Mitera Jiří

Způsob výroby polokoksu s usměrněnou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260587

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šebor Gustav, Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří, Roubíček Václav

MPK: C10B 55/00

Značky: způsob, strukturou, polokoksu, výroby, usměrněnou

Text:

...výrobu sazí nebo byla dokonce spalována. Pyrolýzní olej není třeba předem nijak upravovat. Surovina ná vhodné reoloqické vlastnosti, které jsou nutné pro manípulaoí a její dávkováni. Postup podle vynálezu tedy podstatné lépe zhodnocuje pyrolyzni olej než je tomu doposud. Polokoksu vzniklého při pozdržném koksování pyrolyzního oleje lze kromě toho s výhodou použít také pro výrobu anodová hmoty.s obsahempevnych látek 0,042 I hmot. a počátksm...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270639

Dátum: 12.07.1990

Autori: Munzar Josef, Mitera Jiří, Buryan Petr, Treml Petr

MPK: C25D 3/22

Značky: elektrolytické, prísada, leskutvorná, zinkových, povlaků, vylučování

Text:

...leskutvorná příeady do elabě kyeelých bezamonných zinkovacích lázní je to, že vysokého leeku povleku po celém povrchu pokoveného předmětu ja doseženo již po přídavku 1 až 2 ml 5 roztoku příeIdyts 1 koholu a l až 3 uhlíky v molekula do l litru lázně. Použití pŕíeedy podle vynilezu umožňuje použít vyčiích koncentra cí chlorídových iontů. aniž by dochdzelo l vyeolení pŕíeady i za teplot vyšších než 30 °c.velkou výhodou příeady je to, že ae...

Textilní tampony pro odlakování nehtů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270050

Dátum: 13.06.1990

Autori: Mitera Jiří, Švec Petr, Hanuš Vladimír

MPK: A61K 7/047

Značky: odlakování, textilní, tampony, nehtů

Text:

...na příkladech provedení Příklad 1Textílní tempôny jsou v první fůzí preperovdny mlxroztokem refínoveneho voeku z ov. čí vlny nebo Joho derívátů v 1,1,1-tríohlorethylenu obeehujícín dále 3 hmot. kyeolíny QE 1 iGY 1 OVÓe Neeyoene tanpôny Jeou vyeuůeny pfí teplote 50 °c po dobu 2 až 5 hodín. Impregnovenó tampôny Jsou nooycony roztokom o eložení 60 hnot.if-butyrolektonu, 20 x hmot. ethylonglykolmononethyleteru e 15 díethylenglykoluo...

Prostředek pro zvýšení korozní odolnosti galvanických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266656

Dátum: 12.01.1990

Autori: Heidingsfeld Viktor, Treml Petr, Buryan Petr, Mitera Jiří

MPK: C08L 33/06, C25D 5/48

Značky: prostředek, povlaků, galvanických, zvýšení, korozní, odolností

Text:

...galvanických povlaků jejich úpravou podle vynálezu, přičemž je současně dosaženo snadné odstranitelnosti uvedené úpravy. To umožňuje jak žmenšít tlouštku galvanického povlaku, tak jeho opravu pouhým zařazením výroĎkunaZvýšení korozní odolnosti galvanických povlaků se dosáhne utěsněním pórů a vytvořením ochranné polymerní vrstvy o tlouštce ŕádově desetiny až jednotky mikrometrů. odstranění polymerní vrstvy je zeloženo na tom, že jeden z...

Prostředek pro řezání skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 259603

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vaňas Bohumír, Mitera Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Focht Miroslav, Novák Jaromír, Dvornický František, Gärtner Miroslav, Mžourek Miroslav

MPK: C10M 101/00, C03B 40/02

Značky: skloviny, prostředek, řezání

Text:

...mírně hydrofilního typu s konstantou HLB 3 až 8, přícházejí v úvahu například hydrofilní typy tenzidů s hydrofíluě-lipofilní rovnováhou HLB hodnoty 3 až 8 nííslteliíé s olejem, zejména neionogenního typu na bázi oxyethylenâtů, respektive oxypropylenátů, nebo kopolymerů ED/PO mastných alkoholů, mastných kyselín, alkyltenolü, mastných aminů, alifatických, resp. alifatlckoaromatických merkaptanů s počtem C-atomů v alkylu 12 až 18, resp. 7...

Směs pro výrobu zvláště pevných tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 257627

Dátum: 16.05.1988

Autori: Mitera Jiří, Polanský Josef, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C09D 13/00

Značky: pevných, zvláště, výrobu, směs

Text:

...se opisují při zachování malého otěru, mají zvýšenou pevnost při zachování nízkych výrobních nákladů.vynález a jeho účinky jsou dále blíže popsány na několika příkladech vytvoření směsi pro výrobu zvláště pevných tuh podle vynálezu.Byla vytvořena směs z 14 hmot. dílü grafitu, 10 hmot. dílů kopolymer polyvinylchloridu-VC-VAC(Slonovinyl KV-172), 1 hmot. díl furanové pryskyřice, 11 hmot. dílú metyletylketonu,0,7 hnot.dí 1 ů sazí (Chezasorb),...

