Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

Prichytenie držadla na pomôcky na prenášanie vecí v uzavretom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2308

Dátum: 08.11.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A45C 13/00

Značky: držadla, prichytenie, uzavretom, prenášanie, priestore, pomôcky, vecí

Text:

...technických riešení v nárysnom pohľade s čiastočným rezom v oblasti uloženia čapov v drážkach príchytiek.Obr.2 zobrazuje priečny rez prichytenia držadla ku kostre pomôcky, v prípade podľa Obr. 1 a Obr.3 ilustruje pôdorysný pohľad na toto riešenie.Obr. č. 4 a 5 vyjadrujú dalšie varianty riešenia v nárysnom pohľade s čiastočným rezom v oblasti uloženia čapov v dráž kach príchytiek.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPrichytenie...

Prichytenie držadla u pomôcok na prenášanie vecí uložených v uzavretom priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2302

Dátum: 08.10.1999

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A45C 13/00

Značky: priestore, prenášanie, uzavretom, pomôcok, prichytenie, vecí, uložených, držadla

Text:

...ktoré je predmetom ochrany je schematicky znázornené na výkresoch. Na Obr. 1 je nakreslené v nárysnom pohľade s čiatočným rezom, na Obr. 2 bokorysnom a na Obr. 3 v pôdorysnom pohľade riešenie prichytenia držadla, ktoré obsahuje príchytku s vybraniami v jej stenách. Obr. 4 zobrazuje v náryse a V čiastočnom reze a Obr. 5 v pohľade P, aplikáciu príchytky s drážkami. Obr. 6 obsahuje vnárysnom pohľade a Obr. 7 v reze A~A, zobrazenie príkladu, kedy...

Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špeciálnych programov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1986

Dátum: 07.10.1998

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: G06F 3/023

Značky: určená, špeciálnych, klávesnica, virtuálna, programov, ovládanie

Text:

...prvky dotykovej štruktúry zhodovali so znakmi, ktoré sa vytvárajú na zobrazovači. Fixacia tohto usporiadania môže byt zaistená mechanickým zariadením, ktoré vymedzuje vzájomnú polohu a spôsobuje zodpovedajúci prítlak, alebo je usporiadanie fixované pomocou celoplošných vrstiev priehľadného lepidla alebo tmelu. Kontaktné polia na vonkajšom okraji dotykovej štruktúry a zobrazovača sú usporiadané tak, aby umožňovali elektrické prepojenie...

Klinec určený na nerozoberateľné spájanie materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1901

Dátum: 05.08.1998

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: F16B 15/00

Značky: materiálov, nerozoberateľné, určený, spájanie, klinec

Text:

...opatrený najmenej jedným výstupkom v pozdĺžnom reze v tvare pravouhlého trojuholníka, ktorého jedna odvesna tvorí s osou drieku pravy uhol, pričom priečny rez drieku je v tvare kruhu, štvorca alebo trojuholníka.Výstupky po obvode drieku môžu byt usporiadané symetricl-zy, asymetricky pripadne výstupky môžu byt len na jednej strane drieku.Driek môže byt taktiež na svojom obvode opatrený najmenej jednou drážkou, ktorá slúži na lepšie...

Slamka na pitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1865

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch

MPK: A47G 21/18

Značky: pitie, slamka

Text:

...studeného nápoja priamo do hrdla. Nawše rozptýlením nápoja do ústnej dutiny umožňuje lepšie vychutnať jeho chuťa taktiež zabezpečuje vniknutie menšieho nmožstva plynu do zaživacieho traktu v prípade nápojov sýtených oxidom uhličitým.Počet otvorov v priečnej stene slamky a ich veľkost závisí od toho, pre aký typ nápoja sa slamka použije, teda, či sajedná o bežné nápoje alebo o nápoje s obsahom pevných častíc, ako je napriklad ovocný džús s...