Mokrý Jozef

Bezodpadový spôsob výroby triizopropanolamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286508

Dátum: 10.11.2008

Autori: Čamaj Vladimír, Stanček František, Weissensteiner Viliam, Šorman Miroslav, Mokrý Jozef

MPK: C07C 213/00, C07C 215/00, C07C 209/00...

Značky: spôsob, výroby, bezodpadový, triizopropanolamínu

Zhrnutie / Anotácia:

Bezodpadový kontinuálny spôsob výroby triizopropanolamínu z vodného roztoku amoniaku a propylénoxidu pri teplote do 105 °C a tlaku do 0,6 MPa.

Spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydrínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284051

Dátum: 30.07.2004

Autori: Beňo Ľuboš, Jelemenský Ľudovít, Mokrý Jozef, Čamaj Vladimír, Hojč Ján, Pafčo Jozef, Markoš Jozef, Bitarová Jana, Stanček František, Borišek Igor

MPK: C07C 29/64, C07C 31/36

Značky: výroby, bezvodého, spôsob, etylénchlórhydrínu

Zhrnutie / Anotácia:

Bezemisný spôsob výroby bezvodého etylénchlórhydínu reakciou etylénoxidu s chlorovodíkom v dvojstupňovom reakčnom systéme pri nízkych teplotách s prívodom reaktantov do rôznych oblastí reakčného prostredia súčasne.

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283891

Dátum: 15.03.2004

Autori: Krč Marián, Kolísek Mikuláš, Pafčo Jozef, Mokrý Jozef, Gregor Ľudovít, Kopčan Anton, Stanček František, Hojč Ján, Čamaj Vladimír, Beňo Ľuboš

MPK: C07C 17/00, C07C 17/38

Značky: trichlóretylénu, spôsob, neutrálne, přípravy, stabilizovaného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy neutrálne stabilizovaného trichlóretylénu z vopred vyrobeného trichlóretylénu technickej až chemickej čistoty alebo z priamo vyrobeného trichlóretylénu pôsobením stabilizačného systému so synergickým efektom bezprostredne po destilácii alebo rektifikácii.

Spôsob výroby aminoalkylchloridov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283256

Dátum: 19.03.2003

Autori: Mokrý Jozef, Pafčo Jozef, Čamaj Vladimír

MPK: C07C 209/06, C07C 209/00

Značky: spôsob, výroby, aminoalkylchloridov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa výroba aminoalkylchloridov a ich hydrochloridov reakciou aminoalkoholov, N-aminoalkoholov, N,N-dialkylaminoalkoholov s tionylchloridom a termickým rozkladom alkylesteru kyseliny chlórsulfínovej tak, že najskôr sa pripraví hydrochlorid aminoalkoholu, a potom pôsobením tionylchloridu ester kyseliny chlórsulfínovej.

Spôsob výroby alkanolamínov a alkylalkanolamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282747

Dátum: 04.11.2002

Autori: Čamaj Vladimír, Voskár Stanislav, Kopčan Anton, Mokrý Jozef, Beňo Ľuboš, Šorman Miroslav, Stanček František, Špacír Jozef, Krč Marián, Seidl Anton, Kolísek Mikuláš

MPK: C07C 215/06, C07C 213/08

Značky: výroby, alkylalkanolamínov, spôsob, alkanolamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkanolamínov a alkylalkanolamínov diskontinuálnou reakciou alkylénoxidu s počtom uhlíkov 2 až 4 a vodným roztokom amoniaku alebo vodným roztokom alkylamínu v mólovom pomere 1 : 0,3 až 20, v inertnej atmosfére, pri teplote 20 až 90 °C a tlaku 0,15 až 0,5 MPa, s násadou monoalkanolamínu, dialkanolamínu, trialkanolamínu, monoalkylaminoalkoholu alebo dialkylaminoalkoholu.

Nástroj na leštenie otvorov s priamymi alebo skrutkovicovými drážkami po obvode

Načítavanie...

Číslo patentu: 269040

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mokrý Jozef, Krištof Jozef, Lukáč Anton

MPK: B24B 19/02

Značky: leštenie, otvorov, drážkami, skrutkovicovými, priamymi, obvode, nástroj

Text:

...skrutkovicovými drážkami po obvode, ktorý je nakreslený v náryse v reze.Nástroj na lešteniepodĺa vynálezu pozostáva z tvarováho nástrojového telesa l zhotoveněho z elastického materiálu s obsahom brusiva. Sú to materiály z oblasti najmä polymérnych plastických hmôt napríklad na báze polyolerínov, polyamidov,polyakrilátov, polyepoxidov s výhodou na báze polyuretánov, ktoré sa vyznačujú vysokou oderuvzdornosťou, variabilitou...

