Nagy Lajos

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286875

Dátum: 10.06.2009

Autori: Smelkóné Esek Ágota, Gönczi Csaba, Nagy Lajos, Héja Gergely, Szvoboda Györgyné, Simon Kálmán, Szomor Tiborné, Csikós Éva, Hermecz István, Illár Árpád, Simon Attila, Sántáné Csutor Andrea

MPK: C07D 209/00, C07B 61/00

Značky: spôsob, derivátov, přípravy, spiro[(4-cyklohexanón)-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[(4-cyklohexanón)-[3H]indol]-2'[l'H]-ónu všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 a R2 nezávisle znamenajú vodík, C1-4 alkyl, C1-4 alkoxy-, C1-4-alkyltio-, C1-4 polyfluóralkyl-, C1-4 polyfluóralkoxy-, C3-7-cykloalkoxy-, C3-7cykloalkyltio-, fenoly-, benzyloxy- alebo nitroskupinu, charakterizovaný reakciou derivátu indolin-2-ónu všeobecného vzorca (II), v ktorom R1 a R2 majú vyššie uvedený význam, so zlúčeninou schopnou...

Kombajnové prípojné zariadenie s drvičom stebiel zbieranej úrody rastlín, hlavne slnečnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10047

Dátum: 25.01.2008

Autori: Szalkai László, Nagy Lajos, Takács Imre, Sági Gábor, Lipusz György, Gyenes Kornél, Kincses Gábor

MPK: A01D 45/02

Značky: kombajnové, slnečnice, přípojné, zbieranej, hlavne, úrody, stebiel, zariadenie, rastlín, drvičom

Text:

...bežnom nosníku s rozstupom korešpondujúcim s rozstupom riadkov. Z dôvodu tejto montážnejvýšky prípojne zariadenie má relatívne veľkú svetlú výškua preto s nevýhodou nie je spôsobilê na zber úrody, kde sa plody nachádzajú nízko, a ktorá má steblá nižšie, ako lm.0008 US 5921070 predstavuje najvhodnejšie riešenie z doposiaľ známych riešení. US 5921070 opisuje zberač V súlade s patentovým nárokom 1, ako aj prípojné zariadenie kombajnu s drvičom...

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286031

Dátum: 28.12.2007

Autori: Hajdú Félix, Nagy Lajos, Csikós Éva, Smelkóné Esek Ágota, Szvoboda Györgyné, Héja Gergely, Héja Gergelyné, Hermecz István, Simon Kálmán, Gönczi Csaba, Szomor Tiborné, Sántáné Csutor Andrea

MPK: C07C 303/00, C07C 309/00

Značky: 2-metoxy-4-(n-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 2-metoxy-4-(N-terc-butylaminokarbonyl)benzénsulfonylchloridu zahrnuje (a) sulfonáciu kyseliny 3-hydroxybenzoovej vzorca (II) s 96 % kyselinou sírovou, (b) oddelenie výslednej kyseliny 3-hydroxy-4-sulfobenzoovej vzorca (III) vo forme jej soli všeobecného vzorca (IV), v ktorom Z znamená alkalický kov alebo amónny ión, (c) metyláciu zlúčeniny všeobecného vzorca (IV) s použitím dimetylsulfátu v prítomnosti katalyzátora fázového...

Spôsob prípravy N-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2′- oxospiro[cyklohexán-1,3'[3H]indol]-1′(2′H)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu a jeho solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285818

Dátum: 01.08.2007

Autori: Simon Kálmán, Szvoboda Györgyné, Halász Judit, Majláth Csilla, Erósné Takácsy Tünde, Szomor Tiborné, Gönczi Csaba, Csikós Éva, Héja Gergely, Sántáné Csutor Andrea, Nagy Lajos, Hermecz István, Sárosi Péter

MPK: A61P 5/00, A61K 31/5375, C07B 61/00...

