Müller Vladimír

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288244

Dátum: 29.12.2014

Autor: Müller Vladimír

MPK: F03B 7/00, F03B 17/06, E02B 9/02...

Značky: multifunkčný, najmä, vodné, energie, generátor, koleso, plávajúce

Zhrnutie / Anotácia:

Plávajúce vodné koleso, najmä ako multifunkčný generátor energie, pozostáva z dutého vodného kolesa (1) s ukotvením (2) a strojovne (3). Vodné koleso (1) tvorí valcový plášť (4) s vekami (5). Po vonkajšom obvode je osadená sústava lopatiek (6), po vnútornom obvode je osadený vnútorný ozubený veniec (13). Osou prechádza stredový hriadeľ (7), uložený na dvojici ložísk (8). Na závesoch (10) je otočne uložený hriadeľ (11) s pastorkom (12)...

Homogenizačné zariadenie na zvýšenie účinnosti uhľovodíkového paliva v spaľovacích motoroch

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5470

Dátum: 07.06.2010

Autori: Müller Vladimír, Škodová Iveta

MPK: F02M 27/00

Značky: homogenizačné, uhlovodíkového, zvýšenie, paliva, zariadenie, spalovacích, účinnosti, motoroch

Text:

...dutého puzdra z vnútomej strany.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia kryštály môžu byť orientované špícami od seba, pričom jeden z kryštálov je číry kremeň a druhý je ametyst.Výhodné je, ak minimálne jedno veko je opatrené otvormi na prípevnenie zariadenia na palivové potrubie.Celé zariadenie je bezpečne uložené v oceľovom puzdre z nerezovej ocele, ktoré sa bezpečne pripevňuje na palivové potrubie čo najbližšie ku miestu horenia alebo...

Plávajúce vodné koleso najmä ako multifunkčný generátor energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5361

Dátum: 08.02.2010

Autor: Müller Vladimír

MPK: F03B 7/00

Značky: plávajúce, generátor, najmä, vodné, energie, multifunkčný, koleso

Text:

...energie a hydrogenerátor v hydraulickom vyhotovení, kde hydrogenerátor je umiestnený vo vodnom kolese a hydromotor poháňajúci generátor elektrického prúdu sú umiestnené V stroj ovni, je znázomený na obr. 3 a obr. 4.Pozostáva z dutého vodného kolesa 1 a zo strojovne 3. Duté vodné koleso 1 je tvorené valcovým plášťom 4 uzatvoreným na čelách vekarni 5, po vonkajšom obvode má osadenú sústavu lopatiek 6. Osou dutého vodného kolesa l prechádza...

Kogeneračná jednotka s vlastným zdrojom vodíka ako paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285794

Dátum: 20.07.2007

Autor: Müller Vladimír

MPK: F01K 13/00, F02G 5/00, F02B 43/00...

Značky: zdrojom, paliva, jednotka, vlastným, vodíka, kogeneračná

Zhrnutie / Anotácia:

Kogeneračná jednotka pozostáva z elektrického generátora (2) a z plynového spaľovacieho motora (3), ktoré sú navzájom prepojené, z alternátora (5), z akumulátorov a z riadiacich jednotiek. K spaľovaciemu motoru (3) sú cez alternátor (5) pripojené: sústava akumulátorov (6), riadiaca jednotka (16) chodu spaľovacieho motora a riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy. Riadiaca a bezpečnostná jednotka (8) elektrolýzy je prepojená s anódou...

Zařízení pro manipulaci a upnutí čepu v měřicí stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 268442

Dátum: 14.03.1990

Autori: Rybín Jiří, Müller Vladimír

MPK: B23Q 3/06

Značky: manipulaci, měřicí, upnutí, čepu, stanici, zařízení

Text:

...i ukončený levým hrotom i je vysunut. Vyeouvaě z s ložislq š a proetorem g je zasunut. Čep 11 neleží nn. paletě g, ale je posunut, zvodnut a upnut za pravý důlek 12 a levý důlok Q mezi pravý hrot g hřídele g a levý hrot g pístu g. .Na obr. i je täleso 1, křídel 3, deska 11, nákružek 11, pojrletný kroužek 111, držák 11 ą skluz lg v nezměnäné poloze. Píst 14 ukončený levým hrotom Ž je vysunut. Vysouvnč z s prcetcrem 8 a työemi 2 je zesurmt....

