Mrázek Jan

Spôsob regenerácie akumulátorových článkov a regeneračný prípravok pre olovené akumulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8579

Dátum: 10.03.2004

Autor: Mrázek Jan

MPK: H01M 10/44, H01M 10/42, H01M 10/08...

Značky: spôsob, regeneračný, článkov, olověné, akumulátory, prípravok, akumulátorových, regenerácie

Text:

...akumulátora,čím dochádza kchybe vyhodnotenia nabíjacieho prúdu pri dobíjaní. Akumulátor dobíjanýtýmto spôsobom potom môže dosiahnuť hodnôt len čiastočného nabitia, čo môže mat zanásledok jeho poškodzovanie pri prevádzke, pokial nie je istený proti nedovolenćmu vybijaniu, 0011 Ďalší spôsob zvýšenia kapacity článkov alebo z nich zložených akumulátorov, najmä olovených alebo alkalických, rieši rad prísad.0012 Napríklad VSK 277 838 B 1 je...

Způsob regenerace mechanicky nepoškozených akumulátorových článků olověných i alkalických

Načítavanie...

Číslo patentu: 260591

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mrázek Jan, Pychynski Karel

MPK: H01M 10/42

Značky: regenerace, alkalických, článků, mechanicky, způsob, akumulátorových, nepoškozených, olověných

Text:

...podle vynálezu tak, že do každého z článků baterie bylo postupně přidáno 2 x 15 ml 35 vodného roztoku peroxidu vodíku s odstupom 15 minut. Po dobu regenerace byla baterie nabíjena proudem 4 A. Po ukončení regenerace byl nabíjecí proud zvýšen na 12 A a baterie dobita do všech znaků plného nabití. Po třech týdnech běžného provozu, kdy byla baterie používána jako zálcžní zdroj enerqocentra, byla provedena zkouška kapacity, přičemž na baterii...

Prísada do olovených akumulátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277838

Dátum: 12.04.1995

Autori: Mrázek Jan, Balžanka Pavel-ferdinand, Balžanková Ľubica

MPK: H01M 10/08

Značky: prísada, akumulátorov, olověných

Zhrnutie / Anotácia:

Prísada obsahuje 50 až 70 % hmotn. peroxoboritanu sodného a 15 až 48 % hmotn. pyrofosforečnanu sodného, 1 až 15 % hmotn. dvojsodnej soli dinaftylmetándisulfokyseliny, 1 až 20 % hmotn. glycidov resp. ich epimerov. Uvedený prípravok v olovených akumulátoroch podstatne znižuje obsah nevratného síranu olovnatého a znižuje možnosť jeho budúcej tvorby.

Nosný talíř pro přepravu břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 265353

Dátum: 13.10.1989

Autori: Machil Zdeněk, Bailotti Karel, Kavečka Zdeněk, Chobot Jiří, Mrázek Jan, Koloděj Břetislav, Bosák Miroslav, Horák Martin, Popelka Vojtěch

MPK: B65G 7/06

Značky: talíř, prepravu, nosný, břemen

Text:

...a vytvoření vzduchevého polštáře při minimální spotřeběvzduchu a dostatečně elevaci. Nosný talíř podle vynálezu podstatné snižuje cenu, zvyšuje nosnost při malé spotřebě vzduchu, snižuje provozní, dopravní náklady, náklady na údržbu a umožňuje jednoduchou a bezpečnou manipulací s těžkymí a objemnýmí břemeny, včetněU nosného talíře podle vynálezu zabraňují vypoštěcí otvory z vnější komory nadměrnému vysunutí manžety z vnější komory a...

