Mittendorf Joachim

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Becker Eva-maria, Mittendorf Joachim, Kroh Walter, Jautelat Rolf, Redlich Gorden, Schlemmer Karl-heinz, Wunder Frank, Hartmann Elke, Bierer Donald, Ackerstaff Jens, Griebenow Nils, Knorr Andreas, Follmann Markus, Li Volkhart Min-jian, Stasch Johannes-peter

MPK: A61P 15/00, A61K 31/437, A61P 9/00...

Značky: 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny, substituované, použitie

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Mittendorf Joachim, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang, Kunisch Franz, Schmidt Axel, Matzke Michael, Ziegelbauer Karl

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48

Značky: výroby, látku, liečivo, spôsob, dipeptid, použitie, túto, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Endermann Rainer, Matzke Michael, Kunisch Franz, Militzer Hans-christian, Metzger Karl Georg, Bremm Klaus-dieter, Plempel Manfred, Mittendorf Joachim

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48, A61K 31/215...

Značky: použitie, cyklopentán-beta-aminokyseliny, výroby, spôsob, cyklopentén-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Van Laak Kai, Junge Bodo, Meier Heinrich, Fey Peter, Mittendorf Joachim, Kaulen Johannes, Schohe-loop Rudolf

MPK: C07D 211/90

Značky: enantiomérne, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, kyseliny, medziprodukty, výroby, výrobu, čistých, fenylsubstituovaných, derivátov, spôsob, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Kunisch Franz, Ziegelbauer Karl, Schmidt Axel, Matzke Michael, Schönfeld Wolfgang, Mittendorf Joachim, Militzer Hans-christian

MPK: C07K 5/023, C07C 229/48, A61K 31/195...

Značky: obsahom, účinné, zmesí, použitie, aminokyseliny, obsahujúce, liečivá, antimikrobiálne

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.