Mittendorf Joachim

Substituované 5-fluór-1H-pyrazolopyridíny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20680

Dátum: 24.05.2011

Autori: Schlemmer Karl-heinz, Wunder Frank, Mittendorf Joachim, Jautelat Rolf, Becker Eva-maria, Follmann Markus, Hartmann Elke, Bierer Donald, Knorr Andreas, Ackerstaff Jens, Li Volkhart Min-jian, Redlich Gorden, Stasch Johannes-peter, Kroh Walter, Griebenow Nils

MPK: A61P 9/00, A61P 15/00, A61K 31/437...

Značky: substituované, použitie, 5-fluór-1h-pyrazolopyridíny

Text:

...uvedene vzorce, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, ako aj zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedené nižšie ako prüdady uskutočnení uvedených zlúčenín, a ich N-oxidy, soli, solváty a solváty týchto N-oxidov a solí, pokiaľ už samy zlúčeniny, ktoré spadajú do rozsahu všeobecného vzorca I a sú uvedenénižšie, nie sú N-oxidmi, soľami, so lvátmi či so lvátmi týchto N-oxidov a solí.Soľami sú...

Dipeptid, spôsob jeho výroby, liečivo túto látku obsahujúce a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284733

Dátum: 14.09.2005

Autori: Militzer Hans-christian, Mittendorf Joachim, Schmidt Axel, Schönfeld Wolfgang, Ziegelbauer Karl, Matzke Michael, Kunisch Franz

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48

Značky: použitie, liečivo, látku, dipeptid, spôsob, obsahujúce, výroby, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa dipeptidy z alfa-aminokyselín a/alebo ich derivátov a cyklopentán-beta-aminokyselín a/alebo ich derivátov, alebo ich zmesí, spôsob ich výroby, liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny a ich použitie pri liečbe mykóz.

Cyklopentán-beta-aminokyseliny a cyklopentén-beta-aminokyseliny, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 282660

Dátum: 07.10.2002

Autori: Kunisch Franz, Endermann Rainer, Mittendorf Joachim, Militzer Hans-christian, Matzke Michael, Metzger Karl Georg, Bremm Klaus-dieter, Plempel Manfred

MPK: A61K 31/215, A61K 31/195, C07C 229/48...

Značky: výroby, spôsob, cyklopentán-beta-aminokyseliny, použitie, cyklopentén-beta-aminokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty význam uvedený v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia ako liečiv. Zlúčeniny podľa všeobecného vzorca (I) a ich adičné soli s kyselinami majú silné antimikrobiálne a antimykotické účinky.

Spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej a medziprodukty na túto výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282428

Dátum: 21.12.2001

Autori: Van Laak Kai, Mittendorf Joachim, Meier Heinrich, Fey Peter, Schohe-loop Rudolf, Kaulen Johannes, Junge Bodo

MPK: C07D 211/90

Značky: spôsob, medziprodukty, čistých, 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej, výroby, fenylsubstituovaných, kyseliny, výrobu, derivátov, enantiomérne, túto

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vysoko selektívny spôsob výroby enantiomérne čistých fenylsubstituovaných derivátov kyseliny 1,4-dihydropyridín-3,5-dikarboxylovej všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opise a medziprodukty na túto výrobu.

Antimikrobiálne účinné zmesi obsahujúce aminokyseliny, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281850

Dátum: 19.06.2001

Autori: Mittendorf Joachim, Matzke Michael, Militzer Hans-christian, Schönfeld Wolfgang, Ziegelbauer Karl, Schmidt Axel, Kunisch Franz

MPK: A61K 31/195, C07C 229/48, C07K 5/023...

Značky: zmesí, liečivá, použitie, antimikrobiálne, obsahujúce, účinné, aminokyseliny, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Zmesi alfa-aminokyseliny a cyklopentán-beta-aminokyseliny zo skupiny zahrnujúcej (S)-izoleucín s kyselinou 2-amino-4-metyléncyklopentán-1-karboxylovou, (S)-alanín s kyselinou 2-amino-4-metylén-cyklopentán-1-karboxylovou a (S)-prolín s kyselinou 1,2-cis-aminocyklopentán-1-karboxylovou, alebo ich izomérne formy, liečivá s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie chorôb, najmä mykóz.