Nečesaný František

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Lederer Jaromír, Nečesaný František, Kubal Peter, Svoboda Karel

MPK: B08B 9/00, C09K 3/32, B08B 3/04...

Značky: odstraňovanie, zvyškov, zmesí, uhľovodíkov, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Činidlo na odstránenie voľných kvapalných uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279394

Dátum: 09.08.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr, Svoboda Karel

MPK: B01J 20/28, B01J 20/20

Značky: volných, kvapalných, uhľovodíkov, zmesí, odstránenie, činidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo obsahuje základné sadzové častice vznikajúce pri procese splyňovania ropných alebo dechtových surovín pri teplotách 1300 až 2300 °K, pričom ich pórovitá štruktúra je vytvorená voľnou aglomeráciou primárnych častíc alebo sekundárnych zhlukov s mechanickou súdržnosťou, stanovenou na základe pevnosti granúl, neprevyšujúcou hodnotu 5 N na vytvarovanú časticu s merným povrchom, stanoveným adsorpciou dusíkom, v rozmedzí 700 až 1250 m2/g,...

Spôsob výroby špeciálnych sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277870

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr

MPK: C09C 1/58

Značky: spôsob, sadzí, výroby, špeciálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze s veľkým špecifickým povrchom, s rozvinutou pórovitou štruktúrou a s vysokou hodnotou medzifázového napätia voči vode alebo vodným roztokom sa vyrobia zo sadzí, ktoré vznikajú ako produkt splyňovania ropných a dechtových surovín parciálnou oxidáciou za prítomnosti kyslíka a vodnej pary. Z plynného produktu oxidácie sa sadze odstraňujú vypieraním vodou, z ktorej sa potom získavajú pomocou koagulačnej kvapaliny tak, že sa k sadzovej vode...

Spôsob demineralizácie a úpravy fyzikálno-chemických vlastností sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277869

Dátum: 07.06.1995

Autori: Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Kubal Petr, Svoboda Karel, Andrus Ludvík, Nečesaný František

MPK: C09C 1/56, C09C 1/58

Značky: vlastností, sadzí, fyzikálno-chemických, demineralizácie, úpravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze z parciálnej oxidácie ťažkých ropných a dechtových zvyškov, ktoré sa oddeľujú z prúdu generátorového plynu vo forme vodnej suspenzie s následnou peletizáciou pridaním nepolárneho rozpúšťadla a oddelením od vody sa upravujú tak, že ich vodná suspenzia sa uvedie do styku s kyslíkom alebo/a vzduchom, prípadne s plynmi obsahujúcimi kyslík a pri tlaku 0,1 až 4 MPa a teplote 0 až 300 st.C.

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278706

Dátum: 11.05.1994

Autori: Křemenák Lubomír, Nečesaný František, Lamač Miroslav, Kubíček Karel, Heller Gerhardt

MPK: C01B 31/08, C01B 31/10, C01B 31/12...

Značky: pevných, uhlie, přípravy, spôsob, aktívne, tvare, teliesok

Zhrnutie / Anotácia:

Aktívne uhlie v tvare pevných teliesok, najmä extrudátov je vytvorené z uhlíkovej substancie pochádzajúcej zo sadzí, výhodne sadzí vznikajúcich ako vedľajší produkt parciálnej oxidácie uhlíkatých surovín, ktorá má najviac 2,5 % nečistôt, merný povrch 180 až 950 m2/g, celkový objem pórov 0,2 až 3,5 cm3/g, stredný polomer makropórov 10 až 15 nm a pevnosť ostria 1 až 30 N. Aktívne uhlie sa pripraví zo sadzí, ktoré sa zmiesia s vodným roztokom...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Nečesaný František, Brož Zdeněk, Červenka Jan, Čermák Ján

MPK: C02F 1/28

Značky: odpadních, zvířat, čištění, pocházejících, exkrementů, způsob, velkochovu, hospodářských

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Červenka Jan, Brož Zdeněk, Nečesaný František, Čermák Ján

MPK: C02F 1/28

Značky: způsob, odpadních, velkochovu, hospodářských, zvířat, čištění

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Karel, Mašek Miroslav, Nečesaný František

MPK: B01D 57/00

Značky: tohoto, postupného, provádění, složek, zařízení, oddělování, způsobu, způsob, směsi, vícefázových, kontinuálního, nemísitelných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236996

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kočandrle Josef, Nečesaný František, Jadrný Jan, Svoboda Karel

MPK: C02F 1/40

Značky: průtočný, tlakovou, flotací, dvoustupňovou, odlučovač, olejový

Zhrnutie / Anotácia:

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací je určen k odstraňování ropných látek a dispergovaných mechanických nečistot z odpadních vod. Jeho podstatou je, že přívod tlakové vzduchem nasycené vody je dělen do dvou samostatných proudů, přičemž první proud je napojen do přívodního potrubí vyvločkované kapaliny ještě před jeho vyústěním do horní části flotační věže a druhý proud je napojen do spodní části flotační věže a že...

