Morávek Josef

Způsob přípravy polykomponentních beznosičových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260554

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Josef, Martinec Alexandr, Machek Jaroslav, Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: B01J 38/66, B01J 38/60, B01J 23/90...

Značky: beznosičových, polykomponentních, katalyzátoru, přípravy, způsob

Text:

...a homogenní roztok se zahustí, ztabletuje a vyžíhé.Reqenerace aktivních složek 2 desaktivovaného katalyzátoru je předmětem samostatného čs. vynálezu A 0 260 552 Způsob regenerace aktivních složek z desaktivovanéhc nosičového katalyzátoru.Výhodou výše uvedeného způsobu prípravy katalyzátorů je výrazné snížení obsahu balastního NH 4 No 3, který má nepříznivý vliv na průběh tepelného zpracování.Při přípravě beznosičového katalyzútoru z...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260553

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaláb Jiří, Tichý Josef, Machek Jaroslav, Morávek Josef, Martinec Alexandr

MPK: B01J 38/66, B01J 38/60, B01J 23/90...

Značky: způsob, směsných, přípravy, oxidových, katalyzátoru

Text:

...získaných zpracováním desaktivovaného nosičového katalyzátoru na bázi oxidú molybdenu, vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě duslčnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu spočívající v tom, že se dusíčnanový výluh smísí s chyhějícími kovovými solemi rozpuštěnými v kýselině Vinné. načež se obohacený výluh smísí 5 amoniakálním molýbdenovým výluhem, pH se upraví na hodnotu 7,5 až B...

Zařízení pro přestavování pracovních nástrojů u dvoučinných strojů na výrobu hřebíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 268030

Dátum: 14.03.1990

Autor: Morávek Josef

MPK: B21G 3/16

Značky: přestavování, výrobu, nástrojů, hřebíků, dvoučinných, pracovních, strojů, zařízení

Text:

...je uspořádání při němž zpracovávané dráty nejsou pŕestavovány do horní a spodní pracovní polohy, použité mechanizmy jsou jednoduché a hlavní tvářecí síly jsou zachycovány přímo nosnou částí rámu stroje. Další výhodou je použití jednoduchých střihacích nožů, odstranění kluzného tření v přestavovacím mechanizmu, zvýšená přesnost a životnost a výrazně zjednodušene a zlepšené seřizování,Nové provedení též umožňuje velmi dobré dimensování...

Způsob přípravy o-chlorbenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264402

Dátum: 14.08.1989

Autori: Morávek Josef, Zlesáková Daniela, Kaláb Jiří

MPK: C07C 103/22

Značky: o-chlorbenzamidu, přípravy, způsob

Text:

...a tepelnou exposicí oddestiluje C 4 ~a 1 k 0 hol na rotační filmové odparce, popřípadě odparce a padajicím filmem. Surový o-ch 1 orbenzamid z odparky se suspenduje v minimálním množství vody a po ochlazení na ca 20 až 25 °C se o-chlorbenzamid separuje filtrací nebo odstředěním. Čištěním produktu se dokončí promytí studenou vodou a potom se vysuší při 100 až 110 °C do konstantní hmotnosti.Proti dosud publikovaným způsobům přípravy...

Zapojení elektricky přelaďovaného generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247213

Dátum: 01.08.1988

Autor: Morávek Josef

MPK: H03B 5/42

Značky: zapojení, přelaďovaného, generátoru, elektricky

Text:

...výkresu je znázorněn příklad zapojení elektricky přeladovaného generátoru podle vynálezu.Zapojení sestává z vstupní svorky l, na kterou je přiváděno ovládací napětí a je spojena přes první odpor R 1 jednak s první elektrodou prvního varikapu V 1 a jednak přešprvní oddělovací kondenzátor C na výstupní švbrku 5. Výstupní svorka je zároveň přes první Íšdící kondenzátor Cl připojena na druhou elektrodu prvního varikapu V 1, která...

