Mikoda Jiří

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260514

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: B01D 53/34, F23B 7/00

Značky: směs, spalin, fluidní, spalování, hnědého, odsířování, uhlí

Text:

...ke snižování rychlosti difuze oxidu siřičitého do částice oxidu vápenatého protisměrnou difuzí oxidu uhličitého. AČástečným řešením se jeví použít k odsiřování místo vápence přímo oxid vápenntý, jak je navrhováno včs. A 0 č. 230 126. Směs podle tohoto vynálezu umožňuje výrazně snížitpotřebný molárnl poměr Cas oproti použití vápence. zachycování oxidu siřičitého přímo pomocí oxidu vapenatého navíc nemá unximum v oblasti optimálních teplot...

Způsob cirkulačního spalování a odsiřování nízkovýhřevného sirného uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260507

Dátum: 15.12.1998

Autori: Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: B01D 53/00, F23B 7/00

Značky: nízkovýhřevného, spalování, způsob, cirkulačního, uhlí, sirného, odsířování

Text:

...ke shoření uhelné čâstioe o velikosti 0,02 mm je ooa 3 s, k vyhořsní uhelné částioe o velikost 0,2 mm je zapotřebí cca 20 s.Protože Veškerý popel a vápenné aditivum předávají své zjavné teplo se spalinami tepelnámu spotřebiči, dochází k meximálnímu využití entalpio paliva.Použití recyklu spalin jako zdroje sekundárního vzduchu do fluidní pískové spslovací vrstvy umožňuje bez energetických ztrát udržovat teplotu v této vrstvě v oblasti 850...

Způsob řízení hydrodynamiky spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 263879

Dátum: 12.05.1989

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: způsob, spalování, hydrodynamiky, řízení

Text:

...rychlostí toku prídavného vzduchu v prostoru nad horní úrovní fluidní chladící vrstvy až do úrovně konce rozhraní mezi fluiidní chladící vrstvou a fluidní pískovou spalovací vrstvou, tj. u horní hrany plamence,vlze realízovat zúžením v-olného průrezu u horní hrany pl.amence, tj. mezi plamencem a pláštěm do štěrbiny nebo xpřekrytím ,prostoru mezi horní hranou plamence a pláštěm šikmýmí deskamí vytvárejícímí štěrbiny nebo vyvrtáním otvoril do...

Způsob řízení teploty hoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 251391

Dátum: 16.07.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: hoření, řízení, způsob, teploty

Text:

...Protože teplota vraceJících ee Mztio popílku Je nad 500 ° 0, dochlzí k doho řívení prochových odloučených podíld i bihen pruchodu odlučoveči.mi teplota mnou frakce unoIňuJe 1 mu kontinuální odpouitłní cau úlet-u nizo vlastní zařízení. Z hledhh eptinílního dohořívúní popílku e vyulití edelřeveoĺho editiva Je nohe, aby ćtet pcpílku ale Jeko recykl vrecene do epnlovecího reektoru do oblecti epalovací vretvy. Pneunetický odvod popílku z horkfch...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239098

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F28D 7/10, F24H 3/12

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení bylo nalézt konstrukci nepřímého teplovzdušného agregátu pro ohřev vzduchu nad 150°C. Tohoto cíle se dosahuje konstrukcí s protiproudým uspořádáním spalin a ohřátého vzduchu a s výměníkem umístěným nad spalovací komorou. Odvod částečně ohřátého vzduchu z trubkového výměníku je prováděn u horké trubkovnice (6) a odvod ohřátého vzduchu z teplovzdušného agregátu je proveden u zaústění spojovacího kanálu (5) do konce plamence...

