Navrátil Miroslav

Zařízení pro měření optického signálu při rozptylu nebo absorbci světla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264922

Dátum: 12.09.1989

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G02B 6/28, G01N 21/59, G01J 3/32...

Značky: světla, měření, absorbci, zařízení, signálu, optického, rozptylu

Text:

...kterým následují řadič filtru Q, fokusační část gp objektívua rotační modulační kotouč 5 pro střídavé dělení príslušného monochromatického světelného svazku lgb na fokusovaný světelný svazek lgg a odražený svazek ll. Ve směru průchodu monochromatiokého světelného svazku lgp je v ohnisku fokusační části gp objektívu umístěn rotační modulační kotouč A, za kterým je situován pracovní prostor Q. Pracovní prostor É je tvořen vstupním objektivem gg...

Zařízení pro simultánní měření extinkce ve dvoufázových soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 250836

Dátum: 14.05.1987

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G01N 21/16, G02B 7/26, G02B 5/136...

Značky: měření, simultánní, extinkce, soustavách, dvoufázových, zařízení

Text:

...světelný děliě rozdělí světolnou alnu na více světelných svazku. Tyto světelné svazky přes interrerenční filtry s různou spektrální propuatnoetí z nichž vytvoŕí mnnochromatické světelná svazky, ktoré pak dopadají na fotodetektory. Tím jsou aplněny podmínky simultánní detakce extinkce na různých vlnových dálkách. Řešení víconásobnáho děliče je výhodné proto, že opticky aktivní plochy jsou chráněny proti vlivům okolí.Na pripojených výkresoch je...

Optická sonda pro zjišťování výskytu, rozměrů a počtu kapek mokré páry ve vnitřním prostoru parní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250431

Dátum: 15.04.1987

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G02B 6/28, G02B 6/00

Značky: páry, sonda, optická, rozměrů, mokré, parní, turbiny, prostoru, zjišťování, kapek, výskytu, počtu, vnitřním

Text:

...samostatných totodetektorů se liší od známého uspořádání vícenasobné fotodíody s koncentrickými elektrodami tak, že umožňuje detekovat světlo rozptýlené na částicích i tak, že z nesymetrie výstupních signálů poznáme, zda jde o částiCe kulové, jako v případě kapek, nebo o částice, které mají jiný nesymetrický tvar.Na připojeném výkresu je schematickyznázorněn příklad provedení optické sondy pro parní turbinu podle vynálezu.Optická sonda je...

Zařízení pro měření proudících kontinuí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233603

Dátum: 01.03.1987

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G01N 21/00

Značky: zařízení, kontinuí, proudících, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je potlačení vlivu nestacionárního teplotního pole v měřicí větvi interferometru, při současné snadné výměně průzorů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že mezi stěny měřicího kanálu a optické prvky interferometru jsou vloženy vakuové elementy. Vakuový element je tvořen dvěma planparalelními průzory, mezi které je přes těsnění vložena distanční trubice, opatřená vakuovým ventilem. Složení vakuových elementů je dosaženo vákuem,...

Stohovatelný sedací a stolový nábytek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233562

Dátum: 01.02.1987

Autor: Navrátil Miroslav

MPK: A47G 3/04

Značky: sedací, nábytek, stolový, stohovatelný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stohovatelného sedacího a stolového nábytku. Nohy jsou připevněny k rohům sedadla nebo stolové desky spojovací součástkou, kterou tvoří distanční spojník opatřený na obou protilehlých koncích opěrkami, jejichž dosedací plochy jsou přizpůsobeny na jednom konci tvaru nohy a na druhém konci tvaru sedadla nebo stolové desky. V distančním spojníku je vytvořen alespoň jeden podélný otvor pro připevňovací elementy.

Způsob simultánního měření rozptylu nebo absorpce světla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237599

Dátum: 15.01.1987

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G01J 3/12, G01N 21/25

Značky: provádění, způsobu, zařízení, simultánního, světla, rozptylu, způsob, měření, tohoto, absorpce

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zkvalitnění měření rozptylu nebo absorpce světla ve hmotném prostředí a vykompenzovat vliv časových změn vlastností jak světelných zdrojů, tak detektorů. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že polychromatické světlo je optickými prvky rozděleno na dva nebo více monochromatických světelných paprsků, které jsou jednotlivě kmitočtově modulovány a vedeny přes měřicí prostor. Zde dochází k interakci světelných paprsků s hmotným...

Relativní dotykový snímač lineárních posuvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229138

Dátum: 01.02.1986

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G01B 5/14

Značky: lineárních, snímač, relativní, dotykový, posuvu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit relativní dotykový snímač lineárních posuvů, kterým lze měřit lineární posuvy buď dlouhodobě nebo jen v určitých naprogramovaných intervalech a výsledky měření by měly mít digitální formu. Uvedeného účelu je dosaženo takovým uspořádáním snímače, že dotykový čep s prvkem odměřovací soustavy je suvně uložen v rámu snímače s dorazem, který je referenčním bodem pro měření posuvu dotykového čepu k předmětu. Dotykový čep...

Piezoelektrický akcelerometr s piezoelektrickými prvky pro namáhání na střih

Načítavanie...

Číslo patentu: 215823

Dátum: 20.12.1983

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

Značky: akcelerometr, střih, piezoelektrický, piezoelektrickými, namáhání, prvky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímačů pro absolutní měření mechanických kmitů a řeší nové konstrukční uspořádání piezoelektrického akcelerometru s piezoelektrickými prvky namáhanými na střih. Jeho podstata spočívá v tom, že kolem střední části snímače, která současně slouží pro jeho připevnění k povrchu kmitajícího předmětu, jsou uloženy piezoelektrické prvky, přitlačované k ní radiální silou vyvozenou prstencem, nasazeným na piezoelektrické prvky, s...

Kmitající stůl elektrodynamického budiče s piezoelektrickým akcelerometrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215822

Dátum: 20.12.1983

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

Značky: piezoelektrickým, kmitající, budiče, elektrodynamického, stůl, akcelerometrem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy kmitajícího stolu elektrodynamického budiče mechanických kmitů. Řeší problém přesného měření určujících veličin mechanických kmitů kmitajícího stolu. Podstatou vynálezu je to, že neoddělitelnou částí stolu je střední nosný sloupek, kolem kterého jsou uloženy piezoelektrické prvky namáhané na tah-tlak nebo na střih, zatěžované příslušnou setrvačnou hmotou. Tak vznikne jednoduchý piezoelektrický akcelerometr pro absolutní...