Mészáros Zoltán

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu Amifloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265229

Dátum: 13.10.1989

Autori: Ritli Péter, Kereszturi Géza, Mészáros Zoltán, Kovács Gábor, Hermecz István, Pajor Anikó, Sipos Judit, Horváth Ágnes, Vasvár Lelle, Baloch Mária

MPK: C07D 215/58, C07F 5/02

Značky: výroby, výrobu, meziproduktu, amifloxacinu, způsob

Text:

...se míchá ve 25 ml vodného roztoku kyseliny fluoroborité 5 obsahem 50 g této kyseliny ve 100 ml vody při teplotě B 0 až 95 °C po dobu 4 hodiny. Po 1,5 hodině se počnesrážet krystalický produkt. Reakční směs se zchladi na teplotu místnosti, načež se uloží do chladničky a výsledný produkt se nechá krystalovat přes noc. Vysrážené krystaly se pak oddělí filtraci a promyjí se malým množstvím vody. Timto způsobem se získa 4,55 g anhydridu kyseliny...

Způsob výroby meziproduktu pro výrobu norfloxacinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265228

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vasvár Lelle, Horváth Ágnes, Ritli Péter, Mészáros Zoltán, Hermezc István, Sipos Judit, Balogh Mária, Pajor Anikó, Kereszturi Géza, Kovács Gábor

MPK: C07F 5/02, C07D 215/56

Značky: výroby, způsob, norfloxacinu, výrobu, meziproduktu

Text:

...obecného vzorce II a derivâtu boru obecného vzorce III se s výhodou provádí v organické karboxylové kyselině, popřípadě halogenované,která rovněž může obsahovat odpovídající anhydrid, při teplotě 0 až 200 OC. Takto získaná sloučenina obecného vzorce I se z reakční směsi buč samovolně sráží nebo se sráží po zchlaze~ ni je možno ji oddělit například filtrací.Reakci je však možno provádět i v jiném rozpouštědle, například sulfoxidu,...

Zariadenie na vyhotovanie jamok do skyprenej pody

Načítavanie...

Číslo patentu: 264171

Dátum: 13.06.1989

Autori: Kováčik Vladimír, Mészáros Zoltán

MPK: A01C 5/04

Značky: vyhotovanie, skyprenej, zariadenie, jamok

Text:

...príklad vyhotovenia zariadenia podľa vynálezu, v ktorých na obr. - je znázornený v čiastočnom reze nárys zariadenia kedy pretláčacia trubka je v počiatočnom štádiu vnikania do pôdy, na obr. 2 je celá pretlásčacia trubka vtlačená do pôdy, na obr. 3 je pretláčacia trubka povytiahnutá z pôdy, na obr. 4 je znázornený v čiastočnom reze detail zariadenia a na obr. 5 jeho pôdorys.Zariadenie podľa prílkladu vyhotovenia vynálezu pozostáva z...

Pneumatické vŕtacie vreteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245312

Dátum: 15.12.1988

Autori: Vasvári Lelle, Virág Sándor, Mészáros Zoltán

MPK: B23B 45/04

Značky: vřeteno, vŕtacie, pneumatické

Text:

...upnute V posúvači a V prípade technologických požiadaviek sa vymieňa len pracovná jednotka, ktorú predstavuje V jednom pripade odpružená prítlačná a odsávacia hlavica a V druhom pripade odpružená značkovacia hlavice. Týmto sa zabezpečuje viacúčelovosť, jednoduchá a rýchla výmena, za súčasného dodržania kolmosti a rovnobežnosti vŕtacieho vretena Vzhladom k stroja,V ktorom je vreteno upnuté.Príkladné prevedenie pneumatického Vŕtacieho...

Klec z plastické hmoty pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245148

Dátum: 15.12.1987

Autori: Breining Tibor, Virág Sándor, Mészáros Zoltán

MPK: F16C 33/51

Značky: valivá, plastické, hmoty, ložiska

Text:

...3 představuje průřez dalším možným provedením separátoru a obr. 4 před wea a , 4 stavuje průřez jiným množnýhmprovedením separátoru.Ve valivém ložisku znázorněném na obr. 1 jsou valivá telesa 4, v zobrazenêm případě válečký, uložená mezi vnějším kroužlkem 1 za vnitřním kroužkem 2 navzájem oddělena jednotlivými separátorý 4. Separátor 4 znázornený. na obr. 2 sestává ze dvou rovnoběžných čel B, mezi nimiž je uspořádána střední část 5, ktera má...

Spôsob povrchovej úpravy pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 245096

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nagy Gábor, Polgári István, Breining Tibor, Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes, Mándi Attila, Elekes István, Hermecz István, Szücs Tamás, Vasvári Lelle, Sebestyén Gyula, Virág Sándor, Elek Sándor, Bitter István

MPK: C09C 3/08, C08J 3/20, D01F 1/04...