Spôsob opracovania užitných predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267059

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zámečník Mikuláš, Houžvička Jindřich, Mokrý Jozef, Kolouch Rudolf

MPK: B24B 29/00, B24D 13/00

Značky: opracovania, spôsob, predmetov, užitných

Text:

...1 za prítomnosti disperzačného systému z nosnej kvapaliny a pevného leštiaceho a brúsneho prostriedku o veľkosti častíc 5 až 1 000,um, v množstve 10 až 25 g/dmz, pričom opracovávaný predmet sa pritláča silou 50 až 500 kPa po dobu 20 až 130 s pri obvodovej rýchlosti leštiaoej plochy kotúča 4 až 40 m/s.Medzi hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu možno zaradit skutočnosť, že pri opracovaní predmetov spojením známych látok vzniknutá sústava,...

Spôsob prípravy hmoty na báze polyuretánov na hermetizáciu kabelových prechodek a armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263554

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlavatý Peter, Mokrý Jozef, Nestrašil Stanislav, Malčovský Eugen, Pšeničný Bořivoj, Švajdová Marie

MPK: H01B 3/18, H02G 15/04

Značky: prechodek, spôsob, polyuretánov, přípravy, hermetizáciu, hmoty, armatur, báze, kabelových

Text:

...výhodné je také množstvo freúnu-ll,aby vzniknutá pena mala .objemová hmotnost 40 až 100 kg m 4. Zvýšenie požiarnc-bezpečnostných parametrov peny možno dosiahnut prídavkom retarderov horenia,napríklad trisgł-chlóretyljíosfátu, tris 2,3-clíchlórpropyljfosfátu, tris 2,3-dibrómpropyljfosfátu v množstve 10 až 20 hmot. na polyol.Z izokyanátov prichádza do úvahy výhradne surový 4,4-metóndifenyldiizokyainát, obchodné značky Systanat B, Tedinom 31,...

Spôsob prípravy vysokomolekulárnych alfa omega-diamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260797

Dátum: 12.01.1989

Autori: Střešinka Jozef, Mokrý Jozef

MPK: C08G 73/02

Značky: přípravy, omega-diamínov, vysokomolekulárnych, spôsob

Text:

...-dispergačné čirnidla sa používajú predovšetkým estery celulózy, najmä metylhydroxypropylceluloza, ďalej parciálne hydrolýzované polyvinylalkoh-oly o mólovej hmotnosti 20 000 až 100 000, želatina, kopelymér styrên-manlerLa-nhydrid Styrovmal spravidla. vo forme 1 až 5 (Vo-ných vodných roztokov. Druh a násada dispergačného prostriedku spravidla v rozmedzí 0,01 až 0,7 hmot. rozhodujúoou mierou ovplyvňuje veľkosť s distribúciou...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258670

Dátum: 16.09.1988

Autori: Beniska Jozef, Střešinka Jozef, Bartuš Ján, Mokrý Jozef

MPK: C08G 18/20, C08G 18/18, C08G 18/24...

Značky: výroby, polyuretánov, spôsob

Text:

...vody s reakčnými partnermi.Podľa tohto vynávlezu sa spôsob výroby polyuretánov s výhodou polyu-retánový-ch .pien z polyhydroxyzlúčenin a organických polyizokyanátov v prítomnosti krartalyzátowrov,stabllizátorov, retardérov horenia, plnidiel,nadúvadiel, pripadne iných zlúčením uskutočňuje tak, .že ako amínový katazylátor sa použije zlúčenina silazánového typuR 1, R 2 značí alky-l s 1 až 4 cvtómami uhlíkua alebo fenyl aPodla použitých...

Spôsob výroby polyuretánov alebo polyuretán-izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 255342

Dátum: 15.03.1988

Autori: Malčovský Eugen, Jindra, Střešinka Jozef, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mokrý Jozef, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/28

Značky: polyuretánov, výroby, spôsob, polyuretán-izokyanurátov

Text:

...aktivát-ory, Stabilizátory, emulgátory, nadúvadlá,rozpúštľadlá, zhášadlá, plnldlá a pod. I. H.Saunders a K. C. Friscln Polyurethanes preklad Chimija polyuretanov. Izdatelstvo Chimíja, Moskva 1968.Ako aktivátory zvlášť vhodne sú najmä terciárxie aminy, ako napr. N,N-dimetylcyklohexylamín, dimetyletanolamín, trietyléndiamin, dimetylanilín, pyridín, etylniorfolín,chinolín, a pod. alebo organok-ovové zlúčeniny, ako dibutylcínlaurát,...