Prostředek pro regeneraci olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263221

Dátum: 11.04.1989

Autori: Liška František, Cenek Miroslav, Eckert Egon, Sauer Pavel, Roušar Ivo, Pychynski Karel, Mrázek Jan

MPK: H01M 10/42

Značky: olověných, regeneraci, akumulátorů, prostředek

Text:

...až 96 hmot. kyseliny sírové, výhodné 29 až 49 hmot., vztaženo na hmotnost prostředku.Základní výhoda prostředku podle vynálezu spočívá V tom,že se vyznačuje podstatné delší životností,než známé prostředky.Další výhodou kromě prodloužené životnosti regeneračního roztoku je použití takového složení, že elektrolyt V článku po regeneraci má složení s koncentrací kyseliny sírová, které odpovídé běžné funkci akumulátoru. Regeneraci lze...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262889

Dátum: 11.04.1989

Autori: Sauer Pavel, Mrázek Jan, Pychynski Karel, Roušar Ivo, Eckert Egon, Liška František

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...akumulátors deskovými elektrodami a případně separátory upravenými ve skří ni, podle vynálezu. Jeho podstata spočíva V tom, že nejméněv jedné deskové elektrodě a/nebo separátoru je vytvořen svislý průchozí, V podstatě kruhový otvor pro prívod regeneračního prostředku, v němž je vložena trubička z umělé hmoty nebo kovová trubička s povrchovou úpravou.Základní výhoda akumulátoru podle vynálezu spočívá v tom,že umožňuje podstatné usnadnění...

Akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262888

Dátum: 11.04.1989

Autori: Roušar Ivo, Liška František, Eckert Egon, Pychynski Karel, Mrázek Jan, Sauer Pavel

MPK: H01M 10/04

Značky: akumulátor

Text:

...práce konstrukce akumulátorových bate rií.Uvedený proh 1 émřeší akumulátor, opatřený deskovými e 1 ektrodami a případně eeparátory, upravenými ve skříni, podle vynálezu. Jeho podstata soořivá v tom, že V a/nebo na stěně akumulátoru je vytvořen průchozí kanál pro přłvod regeneračního proetředku, vyústěný spodním koncom do prostoru mezi spodním okrajom deekovýcbelektrod a dnem akumnlátoru a horním koncem do horní desky akumulátoru. Podle dalšího...

Zařízení k regeneraci akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262887

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mrázek Jan, Roušar Ivo, Eckert Egon, Liška Fantišek, Sauer Pavel, Pychynski Karel

MPK: H01M 10/42

Značky: regeneraci, akumulátorů, zařízení

Text:

...zásobníku § média jsou vedeny přes odlučovač łä kapok a filtr łi na kyselé plyny do okolí. Postup re generace spočfvá v pomalom dávkovéní odměřeného množství regeneračního roztoku do akumulátoru l v průběhu 20 ti minut a v jeho následovném působení po dobu 30 až 40 tí minut, dokud neproběhne regeneraoe. Akumulátor 1 se pak odpojí a je použitelný po nabitíV jiném případě se na každý článek alkalického akumulátoru l našroubuje uzávěrg, opatřený...

Způsob regenerace sekundárních článků akumulátorových baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262274

Dátum: 14.03.1989

Autori: Eckert Egon, Mrázek Jan, Pychynski Karel, Roušar Ivo, Sauer Pavel, Liška František

MPK: H01M 10/42

Značky: sekundárních, způsob, batérií, článků, regenerace, akumulátorových

Text:

...bylo dosaženo kapacity 91Olověný akumulátor s 6 články a původní kapacitou 37 A.h byl vyřazen, protože jeho kapacita klesla na 28 . Do akumulátoru bylo postupně přidáno 105 g tuhé podvojné sloučeniny,tvořené uhličitanem sodným a peroxidem vodíku, 2 Na 2 CO 3.3 K 202, za silného vývoje plynů. Roztok působil 45 minut. Pak byl roztok vylit a akumulátor byl 6 x proplachován destilovanou vodou, vždy po dobu 6 hodin. Pak byl akumulátor naplněn novým...

