Mikula Oldřich

Sposob regenerácie kobaltového katalyzátora pri výrobe dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260271

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopernický Ivon, Mesarovič František, Bafrncová Soňa, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján, Brunnerová Eva, Lodes Antonín, Bafrnec Milan, Vajda Milan, Bučko Miloš

MPK: B01J 23/94

Značky: dimetyltereftalátu, výrobe, regenerácie, kobaltového, spôsob, katalyzátora

Text:

...organických látok sa používa na prípravu katalyzátora na oxicláciu p-xylénu .a metyi-p-toluylátu.Zloženie dcstilačného zvyšku, ktorý sa extrahuje je zname len čiastočne. Okrem kobaltu, ktorého je old 0,05 do 0,8 0/0 hmot. zvyšok obsahuje 5 až 15 0/0 hmot. dimetylterettalátu a dimetylizoftalátu, 1 až 2 hmot. metyl-p-toluylátu, 1 až 5 hmot. kyseliny paratoluylovej, 5 až 10 0/0 hmot. inonometylterettslátu, 2 až 8 9/0 hmot. kyseliny...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Banhedyi Erich, Žedényi Mikuláš, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Kováč Pavol, Lichvár Milan, Chocholáček Ľudovít, Bakoš Ján, Jesenský Ján, Barta Stanislav, Hronec Milan, Ambrož František, Tomčík Kazimír, Džamba Peter, Sabadoš Július, Košuth Jaroslav, Molnár Gabriel, Miškovič Tibor, Mikula Oldřich, Kolesár Ján, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, získavanie, cyklohexanonu, zmesí, zariadenie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hronec Milan, Mihočko Peter, Olejník Vincent, Ambrož František, Žedényi Mikuláš, Magur Ján, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Barta Stanislav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanu, selektivity, spôsob, oxidácie, zvýšenia, cyklohexanón, cyklohexanol

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Bakoš Ján, Ambrož František, Sabadoš Július, Záremba Emanuel, Lichvár Milan, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Košuth Jaroslav, Olejník Vincent, Futrikanič Jozef, Molnár Gabriel, Banhedyi Erich

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: kvapalnej, oxidáciu, selektívnu, cyklohexanu, zariadenie, fáze

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Kolesár Ján, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Hronec Milan, Ambrož František, Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: výroby, spôsob, cyklohexanolu, cyklohexanonu

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lichvár Milan, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Ambrož František, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Chocholáček Ľudovít, Hronec Milan, Záremba Emanuel, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Molnár Gabriel, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Futrikanič Jozef, Jesenský Ján

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: zariadenie, výrobu, cyklohexanaolu, cyklohexanu

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Molnár Gabriel, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Ambrož František

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanonu, cyklohexanolu, spôsob, zmesí, výroby

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Žedényi Mikuláš, Ambrož František, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav, Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Molnár Gabriel

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, výroby, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263571

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Kopernický Ivan, Barta Stanislav, Sabadoš Július, Juhás Stanislav, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Mikula Oldřich, Kováč Pavol, Záremba Emanuel, Ambrož František, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, zariadenie, oxidáciu, cyklohexanu

Text:

...však zistilo, že postupne dochádza k zanášaniu priepustných profilov demisterov živičnými látkami, rovnakého charakteru ako je charakter nánosov v málo intenzívne miašaných alebo nemiešaných miestach reaktora. Z .dôvodu zanesenia demistera dochádza k lpretláč-aniu plynnej reakčnej zmesi z jednej komory do druhej v. smere, ale aj v protismere prúdenia reakčnej zmesi a tým ku kolísaniu úrovne hladín kvapalnej reakčnej zmesi v jednotlivých...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu oxidáciou cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263570

Dátum: 11.04.1989

Autori: Juhás Stanislav, Mikula Oldřich, Olejník Vincent, Sabadoš Július, Futrikanič Jozef, Bakoš Ján, Lichvár Milan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Barta Stanislav, Banhedyi Erich, Kolesár Ján, Kopernický Ivan, Žedényi Mikuláš, Košuth Jaroslav, Hlinšťák Karol

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: oxidáciou, cyklohexanu, cyklohexanonu, spôsob, výroby, cyklohexanolu

Text:

...detinovanými vo vzahu p-olohy otvoru na bavrlbotážnom zariadení (PL 241111 prípadne použití rozdel-ovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi vo vodorovnom upriereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi. Taktiež je známe riešenie zabezpečujúce vysoký stupeň využitia kyslíka. pomocou výhodne rozmiestnených rozdeiovacích prepážok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi...

