Michlík Peter

Polypropylénové vlákno so zlepšenými bariérovými vlastnosťami proti prenikaniu ultrafialového žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288000

Dátum: 07.09.2012

Autori: Folvarčíková Katarína, Michlík Peter, Marcinčin Antón, Krajňák Peter, Brejka Ondrej

MPK: C08J 3/00, A41D 13/01, C08J 3/20...

Značky: vlákno, žiarenia, zlepšenými, polypropylénové, proti, bariérovými, vlastnosťami, ultrafialového, prenikaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisované vlákno pozostáva z izotaktického polypropylénu v množstve od 96,0 % do 99,9 % hmotnostných a anorganického aditíva z nanočastíc oxidu titaničitého v podiele od 0,1 % do 4,0 % hmotnostných. Aditívom je rutilová alebo anatasová kryštalická modifikácia TiO2 v množstve od 48,8 % do 96,9 % hmotnostných s veľkosťou častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a špecifickým povrchom v rozsahu od 30,0 m2/g do 70,0 m2/g.

Polymérna nanopigmentová disperzia, spôsob jej prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287999

Dátum: 07.09.2012

Autori: Michlík Peter, Folvarčíková Katarína, Marcinčin Antón, Šofranko Jozef, Brejka Ondrej

MPK: C08K 3/22, C08L 23/16, C08J 3/22...

Značky: použitie, polymérna, spôsob, nanopigmentová, disperzia, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Disperzia pozostáva z polymérneho nosiča, ktorým je polypropylén v množstve 68,0 až 88,0 % hmotn., anorganického aditíva v množstve 10,0 až 20,0 % hmotn., ktorý pozostáva z anatasovej alebo rutilovej kryštalickej modifikácie TiO2 s veľkosťou primárnych častíc v rozsahu od 14 do 30 nm a práškového dispergátora na báze polyetylénového vosku a/alebo polypropylénového vosku alebo polyolefínov s molekulovou hmotnosťou nižšou ako 40 000 g/mol v...

Koncentráty elektrovodivých sadzí na modifikáciu syntetických vlákien a plastov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5209

Dátum: 06.08.2009

Autori: Brejka Ondrej, Šofranko Jozef, Folvarčíková Katarína, Marcinčin Antón, Michlík Peter

MPK: C01B 31/00, C08K 3/00, B29C 47/00...

Značky: syntetických, koncentráty, elektrovodivých, spôsob, modifikáciu, vlákien, plastov, přípravy, sadzí

Text:

...technického riešeniaPri nasledujúcich príkladoch prípravy polypropylénového koncentrátu elektrovodivých sadzí bol použitý jednotný postup prípravy a spracovania základných surovín vstupujúcich do procesu, ktorý pozostáva- z prípravy homogénnej zmesi surovín (premix) na turbulentnej rýchlomiešačke spracovania homogénneho premixu na 2-vretenovom extrúderí ZDSK-28(Wemer-Pfeiderer) so súhlasne rotujúcimi vretenami pri počte otáčok...

Antimikrobiálne polypropylénové vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 286737

Dátum: 23.03.2009

Autori: Michlík Peter, Brejka Ondrej

MPK: A01N 25/32, A01P 1/00, D01F 6/04...

Značky: polypropylénové, antimikrobiálne, vlákno

Zhrnutie / Anotácia:

Antimikrobiálne polypropylénové vlákno obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 97,0 do 99,8 % hmotn. a anorganické antimikrobiálne aditívum v podiele od 0,2 do 1,5 %, prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmot. Anorganické antimikrobiálne aditívum obsahuje zložku na báze Ag ukotvenú na inertnom anorganickom nosiči, ktorým je TiO2, BaSO4 a ZnO alebo SiO2.

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a s vysokou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 286602

Dátum: 19.01.2009

Autori: Brejka Ondrej, Michlík Peter

MPK: C08F 8/00, C08K 5/00, C08L 23/00...

Značky: světelnou, polypropylénové, vysokou, zníženou, horľavosťou, vlákno, stabilitou

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénové vlákno so zníženou horľavosťou a vysokou svetelnou stabilitou obsahuje izotaktický polypropylén v podiele od 96,8 do 99,5 % hmotn., bezhalogénový retardér horenia v podiele od 0,5 do 1,7 % hmotn., prípadne obsahuje pigmenty na farbenie polypropylénového vlákna v hmote v podiele do 1,5 % hmotn., pričom bezhalogénovým retardérom horenia je derivát triazínu s N-alkoxy tieneným amínom.

Spôsob výroby polypropylénových vlákien vyfarbovaných z kúpeľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 286580

Dátum: 29.12.2008

Autori: Marcinčin Antón, Staruch Radoslav, Ujhelyiová Anna, Brejka Ondrej, Michlík Peter

MPK: D06P 3/79, C08L 23/00, C08L 67/00...