Sposob výroby izokyanurátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254680

Dátum: 15.01.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Koroešpondent Sav, Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: izokyanurátov, spôsob, výroby

Text:

...polyizokyanáty sú kvapalné produkty reakcií diizokyenátov a polyhydroxyzlúčenín alebo p-olyamínov. Okrem toho môžu sa použit polyizoti-okyanáty alebo zmesi polyizokyanátov. Podobne sa môžu použit technické nečistené alebo surové polyizokyanáty, napr. surová zmes metylén-bis- ďenylizokyanátu .vhodne ako izokyanátový komponent použit predpolymér, produkt po čiastočnom zreagovani po-lywterpolyolu alebo jeho zmesí s di~ izokyanátmi....

Zapojení pro regulaci fyzikálních parametrů odpadní vzdušniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243126

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mokrý Jozef

MPK: B03C 3/01

Značky: parametrů, odpadní, vzdušniny, fyzikálních, regulaci, zapojení

Text:

...ofukováním 3. V prívodu A vody ke vstřikovácím tryskám g jsou zařazeny první ventil 2 a druhý ventil §. První ventil 2 je ovládam prvním regulátorem 1,jehož vstup je připojen na výstup měříče g zapráäenosti umístěného v odsúvacím potrubí2 odpadní vadušnim za elektroodlučovačl Lg. Druhý ventil á je ŕízen dvoupolohovým regulátorem 13, jehož vstup je připojen na čidlo jj teploty umístené v odsávacím potrubí 2 před elektroodlučovači m, avšak za...

Brusná polyuretánová hmota a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252379

Dátum: 13.08.1987

Autori: Střešinka Jozef, Názler Petr, Jílek František, Sitta Štěpán, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen

MPK: C08J 5/14, C08L 75/08

Značky: hmota, výroby, spôsob, polyuretanová, brusná

Text:

...prebehne vlastná polyadičná reakcia za tvorby polyuretánu, ktorá je spravidla do 3,min. ukončená a po 5 až 10 min. možno výlisok z formy vybrať. Tvar výlisku je daný použitou formou a závisí od druhu obrábacieho zariadenia. Hmota sa pripravuje spravidla v tvare kotúčov, napr. s priemerom 300 až 600 min a hrúbky 30 až 60 mm.Surovinami na prípravu predpolylneril sú polyoly a diizokyanáty. Z lineárnych dvojfunkčných polyolov o mol. hmotnosti...

Způsob přípravy impregnační hmoty pro výrobu lešticí folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251354

Dátum: 16.07.1987

Autori: Houžvička Jindřich, Mokrý Jozef

MPK: B24B 13/02

Značky: impregnační, lešticí, fólie, hmoty, výrobu, způsob, přípravy

Text:

...hó-hexaadiol, etylandianin, nuanotylendinnin, totranatylnn-dianin, etanolania, aiatanolania, propanolanin a pod., ala i aronaty, jako například difcnylnatandianin.Jako kotalynatoru lao le poulít triotwlondienlnu ll, H-dinotylcyklehoqíanina,trietanolaninu, IA-dinatylpiparaninu. Polyurotanový alnatonar jo u noino nadifikovat inokyanuxitovýni kruhy. ktore vznikají aoubllnl n polyurotanovou reakcí působení tri-v nerizočních katalynatonl Jako...

Míchací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240057

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mokrý Jozef, Stoešinka Jozef, Maleovský Eugen

MPK: B01F 7/16

Značky: ústrojí, míchací

Text:

...přírubě 1. Průchodem lg ve středu příruby 1 prochází svisle orientovaný hřídel § na jehož dolním konci je upraveno míchadlo 2. V blízkos ti průchodu lg nad přírubou 1 je hřídel § opatřen nákružkem l§,jehož průměr přesahuje průměr průchodu lg. K horní straně podložky Q je připevněno vnitřní pouzdro JQJ které spolu s vnějším pouzdrem lg tvoří uložení ložiska lg, jehož vnitřní koužek ll dosedá na vnější stranu vnitřního pouzdra lg,a jehož vnější...

