Nagy Lajos

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Smelkóné Esek Ágota, Héja Gergely, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Illár Árpád, Simon Kálmán, Sántáné Csutor Andrea, Csikós Éva, Szvoboda Györgyné, Szomor Tiborné, Hermecz István, Simon Attila

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Kombajnové prípojné zariadenie s drvičom stebiel zbieranej úrody rastlín, hlavne slnečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10047

Dátum: 25.01.2008

Autori: Gyenes Kornél, Kincses Gábor, Sági Gábor, Takács Imre, Nagy Lajos, Lipusz György, Szalkai László

MPK: A01D 45/02

Značky: hlavne, rastlín, kombajnové, zariadenie, přípojné, drvičom, stebiel, úrody, slnečnice, zbieranej

Text:

...bežnom nosníku s rozstupom korešpondujúcim s rozstupom riadkov. Z dôvodu tejto montážnejvýšky prípojne zariadenie má relatívne veľkú svetlú výškua preto s nevýhodou nie je spôsobilê na zber úrody, kde sa plody nachádzajú nízko, a ktorá má steblá nižšie, ako lm.0008 US 5921070 predstavuje najvhodnejšie riešenie z doposiaľ známych riešení. US 5921070 opisuje zberač V súlade s patentovým nárokom 1, ako aj prípojné zariadenie kombajnu s drvičom...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Hajdú Félix, Nagy Lajos, Gönczi Csaba, Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Smelkóné Esek Ágota, Simon Kálmán, Csikós Éva, Héja Gergelyné, Sántáné Csutor Andrea, Szomor Tiborné

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: přípravy, spôsob, 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Héja Gergely, Simon Kálmán, Nagy Lajos, Hermecz István, Gönczi Csaba, Majláth Csilla, Sántáné Csutor Andrea, Szvoboda Györgyné, Erósné Takácsy Tünde, Csikós Éva, Halász Judit, Sárosi Péter, Szomor Tiborné

MPK: C07B 61/00, A61K 31/5375, A61P 5/00...

Značky: n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2, solí, spôsob, přípravy, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Kis László, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Héja Gergely, Simon Kálmán, Halász Judit, Csikós Éva, Hermecz István, Hajdú Félix

MPK: C07D 209/00

Značky: spôsob, přípravy, spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Deriváty imidazochinolínu ako ligandy receptorov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 740

Dátum: 11.11.2003

Autori: Kapui Zoltán, Balogh Mária, Gerber Katalin, Arányi Péter, Nagy Lajos, Urban-szabo Katalin, Vargane Szeredi Judit, Bátori Sándor, Boer Kinga, Walcz Erzsébet, Balázs László, Timari Géza, Mikus Endre

MPK: A61P 13/00, A61K 31/415, A61P 11/00...

Značky: imidazochinolínu, ligandy, adenozínu, receptorov, deriváty

Text:

...Tieto receptory boli identifikované takmer vo všetkých bunkových typoch, avšak ich expresia je najvyššia v čreve a močovom mechúre. Tento podtyp pravdepodobne takisto plní dôleži tú regulačnú funkciu pri regulácii vaskulárneho tonusu a zohrávaurčitú úlohu v rámci funkcie prsných buniek.Na rozdiel od receptorov Al a Ak, distribúcia ktorých v tkanivách sa detegovala na proteínovej úrovní, sa prítomnost receptorov Am, a A 3 detegovalaxna báze...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Héja Gergely, Csikós Éva, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Hermecz István, Szvoboda Györgyné, Héja Gergelyné, Hajdú Félix, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Majláth Csilla

MPK: A61K 31/40, A61P 7/10, A61P 9/00...

Značky: 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu, derivátov, spôsob, přípravy

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Synergický insekticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279882

Dátum: 07.05.1999

Autori: Szegó András, Hegedüs Ágnes, Botár Sándor, Somfai Éva, Zoltán Sándor, Sárkőzi Péter, Pap László, Székely István, Gajáry Antal, Deák Anikó, Nagy Lajos, Bertók Béla, Hidasi György

MPK: A01N 53/00

Značky: synergický, insekticídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický artropodicídny prostriedok obsahuje niekoľko pyretroidných účinných látok netoxických pre teplokrvné živočíchy, a to 1S-R-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylát všeobecného vzorca (I), tetrametrín alebo trans-tetrametrín vzorca (II) a prípadne ďalšiu pyretroidnú látku, ako i piperonylbutoxid vzorca (III), kde substituenty majú významy uvedené v opise. V prostriedkoch podľa vynálezu je...

Viaczložkový pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278527

Dátum: 06.08.1997

Autori: Zoltán Sándor, Botár Sándor, Deák Anikó, Pap László, Székely István, Somfai Éva, Hegedüs Ágnes, Gajáry Antal, Bertók Béla, Szegó András, Nagy Lajos, Tóth Andrea, Hidasi György

MPK: A01N 57/12, A01N 53/00, A01N 57/16...