Způsob mazání skla při jeho řezání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257082

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mitera Jiří, Mžourek Miroslav, Mostecký Jiří Akademik, Dvornický František, Gärtner Miroslav, Novák Jaromír, Focht Miroslav, Vaňas Bohumír

MPK: C03B 21/02

Značky: řezání, mazání, způsob

Text:

...poréznímu materiálu, jehož hrot se dotýka huč řezaného skla nebo řezného nástroje,se mazací médium přivádi truhičkou ze zásobníku. Množství vydávanéhu mazaciho média je možno regulovat ve značném rozpětí zejména podle požadavků na průtoku mazadla 5 ohledem na jeho viskozitu a polohu řezaného skla. Způsob mazání skla podle vynálezu umožňuje í řezy ve vertikální poloze.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popise tři příkladů...

Způsob zabránění úletů aerosolů mořících a leštících lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 257065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mitera Jiří, Štamberová Alena, Buryan Petr, Treml Petr

MPK: C23C 22/66

Značky: zabránění, úletů, lešticích, mořicích, lázni, aerosolů, způsob, ovzduší

Text:

...oxyetylenovaný dietanolamídZákladní výhoda zpúsobu podle vynálezu spočíva také ve zlepšení smáčení povrchu ponořených dílců a tím se zlepší a zrovnoměrní působení pracovní lázně na jejich povrch. současně se urychluje působení pracovni lázně a tim se zkracuje doba pracovní operace.Způsob podle vynálezu je dále popsán v uvedených příkladech P ř I k 1 a d 1Do 3 litrů moříci lázně o složení 125 g(1 Na 0 H, 50 g/l vinanu sodnodraselného , 2 g/1...

Směs pro výrobu tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 255674

Dátum: 15.03.1988

Autori: Mostecký Jiří, Mitera Jiří, Polanský Josef

MPK: C01B 31/04, B43K 19/02

Značky: směs, výrobu

Text:

...esteru kyseliny ftalové a/nebo chlorovaných parafinů a přísady pro usnadnění zpracování jsou tvořeny 20 až 60 B hmot. soli kyseliny stesrová, nejvýše 30 2 hmot. qlycerinu, nejvýše 50 hmot. bílěho grafítu, nejvýše 50 8 hmot. cyklohexanonu, nejvýše 30 hmot. kopolymeru etylenvinylacetátu s nejvýše 30 3 hmot. mikrokrystalického vosku. Podle dalšího význaku vynálezu je změkčovadlo tvořeno di(2-etylhexyl) ftalátem a sůl kyseliny stearové...

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chrudimský Petr, Focht Miroslav, Nedvěd Lubomír, Novák Jaromír, Partyngal Zdeněk, Mostecký Jiří Akademik, Hammerbauer František, Svoboda Jan, Mitera Jiří

MPK: F23G 7/06

Značky: zvýšení, přenosu, energie, způsob, plamene, tepelně, paliva, spalovaného

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...

Prostředek pro zkoušení výrobků z magnetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253666

Dátum: 17.12.1987

Autori: Věchet Mojmír, Buryan Petr, Mitera Jiří

MPK: G01N 27/20

Značky: zkoušení, magnetických, materiálů, prostředek, výrobků

Text:

...zkoušení výrobků z magnetických materiálů, tvořený nosnou kapalinou a magnetickým práškom na bázi čistého železa, harba~ nylů železa a kysličniků železa o velikosti zrna 1 až 321 mm. Jeho podstata spočívá v tom, že nosné kapalina je tvořena n-a 1 kany a/nebo isoalkany a/nebo nasycenými oyklickými parafiny,obsahujícími ve své molekule od 8 do 15 atomů uhlíků.- 3 253 666 o Výhody prostředku podle vynálezu spočivají V tom, že zvyšuje citlívost...

Pojivo pro ochranné slevárenské žáruvzdorné nátěry a postřiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237183

Dátum: 01.10.1987

Autori: Mitera Jiří, Ivanovič Milorad, Buryan Petr, Hájek Jiří, Sochor Miroslav

MPK: B22C 3/00

Značky: žáruvzdorné, pojivo, postřiky, ochranné, nátěry, slévárenské

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo je tvořeno reakčním produktem, vzniklým oxidací kalafuny vzdušným kyslíkem a/nebo plynem, obsahujícím 10 až 99,5 % hmot. kyslíku, za teploty -40 až 200 °C a tlaku 0,01 až 20 MPa.

