Mocný Ernest

Usporiadanie požiarnej klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 287989

Dátum: 13.08.2012

Autor: Mocný Ernest

MPK: A62C 2/12, A62C 4/00, A62C 2/06...

Značky: usporiadanie, klapky, požiarnej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka špecifického usporiadania požiarnej klapky pozostávajúcej z plášťa a otočne uloženého listu vytvoreného z ohňovzdorných dosiek, kde na boku plášťa je upevnený držiak servomotora s oddeleným termostatom. V plášti je centrálne, kolmo na os plášťa osadený náboj na otočné uloženie čapu na jednom konci spojeného so servomotorom a plášť je v časti zodpovedajúcej zatvorenej polohe listu klapky vybavený radmi otvorov vytvorených na jeho...

Regulátor prietoku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3174

Dátum: 04.04.2002

Autor: Mocný Ernest

MPK: F24F 11/04, F24F 13/08

Značky: vzduchu, prietoku, regulátor

Text:

...V závesoch upevnených V telese mechanizmu pripojenom k doske mechanizmu, pričom na teleso mechanizmu je upevnená stupnica, na ktorej podľa polohy ukazovateľa možno cez okienko v kryte mechanizmov odčítať hodnotu nastavenia Koncepcia nastavovacieho mechanizmu podľatechnického riešenia umožňuje V širokej miere používaťunifikované súčiastky pri výrobe rozmerového raduPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie .je znázornené na pripojených...

Systém upínania rámových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2648

Dátum: 12.09.2000

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: F16S 3/00, F24F 13/075

Značky: systém, rámových, upínania, konštrukcií

Text:

...distribučných prvkov so širšími rámikmi sa používajú pružiny, ktoré sa na nosný rámik distribučného prvku pripájajú pomocou trhacích nitov. Po vzájomnom zasunutí rámikov tvar pružín umiestnených medzi nimi zamedzuje samovoľné vypadnutie, alebo vypadnutie distribučného prvkuz upínacieho rámika pôsobením jeho vlastnej hmotnosti. Prehľad obrázkovVýhody technického riešenia vyplývajú tiež 2 priložených ob rázkov, kde naobr. 1 je...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2334

Dátum: 10.12.1999

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: F24F 11/02

Značky: požiarna, klapka

Text:

...1,naobr.3 je znázornený rez A-A vyznačujúci prírubový spoj pniľahlého a odvráteného dielu plášťa a izolačného rámu, naobr.4 je v reze B-B znázornená uloženie otáčacieho čapu, naobr.5 je v reze C-C znázornené uloženie voľného čapu so spätným ložiskom a naobr.6 je V pravouhlom premietaní znázornený nárys požiarnejNa priložených obrázkoch 1 a 2 je znázornená štvorhranná požiarna klapka, ktorej plášť l je vytvorený z priľahlého dielu g a...

Protidažďová žalúzia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1945

Dátum: 09.09.1998

Autori: Kuráň Jozef, Šebök František, Mocný Ernest

MPK: E06B 9/17

Značky: protidažďová, žalúzia

Text:

...do zárezov zahnutím upevnené lamely žalúzie, pričom ako najnižšia upevnená je rozmerovoPri väčších dĺžkach lamiel žalúzie sa používa v strede žalúzie rozstupový spojovací pás prierezu L alebo U, ktorý upevňuje jednotlivé lamely v predpísanom rozstupe a chráni ich pred prehýbanim a chvením tak, že na okraji spojovacieho pásu sú presne vyrezané tvarové zárezy s pridržiavacími výstupkami kopirujúce okraje lamiel, pričom pri montáži rozstupového...

Požiarna klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1826

Dátum: 06.05.1998

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

MPK: A62C 39/00

Značky: klapka, požiarna

Text:

...páka, ktorá je spolu s ďalšími častami ovládacieho mechanizmu chránená proti prestupu tepla krytom opatreným tepelnou izoláciou. zamedzenie prestupu tepla vedením cez kovové časti z priestoru priľahlého dielu plášta a podstatné obmedzenie sáľania tepla do priestoru odvráteného dielu plášta je podstatou technického riešenia požiarnej klapky.Prehľad obrázkov na yýkresoch Riešenie požiarnej klapky je znázornená na výkresoch, kde na obr. 1...

Hĺbkový kyprič

Načítavanie...

Číslo patentu: 277035

Dátum: 18.11.1992

Autori: Mocný Ernest, Kuráň Jozef

MPK: A01B 39/10, A01B 39/16

Značky: kypřič, hĺbkový

Lišta na uniformný rez tenkých konárov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270072

Dátum: 13.06.1990

Autor: Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: konárov, lišta, uniformný, tenkých

Text:

...pri montáži na zariadenie na unitormný rez, na obr. 2 je v pohľade P pôdorys častí z obr. 1 a na obr 3 je v pohľade M 2 obr. 1 bokorys adaptera v pravom vyhotovení.Lišta na uniformný rez tenkých konarov v pravom i ľavom vyhotovení je konštrukčnezhodným zrkadlovým obrazom pozostávajúcim-z rovnakých častí. Pozostáva z hlavného nosní ka ł, na ktorom sú uchytené vedenia g, v ktorých sa pohybujú protibežné kosy 2. V dolnej časti hlavneho nosníka...

