Mitterhauszerová Ľudmila

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278487

Dátum: 09.07.1997

Autori: Masárová Ľubomíra, Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan, Blanáriková Viťazoslava, Mitterhauszerová Ľudmila, Csiba Imrich, Šeršeň František, Borovský Martin, Kráľová Katarína, Borovská Valéria, Krempaská Eva

MPK: A01N 33/12, A01N 43/40, C07C 211/62...

Značky: prostriedok, monoamóniových, báze, bromidov, algicídny, herbicídny, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze organických monoamóniových bromidov obsahuje ako účinnú látku monoamóniové bromidy všeobecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R znamená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl R1 znamená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až C18H37, C11H23NH(CH2)2, C11H23CONCH3(CH2)2, C11H23COO(CH2)2, (CH3)3, C-C6H4-CH2, C6H5-CH2, C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,...

Algicídny a herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 278208

Dátum: 03.04.1996

Autori: Csöllei Jozef, Krempaská Eva, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Beneš Luděk, Borovanský Alois, Šeršeň František

MPK: A01N 47/20, C07C 271/28

Značky: herbicídny, prostriedok, algicídny

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny vzorca I, kde OR1 znamená alkoxyl s 3 až 7 atómami uhlíka v orto- alebo meta- polohe benzénového jadra, R2 znamená dietylamino-, resp. piperidinoskupinu, pôsobia algicídne pri koncentráciách 1.10exp(-5) mol.dm-3 a vyšších (t.j. pri koncentráciách 5 mg.dm-3 a vyšších).

Algicídny a herbicídny prostriedok na báze nearomatických amínoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278207

Dátum: 03.04.1996

Autori: Devínsky Ferdinand, Kráľová Katarína, Blanáriková Viťazoslava, Krempaská Eva, Borovská Valéria, Šeršeň František, Lacko Ivan, Mitterhauszerová Ľudmila

MPK: A01N 33/16, A01N 33/08

Značky: báze, prostriedok, herbicídny, algicídny, nearomatických, amínoxidov

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok ako účinnú látku obsahuje monoamínoxidy alebo diamíndioxidy všeobecného vzorca I, II alebo III, kde R znamená lineárny alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov uhlíka 5 až 18 a R1CONH(CH2)n, kde n = 2 až 12 a R1=CH3 až C11H23, X znamená CH2, (CH2)2, O, alebo N+O-R2, kde R2=CH3 až C16H33. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciach 2,6.10exp(-6) mol.dm-3 a vyšších.

3-[(N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278189

Dátum: 06.03.1996

Autori: Perjésy Alexander, Mitterhauszerová Ľudmila, Sidóová Eva, Kráľová Katarína

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, přípravy, 3-[(n-benzoyl-n-benzoylaminometyl)aminometyl]-6-bróm-2-benzotiazolinón

Zhrnutie / Anotácia:

3-((N-Benzoyl-N-benzoylaminometyl)aminometyl(-6-bróm-2-benzotiazolinón vzorca I sa pripravuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu a N-hydroxymetylbenzamidom v 85 %-nej kyseline mravčej za varu. Zlúčenina inhibuje rast a syntézu chlorofylu rias Chlorella vulgaris, ako aj rast koreňov kukurice.

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278061

Dátum: 06.12.1995

Autori: Mitterhauszerová Ľudmila, Kráľová Katarína, Mikulášek Slavoj, Sutoris Viktor

MPK: C07D 277/68

Značky: přípravy, spôsob, 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená NO2 a R2 znamená H, alebo R1 znamená NO2 a R2 znamená Cl, alebo R1 znamená H a R2 znamená Cl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou príslušne substituovaného 2-benzotiazolinónu s príslušným benzoylchloridom v acetóne za prítomnosti trietylamínu pri teplote miestnosti.

3-Benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278011

Dátum: 11.10.1995

Autori: Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Sidóová Eva

MPK: C07D 277/68, A01N 43/78

Značky: 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinón, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Syntéza 3-benzoyl-6-bróm-2-benzotiazolinónu sa uskutočňuje reakciou 6-bróm-2-benzotiazolinónu s benzoylchloridom v suchom pyridíne pri teplote varu. Zlúčenina je účinná ako regulátor rastu rastlín a zelených rias a ovplyvňuje fotosyntetickú aktivitu chloroplastov.

3-Alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270539

Dátum: 12.07.1990

Autori: Sidóová Eva, Kráľová Katarína, Mitterhauszerová Ľudmila, Blanáriková Viťazoslava

MPK: A01N 43/78, C07D 277/68

Značky: přípravy, 3-alyl-6-nitro-2-benzotiazolinón, spôsob

Text:

...koncentrácia /1.l 04 mof.dm 3/ pâsobila inhibične na dĺžku koreňs, ktoreho priemerná dlžka dosahovala iba 24,75 3 1,50 mm, čo je 52,67 kontroly. Dĺžka etonky hole iba mierne pod hodnotou kontroly /20,30 1 1,24 mm/ oproti 22,03 1 0,31 mm u kontroly, čo predstavuje 92,15 3 5,53 kontroly.Všetky oetetnć použite koncentrácie zlúčeniny podla vynálezu pâsobili stimulač na a to vo väčšej miere na nadzemnú časť ako na korene. Najvyššia stimulácio...