Značky: kúpela, vyfarbovaných, vlákien, spôsob, výroby, polypropylénových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby polypropylénových vlákien vyfarbovaných z kúpeľa založený na príprave vláknotvornej zmesi polypropylén a vyfarbiteľný polymér, pričom vyfarbiteľným polymérom, ktorý sa disperguje v polypropyléne v procese prípravy vlákna, je polyesterový polymér, ktorým je polyalkyléntereftalát a/alebo kopolyméry na báze kyseliny tereftalovej, izoftalovej a/alebo sulfoizoftalovej, alebo jej sodnej soli a alkylénglykolu s počtom uhlíkov v reťazci...

Sposob preparovania polypropylénových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 260327

Dátum: 15.12.1998

Autori: Michlík Peter, Beck Zoltán, Petráš Pavel, Sedlák Michal, Takáčová Marta, Knotek Ľubomír

MPK: D06M 13/46, D06M 15/53

Značky: polypropylénových, spôsob, preparovania, vláken

Text:

...na ich povrchu je vytvorená rovnomerné vrstva emulzle, ktorá tvorí Inlnimálne 5 °/o hmotnosti vlá- ken.ÚŘAD mo VYNÁLEZY A QBIEVYAutor vynálezu UR pri Bratislava, GALIS MICHAL ing., NITRA,RICHTER FRANTIŠEK ing. CSc., BRATISLAVA,PRASKAČ ĽUDOVIT ing., LOPAŠOVZariadenie spadá do oblastí čistenia odpadových vôd od pevných kontamtnátov. Riešenie sa týka zariadenia, ktoré umožňuje čistenie odpadových vôd použitím solárnej energie. Podstatou...

Polypropylénová striž bavlnárského typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269574

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krútel Vojtech, Šimo Rudolf, Beseda Viliam, Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Javorek Miroslav, Mihály František

MPK: D01F 6/06

Značky: striž, bavlnářského, polypropylénová

Text:

...a vlákno-kov do rozmedsia, ktoré je vhodné ako pre operáciu mykania, tak i posukovenia a rotorovćho pradenia. Ýhodnost je daná potom súdržnostou prameňa s pnutím zväzku vláken vyvolaná trením vlákno-kov, ale i nízkym elektrostatickým nábojom indukovaným trením. Vhodnost sa dosahuje tým, že vrstva preparácie je súvislá s obsa CS 269 574 B 1huje dostatok aktívnych zložiek. Aktivnymi zložkami sú produkty etoxilácie vyšłíct mastných kyselín s...

Koncentrát vápenca na báze polypropylénu so zlepšenou dispergáciou plniva a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 269506

Dátum: 11.04.1990

Autori: Michlík Peter, Strapko Lubomír, Ondrejmiška Koloman, Szentiványi Norbert, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 1/02, C08K 3/26

Značky: koncentrát, zlepšenou, výroby, polypropylénu, dispergáciou, báze, spôsob, vápenca, plniva

Text:

...čo sa prejavuje v zlepšenífiltrovateľnosti v porovnaní a koncentrátom vápenca, pripraveným za rovnakých podmienok bez použitia dispergátora, ako i v porovnaní s filtrovateľnosťou granulátupolypropylénu s povrchovo naneseným práškom vápenoa.Na rýchlomielačke sa pripravila zmes pozostávajúca z 55 hmot. prálkového polypropylénu TATREN HPP, 40 hmot. mikromletého vápence Durcal 2, s priemernou ve 1 L kosťbu častíc 2,8.l 06 m a 5 hmot. S zmesi...

Vrstvená vpichovaná izolačná textília

Načítavanie...

Číslo patentu: 266959

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šesták Jozef, Michlík Peter

MPK: D06M 17/00

Značky: vpichovaná, vrstvená, izolačná, textília

Text:

...zvukovej pohltivosti sa prejavuje v rozsahu frekvencie 100 Hz až 4 000 Hz. Tento technický účinok je možné dávať do súvisu so zvláštnostami štruktúrnej charakteristiky mikromletým vápencom plnených polypropylénových vlákien. Uvedená štruktúra sa vyznačuje rozvolnenim, fibrilárnymi defektami a dutinami pretiahnutými v axiálnom smere vlákna. Dutiny vznikajú v okolí častíc plnivá v procese jednosmernej deformácie. Pöry a trhliny sa...

Vláknový zásobník psací tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263909

Dátum: 12.05.1989

Autori: Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Maixner Václav, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 7/02

Značky: vláknový, psací, tekutiny, zásobník

Text:

...jednosměrné deformace při technologii výroby vlákna. Na povrchu vláken jsou vytvořeny póry a trhliny. Modifikovaná struktura a povrch vlákna je dlísledkem způsobu výroby podle československého A 0 258 223.Volbou koncentrace plniva a technologických podmínek výroby v-lákna je možné v šlrokém rozsahu měnit jeho strukturní a povrchové charakteristiky. Uplatněním těchto vláken ve vláknnovém zásobníku psací tekutiny se dosahují požadované,...

Sposob výroby kompozitných vláken na báze polypropylénu s regulovanou dispergáciou vápenca

Načítavanie...

