Nagy Gábor

Aglomerované pigmentové disperzie pre farbenie syntetických polymérov v hmote a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245325

Dátum: 15.12.1988

Autori: Takahashi Hidenori, Gött Hans, Székely Tamás, Tamura Gakuzo, Matsura Ikutoshi, Nagy Gábor, Hosokawa Tomoyoshi, Ando Kunio

MPK: C09C 3/10, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: syntetických, disperzie, hmotě, farbenie, polymérov, přípravy, pigmentové, spôsob, aglomerované

Text:

...nosiča. Koncentrácie zmáčadiel je závislá od zmáčateľnosti pigmentov, prípadne i polyméru.Takto pripravené aglomerované, resp. neprašné disperzie možno ďalej spracovať granuláciou na granulovaný koncentrát alebo použit priamo pre farbenie buď postupnýmalebo pri vstupe do taviaceho zariadenia, alebo po roztavení, prípa-dne i odplynení 1 njekčne do taveníny základného polyméru.Predmetom vynálezu sú aglomerované pigmentové disperzie pre...

Dmychací trubice pro zpracování roztaveného kovu v metalurgických nádobách

Načítavanie...

Číslo patentu: 259527

Dátum: 17.10.1988

Autori: Prágay István, Zámbó József, Nagy Gábor, Mityok Lajos, Szönyi Zoltán

MPK: C21B 7/16

Značky: roztaveného, zpracování, nádobách, metalurgických, dmýchací, trubice

Text:

...proudu a kanály 5 b proti prou 259527du, přičemž chladivo teče otvory 4 z kanálů 58 do 5 h.K dopravní trubce 1 a plaštové trubce 2 na dolní části dmýchací trubice je přivařen blokovací nástavec 5, který zčásti blokuje dolní část kanálů na a 5 h a zčásti drží zátku 7 závitem vytvořeným na plášti. Zátka 7 tvoří špičku dmýchací trubice a je opatřena centrální tryskou souosou s kanálem dopravní trubky a blokovacím nástavcem B.Kolem pláště pláštové...

Způsob zpevňování a zlepšování nepropustnosti půd a inženýrských staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 254340

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nagy Gábor, Czerny Gyözö, Engel Tibor, Székely Tamás, Csanda Ferenc, Bertalan Árpád

MPK: C09K 17/00

Značky: staveb, zlepšování, způsob, nepropustnosti, zpevňování, inženýrských

Text:

...polymerů. Oxidační složkou může být například peroxid vodíku, talkalický persulfát nebo ve vodě rozpustná organické jperkyselina, pričemž redukění slo-žkeu může být napriklad ve vodě rozpustný organioký amin, ve vodě rozpu-stna sůl ~kovu s měnícím se mocenstvím, thiosíran nebo hydrogen-sirlčitan.jakožto polykarboxylové kyseliny to jsou organické kyseliny s alespoň dvěma karboxyľovýnli skupinami), kterých je možno použít pri způsobu...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti hloubkových staveb a okolní zeminy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253723

Dátum: 17.12.1987

Autori: Czerny Gyözö, Csanda Ferenc, Nagy Gábor, Bertalan Árpád, Székely Tamás

MPK: C09K 17/00, E02D 3/12

Značky: staveb, zvyšování, hloubkových, okolní, vodotěsnosti, pevnosti, zeminy, způsob

Text:

...obsahující jednu nebo Více sloučenin obecných vzorců I a/nebo II, kde R znamená vodík,-CHZOH skupinu nebo skupinu obecného vzorce -CHZSOJM, kde M znamená jednomocný kation, R 1 znamená vodík nebo skupinu -CHZOH, n znamená celé Číslo l až 10, m znamená celé číslo0 až 10, p znamená celé Číslo l až 10, r znamená celé číslo O až 5 s tím omezením, že ve sloučeninách obecných vzorcü I a II je počet skupin -CHZOH alespoň o jednu větší než...

Způsob výroby 2, 2,3, 4,4, 4-hexafiuorbutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245149

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vasvári Lelle, Horváth Ágnes, Nagy Gábor

MPK: C07C 31/38

Značky: 4-hexafiuorbutanolu, výroby, způsob

Text:

...radilkálových iniciát-orü, takže je nutno pracovat za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob prípravy 2,2,3 AAA-líexafluorbutanolu obecného vzorcereakcí hexaflíiorpropenu s methanolem za iniciace ultraíialovým zářením. Podstata způsobu podle vynalezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve totochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,8 MPa při teplotě -70až 70 °C. Při reakci se hexafluorpropen uvádí do...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nagy Gábor, Breining Tibor, Virág Sándor, Mándi Attila, Horváth Ágnes, Szücs Tamás, Elek Sándor, Hermecz István, Bitter István, Polgári István, Elekes István, Sebestyén Gyula, Mészáros Zoltán, Vasvári Lelle

MPK: D01F 1/04, C09C 3/08, C08J 3/20...

Značky: hmotě, spôsob, povrchovej, úpravy, farbenie, polyolefínov, pigmentov

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Šachtová vrtačka s plným řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241517

Dátum: 15.09.1987

Autori: Mádni Attila, Nagy Gábor, Horváth Ágnes

MPK: E21D 1/06

Značky: plným, vŕtačka, šachtová, řezem

Text:

...otvor naběracích lopat. inak známá hydraulická nebo pneumatické zařízení číní práci ve vrtném kalu zbytečnou. Dopravní výkon vrtné drtě je přiměřený, neboť vrtná drť se v kritické oblastí dna jámy dopravuje mechanicky a téměř zcela se odstraní, aniž by navíc byly nutné škrabäkové dopravníky, škrabákové plechy nebo podobné pomocné prostředky.Podle jiného význaku vynálezu se předpokladá, že korečkový Výtah zasahuje do středu pevné komory...