Mazadlo pro tváření za studena výrobků z neželezných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252602

Dátum: 17.09.1987

Autori: Mitera Jiří, Hanuš Zbyněk

MPK: C08L 91/06

Značky: mazadlo, studena, kovů, výrobků, tváření, neželezných

Text:

...mazadla vyžadují, aby polotovary před vlastním tažením byly zbeveny oxidických vrstev vzniklých po nutněm mezioperačnim žíhání. To se provádí mořením v minerálních kyselinách.Uvedená potíže řeší mazadlo podle vynélezu. Při zachování minimálně stejných mazecích vlastnosti, něřitelných např. dosahovenou tažnou rychlostí e potřebnou težnou silou, je možno vynechet jednu technologickou operací, a to moření v kyselinách.Výhody při použití...

Náplň pro regulátor teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251612

Dátum: 16.07.1987

Autori: Buryan Petr, Mostecký Jiří Akademik, Tietze Miroslav, Mitera Jiří

MPK: C09K 5/06

Značky: teploty, náplň, regulátor

Text:

...myrietově nebo n-parstinu s 16 el IB etony uhliku v molokulo. Orgenickě sloučeniny s velkou eminem moldrniho objemu při tdni jsou vysoke chemickú čistoty, což zojilłuje dosteteěnö ostrou teplotu tini 30 W nohe 20 °C. Dobrý prestup teplo od stłn termostetu do hmoty ndplnl je sloplen rooptýleeýoi uikročůeticomi kovu nebo elitin kovůmokonslé rosptýloui ědstic, homogonito e stobilitovzniklé směsi jo zojiětěno vzájemným působoním kovových částic, s...

Tuhy malých průměrů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polanský Josef, Mostecký Jiří Akademik, Mitera Jiří

MPK: C09D 13/00

Značky: jejich, způsob, malých, průměru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tuh malých průměrů a způsobu jejich výroby. Jde zejména o tuhy průměru 0,3 až 0,9 mm, obsahující 30 až 70 % hmot. grafitu, 0,1 až 8 % hmot. sazí, 10 až 50 % hmot. karbonizovaného polymerního pojiva. Alespoň část polymerního pojiva je tvořena karbonizovanou organickou sloučeninou, obsahující křemíkové atomy v molekule vázané formou kde R1 a R2 jsou metyl a fenyl. Polymerní pojivo může obsahovat 80 až 90 hmot. dílů...

Prostředek pro zvýšení korozivní odolnosti galvanických povlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250332

Dátum: 15.04.1987

Autori: Treml Petr, Mitera Jiří, Heidingsfeld Viktor, Buryan Petr

MPK: C23F 11/10

Značky: korozivní, odolností, zvýšení, prostředek, povlaků, galvanických

Text:

...sušiny výchozí diesperze ředěnírn vodou .a spokud je třeba i úpravou visk-ozity zředěné disperze prídavkem 0,005 až 5 hmot. disperze kopolymeru .alkylaikrylát ~ kyselina akrylová a/nebo metakryvlová, který obsahuje 8 až 35 hmot. .kyseliny ajkrylové a/nebo metakrylove.pH zředěné wdisp-erze se udržuje na hodnotě vyšší než 7 prídavlkem hydroxI-du, svýhodou amonného, sodnéh-o či -draselného nebo jejich směsi a/nebo jejich vodních...

Prostředek pro elektrolytické snímání kovových povlaků z ocelových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250302

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mitera Jiří, Treml Petr, Buryan Petr

MPK: C25F 5/00

Značky: prostředek, kovových, snímání, elektrolytické, předmětů, oceľových, povlaků

Text:

...obsahují polymerovaný dlethylentriamin, diethylenaminoacetát, diethylenaminochlorid, »diethyrlenamivno-nitrát nebo polymerovaný ethanolamin, .kyselinu mléčnou a kyselinu -akonitovou. Jejich cenové náklady jsou však vysoke.ĺĺlýłľľl jpoužívatným elektrolytem pro snímání vedených kovových -povlaků je směs obsahující dustčnan amonný a ethylengly 4rkol. jeho nevýhodou je poměrně malá stahovací rychlost.Uvedené nedostatky odstraňuje ,podle vynálezu...

Nemrznoucí směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250268

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macák Jiří, Buryan Petr, Mitera Jiří

MPK: C09K 3/18

Značky: nemrznoucí, směs

Text:

...emulze není odolná mrazu. Další nevýhodou asfalto-latexové emulze je nutnost používat srážedla k vysrážení emulze na žádaném povrchu.Anorganické materiály způsobují korozivní narušení vozů i okolních zařízení, zvláště nebezpečné jsou koroze elektrických zařízení.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu nemrznoucí směs s lubrikačními účinky. ejí podstata spočíva v tom, že sestává z 1 áž 70 hmotnostních dílů oligomerů ethylenglykolů...