Způsob kontinuálního předčištění znehodnocených olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234113

Dátum: 01.10.1986

Autori: Jadrný Jan, Sýkora Milan, Večerka Jan, Svoboda Karel, Kočandrle Josef, Nečesaný František

MPK: C02F 1/40

Značky: olejových, znehodnocených, emulzí, předčištění, způsob, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zneškodňování průmyslových odpadních vod a je použitelný v oblasti vodního hospodářství řeší problém zneškodňování znehodnocených uměle stabilizovaných olejových emulzí kontinuálním způsobem. Podstata vynálezu spočívá v kontiná1ním předčištění znehodnocených olejových emulzí kombinací chemického zásahu, kterým je eliminován stabilizační účinek emulgátorů,a dvoustupňové tlakové flotace s předřazenou koalescencí olejových...

Speciální saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 232289

Dátum: 15.06.1986

Autori: Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58

Značky: speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká speciálních sazí připravených z vodných suspenzí sazových mikročástic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly a vytvarovaných do granulí kulovitého tvaru, případně připravených ve formě prachu. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem mají speciální saze rozsáhlé využití jako přísada či plnidlo do plastických hmot, pryží, barev, tiskařských černí apod., nebo jako sorpční či filtrační materiál, případně i jako katalyzátor...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223647

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Karel, Sýkora Milan, Jára Vladimír, Nečesaný František, Kvapil Zdeněk, Kubička Rudolf

Značky: způsob, demineralizace, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu demineralizace sazí z parciální oxidace ropných a dehtových zbytků získaných peletizací ze sazových vod nepolárním rozpouštědlem extrakcí anorganickou kyselinou, při němž se saze oddělují ze suspenze s vodnou fází obsahující anorganickou kyselinu peletizací za přídavku nepolárního rozpouštědla, vzniklé peletky se po oddělení kyselé vodné fáze properou vodou nebo čpavkovou vodou, případně zbaví obsaženého rozpouštědla...

Způsob výroby vysokopovrchových sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221430

Dátum: 15.02.1986

Autori: Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František, Sýkora Milan

Značky: způsob, výroby, vysokopovrchových, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokopovrchových sazí, vznikajících jako vedlejší produkt parciální oxidace ropných a dehtových surovin, které se oddělují z plynných produktů vypíráním vodou a izolují z vodné suspenze koagulací pomocí uhlovodíkového rozpouštědla, při němž se tvarované částice sazí obsahující vodu a uhlovodíky uvádějí do styku nejprve s vodní párou při teplotě 20 až 150 °C, načež se suší v proudu plynového sušicího média zabraňujícího hoření při...

Způsob separace uhlovodíků, jejich směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule

Načítavanie...

Číslo patentu: 228067

Dátum: 15.02.1986

Autori: Svoboda Karel, Sýkora Milan, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František

Značky: směsi, vodíky, molekule, separace, způsob, substituovanými, jejich, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace uhlovodíků, jejich směsi nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule, tj. koagulační kapaliny, z tvarovaných sazových částic připravených smísením koagulační kapaliny s vodnou suspenzí sazových mikročástic, přímým stykem s teplonosným médiem s následujícím odvodem vytěsněných par koagulační kapaliny společně s nezkondenzovanými podíly teplonosného média, vyznačený tím, že heterogenní směs tvarovaných sazových částic a...

Způsob výroby vysocevodivých sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220705

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svoboda Karel, Pošíval Jaromír, Nečesaný František

Značky: způsob, sazí, výroby, vysocevodivých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká produktů zplyňování ropných a dehtových surovin za použití směsi kyslíku a vodní páry. Vynález řeší problém přípravy vysocevodivých sazí, tj. sazí s vysokou elektrickou vodivostí, které mají rozsáhlé aplikační využití především pro výrobky z plastických hmot a kaučuků s antistatickou úpravou a pro přípravu nekovových vodičů v elektrotechnice. Podstata vynálezu spočívá v řízení technologického režimu zplyňovacího procesu za...

