Mrština Václav

Vpichovaná filtračná textília so zvýšenou odolnosťou proti oderu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277792

Dátum: 16.09.1992

Autori: Strašáková Alena, Mrština Václav, Albrecht Jiří

MPK: B01D 39/08, D04H 1/48

Značky: odolnosťou, textília, proti, filtračná, zvýšenou, vpichovaná, oděru

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná filtračná textília obsahuje aspoň na jednom povrchu nastavené termoplastické vlákna, ktoré na povrchu vstupnej strany vytvárajú hladkú, rovnú, vzdušnú vrstvičku, zatiaľ čo nastavená výstupná strana má reliéfový, plastický povrch. Textília je určená na použitie do filtrov na čistenie vzdušnín alebo kvapalín v chemickom, stavebnom, keramickom a potravinárskom priemysle, v čiernej a farebnej metalurgii a za kotlovými jednotkami s...

Filtrační svíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: 269273

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kouřil Jiří, Kučera František, Mrština Václav

MPK: B01D 29/32

Značky: filtrační, svíčka

Text:

...pojiv do bočnic,tvořících současně upínací armaturu.Výhodou filtrační svíčky pro čištění kapalných médií podle vynálezu je její postupné zenášení čáaticemi, které se ukládají postupně podle velikosti v plném průřezu filtru. Takto vytvořený filtr má vysokou kapacitu pro záchyt mechanických částic.Filtrační avíčka Je vytvořena z polypropylenové nosné perforované armatury, na které Je vytvořena vrstva ze tří ovinů polyesterové textílie o...

Filtrační materiál pro dvoustupňovou filtraci tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268381

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kováč Pavel, Fábry Jozef, Mrština Václav, Orna Jiří, Franc Zdeněk

MPK: B32B 5/08, B01D 39/08, D04H 1/48...

Značky: materiál, filtrační, dvoustupňovou, filtrací, tekutin

Text:

...spotřeba elektrické energie o 10 až 25 .Vstupní předfiltrační vrstve vpichovaná textílie zachycuje hrubé častice, které tvoří převážně množství nečistot ve filtrované vzdušninč nebo kepalíně. Proto je tato vrstva ze tří vrstev fíltračního materiálu nejobjemnější a případně se v její tlouštce zvětšuje hustota vláken, aby se zvýšil účinek hloubkové filtrace.Pro atmosferickou filtrací je výhodné použít předfiltračnl vrstvu obsahující...

Velkokapacitní filtrační hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 267733

Dátum: 12.02.1990

Autori: Albrecht Jiří, Mrština Václav

MPK: B01D 29/10

Značky: hadice, filtrační, velkokapacitní

Text:

...nití anlčející teplotu až 260 °C, jako je nit z vláken aklenčných, polytetrafluorotylenových a podobní.Vclkokapacitní filtrační hadice podla vynćlezu vykazuje vysokou rozmčrovou atíloat její průtažnost ae pohybuje kolem 2 a v šćdnłm případě napřekročí 5 .Je to aĺeluhou ekle něné tkaniny, která tvoří noanou vretvu vpichovanő textilie.Svazočky vazných vltken, vytváření při vpichování ve vazných místech, jednak svaaují i V rouno ae...

Vícekapsová filtrační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265298

Dátum: 13.10.1989

Autori: Albrecht Jiří, Zajíc Karel, Mrština Václav

MPK: B01D 46/52, D04H 1/48

Značky: vícekapsová, vložka, filtrační

Text:

...na rozvinutý pás filtrační textílie s přišitými krajními a vnitřními díly podélných těenicích manžet a s vyznačením místa, kterým při konfekciování vložky je vedený boční šev.Vícekapsová, zde čtyřkapsová filtrační vložka se zhotoví taktoPřipraví se souvislý pás filtrační textílie l o potřebné šíři a délce. Na oba podélné kraje g této textílie l sexfnrče ných, vzájemné etejnýuh vzdálenostech přišijí příchytným švem 2jednotlivé díly podélné...