Prostředek pro zabránění úletu kysličníku chromového z chromovacích lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 249747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühnl Zbyněk, Mitera Jiří, Treml Petr, Záruba Jiří, Buryan Petr, Hroudová Miroslava

MPK: C25D 3/04

Značky: úletů, prostředek, zabránění, lázni, chromovacích, kysličníku, chromového

Text:

...těchto používaných tenzidů je poměrně vysoké povrchové napětí chromovacích lázní, což při kontinuelně pacujících linkách má za následek vysoký výnos chemikálií z chromovacích lázní, což zvyšuje výrobní náklady i náklady na likví~ daci oplachových vod.Nevýhodou prostředků zabraňujících úletu pomocí plovoucích drobných tělísek je to, že tyto zanášejí výtokové otvory z lázní, ulpívají na součástkách a závěsech procházejících koñtinuelně...

Vytlačovací tryska pro výrobu tuh

Načítavanie...

Číslo patentu: 231447

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Polanský Josef, Mitera Jiří

MPK: C09D 13/00

Značky: vytlačovací, výrobu, tryska

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačovací tryska je konstruována tak, že přechody vstupní části na kalibrační válec jsou provedeny bez hran a stejně tak je konstruována i výstupní část trysky. Tato konstrukce zajišťuje vysoké zhutnění materiálu při vytlačování, nedochází k víření materiálu při procesu vytváření žádaného profilu v trysce.

Lázeň pro elektrolytické stahování niklu a chromu z nerezových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 228371

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mitera Jiří, Treml Petr, Buryan Petr

Značky: elektrolytické, chromu, lázeň, stahování, součástí, niklu, nerezových

Zhrnutie / Anotácia:

Lázeň pro elektrolytické stahování niklu a chromu z nerezových součástí na bázi kyseliny dusičné. Její použití přichází v úvahu zejména v oboru galvanického pokovování. Lázeň je tvořena vodným roztokem dále uvedených iontů a koncentraci v molech na jeden litr lázně, a to amonných 0,25 až 0,5, s výhodou 0,39, octanových 0,18 až 0,42, s výhodou 0,3, sodných 0,3 až 0,5, s výhodou 0,42, chloridových 0,01 až 0,03, s výhodou 0,019, dusičnanových 0,4...

Prostředek pro ochranu závěsů zboží při galvanickém pokovování

Načítavanie...

Číslo patentu: 230631

Dátum: 15.05.1986

Autori: Buryan Petr, Mitera Jiří, Treml Petr

MPK: C25D 17/06

Značky: pokovování, závěsu, prostředek, galvanickém, zboží, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro ochranu závěsů zboží při galvanickém pokovování, vyznačený tím, že obsahuje 40 až 70 % hmot. pastotvorného polyvinylchloridu a 30 až 60 % hmot. změkčovadla, s výhodou di(2-etylhexyl)ftalátu.

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 224406

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bareš Milan, Treml Petr, Mitera Jiří, Buryan Petr

Značky: zabránění, chromového, úletů, lázně, chromovací, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zabránění úletu kysličníku chromového z chromovací lázně, vyznačený tím, že k chromovací lázni se přidává tenzid typu oxyethylovaného alkylaminu nebo alkylarylaminu s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž alkyl obsahuje 8 až 20 atomů uhlíku a aryl představuje fenyl a/nebo oxyethylovaný alkanolamid vyšších mastných kyselin s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxidu, přičemž obsahuje 11 až 17 atomů uhlíku v alkylovém řetězci mastně...

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227132

Dátum: 01.01.1985

Autori: Mitera Jiří, Kozák Petr, Treml Petr, Stejskal Michal, Buryan Petr

Značky: chlazení, brusných, prostředek, kotoučů, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek pro mazání a chlazení brusných kotoučů při úpravách povrchu před galvanickým pokovením, vyznačující se tím, že je tvořen 50 až 85 hmot.% reakčního produktu vyšší mastné kyseliny obsahující 10 až 20 atomů uhlíku, s výhodou 16 nebo 18 atomů uhlíku, s alkoholaminem, například monoetanolaminem, dietanolaminem nebo trietanolaminem, vzniklého kysele katalyzovanou reakcí při molárním poměru složek 1 mol etanolaminu ku 0,7 až 3 molům mastné...

Způsob výroby tuhových jader a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216333

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mitera Jiří, Polanský Josef, Mostecký Jiří

Značky: způsobu, způsob, zařízení, tuhových, tohoto, provádění, výroby, jader

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby tuhových jader vytlačováním tuhové směsi protlačovací tryskou do svislé polohy, za níž se vytlačené tubové jádro dělí, suší, předehřívá, vypaluje a chladí, vyznačující se tím, že sušení, vypalování a popřípadě předehřívání a chlazení tuhového jádra se provádí před jeho dělením na požadované délky.