Zařízení pro dopolymeraci alkalického polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250726

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bartoš Tomáš, Juda Jiří, Behner František, Jiroudek Rudolf, Štolba Václav, Karásek Ivo, Černý Miloslav, Mikoda Jiří, Votrubec Jaroslav, Mařík Jiří

MPK: C08G 69/14

Značky: alkalického, dopolymeraci, zařízení, polyamidů

Text:

...s maximální vzájemnou vzdáleností ohřevných ploch 80 mm, a druhý pak otápěný míchaný reaktor. V prvním stupni dojde k intenzivnímu ohřevu pevných polymerních granulí na teplotu dopolymerace a k zahájení dopolymerace, popř. při teplotě blízké ve statickém uspořádání a v dalším stupni je proces dokončen za intenzivního promíchávání a teplotního působení.V prvním stupni je k předehřevu zařízení s teplosměnnou vestavbou, jejíž plochy jsou od...

Způsob spalování uhlí ve fluidním loži inertního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250290

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: inertního, spalování, fluidním, uhlí, loží, způsob, materiálů

Text:

...prachový podíl, přičemž teplota vnaceného prachového podílu je vyšší než zápalná teplota uhlí.Realizací způsobu podle vynálezu se dosáhne toho, že horké cyklóny pro spaliny o teplotě pod 600 °C je možno realizovat z žárupevné oceli s nízkou citlivosti na periodicky provoz. Protože teplota vracející se části popílku je nad 400 9 G dochází k dohořívání prachových odloučených podílů iběhem transportu zpět do iluidního spalovacího reaktoru. Nižší...

Kuželové čelo plamence kovové spalovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247829

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23M 9/00

Značky: spalovací, plamence, komory, kuželové, kovové, čelo

Text:

...vzduchu na výtoku z hořáku.Důsledkem je potlačení charakteru volné turbulence v hořákovém proudu. Toto opatření má za düsledek intenzifikaci transportu hmoty a tepla uvnirř plamene, což vede k dokonalémuI vyhoŕení paliva na minimalizované délce plemene. zkrácení plamene je významné. Napŕíkladpri spalování mazutu je délka plamene ve spalovací komore rovna 30 až 50 délky plemene při hoření ve volném prostoru.závojovým chlazením prakticky...

Způsob zachycování kysličníků síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 235612

Dátum: 15.11.1986

Autori: Fidler Jan, Mikoda Jiří

MPK: C01B 17/56

Značky: zachycování, síry, způsob, kysličníku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo dosáhnout odsíření spalin z fluidně spalovaného uhlí. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se částice vápence do 3 mm samostatně fluidně kalcinují při teplotě nad 700 °C. Fluidním médiem jsou spaliny z fluidního spalování uhlí. Do fluidní spalovací vrstvy uhlí o teplotě pod 900 °C se za účelem odsiřování přivádí fluidně kalcinovaný vápenec. Spalování uhlí lze s výhodou provádět za přítomnosti křemičitého písku. Způsob lze použít...

Směs pro fluidní spalování hnědého uhlí a odsiřování jeho spalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230126

Dátum: 01.05.1986

Autori: Gondár Viliam, Mikoda Jiří, Fidler Jan

MPK: F23C 11/02

Značky: odsířování, spalin, spalování, fluidní, uhlí, hnědého, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt směs, která umožňuje optimální vyhoření uhlí kvality Severních Čech. Tohoto se dosáhne směsí, která obsahuje 0,5 až 20 % hmot. hnědého uhlí, kysličník vápenatý o zrnění do 5 mm v množství daném molárním poměrem Ca : s = 1 až 3 a z písku velikosti částic do 3 mm. Uhlí má zrnitost do 50 mm, výhřevnost do 16000 kJ/kg a obsah síry nad 0,5 % hmot.

Způsob fluidního spalování částic uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223017

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mikoda Jiří

Značky: částic, fluidního, způsob, uhlí, spalování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt způsob jak fluidně spalovat netříděné vlhké uhlí zrnění 0 až 50 mm. Tohoto cíle se dosáhne tak, že z vyhořelé směsi popela a nosných částic se po zchlazení na teplotu pod 500 °C odtřídí nosné částice, které se vrací zpět do fluidní spalovací vrstvy. Do tohoto vratného proudu se přidává prachový podíl z horkých odlučovačů, který obsahuje nespálené částice uhlí.