Netkané textilie pro čistění odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264633

Dátum: 14.08.1989

Autori: Sláma Bohumil, Fialová Jaroslava, Mrština Václav, Semrád Jiří

MPK: C02F 3/00

Značky: netkané, odpadních, čištění, textilie

Text:

...zejména bakteriální složku biocenôzy aktivovaného kalu, která je velmi rozšířené právě u tohoto druhu odpadních vod.Použití netkaných textilií podle vynálezu při biologickém čistění odpadních vod využívá předností netkaných textilií pro zvýšení využití kyslíku z přiváděného tlakového vzduchu do odpadních vod. pro vytvoření prostorového lože pro mikrobiologické oživení, pro tvorbu hydraulických stěn pro řízení proudění V biologických...

Vpichovaná filtrační textilie určená zejména na anodové sáčky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260696

Dátum: 12.01.1989

Autori: Strašáková Alena, Mrština Václav, Svojanovský Jindřich

MPK: D04H 1/48

Značky: filtrační, sáčky, určená, anodové, vpichovaná, zejména, textilie

Text:

...odlišného druhu materiálu než výe stupní rouno, například jedno rouno je polyesterové a druhé je polypropylenové. Vstupní rouno a výstupní rouno jsou spolu spo480 na 1 cm 2 se ukázal jako nejvýhodnější.Při zhotovování anodových sáčků z navržené textílie tvoří vstupní rouno, které není na volném povrchu natavené, vnitřnístěnu sáčku, to znamená, že obklopuje anodu. Vstupní rouno sestává z hrubšíoh vláken než výstupní rouno, proto mezivlákenné...

Filtrační textilie ze syntetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258938

Dátum: 16.09.1988

Autori: Orna Jiří, Pindryčová Marie, Mrština Václav, Domas Josef

MPK: D04H 1/48

Značky: materiálů, textilie, syntetického, filtrační

Text:

...vrstev lze zvýšit natavením nebo roztavením vyčnívajících částí vazných vláken°vytažených na povrch výstupní vrstvy. K soudržnosti vrstev přispívá také přilnavost vlákenných míst výstupní vrstvy k rounu vstupní vrstvy.Navržená filtrační textílie ze syntetického materiálu zvyšuje filtrační účinnost podle klasifíkačni třídy DIN minimálně o 1/3 v klasifikační třídě C v porovnání 5 používanými známými filtračními textiliemi. Při její výrobě odpadá...

Filtrační textilie vhodná zejména pro filtraci kapalin na rámových kalolisech

Načítavanie...

Číslo patentu: 258280

Dátum: 16.08.1988

Autori: Svojanovský Jindřich, Strašáková Alena, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48

Značky: kapalin, kalolisech, filtrací, zejména, vhodná, rámových, textilie, filtrační

Text:

...vyšší průtočnost kapaliny v porovnání se samostatnými, ale společně používanými vrchovými a podkladovými plachetkami. Další výhoda navržené filtrační textílie spočíva v odstranění nutnosti občasného odstraňovaní nečistot usazených v prostoru mezi vrchovou a podkladovou plachetkou. Filtrační textílie podle vynálezu prodlužuje až šestinásobně provozní životnost proti dosud používaným tkaným plachetkám. Konečné je třeba jako výhodu uvést...

Přiváděcí zařízení u bezvřetenové spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244355

Dátum: 01.06.1988

Autori: Drahoš Jioí, Veselý Václav, Mrština Václav, Šebor Václav, Domas Josef

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, přiváděcí, bezvřetenové, zařízení, jednotky

Text:

...váleček ee začne otáčet tedy až po přiklopení nosného držáku, což je již pozdě. Toto zařízenítaké neumožňuje procee zepředení autonetizovet jednoduchým způeoben. .Úkolen je u vyše uvedeného přiváděcího zařízení zejietit jeho zlepěenou funkci z hledieka uvedení do chodu, aby nedocházelo k peäkozování vláken a provést jej tekevým způsobem, aby ee Iohla provádět nanipulace při zavádění pramene v jeho zavŕeně poloze, aniž by ee ovlivňovala...

