde velká kola jsou umístěns vpředu, obr. 5 znázorňuje Iełmmaticlq znázornená pouzdro pvavé z boku, obr. 6 pak totćž pouzdro pri pohledu ze strany upevňovacích prostředků, obr. 7 znázorňuje pouzdro levá...

Katalytický systém pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236697

Dátum: 15.02.1987

Autori: Laganá Vincenzo, Notari Bruno, Paggini Alberto, Fattore Vittorio

MPK: C07C 31/04, B01J 23/72

Značky: methanolu, katalytický, plynů, alkoholů, vyšších, syntézního, systém, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je katalytický systém podle vynálezu pro výrobu methanolu a vyšších alkoholů ze syntézního plynu, složený z prvků zinku, chrómu, mědi a alkalickéno kovu A, s výhodou draslíku nebo sodíku, příp. jiných kovů Me, s výhodou manganu, hliníku nebo ceru, přičemž prvky mohou být celkově nebo pouze částečně chemicky spojené s kyslíkem a/nebo navzájem, odpovídá empirickému vzorci ZnCrwCuxAyMezOt. Při použití uvedeného katalytického systému se...

Způsob výroby hlinitokřemičitanů se zeolitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225829

Dátum: 15.01.1986

Autori: Notari Bruno, Taramasso Marco, Perego Giovanni

Značky: hlinitokřemičitanu, zeolitovou, strukturou, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby hlinitokřemičitanů se zeolitovou strukturou, při které se hydrotermicky zpracovává homogenní vodná směs sestávající ze zdroje kysličníku křemičitého, zdroje kysličníku hlinitého a iontů alkalického kovu a/nebo kovu alkalických zemin, vyznačený tím, že ke směsi se přidá organická látka, která má v molekule nejméně jednu hydroxylovou skupinu, nebo látka schopná vytvořit hydroxylované nebo polyhydroxylované skupiny vhodné pro tvorbu...

Způsob přípravy terciárního olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223964

Dátum: 15.12.1985

Autori: Notari Bruno, Manara Giovanni, Taramasso Marco, Fattore Vittorio

Značky: olefinu, přípravy, způsob, terciárního

Zhrnutie / Anotácia:

1. Způsob přípravy terciárního olefinu zvoleného ze skupiny zahrnující isobutylen a isoamylen z odpovídajícího výchozího alkylterc.(C4 až C5) alkyletheru, vyznačující se tím, že se terc.alkylether nechá reagovat při teplotě 130 až 350 °C a tlaku 0,1 až 1 MPa v přítomnosti katalyzátoru, kterým je krystalický kysličník křemičitý s měrným povrchem 200 až 500 m2/g, jehož složení odpovídá obecnému vzorci 0,001 až 1 MnOm . 1 Si02, kde MnOm...

Katalyzátor pro přípravu dimethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 219336

Dátum: 15.07.1985

Autori: Notari Bruno, Fattore Vittorio, Manara Giovanni

Značky: přípravu, katalyzátor, dimethyletheru

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro přípravu dimethyletheru z kysličníku uhelnatého a vodíku, který se skládá z kysličníků kovů a/nebo solí kovů, které jsou vybrány ze skupiny zahrnující hliník, chrom, zinek a měď, přičemž přinejmenším jedna složka je stabilizována zpracováváním se sloučeninou křemíku, vybranou ze skupiny zahrnující koloidní kysličník křemičitý, tetrahalogenidy křemíku, zvláště tetrachlorid křemičitý a tetraalkylorthokřemičitany, zvláště...