Značky: přípravy, spôsob, oxospiro[cyklohexán-1,3'[3h]indol]-1'(2'h)-yl]-sulfonyl]-3-metoxybenzamidu, solí, n-(1,1-dimetyletyl)-4-[[5'-etoxy-4-cis-[2-(4-morfolino)etoxy]-2

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) a jej solí reakciou zlúčeniny vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III), ktorý spočíva v tom, že reakcia sa uskutočňuje v dimetylsulfoxide pri teplote medzi 10 °C až 40 °C, výhodne pri izbovej teplote, a výsledná báza vzorca (I), ak je to potrebné, sa prevedie na svoju soľ.

Spôsob prípravy derivátov spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3H]indol]-2′[1'H]-ónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285322

Dátum: 11.10.2006

Autori: Simon Kálmán, Kis László, Nagy Lajos, Héja Gergely, Hermecz István, Szomor Tiborné, Szvoboda Györgyné, Csikós Éva, Hajdú Félix, Halász Judit, Sántáné Csutor Andrea, Gönczi Csaba

MPK: C07D 209/00

Značky: spiro-[cis-4-(ß-hydroxyetoxy)cyklohexán-[3h]indol]-2'[1'h]-ónu, přípravy, spôsob, derivátov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy derivátov spiro[cis-4(beta-hydroxyetyloxy)cyklohexán-[3H]indol-2'[1'H]-ónu vzorca (I), kde R1 a R2 sú od seba nezávisle vodík, C1-4alkyl, C1-4alkoxyskupina, C1-4alkyltioskupina, C1-4polyfluóralkyl, C1-4polyfluóralkoxyskupina, C3-7cykloalkyloxyskupina, C3-7cykloalkyltioskupina, fenoxyskupina, benzyloxyskupina alebo nitroskupina, redukciou derivátu dispiro[(1,3-dioxolán)-2,4'-cyklohexán-1',3''-[3H]indol-2'' [1'' H]-ónu všeobecného...

Deriváty imidazochinolínu ako ligandy receptorov adenozínu A3

Načítavanie...

Číslo patentu: E 740

Dátum: 11.11.2003

Autori: Nagy Lajos, Timari Géza, Walcz Erzsébet, Mikus Endre, Vargane Szeredi Judit, Balázs László, Boer Kinga, Urban-szabo Katalin, Arányi Péter, Kapui Zoltán, Gerber Katalin, Balogh Mária, Bátori Sándor

MPK: A61P 11/00, A61K 31/415, A61P 13/00...

Značky: deriváty, imidazochinolínu, receptorov, adenozínu, ligandy

Text:

...Tieto receptory boli identifikované takmer vo všetkých bunkových typoch, avšak ich expresia je najvyššia v čreve a močovom mechúre. Tento podtyp pravdepodobne takisto plní dôleži tú regulačnú funkciu pri regulácii vaskulárneho tonusu a zohrávaurčitú úlohu v rámci funkcie prsných buniek.Na rozdiel od receptorov Al a Ak, distribúcia ktorých v tkanivách sa detegovala na proteínovej úrovní, sa prítomnost receptorov Am, a A 3 detegovalaxna báze...

Spôsob prípravy derivátov 3-spiro’cyklohexán-1,3′-’3H!indolin-2′-onu!

Načítavanie...

Číslo patentu: E 171

Dátum: 25.07.2002

Autori: Gönczi Csaba, Sántáné Csutor Andrea, Héja Gergely, Szomor Tiborné, Nagy Lajos, Csikós Éva, Hermecz István, Hajdú Félix, Majláth Csilla, Héja Gergelyné, Szvoboda Györgyné

MPK: A61P 7/10, A61P 9/00, A61K 31/40...

Značky: spôsob, přípravy, derivátov, 3-spiro'cyklohexán-1,3'-'3h!indolin-2'-onu

Text:

...fázového prenosu a podrobia sa reakcii tak, že sa k nimpridá a.) vodný roztok zásady alebo b.) priamo zásada v pevnej formečím sa získa zlúčenina vzorca (I), ktorá sa - ak je to žiaduce - môžepreviesť na jednu z ich solí.Organickými rozpúštadlami môžu byť predovšetkým halogénované uhľovodíky, výhodne dichlórmetán, dichlóretán, trichlóretylén aleboAko katalyzátory fázověho prenosu sa môžu použit zlúčeniny obsahujúce kvartêrny...