Způsob filtrace horké vzdušiny z kupolové pece s využitím odpadního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256981

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jirousek Jiří, Franke Alois, Jirsa Pavel, Albrecht Jiří, Grunta Milan, Barda Richard, Mrština Václav, Smolík Jan, Vacek Jaroslav

MPK: B01D 46/00

Značky: horké, filtrace, způsob, kupolové, využitím, vzdušiny, odpadního, tepla

Text:

...k množství a teplotě nasávané horké vzdušiny a ke stanovenému stupni snížení teploty vzdušiny a koncentra ce prachu ve vzdušině.Od směšovací komory se horká vzdušina vede potrubím k operací odlučování, přitom její teplota klesne na teplotu kolem 200 QC.Při odlučování prachových částic, kdy zaprášená horká vzdušina prochází vpichovanou vícekapsovou filtrační textilií ve směru od vnějšího povrchu ke vnitřnímu povrchu kapes,se nejprve v...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 230 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256825

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolouchová Dagmar, Mrština Václav, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: textilie, filtrací, teplých, vzdušin, vpichovaná, celsia, stupňů

Text:

...a druhá polovina je vytvořena z vláken protažených z opačné strany textílie. Vpichovaná textílie podle obou variant se může tepelně zafixovat a potom se může impregnovat výše zmíněným vhodným pojivem. itW Při epojování aramidového vlákenného rouna se skleněnou tkani nou je výhodné použít speciální, tak zvaná šetrné plsticí jehhly, u nichž ostny jen nepatrně převyšují hranu pracovní části jehel a funkční část ostnu je menší než u běžných...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 170 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256824

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolouchová Dagmar, Albrecht Jiří, Mrština Václav

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: vzdušin, teplých, textilie, stupňů, celsia, vpichovaná, filtrací

Text:

...celou dobu provozu se zplodiny filtrují..V porovnání s filtračními skleněnými tkaninami je navržená vpiohovaná textílie odolnější vůči oděru a enadněji se zpracovává do tvaru hadicového filtru, přičemž vykazuje mnohem vyšší filtrační účinek, protože proniky se pohybují pod 5 mg/m 3, zatímco u skleněné tkaniny činí alespoň desetinásobek.Proti filtrační textílii z nomexových nebo rytonových vláken je navržená textílie o 20 až 50 levnější a...

Vpichovaná textilie pro filtraci vzdušin teplých až 200 stupňů Celsia

Načítavanie...

Číslo patentu: 256823

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolouchová Dagmar, Albrecht Jiří, Mrština Václav

MPK: D04H 1/46, B01D 39/06

Značky: textilie, stupňů, celsia, vzdušin, filtrací, vpichovaná, teplých

Text:

...50 i více mg/m 3. Kapsové filtry ze vpichované textílie podle vynálezu jsou trvale tepelně odolné do 200 °C při provozně unosné rozměrové stálosti, čemuž tak není u filtrů z aramidových a polytetrafluoretylenových vláken. Proti známým filtračním textiliím zhotoveným jen z polyakrylonitrilových vláken se u navržené textílie zlepšuje rozměrová stálost při zvýšení tepelné odolnosti ze 140 na 200 °C. íTyto a další výhody vpichované textílie podle...

Vpichovací filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256807

Dátum: 15.04.1988

Autori: Domas Josef, Pindryčová Marie, Mrština Václav, Orna Jiří

MPK: D04H 1/48

Značky: textilie, vpichovací, filtrační

Text:

...to je neklouzavě spojená, a jednak je uchyoená na výstupní straně vpichovaná filtrační textílie některými vlákny rouna,přičemž filtrační textílie je průsvitná až průhledná, což závisí na tlouštce a hmotnosti rouna. Jako obzvláště vhodnou mřížkovoutextilií je galonová pletenina. Lze použít i jiné mřížkově textilie-3 256 807 jako jsou například krajkářská záclonovina, tyl, perlinková tkanina, pletenina, nebo netkané textilie sestávající z...