Zariadenie selektívnej oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263569

Dátum: 11.04.1989

Autori: Mikula Oldřich, Barta Stanislav, Jesenský Ján, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Olejník Vincent, Ambrož František, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Ždenyi Mikuláš, Chocholáček Ľudovít, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Záremba Emanuel, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnej, oxidácie, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...reakt-ora má reakčnú zmes stíupajúcu mernú hmotnosť a s ňou zvyšujúci sa obsah organických kyselín. V blízkosti dna dochádza až k vytvoreniu dvojfázovej sústavy, ktorú tvorí org-anická a vodná fáza. To svedčí o skutočnosti, že vnútorná konštrukcia reaktora z prvkov, ktorými sa má .dosiahnuť konce.ntračná a teplotová homogenita reakčnej zmesi nepostačuje k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovanom účinnosťou vynášané všetky reakčné...

Sposob arylalkylácie fenolu a/lebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257813

Dátum: 15.06.1988

Autori: Schwarz František, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Adam Valér, Jureček Ľudovít, Guba Gustáv, Strečko Július, Hlinšťák Karol, Kavala Miroslav, Mikula Oldřich

MPK: C07C 33/24

Značky: alkylfenolu, spôsob, fenolů, arylalkylácie

Text:

...zvyšku z destilácie fenolu, tzv. fenolových smôl alebo teploty pri oddestilovávaní. Pre minimalizáciu jeho tvorby dehydratáciou dimetylfenylkarbinolu je zapotreby čo najvyššie vákuum pri destilácii fenolových smôl. Minimálna tvorba alfa-metylstyrénu je zapotreby ako z dôvodov úspor energie, tak aj výćažku kumylfenolov,lebo arylalkylácia fenolu alebo alkylfenolu prebieha s dimetylfenylkarbinolom selektívnejšie ako s alfa-metylstyrénom....

Komplexný komponent palív pre zážihové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 255397

Dátum: 15.03.1988

Autori: Braunsteiner Michal, Lehotský Ľubomír, Fehér Pavol, Kopernický Ivan, Mihályová Blanka, Mikula Oldřich, Šimko Karol, Křižka Pavel, Bratrský Daniel, Bučko Miloš

MPK: C10L 1/32

Značky: motory, komplexný, palív, zážihové, komponent

Text:

...frakcie z pyrobenzínu, zvyčajne hydrogenované s destilačným rozmedzím od 130 °C do 250 °C, pričom obsah aromatlckých uhľovodíkov v týchto zmesiach zvyčajne je vyše 50 0/0 hmot. iV prípade, že komplexný komponent naliv pre zážlhové motory podľa vynálezu ohsahuje teda okrem zložiek A, B, C aj pomocnú zložku D, potom obsah zložky D v komponente je v rozmedzí od 15 hmot. do 70 hmot., výhodne od 15 0/0 hmot. do 40 0/0 hmot.Pre zabezpečenie vyššie...

Spôsob výroby kyseliny benzoovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238446

Dátum: 15.05.1987

Autori: Danilla František, Hlinšťák Karol, Bučko Miloš, Hronec Milan, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich

MPK: C07C 63/06

Značky: spôsob, kyseliny, výroby, benzoovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby kyseliny benzoovej katalytickou oxidáciou toluénu molekulovým kyslíkom. Podstatou riešenia je, že oxidácia prebieha v prítomnosti monobenzénkarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), kde R je H, CH3, Cl, NO2. Kyselina benzoová sa používa v rôznych chemických výrobách ako základná surovina, napríklad pre výrobu fenolu, antikoroznych prípravkov, plastických mazív a náterových hmôt.

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štefánik Vincent, Varga Milkuláš, Mokráň Pavel, Mikula Oldřich, Danilla František, Sitarčík Pavol, Bučko Miloš

MPK: B01J 10/00

Značky: esterifikačný, přípravu, dimetyltereftalátu, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Sposob výroby rozpúštadiel inicátorov polymerizacie etylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248576

Dátum: 12.02.1987

Autori: Gogola Ivan, Kopernický Ivan, Masarovič František, Klempa Vladimír, Šimko Karol, Kaššovič Vratko, Bučko Miloš, Mikula Oldřich, Kovaľ Ján

MPK: C08F 110/02, C08F 4/34

Značky: etylénu, spôsob, výroby, inicátorov, polymerizácie, rozpúšťadiel

Text:

...nenasýten ných zlúčenin vyjadrený bromovým čislom 0,15 g Br na 100 g vzorky. Uvodeným spôsobom je možné jednoduchým a technicky nanâročným spôsobom pripraviť rozpúšťadla, ktorými je možné nahradit doposiaľipouživané rozpôštadlaZ benzi novej frakcie 00 až 175 °C po extrakcli aromâtov-rafinátu sa oddestilujć uhlbvodiky s teplotou varu do 130 OC na kolone o 30 TP a refluxnom pomere 5. Ziska sa destilačný zvyšok o destílačnom rozmedzí 130 až...