Synergický insekticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279882

Dátum: 07.05.1999

Autori: Nagy Lajos, Sárkőzi Péter, Gajáry Antal, Botár Sándor, Zoltán Sándor, Székely István, Bertók Béla, Somfai Éva, Hegedüs Ágnes, Szegó András, Hidasi György, Pap László, Deák Anikó

MPK: A01N 53/00

Značky: synergický, insekticídny, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický artropodicídny prostriedok obsahuje niekoľko pyretroidných účinných látok netoxických pre teplokrvné živočíchy, a to 1S-R-alfa-kyano-3-fenoxybenzyl-3-(2,2-dichlórvinyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylát všeobecného vzorca (I), tetrametrín alebo trans-tetrametrín vzorca (II) a prípadne ďalšiu pyretroidnú látku, ako i piperonylbutoxid vzorca (III), kde substituenty majú významy uvedené v opise. V prostriedkoch podľa vynálezu je...

Viaczložkový pesticídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278527

Dátum: 06.08.1997

Autori: Deák Anikó, Somfai Éva, Botár Sándor, Hidasi György, Szegó András, Hegedüs Ágnes, Székely István, Bertók Béla, Nagy Lajos, Pap László, Zoltán Sándor, Gajáry Antal, Tóth Andrea

MPK: A01N 57/12, A01N 57/16, A01N 53/00...

Značky: viaczložkový, prostriedok, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Viaczložkový pesticídny prostriedok proti artropódam, ktorý ako účinnú látku obsahuje pyretroidy, fosfátové estery, prípadne piperonybutoxid a prísady. Ako pyretroidovú zložku obsahuje 0,1 až 40 % hmotn. cypermetrínu, vzhľadom na celkovú hmotnosť , ktorý z ôsmich možných izomérov obsahuje 40 až 100 % hmotn. 1RcisS a/alebo 1RtransS stereoizoméru, a ako druhú zložku najmenej jednu zlúčeninu fosforu všeobecného vzorca (I), ktoré sú toxické voči...

Synergický insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254994

Dátum: 15.02.1988

Autori: Botár Sándor, Soós Rudolf, Somfai Éva, Gajáry Antal, Radvány Erzsébet, Bertók Béla, Székely István, Szabolcsi Tamás, Hegedüs Ágnes, Nagy Lajos, Zoltán Sándor, Pap László, Hidasi György

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, výroby, synergický, složky, účinné, prostředek, insekticidní

Text:

...LDso měřených na krysách 5 000 mg/kg a mouše domácí 0,64 mg/kg. Tento index selektivity činí pro enantiomerní pár la 50/045 111.Isomerní pár lb je méně toxický vůči parazitům než isomerní pár Ia, což je zvláště důležité. Z těchto důvodů může být insekticidní prostředek podle tohoto vynálezu používán bezpečněji, vzhledem k tomu. že na okraji ošetřované plochy a po ošetření tj. na ploše ošetřené nízkou koncentrací účinné latky nejsou parasité...

Insekticidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254993

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zoltán Sándor, Soós Rudolf, Szabolcsi Tamás, Bertók Béla, Radvány Erzsébet, Hegedüs Ágnes, Gajáry Antal, Somfai Éva, Hidasi György, Pap László, Nagy Lajos, Székely István, Botár Sándor

MPK: A01N 53/00

Značky: způsob, složky, insekticidní, prostředek, účinné, výroby

Text:

...než Ia. Tak při použití těchto dvou enantiomer nich párů na mandelinku brambor-ovou Leptinotarsa decemlineata dochází k výraznému synergismu. Tyto výsledky jsou detaiiněji diskutovány v přikladech.Na základě shora uvedených zjištění jsme prov.edli nový výběr z již známých směsi isomerů, který vedl k novému prostředku podle vynálezu.Kromě synergického účinku má prostředek podle vynálezu rovněž řadu dalších předností n představuje tudíž...