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238838

Dátum: 15.05.1987

Autori: Střešinka Jozef, Houžvička Jindřich, Mokrý Jozef

MPK: C08L 75/04

Značky: súčiastok, pozdĺžne, ryhovaných, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polyuretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 kg . m-3, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripravenej postupom podľa vynálezu je vysoká odolnosť voči odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosť, čo pri vysokej životnosti umožňuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších...

Sposob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250038

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malčovský Eugen, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Rendko Tibor

MPK: C08G 63/12

Značky: spôsob, výroby, polyesterpolyolov

Text:

...a epoxidované nenasýtené tuky ap.Uvedené a ďalšie známe bezprostredne prekurzory diolov až polyolov reagujú hlavne pri esterifikácii a lpolyesterifikávcii analogioky ako dioly až polyoly, len neodpa-da reakčná voda a teda odpadá potreba odťahovanía väčších množstiev vody, čo sa V konečnom dôsledku prejavuje zvýšením celkovej rýchlosti výroby polyesterpolyolu.vedľajším produktom oddeleným ako organický zvyšok z hydrolýzy oxiudátu po oddelení...

Zařízení na posun drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245028

Dátum: 16.03.1987

Autori: Maleovský Eugen, Mokrý Jozef

MPK: B23K 9/12

Značky: zařízení, posun, drátu

Text:

...mu tomu npononou yupoącnuoa. odaemcauon u romonormon ono-nwm o nasmu no.uvłommmruoa u cm ho mum mcrpoaxon posunu. gusbwopeaunponarmoi coodpąmzo anoícuau u puuapm noąanąeuon uonpoąaoll nponoxon.Sum panom nyuu comm »sexu-man na 110 mm nponoaoxą,Inmuąaro mpuyo, a BWGPOI pnueqann panna, cnopoąuo npanąanugueen nozpyr and. Dom pacpoaonouu non yraou a nepoxpąu cement-vmm nemame uaupomoa nponozoxil .w sro uxauerąpuox-o odxoxąeau poznam no sumou 11...

Modifikujúca zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231528

Dátum: 15.12.1986

Autori: Dimun Milan, Šubert Jiří, Mikel Miroslav, Malčovský Eugen, Zeman Svatopluk, Mokrý Jozef

MPK: C08K 5/34

Značky: nadúvadla, modifikujúca, zložka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia rozvetvených polyester-polyólov na báze vyšších tereftalových esterov pripravených z aromatických kyselín a/alebo ich metylesterov z časti alebo úplne vo forme zvyškov výroby dimetyltereftalátu a/alebo kyseliny zo skupiny ftalovej a jej derivátov, adipovej, jantárovej, glutarovej, hydroxykaprónovej a zmesi polyfunkčných alkoholov ako modifikujúcej zložky nadúvadla na báze...

Spôsob výroby polyuretánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233472

Dátum: 15.09.1986

Autori: Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Paličková Jindra, Petrjánoš Luděk, Macho Vendelín, Střešinka Jozef

MPK: C08G 18/42

Značky: výroby, spôsob, polyuretánov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyuretánov reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu, ktorý sa uskutočňuje tak, že použitý polyol pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky, tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexanónu a alkoholickej zložky na báze...

Spôsob výroby tvrdých polyuretánových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229504

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrjánoš Luděk, Paličková Jindra, Střešinka Jozef, Macho Vendelín, Mokrý Jozef, Malčovský Eugen

MPK: C08G 18/42

Značky: polyuretánových, tvrdých, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánove pieny sa pripravujú reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva z polyesterpolyolu pripraveného esterifikácíou, polyesterifikáciou alebo reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej sčasti alebo úplne destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky na báze alifatických di- až tetraolov.

Spôsob výroby tvrdých polyuretánizokyanurátových pien

Načítavanie...

Číslo patentu: 229503

Dátum: 15.08.1986

Autori: Petrjánoš Luděk, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Malčovský Eugen, Macho Vendelín, Paličková Jindra

MPK: C08G 18/42

Značky: výroby, tvrdých, spôsob, polyuretánizokyanurátových

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrdé polyuretánizokyanurátové pieny sa vyrobí reakciou aspoň jedného alifatického alebo aromatického di- až polyizokyanátu s polyolom, ktorý pozostáva sčasti alebo úplne z polyesterpolyolu pripraveného esterifikáciou, polyesterifikáciou, prípadne reesterifikáciou kyselinovej zložky tvorenej destilačným zvyškom z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo dimetyltereftalátu a alkoholickej zložky.

