Noakes Timothy James

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282892

Dátum: 02.12.2002

Autori: Prendergast Maurice Joseph, Noakes Timothy James

MPK: B05B 5/053

Značky: rozprašovanie, zariadenie, elektrostatické

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické rozprašovanie obsahuje puzdro (10) na uloženie zásoby materiálu na elektrostatické rozprašovanie, výtokový otvor (12), z ktorého je materiál vypudzovaný, a generátor (18) vysokého napätia, ktorý aplikuje vysoké napätie na materiál. Generátor (10) vysokého napätia obsahuje zdroj (20) nízkeho napätia, tvorený najmenej jedným prvkom (s) poskytujúcim elektrický prúd ako odpoveď na iradiáciu a prostriedok (24)...

Zariadenie na rozprašovanie časticového materiálu a spôsob rozprašovania časticového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282460

Dátum: 31.12.2001

Autori: Green Michael Leslie, Jefferies Andrew, Noakes Timothy James, Prendergast Maurice Joseph

MPK: B05B 5/16, B05B 5/057, A61M 15/00...

Značky: částicového, rozprašovanie, zariadenie, spôsob, materiálů, rozprašovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozprašovania časticového materiálu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu, pri ktorom sa do hmoty časticového materiálu privedie vysoké napätie, čo spôsobí vypudenie častíc tohto materiálu z uvedenej hmoty. Vysoké napätie sa zo zdroja (16) vysokého napätia privádza do hmoty materiálu (36) obsiahnutého v zásobníku. Povrch hmoty (36) je vystavený okolitému prostrediu a privedené vysoké napätie sa vedie cez hmotu materiálu k časticiam,...

Spôsob elektrostatického postrekovania a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279065

Dátum: 03.06.1998

Autor: Noakes Timothy James

MPK: B05B 5/057

Značky: vykonávanie, postrekovania, zariadenie, elektrostatického, tohto, spôsobu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob elektrostatického postrekovania umožňuje postrekovanie niekoľkými kvapalinami tak, že sa tieto kvapaliny privádzajú do kanálov (4, 6) v postrekovacej hlave postrekovacieho zariadenia, pričom každý z kanálov (4, 6) je spojený s výstupom. V tomto výstupe sa všetky kvapaliny privádzané rôznymi kanálmi (4, 6) stýkajú a kvapalina vystupujúca z výstupného otvoru sa podrobí vplyvu elektrického poľa, ktoré je dostatočne vysoké na zaistenie...

Spôsob nanášania povlakov na predmety rozprašovaním kvapaliny a zariadenie na vykonávanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278556

Dátum: 10.09.1997

Autori: Grocott Arend Lea, Noakes Timothy James, Hewitt Nevil Edwin, Franks Philip Christopher William

MPK: B05B 5/08

Značky: povlakov, rozprašováním, spôsob, kvapaliny, vykonávanie, nanášania, spôsobu, předměty, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe nanášania povlakov na predmety rozprašovaním kvapaliny v elektrostatickom poli so zníženým priestorovým nábojom, vytvoreným medzi rozprašovacou hlavicou a povliekaným predmetom, prúdom plynu vystupujúcim z rozprašovacej hlavice, sa rýchlosť prúdu plynu udržiava na výstupe z rozprašovacej hlavice väčšia ako je rýchlosť prúdu rozprašovanej tekutiny na výstupe z rozprašovacej hlavice, tlak plynu sa udržiava najviac na hodnote 1,8 kPa a...

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278364

Dátum: 08.01.1997

Autori: Green Michael Leslie, Noakes Timothy James, Wilson Edward Henry, Grocott Arend Lea

MPK: B05B 5/08, B64D 1/18

Značky: elektrostatické, postrekovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na elektrostatické postrekovanie z lietadla, ktoré pozostáva z lineárnej postrekovacej hlavy (2) a z elektród (4) uložených v blízkosti lineárnej postrekovacej hrany (16) na vytváranie elektrického poľa a lúčov kvapaliny na postrekovacej hrane (16). Aby prúd vzduchu nenarušil lúče kvapaliny, sú postrekovacia hlava (2), postrekovacia hrana (16) a elektródy (4) uložené tak, že časť prúdu vzduchu prechádza medzi nimi. Pri postreku...