Najmr Stanislav

Způsob využití tepla a úpravy teplotního režimu při odsiřování spalin magnezitovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260570

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kočí Jan, Pětioký Karel, Najmr Stanislav, Enžl Jiří, Bumbálek Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: teplotního, režimu, tepla, způsob, odsířování, spalin, úpravy, využití, způsobem, magnezitovým

Text:

...nutnou komínovou teplotu, tj. nad 70 °C, s výhodou 90 až 120 °C. Ochlazeně neodsíŕené spaliny se potom vedou k odsífeni do absorbéru a předehřáté odsižené spaliny se vedou do komina.Ve výměníku tepla se sníží entalpie neodsířenýoh spalin před vstupem do absorbéru ažo 20 V důsledku toho se teplota adiabatického nasyoení spalín v absorbéru a tudíž i teplota ebaorpční euapenze eníží o 6 až 15 °C. Toto snížení je postačující k tomu, aby při...

Přísada do krmiv a siláží s obsahem hořčíku a síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260403

Dátum: 15.12.1998

Autori: Podaný Petr, Holub Karel, Najmr Stanislav

MPK: A23K 1/175

Značky: hořčíku, síry, prísada, siláží, obsahem, krmiv

Text:

...která až dosud využitelnost neměla, znamená použití siřičitanu hořečnatého jako přísady do krmiv a siláží kumulaci dvou üčinkü - konzervovaní pice a zároveň její obohacování nedostatkovým hořčikem. Normální siřičitan hořečnatý existuje ve formě krystalohydrátu, a to jako MgSO 5 . 3 H 2 O trihydrátj, MgSO 3 . 6 H 20 hexahydrátL nebo jako směs těchto hydrátů. Oba jsou ve vodě omezeně rozpustné, přibližně 0,7 hmot. procent, proto je...

Hořečnaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 273828

Dátum: 11.04.1991

Autori: Najmrová Ivana, Najmr Stanislav, Hanus Petr

MPK: C05D 5/00

Značky: hnojivo, hořečnaté

Způsob odstraňování fluorovodíku a chlorovodíku ze sirného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269260

Dátum: 11.04.1990

Autori: Píša Jiří, Najmr Stanislav, Braun Petr, Brothánek Zdeněk, Kůstka Miroslav

MPK: B01D 53/00

Značky: sirného, fluorovodíku, odstraňování, chlorovodíku, plynů, způsob

Text:

...värianty odstraňování nečistot ze systému odsiřování kouřových plynů cyklickou metodou by bylo možno spojit vjedně odsiřovací lince, která by obsahovala jak uzel předpírky před absorpcí oxidu siřičitého, tak uzel kyselé rafinace. Takto získané řazení by však bylo značné komplikovaná.Nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož podstata spočíva v tom, že fluorovodík a chlorovodík se odstraní perciální kondenzací vodních par obsažených v...

Způsob oddělování nečistot při odsiřování spalin magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262519

Dátum: 14.03.1989

Autori: Píša Jiří, Najmr Stanislav, Brothánek Zdeněk, Kůstka Miroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: odsířování, oddělování, technologii, způsob, magnezitovou, spalin, nečistot

Text:

...by bylo možné spojit V jeden technologický celek,který by zahrnoval jak dvoustupňovou absorpci spalin,.tak kyselou rafinaoí. Docílilo by se tím zřejmě oddělení všech nečistot z odsiřovacího procesu, ale znamenalo by to neúměrně složité a zbytečně náročné zařízení. Proto se také toto řešení nepoužíva.Výše uvedené nevýhody stávajícího stavu techniky se odstraní způsobem oddělovánínečístot při odsiřování spalín magnezítovou technologií podle...

Způsob zpracování suspenze krystalů siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 262479

Dátum: 14.03.1989

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: zpracování, siřičitanu, suspenze, způsob, horečnatého, krystalů

Text:

...fáze v suspenzi byly tak vysoké, aby obsažený trihydrát byl schopen poutat veškerou volnou vodu. Při úpravě podle vynálezu nejsou nečistoty pocházející z procesu odsiřování spalín na závadu, například nevadí popílek,zbytky hořečnatá suroviny, vodorozpustné soli. Dokonce ty nečistoty, které jsou schopné poutat při postupu podle vynálezu volnou vodu, znamenají prínos. Takto se chová zejména síran hořečnatý, který při teplotě nad 70 °C...