Způsob výroby elektretových vláken ze štěpitelné fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 256492

Dátum: 15.04.1988

Autori: Popelka Jan, Mrština Václav

MPK: D01F 6/06, D01F 6/62

Značky: způsob, vláken, výroby, elektretových, fólie, štěpitelné

Text:

...karnaubském vosku. Dalšího zvýšení remanentního náboje se dosahuje směrováním korony soustavou elektrod a mřížek a zejména užitím střídavé složky elektrostatického pole, Tento způsob udělování náboje umožňuje zvýšit odtahovou rychlost főlie při dosažení poměrně značného remanentního náboje.Výhody vynálezu lépe vyniknou zpopisu příkladu jeho provádění, doprovázeného schématickým výhkàag na němž znázorňujeobr. l schéma výrobního postupu...

Zařízení na uchycení pružiny kartáče v elektrických motorech malého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247101

Dátum: 28.09.1987

Autori: Albrecht Jioí, Mrština Václav, Kolouchová Dagmar, Baea Josef

MPK: H01R 39/38

Značky: uchycení, pružiny, elektrických, zařízení, výkonu, kartáče, malého, motorech

Text:

...na ynop n ouonpeuenno saxpennena 3 panansnon n ranFGHHHEHBHOM nanpannennax. Appewnponanue 3 eme cnoóonuon oceaou Hanpannennn ocymecrnnneTcn nyweu saaapusauna nnacrmaccm ná T 0 pueB 0 ñ nosepxuocru 19 ňhacruaccosoñ Kpbmxn nommnnnka 5 aux cornacno Hr.5 - c nouombm Topuenoň nonepxnocwu 9 xonnaqxa 10, Koropuň KPEHHTCX cornacno ÓHľ.Ó c nonómbm BHHTE c unnunnpuqecxoň ronoaxoü 13, naroroanennoro as nncronoro Mewanna, qepea cnoe ownepcŕne...

Filtrační textilie obsahující elektretová vlákna

Načítavanie...

Číslo patentu: 252128

Dátum: 13.08.1987

Autori: Orna Jiří, Popelka Jan, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48

Značky: filtrační, obsahující, elektretová, vlákna, textilie

Text:

...v dutinách filtrační textilie. Pojivo je nahrazeno vaznými vlákny, která se aktivně podilejí na filtraci. Odlétáváni ilomků róliovych elektretových vláken je zde zabráněno jednak příměsí běžných střílových syntetických vláken provanjících elektretová vlákna a jednak zpavněním výstupní strany pomocí mírněho natsveni povrchových vláken e nebo mříłkou, ktorá je při vpichování spojene s filtrační textilií. ltřížka se použije zejména u převíjecích...

Sázecí zařízení šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243896

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stuchlík Milan, Grygar Rudolf, Vojták Zdenik, Mrština Václav

MPK: C21B 7/20

Značky: šachtové, zařízení, sázecí

Text:

...v tom, že uvnitř přívodní centrální násypky je zavěšeno nejmáně jedno usměrňovací těleso proudu vsázky z výpustného otvoru zásobníku. Usměrñovací täleso je stavitelné zavěšeno v ose přívodní centrální násypky a šachty pece a je souměrné nejméne k jedné rovině, preložené vertikální osou pŕívodní centrální násypky.Výhodou sázecího zařízení šachtové pece podle vynálezu je to, že řeší usměrnění toku proudu vsázky na otočný a výkyvný ukládací...

Netkaná vícevrstvá textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248063

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mrština Václav, Albrecht Jiří, Domas Josef

MPK: B01D 27/04, D04H 1/46

Značky: textilie, vícevrstvá, netkaná

Text:

...nosné -tkaniny netkanou pojenou textlllí a jednak zvýšením procenta podílu vlákenného rouna na hmotn-osti celé textílie. Touto změnou se dosahuje překvapívě velkého zvýšení fíltračního účinku, jak je dále uvedena,a dalších výhod.Netkaná pojená textílie je lehká, .podílí se jen 4 až 10 0/0 na hmotnosti netkané vícevrstvé textílie, přičemž sama .netkaná pojená textílie se aktivně účastní na filtra-ci jako vnitřní vrstva, talkže netkaná...