Způsob hydroformylace olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240983

Dátum: 14.08.1987

Autori: Jioiený Vladimír, Mrázek Jan, Brož Václav, Bosák Miroslav, Pavlík Oldoich, Planka Bohuslav, Vychodil Petr, Fiala Stanislav

MPK: C07C 47/02, C07C 45/50

Značky: způsob, olefinu, hydroformylace

Text:

...způsob hydroformylace olefinů se 2 až 5 atomy uhlíkunízkotlakým pestupem za použití rhodiových katalyzátorů V kombinaci s vysokotlakým postupem za použití kobaltových katalyzátorů podle vynálezu.Podle vynálezu se odpadní plyn z nízkotlakého zařízení obsahující nezreagovaný olefin komprimuje a hydroformyluje se ve vysokotlàkém zařízení při tlaku 100.105 Pa až 350.105 Pa a při teplotách 120 až 180 oc v přítomnosti kobaltu v kovové...

Způsob výroby ethylen-propylen-dienových terpolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245050

Dátum: 16.03.1987

Autori: Galba Vladimír, Šrámek Oldoich, Kocman Vlastimil, Stanik Vladimír, Szarvasy Ladislav, Rajdl Jioí, Ružieka Zdenik, Bosák Miroslav, Slanina Alexander, Lustig Jioí, Pelegrin Eduárd, Rybáeek Jaroslav, Mrázek Jan, Vanžura Jan

MPK: CO8L 23/16

Značky: ethylen-propylen-dienových, výroby, terpolymeru, způsob

Text:

...miky s chladící lázní e níchodlem, odkud sa odstraní vzduch u vlhkost čistým dusíkem, se vloží 2 1 čerstvé deatilovnného n-heptmu o ochladí se nn 10 °C. Rozpouätědlo se neaytí probubláváním směsi ethylenu n propylenu (släo má molární poměr 60/40, je uváděno v množství 250 1/h po 20 minut). Po noaycnní rozpouätědlo se přidává po 30 minut kontinuálně dávkovocí pumpou V 0 C 13 (0.5 mel/l) A 12(C 2 H 5 l 33 l 3(m 01 poměr Ill/V 91) a dienová omša...

Způsob řízení zavážky jednotlivých složek vsázky do šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234359

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mrázek Jan, Janík Ivo

MPK: C21B 7/20

Značky: řízení, šachtové, jednotlivých, vsázky, způsob, složek, zavážky

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízení zavážky složek vsázky do šachtové pece, zejména vysoké pece. U způsobu se mění celkové množství složek vsázky v závislosti na velikosti rozdílu mezi poklesem vsázky v příslušném sektoru a etalonní hodnotou poklesu vsázky a současně se mění vzájemný poměr mezi množstvím složky vsázky s vyšším a nižším vodním ekvivalentem v příslušném sektoru v závislosti na velikosti rozdílu mezi teplotou plynu na sazebně pece a etalonní hodnotou...

Způsob přípravy pyrido-[3,2-e]-as-triazinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244406

Dátum: 17.09.1985

Autori: Dufek Vladimír, Bakoš Pavel, Suchánek Kornelius, Hubáeek Milan, Nejezchleb Karel, Janík Ivo, Mrázek Jan

MPK: C07D 471/04

Značky: způsob, derivátů, pyrido-[3,2-e]-as-triazinových, přípravy

Text:

...I, pripravené způsobem podle vynálezu ,jsou organickými zásadami, takže mohou vytvářet adiční soli a kyaelinami jak organickými tak anorganickými. Pro prípravu adičních aolí a kyaelinami, Jako je kyselina například sírová, fosforsčná,chlorovodíková, bromovodíková, aulraminová, citrőnová, maleinová, fumarová, vinná, octová,benzoová, glukonová, askorhová se volná zásada a většinou dvě ekvimolová množství kyseliny,vztaženo na jeden mol volná...