Způsob odsiřování spalin magnetizovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261761

Dátum: 10.02.1989

Autori: Najmr Stanislav, Kůstka Miroslav

MPK: B01D 53/34

Značky: metodou, magnetizovou, spalin, způsob, odsířování

Text:

...procesu, což znamená značné zjednodušení a zhospodárnění odsiřovací metody /úspory energie, ínvestičních a provozních nákladů/. Dalšího vyššího účinku oproti dosavadnim odsiřovauím metodám se způsobem podle vynálezu dosáhne využitím dvojmocného železa obsaženého v nepáleném magnezitu jako redukční složky při kalcinaci siřičitanu hořečnatého, obsahujícího příměs nežádoucího síranu hořečnatého. Nepálený magnezit totiž obsahuje 2 až 5...

Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetiválcových stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 244363

Dátum: 01.06.1988

Autori: Jerman Zdenik, Najmr Stanislav, Koutný Kvitoslav

MPK: B21B 31/00, B21B 31/16

Značky: natáčení, bočních, opěrných, dvacetiválcových, stolic, zařízení, kladek

Text:

...prostřednictvím vložených ozubených kol s ozubenými koly bočních opěrných kladek.Přínosem zařízení podle vynálezu je snadné a rychlé seřizování pyramidy váloů obsluhou z přední strany váloovací stolice. zlepší se tím též pracovní podmínky obsluhy, jelikož pracovníci se nemusí pohybcvat ve stísněných prostorech na straně pohonu dvacetíváloové válcovací stolice.Zařízení pro natáčení bočních opěrných kladek dvacetivélcových stolic je příkladně...

Způsob čištění surového siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 257665

Dátum: 16.05.1988

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: způsob, horečnatého, surového, čištění, siřičitanu

Text:

...výhodou se použijejako teplonosného proudu vodní páry, kteráAmá vysokou entalpii. Také lze k tomu použít roztoku po krystalizae ci čistéhohexahydrátu nebo trihydrátu siřičitanu hořečnatého. Roztok po krystalizaci hexahydřátu je studený a musi se proto prounotdem ohřát. Roztok po krystalizaci trihydrátu je teplý à jeho ohřev již vyžaduje málo tepla, takže v tomto případě se uspoří energie.7 Obsahuje-li kal nečistot vysoký obsah...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 244045

Dátum: 16.11.1987

Autori: Troják František, Najmr Stanislav

MPK: F16H 1/10

Značky: převodovka, vlnovým, reduktorem

Text:

...pláěí dále spojený s pružným ozubeným kolem a výstupním hřidelem. Vnějši stetorový plášĺ je opetřen přirubou převodovky.Príklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázoněn na výkrese, kde na obr. | je podélný řez převodovkou v náryse e obr. 2 je jeho poloviční půdorys.Základními částmi převodovky A jsou generátor vln 2, pevné ozubené kolo Q a pružné ozubené kolo Q.Generátor vln 2 je nasunut na vstupním hříůeli 1,...

Roztok imunoglobulínov pre intravenóznu aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242313

Dátum: 15.11.1987

Autori: Tkáeová Klára, Najmr Stanislav, Nešpor Jaroslav, Šmad František

MPK: A61K 37/04

Značky: intravenóznu, aplikáciu, imunoglobulínov, roztok

Text:

.... L. Pwreparation of a sutobile mtriuvenous gammaglohulin process design and scole up., Vorx-Satng 1980 Aug, Vol. 39 2, str. 101 ~ 112, Oclrs,H. D. et al. Safety and pracleint HCCGJJÍHJJÍlity of intravenlous immwne globulin in 10 pero. maitose., LalUJCBÍ 1980 Nov 29, Vol 2 8 205, str. 1 158 ~ 1 159.Maltóza ako uhlľuohydráŕr se dobre utiilzuje v organizme a je dobrým .nosičom energie Gotatinger E., Hagmuller, K., Hellauer, 4 H. The fore or...