Sposob komplexného spracovania vedlajších produktov z výroby fenolu a acetónu a zariadenie na uskutočňovanie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248562

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kavala Miroslav, Hagara Anton, Richter Ján, Mikula Oldřich, Jureček Ľudovít, Hlinšťák Karol, Adam Valér, Kovaľ Ján, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Masarovič František, Tomčík Kazimír, Bučko Miloš, Guba Gustáv, Kopernický Ivan, Schwarz František

MPK: C07C 39/00, C07C 49/08

Značky: vedľajších, acetónu, uskutočňovanie, spracovania, komplexného, fenolů, spôsob, zariadenie, tohto, spôsobu, výroby, produktov

Text:

...rektifi káciu, koncentrovaný p-kumylfenol čistoty 70 až 100 a vyššiemolekulový viekőzny zvyšok, pričom koncentrovaný p-kumylfenolse popripade vedia na ďalšiu rafináciu, najmä raktifikáciou za tlaku 001 až 10 kPa na dosiahnutie čistoty 90 až 100 , pri ktorej sa oddelia dalšie diméry cxnmetylstyrénu, ktoré spolu s hlavnou frakciou dimérov oe-metylstyrénu a o-nkumylfenolom savedú ako náatrak, alebo po odobrati časti z tohto nástreku, spon1 u...

Spôsob zachytávania sublimátu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234835

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bobok Daniel, Kossaczky Elemír, Mikula Oldřich

MPK: B01D 53/14

Značky: sublimátu, spôsob, dimetyltereftalátu, zachytávania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zachytávania dimetyltereftalátu zo vzduchu odpadajúceho z výroby dimetyltereftalátu. Sublimát dimetyltereftalátu obsiahnutý v prúde vzduchu sa absorbuje prúdom metylalkoholu a oddelí sa hustá suspenzia s obsahom 10 až 400 kilogramov dimetyltereftalátu na m3 metanolu od metanolu s obsahom menej ako 0,8 perc. hmot. rozpusteného dimetyltereftalátu, ktorý vracia do absorpcie tak, že sa pridáva k čerstvému metanolu. Metanol...

Spôsob izolácie alfa-metylstyrénu z vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe fenolu kuménovým spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: 234827

Dátum: 15.01.1987

Autori: Danilla František, Révus Miloš, Brezuľa Ľudovít, Mikula Oldřich, Štefánik Ivan, Tatranský Ivan, Sůva Jan, Kovaľ Ján, Komorová Hana, Křižka Pavel

Značky: vznikajúcich, spôsob, kuménovým, spôsobom, alfa-metylstyrenu, výrobe, produktov, fenolů, vedľajších, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba alfa-metylstyrénu pozostáva z vydestilovania kuménu a alfa-metylstyrénu vo forme azeotropu s vodou spolu s acetónom z rozkladnej zmesi pozostávajúcej z fenolu, acetónu, kuménu, alfa-metylstyrénu a vedľajších produktov. Destiláciou acetón-kumén-alfa-metylstyrénovej frakcie sa po pridaní hydroxidu sodného oddestiluje acetón a destilačný zvyšok pozostávajúci z kuménu a alfa-metylstyrénu sa použije k izolácii alfa-metylstyrénu frakčnou...

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 220926

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kovaľ Ján, Mokráň Pavol, Bučko Miloš, Mikula Oldřich, Tatranský Ivan, Révus Miloš, Hronec Milan, Masarovič František, Kopernický Ivan, Štefánik Vincent

Značky: výrobe, spôsob, metanolom, destilačných, reesterifikácie, vyšších, zbytkov, esterov, dimetyltereftalátu, vznikajúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob reesterifikácie vyšších esterov z destilačných zbytkov vznikajúcich pri výrobe dimetyltereftalátu, metanolom. Uvedený spôsob je určený na reesterifikáciu vyšších esterov na príslušné nižšie estery. Vyznačuje sa tým, že sa vyššie estery reesterifikujú kontinuálne na nižšie metylestery za prítomnosti katalyzátorov pozostávajúcich z prírodných aluminosilikátov alebo kysličníka hlinitého, ktoré obsahujú kysličník zirkoničitý a/alebo...