Způsob přípravy vodných disperzí akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245199

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mosorjak Štefan, Pavlusik Peter, Reinhold Josef, Rybín Jioí, Müller Vladimír, Zamboj Jozef

MPK: C08F 2/24, C08F 2/22

Značky: přípravy, způsob, vodných, kopolymerů, akrylových, disperzí

Text:

...do předloženě kapaliny v reaktoru, nebo může být postupně přidáváno v roztoku iniciátoru polymerace.Voda v polymeračním systému je jednak voda v semikontinuálním procesu předložená V reaktoru a jednak voda použitá k přípravě emulze a roztoků iniciátorů. Množství vody předložené v reaktoru nemá na velikost částic kopolymeru podstatný vliv, ani na množství mikrokoagulátu v disperzi, je-li zachován poměr vody předložené v reaktoru a vody použité...

Zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 238317

Dátum: 01.10.1987

Autori: Janů Karel, Aleš Ferdinand, Hrdina Vladimír, Müller Vladimír, Müller Jan

MPK: G06F 13/10

Značky: bloků, časového, pamětí, dynamické, zapojení, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení časového bloku pro řízení dynamické paměti. Startovací puls některého-typu paměťového cyklu spustí první zpožďovací obvod, který po odměření nastavené doby vyšle puls. Tímto pulsem se přes klopný obvod nastartuje sériový řetěz invertorů. Z tohoto řetězu se odebírá potřebná sekvence časových pulsů, které v závislosti na zvoleném typu cyklu paměti se v přepínacím logickém bloku přetvářejí na výkonné signály řízení paměti....

Zapojení bloku pro zabezpečení výstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238118

Dátum: 16.02.1987

Autori: Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Müller Jan, Janů Karel

MPK: G06F 9/26

Značky: zapojení, výstupních, signálu, zabezpečení, bloků

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká bloku pro zabezpečení výstupních signálů. Mikropočítače pro řízení technologických procesů a strojů musí mít v každém okamžiku plně definovaný stav výstupních signálů. Klopný obvod, který svým výstupním signálem řídí průchod výstupních signálů budicím obvodem se po zapnutí napájení nastaví systémovým nulovacím signálem do výchozího stavu. Tento stav blokuje průchod výstupních signálů budicím obvodem a výstupní signály do...

Zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238117

Dátum: 16.02.1987

Autori: Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Janů Karel, Müller Jan

MPK: G06F 3/00

Značky: vyhodnocování, signálu, obvodů, změn, vstupních, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení obvodu pro vyhodnocování změn vstupních signálů. Vstupní sledované signály se po oddělení od technologie přivádějí do vstupního obvodu. Do paměti tohoto obvodu se zapíší pouze v případě libovolné změny libovolného ze sledovaných signálů. Zápis se provede pulsem, odvozeným od směn vstupních signálů. Tento puls nastaví též klopný obvod, který vydá přerušovací signál do mikropočítače. Mikropočítač se tak začne zabývat...

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236997

Dátum: 01.10.1986

Autori: Hrdina Vladimír, Aleš Ferdinand, Müller Jan, Janů Karel, Müller Vladimír

MPK: H02H 7/20

Značky: výpadku, zapojení, obvodů, napájení, mikropočítače, ošetření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu pro ošetření mikropočítače při výpadku napájení. Signál o stavu napájecího napětí přeruší chod mikropočítače. Vytváří se také stavový signál indikující nadále, že došlo k výpadku napájení. Po odměření určité doby se vydá signál pro blokování paměti a signál pro trvalé blokování mikropočítače. Po opětném náběhu napájení se odměří doba náběhu napájecího napětí do předepsaných tolerancí a potom se zruší blokovací signál...

Zařízení pro honování vnitřních válcových ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 234053

Dátum: 01.10.1986

Autori: Müller Vladimír, Růžička Miroslav, Reinhold Josef, Mirsch Miroslav Csc

MPK: B24B 33/02

Značky: ploch, honování, zařízení, válcových, vnitřních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro honování vnitřních válcových ploch, zejména na součástkách o malé hmotnosti. Zařízení sestává z unášeče obrobku s obrobkem, vykonávajícím axiální pohyb, přičemž tento pohyb je vykonáván elektrohydraulickým servomechanismem pracujícím v polohové zpětné vazbě, a honovacího nástroje s rozpínacím kuželem, vykonávajícím rotační pohyb, přičemž rozpínání je řízeno rovněž obvodem polohové zpětné vazby. Zařízení může být vybaveno...