Způsob odsiřování plynů magnezitovou technologií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238515

Dátum: 01.11.1987

Autori: Prokleška František, Vejvoda Josef, Najmr Stanislav, Markalous František, Chvatík Jiří, Čermák Karel, Hegner Pavel

MPK: B01D 53/34

Značky: magnezitovou, plynů, způsob, odsířování, technologii

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší zjednodušení dosavadní magnezitové odsiřovací metody a to jak z hlediska technologického, tak i investičního, za současného zvýšení stupně odsíření. U tohoto způsobu, který používá vypírání v suspenzi, obsahující jako aktivní složku kysličník, případně hydroxid hořečnatý, se alespoň část vypírací suspenze odvádí z procesu odsiřování, načež se z této části oddělí pevná fáze s obsahem siřičitanu hořečnatého. Získaná kapalná fáze se...

Způsob zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234151

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hubená Jarmila, Kočí Jan, Najmr Stanislav, Kordovský Josef, Vejvoda Josef

MPK: B01D 53/34

Značky: koncentrace, oxidů, způsobu, provádění, zvýšení, siřičitého, způsob, zařízení, tohoto, plynech

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvýšení koncentrace oxidu siřičitého v plynech z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého, získaného při odsiřování spalin vodní suspenzí magnezitu v souvislosti s využitím těchto plynů pro výrobu kyseliny sírové. Podstata vynálezu spočívá v tom, že část plynů z tepelného rozkladu siřičitanu hořečnatého po jejich ochlazení se zbaví oxidu siřičitého v absorberu SO2, načež se tyto plyny po absorpci smísí s neodsířenými...

Suspenzní dusíkatohořečnaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233078

Dátum: 01.01.1987

Autori: Najmr Stanislav, Kropáček Pavel, Kordik Eugen, Kovář Miroslav, Bartoš Jaroslav

MPK: C05D 5/00, C05C 5/00

Značky: hnojivo, suspenzní, dusíkatohořečnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduché hořečnaté hnojivo s vysokým obsahem živin. Toho se dosáhne suspenzním dusíkatohořečnatým hnojivem, které obsahuje jako kapalnou fázi dusičnan hořečnatý v množství 1 až 45 % hmot. a jeho kapalnou fázi rozpuštěný siřičitan hořečnatý v množství 1 až 75 % hmot., vše počítáno na celkovou hmotnost hnojiva. Hnojivo je stálé a umožňuje volbu poměru okamžitě a pomalu působícího hořčíku podle stavu půdy a potřeby...

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého vznikajícího při zachycování oxidu siřičitého z odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235441

Dátum: 15.11.1986

Autor: Najmr Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: siřičitého, způsob, zachycování, plynů, oxidů, siřičitanu, odpadních, horečnatého, vznikajícího, zpracování

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší, bez spalování elementární síry, zvýšení obsahu oxidu siřičitého SO2 při zpracování siřičitanu hořečnatého, který je získáván působením odpadních plynů, zejména kouřových, na hořečnaté sloučeniny. Autor navrhuje siřičitan hořečnatý rozkládat v míchaném reaktoru kyselinou sírovou, za vzniku jednak oxidu siřičitého, který lze zkomprimovat a jednak síranu hořečnatého, vhodného pro použití v zemědělství jako hnojiva.