Způsob výroby speciálních sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 220704

Dátum: 15.12.1985

Autori: Nečesaný František, Sýkora Milan, Pošíval Jaromír, Svoboda Karel

Značky: výroby, speciálních, způsob, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká produktů zplyňování ropných a dehtových surovin v přítomnosti kyslíku a vodní páry. Vynález řeší problém přípravy speciálních sazí s poměrně velkým specifickým povrchem a rozvinutou porézní strukturou, které neobsahují prakticky žádné látky s karcinogenními účinky. Speciální saze jsou použitelné například jako přísada při barvení polyolefinů určených pro styk s poživatinami, jako plnidlo do kaučuků a plastických hmot apod....

Technicky čistý uhlík

Načítavanie...

Číslo patentu: 224289

Dátum: 15.12.1985

Autori: Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František

Značky: uhlík, technicky, čistý

Zhrnutie / Anotácia:

Technicky čistý uhlík připravený z vodných suspenzí uhlíkových částic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly, zejména z vodné suspenze uhlíku vzniklé pří procesu zplyňování ropných a dehtových surovin, prováděném při teplotách 1 200 až 1 380 °C a tlaku 3,2 až 3,6 MPa, vyznačený tím, že je vytvořen z mikroskopických částicových aglomerátů o střední velikosti v rozmezí 0,08 mikrom až 1 mikrom, které vytvářejí makroskopické částice skutečné...

Vysocevodivé saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 224288

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kvapil Zdeněk, Nečesaný František, Svoboda Karel

Značky: vysocevodivé

Zhrnutie / Anotácia:

Vysocevodivé saze jako produkt parciální oxidace ropných a dehtových surovin např. mazutu při teplotách nad 1 380 °C a tlaku 3,0 až 4,0 MPa v přítomnosti kyslíkoparní směsi a vytvarované peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly do granulí kulovitého tvaru o velikosti granulí od 0,5 do 10 mm, případně ve formě prachu nebo extrudátů, vyznačené tím, že makroskopické sazové částice jsou vytvořeny ze základních sazových částic o velikosti 1 až 10...

Způsob čištění podzemních a nadzemních dálkovodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222457

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kočandrle Josef, Nečesaný František, Svoboda Karel, Kořínek Vladimír

Značky: způsob, dálkovodů, podzemních, čištění, nadzemních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování a dopravy ropných produktů, jmenovitě způsobu čištění dopravního potrubí. Jednotlivé části systému se po vytlačení dopravované kapaliny uvedou do styku, případně opakovaného, s vodnou suspenzí sorbentu po dobu 0,1 až 15 hodin s intenzitou styku charakterizovanou hodnotou bezrozměrového Reynoldsova kritéria 103 až 106 a energií dodanou do systému 10 až 300 000 kJ/m2 čištěné plochy a vzniklá vodná suspenze...

Činidlo pro odstranění zbytků kapalných uhlovodíků a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222456

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kořínek Vladimír, Kočandrle Josef, Nečesaný František, Svoboda Karel

Značky: jejich, činidlo, uhlovodíku, kapalných, zbytků, směsi, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti zpracování, skladování a dopravy ropných produktů, jmenovitě činidla k čištění vnitřních ploch zařízení pro zpracování, skladování a dopravu ropných produktů. Činidlo je tvořeno vodnou suspenzí aktivního uhlíku o velikosti základních částic nebo jejich shluků v rozmezí od 0,1 nm až 0,6 mm a měrném povrchu částic uhlíku 200 až 1500 m2/g v koncentraci 0,01 až 1 kg čistého uhlíku na 1 m2 čištěné plochy.

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule

Načítavanie...

Číslo patentu: 226804

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vacek Jaromír, Kvapil Zdeněk, Nečesaný František, Svoboda Karel

Značky: uhlovodíkových, směsi, molekule, uhlovodíku, způsob, substituovanými, separace, vodíky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob separace uhlovodíků, uhlovodíkových směsí nebo uhlovodíků se substituovanými vodíky v molekule, tj.koagulační kapaliny z tvarovaných sazových částic přímým stykem s vodní parou s následujícím ochlazením vytěsněných par koagulační kapaliny společně s nezkondenzovanými podíly vodní páry, kondenzací a vznikem dvou nemísitelných fází,které se od sebe oddělí, potom se nepolární složka recirkuluje a vodná vrstva odvádí, vyznačený tím, že...

Polyetylen pro tvarované výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225255

Dátum: 01.07.1985

Autori: Balabán Luboš, Jelínek Jaromír, Nečesaný František

Značky: polyetylen, výrobky, tvarované

Zhrnutie / Anotácia:

Polyetylen pro tvarované výrobky obsahující vysokohustotní polyetylen, saze, stabilizátory a případně další zpracovatelské přísady, vyznačený tím, že obsahuje 97 až 99 hmotnostních % polyetylénu, 0,5 až 3 hmotnostní % sazí s měrným povrchem 505 až 1200 m2/g, obsahujících 0,1 až 1,5 hmotnostních % popele o složení 5 až 60 hmotnostních dílů kysličníku vanadičitého, 11 až 32 hmotnostních dílů kysličníku nikelnatého a 1,2 až 32,5 hmotnostních dílů...