Vysokoúčinná filtrační netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 247738

Dátum: 15.01.1987

Autori: Smutný Josef, Kolouchová Dagmar, Mrština Václav

MPK: D04H 1/46

Značky: filtrační, vysokoúčinná, netkaná, textilie

Text:

...však je ve formě jemného vodního aenosloulu. Vyšší hustotou vnitřníhuo pásma se značné zvyšuje jeho odlučovaci schopnost. vnější vlasové pásmo. na výstupní straně filtrační textílie zajišťuje rovnoměnné Dozdělení pro-udu vzduchu při jeho výstupu z odlučovače vlody, čímž se dosahuje požadované tlakové ztráty 5 kPa při průtočném množství 635 kg vzduchu za hodinu.Vysokjoúčinná filtrační netkaná textílie podle vynálezu se zhotoví takto...

Kombinovaný, prevážne textilný plošný výrobok

Načítavanie...

Číslo patentu: 234592

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mrština Václav, Húska Dušan, Kropáček Miroslav, Kabina Pavol

MPK: B32B 1/08, E01F 5/00, D04H 1/48...

Značky: výrobok, převážně, plošný, kombinovaný, textilný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá svou výrobou do textilného průmyslu, kdežto svým použitím do pozemního stavitelství. Kombinovaný, převážně textilní plošný výrobek, zejména vertikální drén, sestává z jádra tvořeného perforovanými plastovými trubkami a z textilního filtračního obalu kryjícího jádro. Drén se vyznačuje tím, že nejméně jedna perforovaná trubka je uložena uvnitř textilního obalu sestávajícího ze dvou vrstev, z nichž jedna je vpichované vlákenné rouno...

Běhoun k dočasnému zpevnění povrchu terénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228884

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kabina Pavol, Húska Dušan, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48, E01C 9/08

Značky: běhoun, terénu, zpevnění, dočasnému, povrchu

Zhrnutie / Anotácia:

Běhoun k dočasnému zpevnění povrchu terénu, např. pro průjezd vozidel, se vyznačuje tím, že je vytvořený z vrstvené vpichované textilie sestávající z nosné tkaninové vrstvy, opatřené alespoň na jedné straně rounem ze syntetických vláken, z nichž některá jsou seskupena do vazných svazků, rozmístěných pravidelně na ploše rouna a provazujících alespoň část tloušťky běhounu obsahujícího množství otvorů pro zasunutí výztuží. Nosná tkaninová vrstva...

Způsob filtrace plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231141

Dátum: 01.06.1986

Autori: Mrština Václav, Kropáček Jaroslav

MPK: D04H 1/46, B01D 39/14

Značky: plynů, filtrace, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob filtrace plynu, zejména zemního plynu nebo svítiplynu v regulační stanici, se provádí alespoň dvoustupňově vedením proudu plynu pod tlakem skrze filtrační náplň vytvořenou nejméně ze dvou vpichovaných textilií ze syntetických vláken, které jsou k sobě přiložené a každá z nich je na jedné straně natavená. Alespoň výstupní strana filtrační náplně je tvořena natavenou stranou vpichované textilie. Většina nečistot se zachycuje ve vpichované...

Vícekapsová filtrační vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230774

Dátum: 01.04.1986

Autori: Domas Josef, Albrecht Jiří, Zajíc Karel, Mrština Václav

MPK: B01D 46/52

Značky: vložka, vícekapsová, filtrační

Text:

...těsnicí manžety jsou nedílnou součástí jednoho kusu filtračního materiálu, je zjednodušení technologie výroby a podstatné snížení pracnosti. Spojování švem, vedeným v jedné rovině evisle podéln boku kapes až k okraji podélných těsnicích manžet, představuje jednoduchou a rychlou výrobu, a to za účasti pouze jednoho pracovníka, protože odpadá náročná manipulace s celou vložkou. Kromě toho se sníží celková délka švů, což se příznivě projevuje na...

Tkaná lisovací plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: 223320

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mrština Václav

Značky: tkaná, lisovací, plachetka

Zhrnutie / Anotácia:

Tkaná lisovací plachetka se vyrábí v textilním průmyslu a používá se v potravinářském průmyslu na lisování ovoce. Plachetka je vyrobena ze syntetických nití nebo pásků a má na obou stranách jemná vlákénka vytažená vpichovacími jehlami. Tkanina je na jedné straně natavená, takže pevné částice amorfního syntetického polymeru takto vzniklé plachetku zdrsňují.