Způsob přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 231456

Dátum: 15.06.1986

Autori: Králíček Jaroslav, Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk

MPK: C01F 5/42

Značky: horečnatého, přípravy, roztoku, způsob, čistého, siřičitanu, přesyceného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy čistého přesyceného roztoku siřičitanu hořečnatého z krystalického surového siřičitanu hořečnatého. Podstata navrženého řešení spočívá v tom, že se do proudu suspenze obsahující krystaly siřičitanu hořečnatého zavádí nejméně jeden další proud obsahující vodu, přičemž teplota výsledného proudu je nejméně 60 °C, s výhodou 90-120 °C, načež se z výsledného proudu separuje pevný vodonerozpustný podíl.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého, vznikajícího při odsiřování spalin magnezitovou metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 231040

Dátum: 15.06.1986

Autori: Králíček Jaroslav, Najmr Stanislav, Vejvoda Josef, Jerman Zdeněk, Škrna Stanislav

MPK: C01F 5/42

Značky: zpracování, odsířování, metodou, spalin, způsob, magnezitovou, horečnatého, vznikajícího, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se siřičitan hořečnatý rozpustí v chlorovodíku v příbližně stechiometrickém poměru, vzniklý koncentrovaný plynný oxid siřičitý se zpracuje např. na kyselinu sírovou. Roztok se zahustí na obsah 10 až 46 % hmotnosti MgCl2 a tepelně se rozloží za vzniku oxidu hořečnatého, který je produktem,a chlorovodík se vráti do procesu. Nevržený způsob je zejména výhodný, použije-li se siřičitan hořečnatý rafinovaný.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 223260

Dátum: 15.03.1986

Autori: Najmr Stanislav, Škrna Stanislav, Jerman Zdeněk

Značky: způsob, siřičitanu, zpracování, horečnatého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt metodu čištění siřičitanu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne a tak, že se na siřičitan hořečnatý působí aldehydem, případně také oxidem uhličitým, načež se kapalná a pevná fáze od sebe oddělí a jednotlivě se zpracovává. Vzniklý čistý roztok aldehydbisulfitu hořečnatého lze kalcinací přepracovat na velmi čistý oxid hořečnatý.

Způsob zpracování siřičitanu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 221359

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jerman Zdeněk, Najmr Stanislav, Kordik Eugen

Značky: horečnatého, zpracování, způsob, siřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt efektivní způsob dalšího zpracování siřičitanu hořečnatého, který vzniká při zachycování dioxidu siřičitého hořečnatými sloučeninami. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se siřičitan hořečnatý rozkládá kyselinou dusičnou za vzniku dioxidu siřičitého a roztoku dusičnanu hořečnatého. Způsob lze s výhodou realizovat při odsiřování spalin magnezitovým způsobem.

Kapalné hořečnaté hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 220244

Dátum: 15.11.1985

Autori: Nedvěd Josef, Najmr Stanislav, Jäger Lubomír, Kordik Eugen

Značky: kapalné, hnojivo, hořečnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vysoce koncentrované hořečnaté hnojivo s relativně nízkým obsahem dusíku. Tuto podmínku splňuje kapalné hořečnaté hnojivo, které obsahuje 32 až 42 % hmot. dusičnanu hořečnatého a 1 až 6 % hmot. močoviny.

Způsob čištění hořečnaté suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225767

Dátum: 01.07.1985

Autori: Najmr Stanislav, Jerman Zdeněk, Králíček Jaroslav

Značky: způsob, čištění, suroviny, hořečnaté

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění hořečnaté suroviny vyznačený tím, že na vodnou suspenzi páleného magnezitu, surového či znečištěného oxidu hořečnatého, hydroxidu hořečnatého, hydratovaných uhličitanů hořečnatých nebo surových krystalů siřičitanu hořečnatého se působí dioxidem siřičitým a po dosažení pH reakční směsi 3 až 7,5 se pevná fáze rozdělí na nejméně jednu frakci bohatou na MgSO3.xH2O, kde x znamená 3 nebo 6, a na nejméně jednu frakci obsahující...

Způsob výroby kysličníku hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 214545

Dátum: 29.06.1984

Autori: Marek Tibor, Markalous František, Najmr Stanislav, Pálka Ján

Značky: kysličníku, horečnatého, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt způsob, jak odstranit zbytky dusičnanových iontů z filtračního koláče hydroxidu hořečnatého. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se k hydroxidu hořečnatému získanému nitrátovým postupem přidá organická látka schopná redukční reakce s anorganickými nitráty, jako jsou cukry, alkoholy nebo organické kyseliny, a tato směs se kalcinuje při teplotě nad 200°C.