Řídicí prvek pro stabilizaci mechanického odvalování kuliček v kontrolním místě u automatů na kontrolu a třídění ložiskových kuliček

Načítavanie...

Číslo patentu: 232906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Šindelář František, Rábl Josef, Husák Václav, Šnajdr Jaroslav, Müller Vladimír

MPK: F16H 53/00

Značky: mechanického, ložiskových, stabilizaci, místě, prvek, řídící, kuliček, kontrolu, automatu, třídění, odvalování, kontrolním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stabilizaci kuliček během jejich odvalování při rozměrové a defektoskopické kontrole a tím i ochranu defektoskopické sondy před jejím poškozením v důsledku vyskočení kontrolované kuličky z kontrolního místa. Stabilizace se dociluje tím, že kulička uložená během odvalování a kontroly na třech elementech kontrolního místa má ve čtvrtém směru zahrazenu cestu proti vyskočení z tohoto kontrolního místa a to podávacím segmentem, který...

Zapojení obvodu pro zpracování signálu chyby parity

Načítavanie...

Číslo patentu: 229132

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand, Hrdina Vladimír, Müller Jan

MPK: G06F 11/10

Značky: obvodů, parity, zpracování, chyby, signálu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro zpracování signálu chyby parity. Chyba parity, která vznikne na přídavné desce pamětí mikropočítačového systému způsobí zápis obou polovin šestnáctibitové adresy do paměťových registrů. Obdobně chyba parity vzniklá v datové pamětí na desce mikropočítače má za následek, že se adresa zapíše do registrů připnutím chybového signálu na chybový sběrnicový vodič. Takto uchovaná adresa paměti, na které došlo k chybě parity,...

Zapojení obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 229131

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrdina Vladimír, Janů Karel, Aleš Ferdinand, Müller Jan, Müller Vladimír

MPK: G06F 9/22

Značky: časově, řízení, obvodů, mikropočítače, vnitřní, sběrnice, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obvodu pro časové řízení vnitřní sběrnice mikropočítače. Strobovací puls a druhý a pátý datový bit sběrnice vytvářejí přes rekodér spouštěcí pulsy pro dva nezávislé klopné obvody. Jeden klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro paměť. Druhý klopný obvod slouží ke generování zápisového povelu pro výstupní kanály. Oba generované signály mají výrazný předstih před vlastním zápisovým pulsem z mikroprocesoru, což...

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229130

Dátum: 01.02.1986

Autori: Hrdina Vladimír, Janů Karel, Müller Vladimír, Aleš Ferdinand, Müller Jan

MPK: G06F 7/06

Značky: slučovacího, obvodů, úrovní, přerušení, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení slučovacího obvodu úrovní přerušení, vyznačující se tím, že sdružená datová sběrnicová svorka (01) zapojení je spojena se sběrnicovým skupinovým výstupem (11) vstupního obvodu (1), jehož přerušovací výstup (12) je spojen s vnitřní přerušovací skupinovou svorkou (03) zapojení, a s vnitřním přerušovacím skupinovým vstupem (21) propojovacího pole (2), jehož stavový skupinový výstup (26) je spojen s datovým skupinovým vstupem (13)...

Zapojení bloku pro paritní ochranu pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 229128

Dátum: 01.02.1986

Autori: Müller Jan, Aleš Ferdinand, Müller Vladimír, Hrdina Vladimír, Janů Karel

MPK: G06F 11/10

Značky: ochranu, paritní, zapojení, bloků, pamětí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mikropočítačové techniky a řeší zapojení bloku paritní ochrany paměti. Svými vstupními a výstupními svorkami je blok paritní ochrany paměti připojen na datovou paměť typu RAM a na vlastní procesorovou část mikropočítače. Pro každé zapisované slovo dat se vytváří paritní informace. Tato informace se ukládá do paměti bloku na stejnou adresu jako datové slovo. Při čtení datového slova se kontroluje nově vytvořená paritní informace...