Značky: prostriedok, pesticídny, viaczložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový pesticídny prostriedok proti artropódam, ktorý ako účinnú látku obsahuje pyretroidy, fosfátové estery, prípadne piperonybutoxid a prísady. Ako pyretroidovú zložku obsahuje 0,1 až 40 % hmotn. cypermetrínu, vzhľadom na celkovú hmotnosť , ktorý z ôsmich možných izomérov obsahuje 40 až 100 % hmotn. 1RcisS a/alebo 1RtransS stereoizoméru, a ako druhú zložku najmenej jednu zlúčeninu fosforu všeobecného vzorca (I), ktoré sú toxické voči...

Synergický insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254994

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hidasi György, Somfai Éva, Zoltán Sándor, Nagy Lajos, Szabolcsi Tamás, Bertók Béla, Botár Sándor, Soós Rudolf, Gajáry Antal, Hegedüs Ágnes, Székely István, Radvány Erzsébet, Pap László

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, složky, účinné, výroby, prostředek, synergický, insekticidní

Text:

...LDso měřených na krysách 5 000 mg/kg a mouše domácí 0,64 mg/kg. Tento index selektivity činí pro enantiomerní pár la 50/045 111.Isomerní pár lb je méně toxický vůči parazitům než isomerní pár Ia, což je zvláště důležité. Z těchto důvodů může být insekticidní prostředek podle tohoto vynálezu používán bezpečněji, vzhledem k tomu. že na okraji ošetřované plochy a po ošetření tj. na ploše ošetřené nízkou koncentrací účinné latky nejsou parasité...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254993

Dátum: 15.02.1988

Autori: Bertók Béla, Somfai Éva, Szabolcsi Tamás, Nagy Lajos, Gajáry Antal, Soós Rudolf, Zoltán Sándor, Hidasi György, Radvány Erzsébet, Hegedüs Ágnes, Pap László, Székely István, Botár Sándor

MPK: A01N 53/00

Značky: prostředek, složky, způsob, účinné, insekticidní, výroby

Text:

...než Ia. Tak při použití těchto dvou enantiomer nich párů na mandelinku brambor-ovou Leptinotarsa decemlineata dochází k výraznému synergismu. Tyto výsledky jsou detaiiněji diskutovány v přikladech.Na základě shora uvedených zjištění jsme prov.edli nový výběr z již známých směsi isomerů, který vedl k novému prostředku podle vynálezu.Kromě synergického účinku má prostředek podle vynálezu rovněž řadu dalších předností n představuje tudíž...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: elastomerů, procesu, tváření, optimalizace, termoplastů, kontroly, termosetů, způsob

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Detre Tamás, Szegó András, Somfai Éva, Dénes Valéria, Nagy Lajos, Pap László, Radvány Erzsébet, Lányi György, Visnyovszky Mária

MPK: A01N 43/12

Značky: účinné, insekticidní, složky, akaricidní, prostředek, výroby, způsob

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Herbicidní a růst rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250690

Dátum: 14.05.1987

Autori: Seboek Dezsoe, Dukai József, Kardos Mariann, Pelejtei Krisztina, Gerlei Anikó, Szatisz Janisz, Nagy Lajos, Bélai Iván, Gimesi Antal, Matolcsy Gyoergy, Soeptei Csaba, Tombor Ágota, Cserháti Tibor

MPK: A01N 47/36

Značky: herbicidní, rostlin, regulující, růst, způsob, výroby, účinné, látky, prostředek

Text:

...°C.Příprava výchozích látek az-Chlorbenzensulfonyichlorid se připraví podle DE PS 2 308 262.G-MethyI-Ii-methoxy-Z-aminotriazin se řipraví podle P P S 66-92 a 66-1115, CMeziprodukty podle a a b) se hechajĺ reagovat způsobem popsaným v evropském pat. spise 34431.způsobem popsaným v příkladu 1 se nechá reagovat odpovídající benzensulfonylníočovina s ů-cyklodextrinem v~ molárním poměru 12. Molekulární hmotnost kom plexu 2 634. Při stanovení TEA...

Způsob výroby námelových alkaloidů, zejména ergokorninu a ß-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215148

Dátum: 15.10.1984

Autori: Zalat Károly, Kiss János, Lengyel Zsuzsa, Nagy Lajos, Wack Géza, Nagy Udvardy Éva

Značky: ß-ergokryptinu, výroby, námelových, alkaloidů, způsob, ergokorninu, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby námelových alkaloidů, zvláště ergokorninu a ?-ergokryptinu fermentací Claviceps purpurea, za aerobních podmínek, na živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku a dusíku, minerální soli a případně jiné přísady. Pro postup je významné, že jako kmen pro dukující alkaloidy je použit kmen Claviceps purpurea MNG 00186. Tento kmen je uložen v Maďarské národní kmenové sbírce.