Zařízení pro čištění plynů od pevných a/nebo plynných nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243963

Dátum: 01.07.1988

Autori: Morávek Josef, Tichý Josef, Trojan Václav

MPK: B01D 47/02, B01D 53/18

Značky: čištění, zařízení, pevných, plynů, plynných, nečistot

Text:

...nutnoit rozšiřování části kolony a komplikovaná výroba 1 montáž takového zařízení.Uvedená nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata ąpočívá v ton, že alespoň z jednoho otvoru pro odvod použité prací kapaliny je vyvedeno potrubí ve svislém směru dovnitř válcové nádoby do výše nejméně 0,1 m nad úroveň otvorů pro přípod zregenerované prací kapaliny a/nebo otvorů pro přívod čištěnóho plynu.Zařízení podle vynálezu přináší výhodu...

Způsob přípravy 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256215

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef, Zlesáková Daniela

MPK: C07C 153/067

Značky: způsob, přípravy, 2-amino-5-nitrothiobenzamidu

Text:

...jako jediné rozpouštědlo dobře rozpouští 2-amino-5-nitrobenzonitril, avšak po zředění reakční směsi vodou lze produkt 2-amino-5-nitrothiobenzamid lehce separovat filtrací, zatímco nečistoty z 2-amino-S-nitrobenzonitrilu (jedná se především0 2,2-dikyano-4,4-dinitrodifenylamin, 2-(2-amino-4-nitrofenyl)-4-amino-6-nitro-benzo/1,3/~ diazin a v menší miře substituované deriváty těchto látek) züstávají rozpuštěny v matečném roztoku.-Použitý...

Zajišťovací zařízení proti překročení dovoleného tahu ve vlečném kabelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242820

Dátum: 01.04.1988

Autori: Berka Zdenik, Havlíeek Werner, Morávek Josef

MPK: E21F 17/18, E21C 27/02

Značky: kabelů, dovoleného, vlečném, proti, zařízení, zajišťovací, překročení

Text:

...byla stanovena výpočtem. Včasným vypnutím dobývaoího kombajnu se zabráni poškození vlečného kabelu a tím se zvyšuje i bezpečnost osádky ve stěnovém porubu.Příkladné provedení zajištovacího zařízení podle vyná-pVlečný kabel Je uchycen samoevomou drátěnou obJímkou 2 v oku 2 g nebo gg páky i. Tahová síla .je trvale přenášena z vlečného kabelu přes páku l na píatg pmpocí krátké píatnice 2. Pika J., uchycená kyvnš v čepu i k víku 2 tlakové...

Způsob přípravy benzoguanamindichromátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254623

Dátum: 15.01.1988

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: C07D 251/18

Značky: přípravy, benzoguanamindichromátu, způsob

Text:

...výrazným snížením odpadů(především kyseliny octové, která je reoirkulovánà zpět do procesu ve formě matečného roztoku) bez nároků na regeneraci rozpouštědla, sniženim spotřeby Cr 03 bez změny kvality pro duktu a vyšší hygienou práce. HPříprava benzoguanamindichromátu je provozně velmi jednoduchá a aparaturně nenáročná. Vyžaduje dle realizovaného objemu produkce pouze kotel či jinou nádobu v nerezovém či smaltovaném provedení (ocel tř. 11) se...

Způsob přípravy 2,6-dichlorthiobenzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253347

Dátum: 12.11.1987

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří, Zlesáková Daniela, Pelikán František, Holman Oldřich

MPK: C07C 153/063

Značky: způsob, přípravy, 2,6-dichlorthiobenzamidu

Text:

...směsi v následující operací jeho přípravy. Z rezultujícího matečného filtrátu z této druhé operace se nejprve oddestiluje voda a pak vakuovou destilací dimetylformamid anebo se tento odvodněný filtrát použije přímo (bez regenerace) jako vsádka dimetylformamídu v následující, tj. třetí operací. Použití odvodněného filtrátu smí být pouze jednorazové,nehot při opakování zmíněného postupu může docházet ke kumulaci kolidní síry v produktu.Proti...