Značky: povrchovej, pigmentov, farbenie, úpravy, spôsob, polyolefínov, hmotě

Text:

...a 80 dielov vody sa v planétovej miešačke zriedi s ďalšími 100 dielmi vody obsahujúcej 20 0/0 hm. povlyoxyetylénglykolu 600 a 6 000 v pomere 1 1. Po zhomogenizovani sa disperzia prenesie a melie v kontinuálne pracujücom perlovom mlyne pri 2000 otáčkach a 70 °C S-iíásobných prechodom. Disperzia sa potom prene sie do vysokootáčkového homogenizátoraavpridá sa k nej 20 dielov monoglyceridu kyseliny stearovej. Zmes sa homogenizuje počas 10...

Perleťově lesklý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241529

Dátum: 15.09.1987

Autori: Horváth Ágnes, Mészáros Zoltán

MPK: C09C 1/36

Značky: pigment, lesklý, přípravy, způsob, perleťové

Text:

...soli kovu, přičemž se současným přídavkem zásady udržuje hodnota pH na konstantní výši.jako soli kovu jsou v tomto způsłobu vhodné všechny rozpustné soli titanu a zirkonu,jako například chloridy a sírany. S výhodou se použije chlorid titaničitý a oxychlorid zirkoničitý. jestllže se mají přidat k roztoku soli další kationty kovu, provádí se to účelně rovněž ve formě cbloridů a síranů.Podle vynâlezu se volí soli titanu a zirkonu tak, aby byl...

Kapesní labyrint

Načítavanie...

Číslo patentu: 241515

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mészáros Zoltán

MPK: A63F 7/38

Značky: kapesní, labyrint

Text:

...válci, kterým lze podle potřeby otáčet nebo posouvat v labyrlntu a tím si hledáček vyhledává volný průchodv bludišti.Pomocí kapesního labyrlntu se novým způsobem zdokonalují některé lidské vlastnosti,například trpělivost, paměť, kombinační schopnost a při současné hře dvou i víceřešitelů, nejlépe každý s kapesním labyrintem téhož provedení, se zdokonalují další vlastnosti - taktika, předvídavost atd. po dobně jako při šachové hře.Předmět...

Pastevní zásobník suché píce

Načítavanie...

Číslo patentu: 240086

Dátum: 01.07.1987

Autori: Krejeí Jaroslav, Mészáros Zoltán, Knoll József, Fülöp Ferenc, Bernáth Gábor

MPK: A01K 1/00

Značky: píce, zásobník, pastevní, suché

Text:

...přes jesle odebírána hovězím dobytkem při přikrmování. ľastevní přístřešek, vytvořený kolem hlavního vícebokého hranolu se suchou pící poskytuje hovězímu dobytku potřebnou ochranu při nepřízni počasí. Uchyoení hlavní stanové střechy pod stanovým zástřeškem k vrchnímu okraji hlavního vícebokého hranolu je jednak jednoduché a jednak vytváří další prstencový odvzdušňovací prostor pro odvod par z uskladněné suché píce a odvětrání...

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238901

Dátum: 16.03.1987

Autori: Szentmiklósi Péter, Bernáth Gábor, Nagy Gábor, Virág Sándor, Knoll József, Fülöp Ferenc, Hermecz István, Mészáros Zoltán

Značky: derivátů, výroby, 4-oxo-4h-pyrido[1,2-a]pyrimidinových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-oxo-4H-pyrido [1,2-a]-pyrimidinových derivátů obecného vzorce I, jejich příslušných solí, jakož i kvarterních amoniových solí, se provádí tak, že se na derivát 2-aminopyridinu obecného vzorce II, nebo na příslušnou sůl této sloučeniny s kyselinou působí esterem beta-ketokyseliny obecného vzorce III, v přítomnosti kondenzačního činidla kyselé povahy, načež se vzniklá sloučenina obecného vzorce IV popřípadě redukuje, nebo se...

Odstředivka pro čištění pracovní tekutiny hydraulických pohonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241987

Dátum: 15.12.1986

Autori: Holmwood Graham, Mészáros Zoltán, Horváth Ágnes, Vasvári Lelle, Bitter István

MPK: D04B 15/94

Značky: čištění, tekutiny, odstředivka, hydraulických, pohonů, pracovní

Text:

...annmqanmmü BHnonaeaaue B ocu u Konoaxe pomopa Kananu Ana BBOĽB equmaemoñ xnnxocwu B nonocmn p 0 T 0 pa n Buaona oqmmeauoñ xnnocmu, Kaaanu B ocu Bnona oqnmaemoü mnnnocwn B noKOCTB powopaĺnunonaeau no norapnmmmqecxoü cnnpann, Kaaann B Konoaxe nnx BHBOĽG oąmmeuaoü xunxocmm upencranq ĽHmTCOÓ 0 üROH®y 30 pH,-8 yqacwox ocn,.cnyxamuň nas omnona oäneuaoü munxocrm, Bunonnea B nune xnąàyaopa. EpoMe woro, B powope Koanearpnqno ocn ycwaaonneua...

Kladivový mlýn

Načítavanie...

