Meese Claus

Deriváty 3,3-difenylpropylamínov a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 288384

Dátum: 20.06.2016

Autor: Meese Claus

MPK: C07C 215/54

Značky: deriváty, výroby, spôsob, 3,3-difenylpropylamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty 3,3-difenylpropylamínov vo forme ich soli všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená C1-C6 alkylovú skupinu, C3-C10 cykloalkylovú skupinu, substituovanú alebo nesubstituovanú fenylovú skupinu a X- je zvyšok fyziologicky kompatibilnej anorganickej kyseliny za predpokladu, že zlúčenina nie je 2-(3-diizopropylamino-1-fenylpropyl)-4-hydroxymetylfenyl ester hydrochlorid R-(+)-izobutánovej kyseliny a spôsob ich výroby.

Stabilné soli derivátov 3,3-difenylpropylamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288185

Dátum: 27.03.2014

Autor: Meese Claus

MPK: C07C 215/54

Značky: derivátov, stabilné, 3,3-difenylpropylamínov

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka vysoko čistých, kryštalických stabilných zlúčenín nových derivátov 3,3-difenylpropylamínov vo forme ich solí všeobecného vzorca (I) a spôsobu výroby vysoko čistých, stabilných medziproduktov všeobecného vzorca (1). Zlúčenina všeobecného vzorca (III) sa rozštiepi hydrogenačným činidlom za vzniku zlúčeniny všeobecného vzorca (V), potom sa takto získaná zlúčenina všeobecného vzorca (V) premení redukčným činidlom za...

Stabilná soľ derivátov 3,3-difenylpropylamínov, spôsob jej výroby a stabilné medziprodukty na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287430

Dátum: 02.09.2010

Autor: Meese Claus

MPK: A61K 31/403, C07D 209/00

Značky: stabilné, výroby, 3,3-difenylpropylamínov, derivátov, výrobu, medziprodukty, spôsob, stabilná

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka vysoko čistých, kryštalických stabilných zlúčenín derivátov 3,3-difenylpropylamínov vo forme ich soli, najmä R-(+)-2-(3-diizopropylamino-1-fenylpropyl)-4- hydroxymetylfenylizoburánester hydrogénfurátu, spôsobu jej výroby a medziproduktov na výrobu tejto soli.

3,3-difenylpropylamíny, farmaceutické prostriedky, spôsob ich výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286052

Dátum: 07.01.2008

Autori: Meese Claus, Sparf Bengt

MPK: C07C 217/00, C07C 219/00, C07C 271/00...

Značky: spôsob, výroby, 3,3-difenylpropylamíny, prostriedky, použitie, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecných vzorcov (I) a (VII`), kde význam jednotlivých substituentov je uvedený v opise. Okrem spôsobu prípravy 3,3-difenylpropylamínov je opísaný i farmaceutický prostriedok s ich obsahom, ktorý je účinný pri liečbe inkontinencie moču, gastrointestinálnej hyperaktivity a iných faktorov ovplyvňujúcich kontrakciu hladkého svalstva.

Nový chirálny medziprodukt, spôsob jeho výroby a jeho použitie pri výrobe tolterodinu, fezoterodinu alebo ich aktívneho metabolitu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16351

Dátum: 06.06.2007

Autor: Meese Claus

MPK: C07D 311/20, A61K 31/353

Značky: tolterodínu, nový, chirálny, medziprodukt, výroby, spôsob, metabolitu, výrobe, aktívneho, použitie, fezoterodinu

Text:

...nutkavej močovej inkontinencie, nutkaní a frekvencie močenia, rovnako ako hyperaktivity detruzoru (ako je opísané v USA patente 6 713 464). Tolterodin je iné, dobre známe liečivo na liečenie nadmerne aktívneho močového mechúra.0008 V USA patente č. 6 713 464 a V spise W 0 01/96279 sú opísané dve rôzne cesty syntézy fenolických monoesterov vzorca(III), ako je fezoterodín. spis W 0 01/49649 opisuje istý spôsob vyrábania tolterodínu.0009 Z...

Azaspirozlúčeniny na liečbu bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 226

Dátum: 27.02.2003

Autori: Selve Norma, Meese Claus, Schmidt Dirk

MPK: A61K 31/40, C07D 209/54

Značky: bolesti, liečbu, azaspirozlúčeniny

Text:

...substituovený bočným reťazcom obsahujúcim dusik. Zverejnené zlúčeniny sa opisujú ako imunomodulačné. Analgetický účinok sa nezýerejňuje.WO 99/61424 opisuje azaspiro-karboxylové kyseliny, majú medzi iným analgetický účinok.V klinickej praxi sa pri liečbe chronických alebo neuropatických bolest iba málo účinných látok osvedčilo akoúčinné a vhodné, tak pri tejto indikácii naďalej trvá veľkýdopyt po inovačných liečivach.Cieľom...

Deriváty azaspirozlúčenín na liečbu bolestí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 566

Dátum: 27.02.2003

Autori: Meese Claus, Schmidt Dirk, Selve Norma

MPK: A61K 6/00

Značky: azaspirozlúčenín, liečbu, bolesti, deriváty

Text:

...EP 929 554, EP 977 758 a EP 989 987. V týchto dokumentoch sa nenachádza žiadny odkaz na to, že aj dearylové azaspirozlúčeniny majú analgetický účinok.EP A 116 347 navrhuje amino-substituované 1-azaspiro 4.5 dekány a 1-azaspiro 4.5 undekány na liečbu bolestí. 2-Azaspirozlúčeniny ani 1,3-diazaspirozlúčeniny sa tu nezverejňujú.V klinickej praxi sa pri liečbe chronických aleboneuropatických bolestí ako účinné a Vhodné osvedčilo iba...