Mislovičová Danica

Trojsodná soľ 0 {4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy- 3,6-bissulfonaft-1-yl) amino] -1,3,5-triazín-2-yl} galaktomananu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278476

Dátum: 07.12.1994

Autori: Mislovičová Danica, Biely Peter

MPK: C07D 251/52

Značky: spôsob, amino, 1,3,5-triazín-2-yl, 4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1-hydroxy, galaktomananů, přípravy, trojsodná, 3,6-bissulfonaft-1-yl

Zhrnutie / Anotácia:

Farebný substrát - trojsodná soľ galaktomananu, použiteľný na stanovenie aktivity endo-beta-D-mananáz, sa pripraví rozpustením galaktomananu vo vode (20 až 50°C) s obsahom 2 až 3 % hmotn. alkalického hydroxidu, k vzniknutému roztoku sa pridá 0,4 až 1 hmotn. diel trojsodnej soli 2-chlór-4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-[4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino]-1,3,5-triazínu a 1 až 5 hmotn. dielov alkalickej soli kyseliny...

Spôsob detekcie a lokalizácie endopolygalakturonáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 277985

Dátum: 18.11.1992

Autori: Biely Peter, Markovič Oskar, Mislovičová Danica

MPK: C12N 11/04

Značky: spôsob, lokalizacie, detekcie, endopolygalakturonáz

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spočíva v tom, že na vrstvu separačného gélu - gél obsahujúci separované polygalakturonázy - sa pri laboratórnej teplote počas 2 až 10 min. pôsobí vrstvou gélu obsahujúceho chromogénny substrát - dvojsodnú soľ 0-{4-chlór-6-(benzénazo-2-(1-hydroxy-3,6-bissulfonaft-8-yl)-amino(- 1,3,5-triazín-2-yl}D-galakturónanu s priemerným stupňom polymerizácie 10 v množstve 3,4 až 4,3 % hmotn.. Po 2 až 10 minútovom pôsobení sa gély oddelia a z gélu...

Trojsodná sol 0-(4-(N-etyl-N-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1- hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261080

Dátum: 12.01.1989

Autori: Markovič Oskar, Mislovičová Danica, Biely Peter, Kalač Vladimír

MPK: C08B 31/12

Značky: hydroxy-3,6-bissulfonaft-1-yl)amino)-1,3,5-triazín-2-yl)škrobu, trojsodná, 0-(4-(n-etyl-n-fenylamino)-6-(4-metyl-2-sulfobenzén-1-azo-2-(1

Text:

...zlúčenina sa pripraví z čiastočne hydrolyzovaného škrobu reakciou vo vod nom prostredí s obsahom 1 až 2 °/o hmot. hydroxidu sodnéhio alebo draselného za prítomnosti soli ako octan, siran alebo chlorid sodný alebo draselný pri teplote 40 až 60 °C počas 1 až 2 hodin s tro-jsodmou soľou 2-ch 1 ór-4-N-etyl-N-fenylamíno-6-4-metyl-Z-sultobenzén-l-azo-Z- 1-hydroxy-3,6-bissultonaft-l-yamínoj-LBE-triazínu pri hmotnostných pomeroch...

Spôsob stanovenia aktivity endo-1,4-ß-xylanáz

Načítavanie...

Číslo patentu: 234607

Dátum: 01.01.1987

Autori: Biely Peter, Toman Rudolf, Mislovičová Danica

MPK: C12N 9/24

Značky: spôsob, stanovenia, aktivity, endo-1,4-ß-xylanáz

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu stanovenia aktivity endo-l,4-?-xylanáz. Podstata spôsobu stanovenia spočíva v tom, že 4-0-metyl-D-glukorono-D-xylan so 4 až 20 % kovalentne naviazaného farbiva dvojsodnou soľou 1-amino-2-sulfo-4- [3-(2-sulfátoetylsulfonylanilino)]antrachinónu sa rozpustí vo vode alebo v pufri o pH 4 až 6 a v koncentrácii 0,2 až 2 % sa použije ako substrát do inkubačných zmesí s endo-l,4-?-xylanázami, v ktorých sa enzýmová reakcia...

Trojsodná soľ 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)] anilino-4-(x-sulfoanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylcelulózy a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233088

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mislovičová Danica, Gemeiner Peter

MPK: D08B 15/06, C08B 15/00

Značky: přípravy, spôsob, anilino-4-(x-sulfoanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylcelulózy, trojsodná, 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino

Zhrnutie / Anotácia:

Trojsodná soľ 6- [2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinónamino)] anilino-4-(x-sulfoanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylcelulózy, kde x je poloha substituenta 2 alebo 4 vzorca I kde R predstavuje hydroxyetylcelulózu so stupňom substitúcie 2,5 a priemernou molekulovou hmotnosťou 2.104 až 5,4.105.

Trojsodná soľ 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)]-anilino-4-(x- sulfanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylškrobu a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 229094

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mislovičová Danica, Gemeiner Peter

MPK: C08B 31/12, C07D 251/26

Značky: sulfanilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylškrobu, 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)]-anilino-4-(x, přípravy, spôsob, trojsodná

Zhrnutie / Anotácia:

Trojsodná soľ 6-[2-sulfo-4-(4-amino-3-sulfo-1-antrachinón-amino)] anilino-4-(x-sulfo-anilino)-1,3,5-triazín-2-yl-hydroxyetylškrobu, kde x je poloha substituenta 2 alebo 4 vzorca I kde R predstavuje hydroxyetylškrob so stupňom substitúcie 0,63 až 0,67 a priemernou molekulovou hmotnosťou 5.104 až 2.106.