Posuvné měřidlo pro měření kruhových výlisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244789

Dátum: 01.06.1988

Autor: Mocný Ernest

MPK: G01B 3/20

Značky: posuvné, výlisků, měření, měřidlo, kruhových

Text:

...o rozměrech kruhových výlisků také pohotově další údaj o jejich souměrnosti či nesouměrnosti, tj. 0 osové souměrnosti vnějšího a vnitřního průměru kruhového výlisku. Přípravek je snadno použitelný v provozních podmínkách, manipulaces ním je snadné a nenáročná na čas, výlisky není třeba přemistovat do vzdálených zkušeben apod.Příkladné provedení posuvného měřidla podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu v nárysu.Posuvné měřidlo...

Zařízení pro aerodynamické čištění deskových materiálů, zejména pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244280

Dátum: 01.05.1988

Autori: Figur Jozef, Kuráo Jozef, Mocný Ernest

MPK: B08B 5/04, G03B 27/14

Značky: pásu, materiálů, deskových, zejména, aerodynamické, čištění, zařízení

Text:

...průsečíků os těchto trysek jsou v tryskové stěně vytvořeny štěrbiny. Celkový prüřez štěr dbin je nejméně o 20 větší než celkový průřez kruhových trysek.244 280 Trysková stěna je umístěna k deskovému materiálu tak, že prů sečík os kruhových trysek leží na povrchu deskového materiálu Čistící hlavy s tryskovou stěnou mohou být umístěny po obou stranách deskového materiálu a/nebo podél deskového materiálu vedle-sebe. WVýhodou zařízení pro...

Protizávažie dvojstranného orezávača drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 252995

Dátum: 15.10.1987

Autor: Mocný Ernest

MPK: A01G 3/03

Značky: orezávača, drevín, dvojstranného, protizávažie

Text:

...tom, že na vyvažovacej nádobe je umiestnená hydraulická nádrž, na ktorej sú najmenej dva elektrohydraulické rozvádzače a filter. Hydraulické dvojčerpadlo s prevodovkou je umiestnené na vývodovom hriadeli traktora za zadnou nápravou. Vývažovacia nádoba je opatrená držiakom dvojčerpadla a na jej zadnej časti sú s výhodou upevnené náhradné pílové kotúče dvojstranného orezávača.Hlavné časti hydraulického obvodu dvoj 4stranného orezávača tvoria...

Porézní tvárnice pro dmychání plynů do lázně kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242758

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mocný Ernest, Br?ka Milan, Odehnal Ján, Slivka Vladimar, Kesegh Vladimar

MPK: C21C 7/072

Značky: lázně, dmýchání, kovů, porézní, tvárnice, plynů

Text:

...pak po svém zabudováni do indukčni pece narušovaná indukčnimi proudy. Nedojde proto k poškození zmíněného těsniciho obalu nepracovních ploch porézní tvárnice a tato může sloužit k dmýcháni inertnich plynu do kovové lázně v peci po celou dobu životnosti vyzdivky indukčni pece.Na přiloženém výkresu je schemątický řez porézní tvárnicí podle vynálezu, kterou tvoří tělo l porézni tvárnice s komůrkou Q c přibližně výšce 1/3 výšky těla l porézni...

Zařízení k řízení činnosti dvou poděl bezvřetenového dopřádacího stroje nespojitě ve stejném směru pojízdných obslužných ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242704

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tolnay Marián, Mocný Ernest, Šimo Vladimar

MPK: D01H 15/02, D01H 9/08

Značky: stejném, stroje, řízení, činnosti, pojízdných, dopřádacího, podél, směru, obslužných, zařízení, bezvřetenového, ústrojí, nespojité

Text:

...l( prevzatí uvedených signálu g, 2 sloxłí na zapřadači 1 instalovená snímací zařízení m, LJ, která tvoří řídicí vstup apínaciho obvodu 13 zapřadače 3 pro ovládání pohonu pojezdu a pohonu obslužných prvků.Na zadní okrajová části konstrukce zapřadače 3 jsou vedle sebe uspořádány svetelné vysílací hlavy n, u., 12 s jedna přijímací hlava m, tvocřící spolu s protilehle přiřezem hlavami u, m, 12, uepořádanými na přední okrajová části konstrukce...

Upínacie prestaviteľné ústrojenstvo zariadenia na uniformný rez stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235395

Dátum: 15.02.1987

Autori: Mocný Ernest, Petřík Stanislav, Kuráň Jozef

MPK: A01G 3/03

Značky: zariadenia, stromov, přestavitelné, uniformný, ústrojenstvo, upínacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožnenie orezávania stromov a kríkov od najnižších po najvyššie konáre na požadovaný prierez. Širokého rozsahu prestavenia ústrojenstva sa dosiahne posuvom priečnika po posuvovej skrutke. Uloženie pracovnej lišty v čape na konci priečnika umožňuje sklopiť ju do ľubovoľnej polohy od zvislej po vodorovnú. Bezpečnosť celého zariadenia zaručuje dvojitý hydraulický zámok pripojený k priamočiaremu hydromotoru.