Neuenfeld Steffen

Polymorfná kryštalická forma V 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) piperazín hydrochlorid monohydrátu, spôsoby jej prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288334

Dátum: 04.01.2016

Autori: Helfert Bernd, Bathe Andreas, Rudolph Susanne, Böttcher Henning, Neuenfeld Steffen, Kniel Heike, Bartels Matthias

MPK: C07D 405/12, A61K 31/495

Značky: krystalická, obsahom, spôsoby, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, polymorfná, farmaceutická, monohydrátu, použitie, forma, kompozícia, hydrochlorid, přípravy, piperazín

Zhrnutie / Anotácia:

Polymorfná kryštalická forma V 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)- butyl] -4-(2-karbamoylbenzofurán-5-yl)piperazín hydrochlorid monohydrátu, ktorá má nasledujúce dáta difrakcie röntgenových lúčov uvedená v poradí číslo, medzirovinná vzdialenosť d v nm, uhol 2? a pomer intenzít I/I0: 1, 0,9466, 9,34, 14 2, 0,8166, 10,83, 15 3, 0,6807, 13,00, 20 4, 0,6569, 13,47, 12 5, 0,4742, 18,70, 16 6, 0,4563, 19,44, 100 7, 0,4416, 20,09, 32 8, 0,4231, 20,98, 12 9,...

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) 1-[4-(5-kyanoindol-3-yI)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288162

Dátum: 14.02.2014

Autori: Kniel Heike, Helfert Bernd, Bathe Andreas, Böttcher Henning, Neuenfeld Steffen, Bartels Matthias, Rudolph Susanne

MPK: C07D 405/12, A61K 31/495

Značky: 1-[4-(5-kyanoindol-3-yi)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín, kryštalickej, spôsob, anhydrát, kompozícia, použitie, přípravy, farmaceutická, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, formě, obsahom, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV a spôsob jej prípravy. Farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, prípadne spolu s kryštalickou formou V príslušnej zlúčeniny a jednu, alebo viac pomocných látok a/alebo nosičov. Táto zlúčenina alebo farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie alebo prevenciu depresívnych porúch, úzkostlivosti, bipolárnych porúch,...

Tepelne stála kryštalická modifikácia N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidhydrochloridu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282437

Dátum: 31.12.2001

Autori: Stein Inge, Beschmann Klaus, Beeres Holger, Neuenfeld Steffen, Barber Andrew

MPK: C07C 233/04, A61K 31/165, C07D 207/04...

Značky: přípravy, modifikácia, n-metyl-n-[(1s)-1-fenyl-2-((3s)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2, stála, krystalická, difenylacetamidhydrochloridu, tepelně, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelne dynamicko stála kryštalická modifikácia N-metyl-N-[(1S)-1-fenyl-2-((3S)-3-hydroxypyrolidin-1-yl)etyl]-2,2- difenylacetamidhydrochloridu s teplotou topenia 221 až 226 °C a jej farmaceuticky vhodné soli sú účinnou látkou farmaceutického prostriedku predovšetkým na ošetrovanie zápalových ochorení čriev a bolesti. Pripravuje sa tak, že a) sa necháva reagovať pri teplote -5 až 10 °C...

Způsob výroby hexafluoralkanolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268247

Dátum: 14.03.1990

Autori: Paleta Oldřich, Neuenfeld Steffen, Timpe Hans-joachim, Dědek Václav

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, hexafluoralkanolů, způsob

Text:

...dále organické peroxyaloučenlny, a výhodou dlbenzoylperoxld, di(chlorbenzoyl)pero×ld, deriváty benzolnu, s výhodou O-mathylbenzoin a/nebo o~íaopropylbenzoín a/nebo alfa-fenylbenzoln,dále ketony, 5 výhodou aceton a acetofenon. V průtočnín uspořádání je zdroj zařeníbud zcela ponořen do kapalné fáze, nebo může být uníatěn nad kapalnou Fézí uvnitř reaktoru. Při ozařování z vnějěku může být zéřenl vhodné uaněrněno reflexnini plochaol...