Číslo patentu: 241985

Dátum: 15.12.1986

Autor: Mészáros Zoltán

MPK: B02C 13/288

Značky: kladivový, mlýn

Text:

...3 oópeTeHnm sanaqa pemaewca Taxnm oópasom, qwo pacnonomeaaoe B Hnmneü qacmn Kopnyca Bcacunammee OTBGPCTMG, pasHoe mMpnHe cnma, onnonpemenuo orpaunqnnaemca óoxoaumm CTeHKaMM Kopnyca H HEXOĽMTCH HBHDOTMB omcacunammero ownepcrnn TaKoü me mupnnu, HDOBOĽMTGH B BMĽB Kaaana 3 Hanpaaxenmn cepeĽMHH Kopnyca, npmqěm nnomanb cBoóonHoro nonepeqnoro ceqennx Bcacunaxmero ornepcwng M, Taxnm oópasom, Kaaana Momem nameHHTBCH npn perynpoBKe nucomu.Msoópemeuue...

Vertikální stroj pro odstředivé lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241965

Dátum: 15.12.1986

Autori: Vasvári Lelle, Heeres Jan, Mészáros Zoltán, Bitter István, Horváth Ágnes

MPK: H22D 13/04

Značky: vertikální, odstředivé, stroj, lití

Text:

...nana mnmmem 2, (R I). a paccromme Mamy macmnoü 4 n ocsm Bpameum mnmmem 2 JIGXCKT 13 npenenax orpesna Meniny IIJIOCKOOTLIO menu morca I n ocLm Bpameum mnmmem 2 (R 2). Kpome roro, B mećwe Kpemenm x omaoMy m 3mu-onen 6 macmmm 4 B nocnemxeñ BHIIOJIHGH nas 7, ooecne Imamnmñ BosMonHocTL cnoóonnoro nepememenm rmacrnmi 4 no omnomenumkxvmwony 6. Ceqenne opnenrnpymmmc gmcnon I-4 Bunonneno c onnaxonum cpesom no xopne, npnqem nana xopnu MeHLmennaMeTpa...

Způsob výroby 2,3- a 3,4-disubstituovaných tetrahydropyrrolo [1,2-a ]- pyrimidinů, jejích směsí a solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 221550

Dátum: 15.02.1986

Autori: Szász György, Mészáros Zoltán, Breining Tibor, Horváth Ágnes, Hermecz István, Vasvári Lelle, Kökösi József

Značky: výroby, 3,4-disubstituovaných, jejich, pyrimidinu, směsi, tetrahydropyrrolo, způsob, 1,2-a, solí

Zhrnutie / Anotácia:

Je opsán způsob výroby 2,3- a 3,4-disubstituovaných tetrahydropyrrolo(1,2-a(-pyrimidinů, jejich směsí a solí obecného vzorce I a II, kde R, R1 a R2 jsou uvedeny v opisné části, jakož i jejich směsí, farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami a kvartérních solí, kterého podstata spočívá v tom, že se derivát 2-amino-pyrrolinu obecného vzorce III, kde R má výše uvedený význam, nechá při teplotě v rozmezí od -15 do 150 °C reagovat s...

Způsob výroby 6-substituovaných N-[(5R,8S,10R)-8-ergolinyl]-N’N'-diethylmočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245151

Dátum: 16.12.1985

Autori: Mészáros Zoltán, Bitter István, Virág Sándor, Hermecz István, Breining Tibor, Sebestyén Gyula

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, výroby, 6-substituovaných, n-[(5r,8s,10r)-8-ergolinyl]-n'n'-diethylmočovin

Text:

...nssycenych nebo nenssycsných uhlovodíků, jako chloroformu, tetrschlorv metmu, tetrschloretsnu nebo trichloretylenu, nebo směsi těchto rozpouätědel.Rsokce isokysnátu obecného vzorce ÍI s dietylsminem -se provádí pdsobením l si O molekvivslentů, výhodné 4 sž 5 molekvivslentů, dietylsminu na roztok isokysnátu v orgsnickěm rozpouštědle, získaný shormuvedeným postupem. Reskce se provádí při teplotě 0 až -120 °C, výhodné při 70 .už 100 °C,...

Způsob výroby 3-substituovaných hexahydropyrimido(1,2-a)azepinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216529

Dátum: 15.12.1984

Autori: Szász György, Vasvári Lelle, Mészáros Zoltán, Hermecz István, Horváth Ágnes A Breining Tibor, Kökösi József

Značky: hexahydropyrimido(1,2-a)azepinů, způsob, výroby, 3-substituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby 3-substituovaných hexahydropyrimido(1,2-a)azepinů, jejich směsi a farmaceuticky vhodných adičních solí s kyselinami a kvartérních solí. Podstata způsobu výroby těchto látek podle vynálezu spočívá v tom, že se derivát 7-amino-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepinu nechá zreagovat při teplotě -15 až 150 °C s derivátem akrylové kyseliny a získaná směs se popřípadě oddělí a dále zpracuje. Vyrobené sloučeniny obecného vzorce I...