Číslo patentu: 259278

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ďurčová Oľga, Knotek Ľubomír, Michlík Peter

MPK: D01F 6/04

Značky: báze, vápenca, dispergáciou, spôsob, kompozitných, polypropylénu, výroby, vláken, regulovanou

Text:

...polypropylénových vláken s -požadovanou clispergaciou Vápenca v hmote vlákna. Súčasne umožňuje nájsť optimálne základ-né technologické »podmienky tvorby vlákna na danom zariadení, kedy sa dosahuje najvyšší stupeň dispergácie vápenca,a tým i najvyššia spoľahlivosť procesu tvorby viákna a .najvyššia rovnomernosť fyzikállno-mechanických vlastnosti k-ompozltných polypropylénových vláken.Zo zmesi izotaktickolio polypropylénu...

Sposob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach

Načítavanie...

Číslo patentu: 259257

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ďurčová Oľga, Michlík Peter, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 1/04

Značky: vláknach, stanovenia, dispergácie, spôsob, polypropylénových, vápenca

Text:

...žiarenie, v dôsledku čoho klesá intenzita prislúchajúceho absorpčného pása v spektrách.Na základe toho Spektrálna stanovené množstvo vápenca V polypropylénových vláknach je menšie ako skutočné. Ku spektrálne stanovenému množstvu vápenca prispievajú len tie častice, ktoré sú menšie ako vlnová dĺžka dopadajúceho infračerveného žiarenia.Podstatou riešenia je spôsob stanovenia dispergácie vápenca v polypropylénových vláknach metódou infračervenej...

Kompozitné vlákno na báze izotaktického polypropylénu a sposob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258223

Dátum: 15.07.1988

Autori: Karniš Jozef, Michlík Peter, Jambrich Martin, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 1/10, D01F 6/06

Značky: spôsob, vlákno, polypropylénu, výroby, báze, kompozitné, izotaktického

Text:

...pörov a trhlín v povrchu vlákna, je regulovateľná spôsobom výroby podľa tohto vynálezu, najmä podmienkami procesu dlženia. Zvyšujúci sa dlžiaci pomer vyvoláva zvýšenie pretiahnutia dutín v axiálnom smere vlákna, zvýšenú početnost pôrov a trhlín v povrchu vlákna. Početnost dutín vo vlákne a poróv a trhlín na jeho porvchu je možné ovplyvňovať koncentráciou pridaného vápenca do hmoty vlákna.Znižujúca sa teplota dĺženia napomáha tvorbe dutín...

Spojovací deska s prolisovanými trny

Načítavanie...

Číslo patentu: 246534

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štefkovie Štefan, Bernát Viktor, Michlík Peter, Tolnai Vojtech

MPK: F16B 5/00

Značky: prolisovanými, deska, spojovací

Text:

...trny podle vynálezu maji špičky trnů oproti patám trnů plynule natočeny o 10 až 30 °. Natočení špiček trnů sousedních řad může být provedeno v opačném smyslu. Tyto spojovací desky mají větší pevnost spoje oproti deskäm se stejnými trny bez natočení špiček V uvedeném rozsahu. Větší natočení trnů je naopak pro pevnost spoje nepříznivé. Poža 4dovaná pevnost spoje se tim zajistí spojovací deskou s menší plochou a menším počtem trnů.Na...

Spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 238890

Dátum: 15.05.1987

Autori: Takáčová Marta, Beck Zoltán, Knotek Ľubomír, Michlík Peter, Dudič Milan, Sedlák Michal

MPK: D01F 6/06

Značky: vláken, polypropylénových, jednotkových, výrobe, chladenia, jemností, vyšších, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe s použitím mnohootvorových veľkokapacitných hubicových kompletov bez nebezpečia zlepovania kapilár, s obmedzenou potrebou chladiaceho vzduchu, bez potreby vzduchotechnickej jednotky, špecifickej úpravy povrchového napätia chladiacej kvapaliny, bez vysokých nárokov na temperáciu chladiacej kvapaliny. Uvedeného účelu sa dosiahne kombinovaným...

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou bavlnárskymi technológiami a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238830

Dátum: 15.05.1987

Autori: Michlík Peter, Mikolaj Dušan, Takáčová Marta, Bernát Viktor, Beck Zoltán, Knotek Ľubomír

MPK: D01F 6/06

Značky: polypropylénová, bavlnárskymi, spracovatelnosťou, zlepšenou, spôsob, technológiami, výroby, striž

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou rotorovým pradením je tvorená izotaktickým polypropylénom s aspoň 40 % strednomolekulovej frakcie s LVČ od 60 do 120 ml/g a najviac 20 % hm. frakcie s LVČ nad 160 ml/g, pričom strižové vlákna majú dvojlom od 15.10-3 do 33.10-3 a sú potiahnuté vrstvou preparácie o hmotnosti 3,5 g až 7 g/l na 1 000 g vlákna. Preparácia obsahuje aspoň 90 % zmesi esterov kyseliny fosforečnej. Zvlákňuje sa zmes...