Způsob přípravy 3-amino-5-nitro-2,1-benzisothiazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253189

Dátum: 15.10.1987

Autori: Morávek Josef, Kaláb Jiří

MPK: C07D 275/04

Značky: 3-amino-5-nitro-2,1-benzisothiazolu, přípravy, způsob

Text:

...°C postupně snižovat množství čerstvého peroxidu vodíku na oxidaci tak, že po 6. operací (5. recyklu matečného filtrátu) bylo dosaženo průměrné spotřeby cca 1,35 molu E 202/1 mol ANTBA.Reakce proběhla ve všech případech kvantitativně, získaný produkt byl chromatograficky čistý. Výhodou uvedeného postupu je práce s nenáročným rozpouštědlem - vodou, energetická nenáročnost procesu, praktickykvantitativnívyužití výchozích surovin (včetně H 202...

Automatický dávkovač pro kapalinový chromatograf

Načítavanie...

Číslo patentu: 247123

Dátum: 28.09.1987

Autori: Kaláb Jioí, Morávek Josef, Vokál Antonín

MPK: G01N 30/24

Značky: automatický, dávkovač, chromatograf, kapalinový

Text:

...nonyqaew npameune or npnaoa 11. . .Ysen 7 (mur. 3) np 0 MHBaHMH Keana Kannnnapa 2 cocronr na Kopnyca 52, B KOTOPOM Haxourcs rneao (oTBepcTne) 53, nnamewp KOTODOPO na HBKOTOPYD Benuquuy öonbme amerpa Kouua Kannnapa 2.B HMHEĚ qacru Kopnyca 52 Haxoumcn KonnaK 54,-Kowopmñ nonnpymňueu npymnuoü S 5, xomopan 5 csom oqepeb onupaercu 5 rueao 56. Konnax 54 cuaőxen rnesnom non Topeu Konua Kanunnnpa 2 H oraepcmneu 57. Kanan 58 npenycMoTpeH aux nonaqn...

Vinutá laminátová sendvičová roura

Načítavanie...

Číslo patentu: 244072

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kaláb Jioa, Škodová Jozefína, Morávek Josef, Kaloforov Nikola

MPK: B32B 1/02

Značky: laminátová, vinutá, roura, sendvičová

Text:

...segmentu vytvoří v plášti sendvičové struktura, ve které lze lépe vyřezávat otvory nebo provádět spoje.Vynález je blíže osvětlen V následujících příkladech provedení podle připojeného výkresu, na němž obr 1 značí podélný řez rourou, obr. 2 příčný řez a obr. 3 detail spoje.Sendvičová roura světlosti 220 cm, délky 500 cm tvoří válcový plášť g nádoby objemu 19 m 3, která je ve vodorovné poloze uložená na dvou sedlových opěrách šířky 15 cm. V...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250571

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef

MPK: C07D 251/18

Značky: způsob, arylguanaminů, substituovaných, přípravy

Text:

...kterýse po promytí mĺnĺmálním množstvím vnoucí vody přidävá k produktu. Produkt se suší ve vakuové sušárně při 110 až 120 °C. Po skončené sérii príprav arylguxanaminů se poslední matečný filtrát v míchané děllčce promyje roztiokem 30 až 40 hydroxidu sodného, organické vrstva se oddělí a rektifikací za atrnosféríckého tlaku se z ní regeneruje isobutanol.Reakce probíhá v téměř všech případech kvantitativně, případné ztráty jsou dány...