Dopravník pro přepravu sypkých hmot ve strmém nebo svislém směru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215294

Dátum: 01.08.1985

Autori: Bosák Miroslav, Mrázek Jan, Horák Martin

Značky: strmém, směru, sypkých, dopravník, svislém, prepravu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opatřen na náběhovém konci zásobníku 9 a na shazovacím konci skluzem 5 a je uložen v nosném rámu. Jeho žlab 1 je vratně pohyblivý a je opatřen stabilní krycí deskou 3. Na dolní části žlabu 1 je pohyblivě upevněn unášecí člen 4. Tento unášecí člen 4 je spojen pákou 12 s táhlem 13 klikového mechanismu 10, hnaného pohonem 11. Sloupec 7 sypké hmoty je unášen zasunutým unášecím členem 4 a vratně pohyblivým žlabem 1. Úsek h dráhy vratně...

Regulační uzávěr pro regulaci průtočného množství tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 215488

Dátum: 01.01.1985

Autori: Hadámek Vladimír, Mrázek Jan

Značky: regulační, průtočného, uzáver, množství, regulaci, tekutiny

Zhrnutie / Anotácia:

Pro regulaci průtočného množství tekutin o vysoké teplotě např. 1300 °C zůstává problémem konstrukce vhodného regulačního orgánu s vyhovující životností tohoto orgánu za vysokých teplot. Uvedený problém řeší regulační uzávěr sestávající z tělesa např. ze žáruvzdorného materiálu s ocelovým pláštěm, ve středu s průběžným otvorem se zabudovaným škrtícím elementem, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve stěně průběžného otvoru...

Zapojení pro měření, zejména rázové houževnatosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 225306

Dátum: 01.12.1984

Autori: Petrželka Jaroslav, Mrázek Jan, Juráš Fridrich, Olejníček Stanislav

Značky: rázové, zapojení, měření, zejména, houževnatostí

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření zejména rázové houževnatosti konstrukčních materiálu, vyznačující se tím, že spínač (1) měřené veličiny je napojen na převodník (3), na jeho vystup jsou napojeny alespoň dva měřící střadače (6, 7, 8) a další měřící střadač (10) opatřený děličem (9) hodnoty _měřené veličiny, výstupy měřících střadačů (6,7,8, 10) jsou napojeny na řadič (11), přičemž vstupy měřících střadačů (6,7, 8,10) a řadiče (11) jsou spojeny se...

Plášť šachtové, zejména vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 224838

Dátum: 01.11.1984

Autori: Poláček Karel, Mrázek Jan, Vřeský Albert

Značky: vysoké, zejména, šachtové, plášť

Zhrnutie / Anotácia:

Plášť šachtové, zejména vysoké pece, sestavený z plášťových segmentů a opatřený výztužnými žebry, jakož i chladicími články,vestavěnými k vnitřnímu povrchu pláště šachtové pece, vyznačený tím, že je opatřen vertikálními výztužnými žebry {1) vestavěnými do vertikálních spár (3) mezi chladicími články (4) a horizontálními výztužnými a těsnicími žebry (8) vestavěnými do horizontálních spár (9) mezi chladicími články {4), přičemž výztužná a těsnicí...

Pásový dopravník pro strmou nebo svislou dopravu sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215814

Dátum: 20.12.1983

Autori: Bailotti Karel, Bosák Miroslav, Mrázek Jan, Horák Martin

Značky: pásový, sypkých, strmou, svislou, dopravu, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový dopravník pro dopravu sypkých hmot ve strmém nebo svislém směru řeší plynulou dopravu těchto hmot, zvláště prachových a lepivých, vhodným utěsněním mezi přilehlými okraji hlavního dopravního pásu 1 a vedlejšího dopravního pásu 2, mezi nimiž je sypká hmota dopravována. Jak hlavní dopravní pás 1, tak vedlejší dopravní pás 2 jsou opatřeny na obou okrajích jejich pracovní strany nejméně jedním pružným těsnicím páskem 3, 3', 3'', jehož...