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238901

Dátum: 16.03.1987

Autori: Virág Sándor, Szentmiklósi Péter, Nagy Gábor, Mészáros Zoltán, Hermecz István, Bernáth Gábor, Knoll József, Fülöp Ferenc

Značky: způsob, derivátů, výroby, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido [1,2-a]-pyrimidinových derivátů obecného vzorce I, jejich příslušných solí, jakož i kvarterních amoniových solí, se provádí tak, že se na derivát 2-aminopyridinu obecného vzorce II, nebo na příslušnou sůl této sloučeniny s kyselinou působí esterem beta-ketokyseliny obecného vzorce III, v přítomnosti kondenzačního činidla kyselé povahy, načež se vzniklá sloučenina obecného vzorce IV popřípadě redukuje, nebo se...

Kompozice k moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Magyari István, Balazs Gábor, Petróczi István, Nagy Gábor, Bohus Péter, Veréb Lajos

MPK: A01N 25/30

Značky: osiva, kompozice, moření

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice k moření osiva, nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahuje mořidlo, dále 10 až 40 % hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až 30 % hmotnosti přídavné látky, jako je ve vodě nerozpustný polymerní ochranný koloid, anionogenní nebo neionogenní tensid, popřípadě prostředek pro zabránění pěnění a/nebo barvivo, a množství vody potřebné k dosažení 100 % hmotnosti. Kompozice podle vynálezu obsahuje jako filmotvorný, ve...

Způsob zvyšování pevnosti a vodotěsnosti zrnitých materiálů a/nebo pevných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 231996

Dátum: 15.12.1986

Autori: Csanda Ferenc, Nagy Gábor, Székely Tamás, Czerny Gyözö

MPK: E02B 3/16

Značky: materiálů, zvyšování, vodotěsnosti, zrnitých, těles, způsob, pevných, pevnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zvyšování pevnosti a vodotěsnosti zrnitých materiálů a/nebo pevných těles, zvláště poškozených podzemních kanalizačních sítí a inženýrských staveb pomocí vodných směsí monomerů tvořících hydrogel. Způsob se vyznačuje tím, že se na předmět určený k ošetření nanáší a/nebo do tohoto předmětu a/nebo jeho okolí zavádí vodné gelotvorné systémy, které hmotnostně obsahují 10 až 40 % akrylamidu a/nebo metakrylamidu, celkem 0,1 až...

Způsob injektování vodného gelotvorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235539

Dátum: 15.11.1986

Autori: Benke István, Kassai Ferenc, Moskowszky Ernö, Czerny Gyözö, Nagy Gábor, Székely Tamás, Sárdi György

MPK: E02D 3/12, C08L 33/26

Značky: způsob, gelotvorného, vodného, systému, injektování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zlepšeného způsobu injektování vodného systému (roztoku nebo suspenze) tvořícího gel, stabilizovaného molekulárním kyslíkem a obsahujícího jako prostředek tvořícího gel jeden nebo několik akrylových monomerů rozpustných ve vodě, jako zesíťovací prostředek komonomer metylén-bis-akrylamid a/nebo jedno- nebo dvojmocné aldehydy, jako oxidující složku peroxosíran alkalického kovu a/nebo amonný a jako redukující složku katalyzátorový...

Způsob stabilizace vodného gelotvorného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 215062

Dátum: 15.12.1984

Autori: Czerny Gyözö, Csanda Ferenc, Székely Tamás, Nagy Gábor

Značky: gelotvorného, stabilizace, systému, způsob, vodného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stabilizace vodného gelotvorného systému obsahujícího jeden nebo více ve vodě rozpustných akrylových monomerů jako gelační činidlo, methylen-bis-akrylamid a/nebo jeden nebo více mono nebo bivalentních aldehydů jako síťovadlo, oxidačně redukční katalytický systém, obsahující persíran alkalického kovu a/nebo persíran amonný jako oxidační složku spolu s jednou nebo několika aminosloučeninami jako redukční složkou, dále s výhodou jeden nebo...

Kmeň mikroorganizmu Acremonium chrysogenum

Načítavanie...

Číslo patentu: 245153

Dátum: 29.10.1982

Autori: Nagy Gábor, Mándi Attila, Szücs Tamás, Marxer Adrian, Bitter István, Sebestyén Gyula

MPK: C12P 35/06

Značky: chrysogenum, acremonium, mikroorganizmů, kmeň

Text:

...C.Izolát 5 näjväčšim priemerom inhibičnej zóny na agarizovanej pôde s tiosíranom sodným bol ďalej testovamý V baniěkovej fermentácii a V laboratórnych fermentoroch. Izolát mal pracovné označenie 188 VULM, aktivita cefalosporinu C vo filtrátoch fermentačnej pôdy bola stanovenáv 168. kultivačnej hodine spektrofotometrickou metódou /Claridge C. A., Vaughan R. W.Antimicrob. Aqents Chemother., 1969, 131/ a metódou HPLC /vypracovaná VÚLM/....