Žací zařízení s regulačním zařízením výšky řezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244539

Dátum: 16.02.1987

Autori: Vydra Jioí, Morávek Josef, Oezníeek Alois, Martinec Alexadd

MPK: A01D 55/00

Značky: výšky, žací, regulačním, zařízení, zařízením, řezu

Text:

...nonnnxno paamemeu Hnmunü puqar m na nem c nomomnm óonwoa npnneramw rnnpannuqecxmü unnnanp, oTTarnBammas npyxnua n Bepxnnñ puqar. Bepxnuñ puuar pacnonomen na xoncone nepen KOBTPonopamn rnnponmmmnnpa M owrarnsammeñ npymunu. ľznpounnnunpu nnBQuaTca 3 ABĚCTBHG qepes rnnpasnmuecxuü xnanaan 3 Kaömnu B 0 ~ nnrena M Hamnmamw Taxmm oópaaom qepes óonm onaoapemeuuo na nepxHnü M HMKHM puuarž. Bcnencwnne nero KOHTaKTHHe óammaxu owxnonammcs om pexyuero...

Katalyzátor pro přípravu aromatických nitrilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235434

Dátum: 15.11.1986

Autori: Pelikán František, Holman Oldřich, Morávek Josef

MPK: C07C 121/50, B01J 23/82, B01J 23/16...

Značky: nitrilu, aromatických, přípravu, katalyzátor

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro přípravu aromatických nitrilů a amoxidací alkylaromátů na bázi kovových kysličníků na nosiči o složení 1,5 až 20 % hmot. V2O5, 0,75 až 10 % hmot. Cr2O3 a 0,1 až 1 % hmot. Tl2O na tepelně upraveném syntetickém křemičitanu hlinitém.

Způsob zpracování katalyzátorových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 228335

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gutwirth Karel, Morávek Josef

Značky: způsob, zpracování, katalyzátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování katalyzátorových hmot sušením žíháním za současného nebo částečného nebo úplného termického rozkladu složek zpracovávané katalyzátorové hmoty tak, že se katalyzátorová hmota dávkuje do proudu horkého plynného média, popřípadě za současného míchání, do reakčního prostoru, který je popřípadě temperován médiem, které není v přímém styku se zpracovávanou katalyzátorovou hmotou, přičemž reakční prostor obsahuje částečně nebo úplně...

Způsob přípravy benzoguanaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221494

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef

Značky: přípravy, způsob, benzoguanaminu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy benzoguanaminu kondenzací dikyandiamidu s benzonitrilem za použití bázického katalyzátoru tak, že se bázicky katalyzovaná kondenzace dikyandiamidu s benzonitrilem provádí v prostředí isobutanolu, přičemž se matečný roztok používá jako část vsádky isobutanolu do následující operace a katalyzátor se dávkuje ve formě isobutanalového roztoku.

Způsob přípravy sodné nebo amonné kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové

Načítavanie...

Číslo patentu: 220418

Dátum: 15.04.1985

Autori: Březina Vítězslav, Zajíček Miloslav, Štěpánek Radislav, Morávek Josef

Značky: 3-amino-4-chlorbenzoové, způsob, amonné, kyseliny, přípravy, sodné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy solí kyseliny 3-amino-4-chlorbenzoové, která je významnou složkou azokondenzačních pigmentů, katalytickou hydrogenací příslušné soli kyseliny 3-nitro-4-chlorbenzoové ve vodném prostředí za katalytického působení platiny na aktivním uhlí. Zlepšená technologie výroby podle vynálezu, zamezující tvorbě škodlivých odpadů je významná pro barvářskou chemii, výrobu agrochemikálií a farmaceutických látek.

Způsob přípravy antrachinonových barviv s fenyltriazinovým cyklem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216361

Dátum: 01.07.1984

Autori: Drápalíková Marie, Kreidl Zdeněk, Morávek Josef, Slavík Vlastimil, Capoušková Lydie, Havlíčková Libuše

Značky: přípravy, fenyltriazinovým, barviv, způsob, cyklem, antrachinonových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy antrachinonových barviv s fenyltriazinovým cyklem obecného vzorce reakcí benzoguanaminu s 1-chlor- nebp 1-bromantrachinonem v prostředí nitrobenzenu za přítomnosti jodidu měďného, pyridinu a činidel neutralizujících reakční chlorovodík při teplotách 140 až 160 (C. Použití benzoguanaminu k přípravě kypových nebo pigmentových barviv zelenavých, žlutých a oranžových odstínů.