Vpichovaná filtrační plachetka

Načítavanie...

Číslo patentu: 230479

Dátum: 01.03.1986

Autori: Pálka Jaroslav, Holešinský Josef, Mrština Václav

MPK: D04H 1/48, B01D 39/00

Značky: filtrační, plachetka, vpichovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná filtrační plachetka, sestávající jednak ze dvou vnějších vrstev syntetických vláken, která jsou na volném povrchu obou vnějších vrstev alespoň částečně roztavená a přeměněná v propustnou vrstvičku amorfního syntetického polymeru, a jednak z vložky umístěné mezi vnějšími vrstvami a vytvořené nejméně z jednoho alespoň jednovrstvého materiálu, kterým je zejména proplet obsahující větší díl hydrofilních vláken a menší díl syntetických...

Vpichovaná vysokoúčinná filtrační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229498

Dátum: 01.03.1986

Autori: Mrština Václav, Domas Jiří, Dedecius Vladislav, Albrecht Jiří

MPK: D04H 1/14, D04H 1/46

Značky: vysokoúčinná, filtrační, textilie, vpichovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná vysokoúčinná filtrační textilie s obsahem termoplastických vláken, určená pro průmyslovou filtraci vzdušin a kapalin, sestávající ze základní vrstvy vyrobené papírenskou technologií, obsahující jemná anorganická vlákna, uspořádané mezi dvěma pomocnými vrstvami, a to zpevňující vrstvou a vlákennou vrstvou, vyznačující se tím, že do zpevňující vrstvy tvořené tkaninou z vlasců ze syntetického materiálu jsou na vnějším povrchu zalisovány...

Medzistienka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229491

Dátum: 01.03.1986

Autori: Rekoš Jozef, Kabina Pavol, Mrština Václav

MPK: D04H 3/16, A01K 47/04

Značky: medzistienka

Zhrnutie / Anotácia:

Medzistienka je určená pre včeláratvo. Pozostáva z výstuhy z plošnej textílie zo syntetických nekonečných vlákien alebo monofilamentov, najmä z tkaniny alebo netkanej textílie vyrobenej pod tryskou. Na obidvoch stranách textílie je vrstva nánosu včelieho vosku, v ktorých je vylisovaná predkresba základov včelích buniek, na ktorých si včelstvá budujú plásty, tak zvané včelie dielo.

Filtrační vlákenná vrstva

Načítavanie...

Číslo patentu: 229125

Dátum: 01.02.1986

Autori: Pindryčová Marie, Mrština Václav, Králík Jan

MPK: D04H 1/48, B01D 29/00

Značky: filtrační, vlakenná, vrstva

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační vlákenná vrstva určená na náplň filtrů, zejména filtrů na zemní plyn nebo svítiplyn v regulační stanici, sestává nejméně z jedné vrstvy prodyšné, stejnoměrně husté vpichované textilie ze syntetických vláken jemnosti 33 až 110 dtex. Vpichovaná textilie vykazuje hmotnost 400 až 700 g/m2 a 3 až 10 vpichu/cm2, přičemž je na jedné straně natavená. Filtrační vlákenná vrstva je ve tvaru pásu nebo výseku, zejména kruhového výseku zhotoveného...

Vpichovaná filtrační textilie na plošné filtrační útvary

Načítavanie...

Číslo patentu: 222340

Dátum: 01.12.1985

Autori: Domas Josef, Franc Zdeněk, Albrecht Jiří, Mrština Václav

Značky: útvary, vpichovaná, textilie, filtrační, plošné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález bude využíván v textilním průmyslu. Filtrační textilie pro plošné použití v průmyslových filtrech, vyrobená ze syntetických vláken a natavená, sestává z monofilamentní tkaniny a vlákenného rouna spojených vpichováním
monofilamenty tkaniny nejsou v jednom směru narušeny vpichováním, takže si zachovávají přirozenou sráživost a filtrační textilie je v tom směru rozměrově stálá.

Vpichovaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 226895

Dátum: 01.10.1985

Autori: Orna Jiří, Domas Josef, Mrština Václav, Gardáš Otakar

Značky: vpichovaná, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Vpichovaná textilie určená zejména k filtraci vzduchu, která sestává z rouna vytvořeného ze střižových, většinou termoplastických vláken opatřených případně zpevňovacím materiálem a která má na jeden svůj povrch vytaženy svázky vazných vláken, jimiž jsou vytvořeny na celém povrchu výčnělky, vyznačující se tím, že konce vazných vláken ve výčnělcích, kterých je 5 až 50 na cm2 a jejich výška je v rozmezí od 0,5 mm do 2,0 mm,, jsou spojeny pojivou...

Vpichovaná netkaná textilie pro filtraci aerosolů, zejména v agresivním prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217894

Dátum: 15.11.1984

Autor: Mrština Václav

Značky: filtrací, zejména, vpichovaná, aerosolů, prostředí, netkaná, textilie, agresivním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se uplatní v textilním průmyslu, ve výrobě netkaných textilií. Vpichovaná netkaná textilie podle vynálezu je určena pro filtraci aerosolů, zejména v agresivním prostředí, a sestává z několika vrstev postupně vpichovaných na sebe. Spodní vrstva má natavený výstupní povrch. Filtrační textilie sestává ze syntetických vláken.

Vrstvená vpichovaná filtrační textilie ze syntetického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217862

Dátum: 15.11.1984

Autori: Albrecht Jiří, Gardáš Otakar, Domas Josef, Mrština Václav

Značky: filtrační, vpichovaná, vrstvená, syntetického, textilie, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odvětví textilního, a to z výroby vpichovaných textilií. Vrstvená vpichovaná filtrační textilie ze syntetického materiálu, určená zejména pro průmyslové vzduchové filtry a na vrchové plachetky při filtraci cukerních šťáv nebo jiných kapalin, sestává z nosné tkaniny, na jejíž alespoň jedné straně je navpichované vlákenné rouno. Textilie je natavená nejméně na jednom svém povrchu a její novost spočívá v tom, že nosná tkanina je...

Vpichovaná textilie určená ke zpevnění hokejových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 215776

Dátum: 15.10.1984

Autor: Mrština Václav

Značky: hokejových, vpichovaná, textilie, zpevnění, určená, lopatek

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vpichovaná textilie s určením na zpevnění, zpružení a ztlumení hokejových lopatek, která se používá jako vnitřní vložka při laminaci vnějších dřevěných částí lopatek. Textilie je vyrobena technologií vpichování z polyesterovou nebo skleněnou tkaninou, přičemž některá vlákna jsou vpichováním vtažena do tloušťky tkaniny a tak vytvářejí vazné body, přičemž vlákenná vrstva sestává ze směsí krátkých a dlouhých polyesterových...

Vpichovaná separační textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215775

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mrština Václav, Hrabal Ladislav, Franc Zdeněk, Sáňka Jaroslav

Značky: vpichovaná, textilie, separační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vpichované separační textilie, určené zejména pro primární elekktrochemické zdroje proudu, pro klimatizační zařízení, dojírny, čistírny odpadních a technologických vod a obdobná uplatnění. Podstata vynálezu spočívá v tom, že textilie je vytvořena z autohézně nosné textilie ze směsi vláken POP/VS o plošné hmotnosti l8 až 40 g.m-2, s podílem 80 až 20 % syntetických vláken a 20 až 80 % viskozových vláken s převážně podélnou...

Filtrační jednotka pro tlakovou filtraci

Načítavanie...

Číslo patentu: 224095

Dátum: 01.10.1984

Autori: Sazovská Eva, Mrština Václav, Motlová Eva

Značky: jednotka, filtrací, tlakovou, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Filtrační jednotka pro tlakovou filtraci, sestávající z filtrační desky a filtrační textilie, zejména pro odvodňování zahuštěných koagulačních kalů z čiření odpadních vod, vyznačující se tím, že na filtrační desce je napjata polypropylenová vpichovaná textilie o tloušťce alespoň 3 mm, která je po obou svých stranách povrchově natavená.