Způsob třídění pevného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228280

Dátum: 01.11.1985

Autor: Mikoda Jiří

Značky: pevného, třídění, způsob, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduchou metodu třídění uhlí před jeho spálením ve fluidním ohništi. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se uhlí třídí ve fluidním stavu i přítomnosti inertního materiálu jako je drcený vápenec, dolomit či písek. Mimovrstvová rychlost fluidního media přepočtená na 0°C a 0,1 MPa je 0,3 až 1,6 m/s, zrnitost inertního materiálu 0,25 až 4 mm a podíl inertního materiálu vůči tříděnému uhlí 2 až 100.

Fluidní vibrační žlab

Načítavanie...

Číslo patentu: 219819

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kettner Vladimír, Mikoda Jiří

Značky: fluidní, vibrační, žľab

Zhrnutie / Anotácia:

Fluidní vibrační žlab s vloženými teplosměnnými plochami, kde je fluidní rošt přepažen alespoň jedním jezem pro zpomalení postupného toku zpracovávaného materiálu a dvojice příložných vibrátorů je připojena zespodu k tělesu fluidního vibračního žlabu, přičemž osy vibrátorů a/nebo rovina fluidního roštu jsou odkloněny od vodorovné roviny maximálně o 10° dolů směrem k hrdlu pro výstup materiálu. Fluidní žlab se hodí zejména pro dopolymeraci...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 218529

Dátum: 15.03.1985

Autor: Mikoda Jiří

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo optimalizovat konstrukci zdroje horkého čistého vzduchu, například pro sušení. Tohoto cíle se dosáhne tak, že nad spalovací komoru se rovnoběžně umístí výměník se vstupem spalin do výměníku zhruba nad hořákem. Tato orientace výměníku má za důsledek, že ohřívaný vzduch napřed ofukuje žebrovaný plamenec a posléze horkou trubkovnici. Prostor plamene spalovací komory je s horkou trubkovnicí spojen kanálem, který otáčí proud...

Způsob předsoušení vlhkého tuhého paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 218276

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mikoda Jiří

Značky: předsoušení, způsob, paliva, vlhkého, tuhého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je předsušit pevné palivo před jeho spálením ve fluidní spalovací komoře. Sušení se musí provádět proto, aby pevné vlhké palivo neucpávalo transportní cesty. Tohoto cíle se dosáhne tak, že popel z fluidní chladicí vrstvy se dávkuje do fluidní dávkovací vrstvy. Po smísení se směs popela a částečně vysušeného uhlí dávkuje do fluidního spalovacího prostoru. Pokud je nedostatek cirkulujícího popela, přidává se písek nebo zvýšené...

Způsob recyklování nosných částic písku či vápence při fluidním spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225532

Dátum: 01.12.1984

Autor: Mikoda Jiří

Značky: písku, fluidním, vápence, recyklování, nosných, spalování, částic, uhlí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob recyklování nosných částic písku či vápence při fluidním spalování uhlí vyznačený tím, že se ve fluidní třídicí a sušicí vrstvě (11) připraví směs uhlí a nosných částic, která se vede přímo ke fluidnímu spalování, vyhořelá směs se fluidně zchladí pod 500 °C a jako zdroj nosných částic se vrací zpět do fluidní třídicí a sušicí vrstvy (11), přičemž přebytek hmotnosti vzniklý v okruhu např. přívodem čerstvého vápence či nedokonalým...

Kovová komora pro fluidní spalování tuhých částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 216077

Dátum: 15.05.1984

Autor: Mikoda Jiří

Značky: tuhých, spalování, fluidní, komora, kovová, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout konstrukci fluidní komory na spalování tuhých paliv, vhodnou pro diskontinuální provoz. Tohoto cíle se dosáhne u kovové komory na fluidní spalování tuhých paliv, která má vyústění přívodů paliva na rošt tak, že plášť je oddělen od fluidní vrstvy hořícího paliva svislým plamencem. Prostor mezi plamencem a pláštěm je vyplněn fluidizovanou vrstvou popela, přičemž odvod odplynů a spalin z této vrstvy a z fluidního...