Michal Martin

Nastaviteľný prúdový usmerňovač toku tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7304

Dátum: 03.12.2015

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F15D 1/02

Značky: prúdový, usmerňovač, tekutin, nastavitelný

Text:

...je riešenie, keď usmerňovací člen je oboch stranách nastaviteľné uložený vnútri pevného člena pomocou nastavovacej sústavy, z ktorých každá je tvorená najmenej z troch nastavovacích členov uložených po obvode pevného člena. Takéto riešenie má viac stupňov slobody pohybu usmerňovacieho člena,umožňuje samostatne nastavovať nábehovú a výbehovú stranu usmerňovacieho člena. Keďže je možné celý usmerňovač vyosiť až o hodnotu rozdielu polovice...

Zapojenie odberovej regulačnej jednotky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5365

Dátum: 08.02.2010

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F17D 3/00, F17D 1/00

Značky: odberovej, zapojenie, plynů, jednotky, regulačnej

Text:

...do diferenciálneho ohrevno chladiaceho člena (DOChC) 4. Regulačný blok 5 obsahuje aj riadiacu jednotku a príslušné regulačné armatúry. Nízkotlaký teplý výstup 7 z DOChC je napojený do odbemej nízkotlakej vetvy 3. Nízkotlaký studený výstup 8.1 z DOChC je napojený na sekundámu stranu výmenníka tepla 9, ktorý je primámou stranou zaradený do vysokotlakej vetvy plynovodu 1. Nízkotlaký ohriaty studený výstup 8.2 z výmenníka 9 je ďalejnapojený do...

Zapojenie regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5168

Dátum: 07.05.2009

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F17D 1/00, F17D 3/00

Značky: zapojenie, plynů, regulačnej, stanice

Text:

...realizovať dané technické riešenie zaradením napr. optimalizovaného trubkového výmenníka.Ako zo zapojenia vyplýva, oproti konvenčnámu riešeniu z doterajšieho stavu techniky nie sú potrebná investičná náklady na kotolne zohrievajúce regulačne miesta, náklady na samotná palivo, zväčša plyn alebo elektrická ohrevy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie regulačnej stanice plynu je znázomená na obr. l. K vysokotlakovej vetve...

Extenčné zariadenie na repozíciu zlomenín končatín na lehátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251540

Dátum: 16.07.1987

Autori: Paulovský Tibor, Michal Martin

MPK: A61G 13/00, A61G 15/00

Značky: repozíciu, zlomenín, lehátku, zariadenie, končatín, extenčné

Text:

...vyžadujüvci ošetrenie zlomeniny sa umiestni na lehátko a do oíbjim-ok sa nasunú a naatavia d-o požadovanej jpolohy držiakové rámy, do ktorých sa nasnnú pozdlžne lišty s nchyťkami fixácie dolnej končatiny v oblasti kolena, pričom sa nastaví žíadaný sklon stehna .a predkola-nia. Ołkolo členku sa upevní olbjirnka a táto pomocou popruhov sa zakotví do úchytiek vodorovného ramena na vreten-e dolného napínača.P-omocou .skrutky na...