Způsob optimalizace a kontroly procesů tváření termoplastů, termosetů a elastomerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241616

Dátum: 01.01.1988

Autor: Nagy Lajos

MPK: G05B 13/02

Značky: kontroly, elastomerů, termosetů, tváření, optimalizace, způsob, procesu, termoplastů

Text:

...polystyren a jiné, jako termosety modifikované moěovino-formaldehydová pryskyřice a epoxidová pryskyřice s různým obsahem mletého křemene. Jako elastomery byly použitý silikonové kaučuky a jiné.K měření byl použit komerční typ fotoelektrického spektrálního fotometru. Na část povrchu.měřeného výrobku dopadá pa dobu řádově sekundy svazek monochromatic kých světelných paprsků o konstantní intenzitě a pod konstantním úhlem dopadu vzhledem k...

Insekticidní nebo/a akaricidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 253733

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nagy Lajos, Lányi György, Szegó András, Visnyovszky Mária, Somfai Éva, Pap László, Detre Tamás, Radvány Erzsébet, Dénes Valéria

MPK: A01N 43/12

Značky: způsob, akaricidní, účinné, výroby, prostředek, složky, insekticidní

Text:

...vzorce XIv němž R 2 a R 3 maji shora uvedené významy, anhydridu obecného vzorce XIIR 2 a R 3 mají shora uvedený význam, nebo aktívovaného esteru, výhodné sloučeninyTato reakce se výhodně provádí v přítomnosti aprotického rozpouštědla, jako benzenu nebo toluenu nebo terciárního aminu. Jako terciárni aminy se mohou používat trialkylaminy.Reakční teplota se pohybuje mezi 10 až 30 OC.Při provádění postupu b) se výhodné postupuje tak, jak je...

Herbicidní a růst rostlin regulující prostředek a způsob výroby účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250690

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nagy Lajos, Seboek Dezsoe, Szatisz Janisz, Kardos Mariann, Gerlei Anikó, Gimesi Antal, Pelejtei Krisztina, Tombor Ágota, Matolcsy Gyoergy, Bélai Iván, Dukai József, Cserháti Tibor, Soeptei Csaba

MPK: A01N 47/36

Značky: růst, látky, herbicidní, rostlin, prostředek, účinné, výroby, regulující, způsob

Text:

...°C.Příprava výchozích látek az-Chlorbenzensulfonyichlorid se připraví podle DE PS 2 308 262.G-MethyI-Ii-methoxy-Z-aminotriazin se řipraví podle P P S 66-92 a 66-1115, CMeziprodukty podle a a b) se hechajĺ reagovat způsobem popsaným v evropském pat. spise 34431.způsobem popsaným v příkladu 1 se nechá reagovat odpovídající benzensulfonylníočovina s ů-cyklodextrinem v~ molárním poměru 12. Molekulární hmotnost kom plexu 2 634. Při stanovení TEA...

Způsob výroby námelových alkaloidů, zejména ergokorninu a ß-ergokryptinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215148

Dátum: 15.10.1984

Autori: Kiss János, Zalat Károly, Wack Géza, Nagy Udvardy Éva, Nagy Lajos, Lengyel Zsuzsa

Značky: námelových, ß-ergokryptinu, zejména, způsob, alkaloidů, výroby, ergokorninu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby námelových alkaloidů, zvláště ergokorninu a ?-ergokryptinu fermentací Claviceps purpurea, za aerobních podmínek, na živném médiu, obsahujícím zdroj uhlíku a dusíku, minerální soli a případně jiné přísady. Pro postup je významné, že jako kmen pro dukující alkaloidy je použit kmen Claviceps purpurea MNG 00186. Tento kmen je uložen v Maďarské národní kmenové sbírce.