Způsob regenerace rafinačních katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221887

Dátum: 15.06.1985

Autori: Klusáček Karel, Fott Pavel, Schneider Petr, Jonáš Josef, Janáček Leoš, Literová Alena, Nečesaný František

Značky: rafinačních, regenerace, katalyzátoru, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu regenerace rafinačních katalyzátorů, obsahujících kovy skupin VI, VII nebo VIII nebo jejich oxidy a sulfidy na příslušných porézních nosičích oxidačním odstraňováním uhlíkatých úsad vzniklých při zpracování organických surovin, zejména ropy, které obsahují převážně uhlík, vodík popř. síru. Regenerace probíhá mimo vlastní katalytický reaktor s cílem opětného použití v katalytickém reaktoru na místo čerstvého katalyzátoru...

Způsob výroby generátorového plynu a regulovatelného množství sazí parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 218331

Dátum: 15.02.1985

Autori: Brzobohatý Pavel, Pošíval Jaromír, Domalíp Vratislav, Nečesaný František, Kubička Rudolf

Značky: regulovatelného, oxidací, plynů, parciální, způsob, množství, výroby, generátorového, sazí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu s regulovatelným množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí b. v. atmosférického a vakuového ropného zbytku. Surovina, ke které se případně přidává voda nebo vodný roztok draselných solí, se parciálně oxiduje směsí kyslíku a vodní páry ve výhodnějších poměrech než dosud. Proces je regulovatelný a energeticky méně náročný.

Způsob přípravy sorbentu na bázi aktivního uhlíku na nosném skeletu práškovité dřevní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 218020

Dátum: 15.02.1985

Autori: Janeček Pavel, Sýkora Milan, Kudláček Vladimír, Literová Alena, Nečesaný František

Značky: sorbentu, dřevní, aktivního, hmoty, bázi, práškovité, skeletu, uhlíku, způsob, přípravy, nosném

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy sorbentu na bázi aktivního uhlí o velikosti částic 1 až 1000 mm na nosném skeletu práškovité dřevní hmoty o velikosti částic 3 až 360 µm. Vzniklý sorbent vytváří velký stykový povrch a je vhodný zejména při použití při náplavové filtraci. Způsob přípravy sorbentu na bázi aktivního uhlíku na nosném skeletu práškovité dřevní hmoty spočívá v tom, že vodná suspenze obou složek s obsahem pevných částic 0,5 až 10 %...

Sorbent na bázi aktivního uhlíku a práškovité dřevní substance a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217916

Dátum: 15.12.1984

Autori: Komárek Jindřich, Kudláček Vladimír, Nečesaný František, Sýkora Milan, Kudláčková Iva

Značky: sorbent, způsob, uhlíku, dřevní, přípravy, substance, aktivního, práškovité, bázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sorbentu na bázi aktivního uhlí a práškovité dřevní substance obsahujícího 5 až 95 práškovité dřevní hmoty o velikosti částic 3 až 360 ?m a 95 až 5 % částic aktivního uhlíku. Sorbent je vhodný jako účinný filtrační materiál.

Zařízení pro výrobu etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224108

Dátum: 01.11.1984

Autori: Huml Miroslav, Filip Petr, Maršík Jaroslav, Černý Jaroslav, Kopecký Ivan, Svoboda Karel, Nečesaný František, Sýkora Milan, Kvapil Zdeněk, Kubička Rudolf

Značky: etylbenzenu, výrobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na výrobu etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za přítomnosti kapalného katalytického komplexu připraveného z chloridu hlinitého, sestávající se z nejméně jednoho samostatně pracujícího alkylačního reaktoru a dále odlučovače katalytického komplexu, kondenzačního systému a návazných aparátů pro zpracování alkylačních produktů, vyznačující se tím, že na vstupu reakčních komponent do alkylačního reaktoru (1a) je zabudováno dispergační...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217582

Dátum: 15.09.1984

Autori: Nečesaný František, Kubička Rudolf, Sýkora Milan, Svoboda Karel, Jára Vladimír

Značky: sazí, způsob, demineralizace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká demineralizace sazí, vznikajících při parciální oxidaci ropných a dehtových zbytkových podílů, které se demineralizují extrakcí peletek těchto sazí, vzniklých při peletizaci sazí ze sazových vod nepolárními rozpouštědly, minerálními kyselinami. Dosáhne se vysoké kvality sazí a zvýší se účinnost procesu demineralizace.