Kompozit polyvinylchloridu so zlepšenými fyzikálno-mechanickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229878

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mokrý Jozef, Szulényi František, Střešinka Jozef

MPK: C08L 27/06

Značky: kompozit, polyvinylchloridu, zlepšenými, fyzikálno-mechanickými, vlastnosťami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka kompozitu polyvinylchloridu, ktorý má zlepšené fyzikálno-mechanické vlastnosti, najmä rázovú húževnatosť. Kompozit pozostáva z 95 až 75 % hmot. d. polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, 5 až 25 hmot. d. polyuretánu a/alebo polyuretánmočoviny a z 0,5 až 5 hmot. d. antimonitého a/alebo bárnatého, bárnato-zinočnatého, vápenato-zinočnatého tepelného stabilizátora polyvinylchloridu a/alebo kopolymérov vinylchloridu, s...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229429

Dátum: 15.04.1986

Autori: Malčovský Eugen, Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Antošík Jozef, Sabadoš Július, Macho Vendelín

Značky: výroby, polyesterpolyolov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou za prítomnosti kyselín a esterov s látkami obsahujúcimi v molekule 2 až 4 hydroxylové skupiny, vyznačujúci sa tým, že vedľajšie produkty a/alebo destilačné zvyšky z výroby cyklohexanónu a/alebo cyklohexanolu oxidáciou cyklohexánu, s výhodou po predčistení, sa esterifikujú a/alebo transesterifikujú s látkami obsahujúcimi 2 až 4 hydroxylové skupiny v množstve 80 až 180 %,...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227502

Dátum: 01.09.1985

Autori: Mokrý Jozef, Střešinka Jozef, Šingliar Michal, Bučko Miloš, Beseda Viliam, Macho Vendelín

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polyesterpolyolov esterifikáciou a/alebo transesterifikáciou 10 až 100 % hmot. zvyškov z výroby kyseliny tereftalovej a/alebo jej dimetylesteru prípadne tiež v zmesi s dikarboxylovými kyselinami a/alebo jej derivátmi pôsobením dvojsýtnych až viac sýtnych alkoholov a/alebo alkanolamínov pri teplote 120 až 300 °C, prípadne za prítomnosti esterifikačného a/alebo transesterifikačného katalyzátora, spravidla v inertnej atmosfére,...

Spôsob výroby polyuretánmočoviny a)alebo polyuretánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216421

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef

Značky: polyuretánu, polyuretánmočoviny, výroby, spôsob, a)alebo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby práškovej termoplastickej polyuretánmočoviny a/alebo polyuretánu s nastaviteľnou teplotou prechodu do plastického stavu. Požadovanú teplotu prechodu polyméru do plastického stavu v rozmedzí 130 až 230 °C sa dosiahne násadou východzích surovín polyolu a diizokyanátu v takom mólovom pomere, aby obsah voľných -NCO skupín predpolyméru bol v rozmedzí 0,5 až 6 % hmot. s výhodou 1,2 až 3,5 % hmot. Mimo tento rozsah sa...

Spôsob výroby modifikovanej izokyanurátovej peny

Načítavanie...

Číslo patentu: 219168

Dátum: 01.06.1985

Autori: Mokrý Jozef, Malčovský Eugen, Střešinka Jozef

Značky: izokyanurátovej, výroby, modifikovanej, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu modifikovanej izokyanurátovej peny s obsahom uretánových a karbodiimidových väzieb, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou voči horeniu, tepelnou stabilitou i zníženou drobivosťou.Pena sa pripravuje reakciou polyéterpolyolu s koncentráciou OH skupín 250 až 500 mg KOH/g a/alebo polyesterpolyolu s koncentráciou OH skupín 200 až 600 mg KOH/g s polyizokyanátom, pričom molárny pomer NCO : OH = 1,05 až 10 : 1, za prítomnosti...

Spôsob výroby polyesterpolyolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218170

Dátum: 15.09.1984

Autori: Šingliar Michal, Střešinka Jozef, Bučko Miloš, Mokrý Jozef, Beseda Viliam, Macho Vendelín

Značky: polyesterpolyolov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši otázku výroby polyesterpolyolov z netradičných východiskových surovín, keď ako východiskovú surovinu používa zvyšky z výroby dikarboxylových kyselín z ich esterifikácií alebo destilačné zvyšky z takýchto procesov. Vhodné sú najmä destilačné zvyšky z výroby dimetyltereftalátu. Postup kompenzuje v riešení aj prítomnosť niektorých kovov a ich zlúčenín, ktoré sú obvykle v týchto zvyškoch prítomné. Vynález možno realizovať v podnikoch...