Mcgee Lawrence

Chinolinylfenylsulfónamidová zlúčenina, jej použitie ako liečivo a farmaceutické prípravky obsahujúce túto zlúčeninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288236

Dátum: 24.11.2014

Autori: Furukawa Noboru, Houze Jonathan, Hagiwara Atsushi, Mcgee Lawrence, Shinkai Hisashi, Rubenstein Steven

MPK: A61K 31/428, A61K 31/47, A61K 31/4439...

Značky: obsahujúce, farmaceutické, použitie, chinolinylfenylsulfónamidová, túto, liečivo, zlúčeninu, přípravky, zlúčenina

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je zlúčenina všeobecného vzorca (I), alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo solváty, kde A je vybrané zo skupiny obsahujúcej Cl a CF3, B je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a Cl, D je vybrané zo skupiny obsahujúcej H a CH3, V je vybrané zo skupiny obsahujúcej F a Cl, X je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H, CH3 a CO2CH3, a Y je vybrané zo skupiny obsahujúcej H, CO2H a CO2CH3, ktorá je vhodná na použitie na liečbu alebo...

Piperidínové deriváty ako inhibítory MDM2 na liečenie rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18825

Dátum: 03.06.2011

Autori: Bartberger Michael David, Gonzalez Lopez De Turiso Felix, Heath Julie Anne, Connors Richard Victor, Mcintosh Joel, Johnson Michael, Fisher Benjamin, Wang Yingcai, Gustin Darin James, Ma Zhihua, Gribble Michael William, Chen Xiaoqi, Huang Xin, Mihalic Jeffrey Thomas, Yan Xuelei, Lai Sujen, Eksterowicz John, Yu Ming, Low Jonathan Dante, Kopecky David John, Deignan Jeffrey, Fu Zice, Rew Yosup, Kayser Frank, Gonzalez Buenrostro Ana, Roveto Philip Marley, Fox Brian Matthew, Fu Jiasheng, Li Zhihong, Mcminn Dustin, Beck Hilary Plake, Sun Daqing, Wang Xiaodong, Jiao Xianyun, Duquette Jason, Zhu Jiang, Olson Steven Howard, Medina Julio Cesar, Li Yihong, Mcgee Lawrence, Lucas Brian Stuart, Liu Jiwen

MPK: A61K 31/4412, A61P 35/00, C07D 211/40...

Značky: inhibitory, piperidínové, rakoviny, deriváty, liečenie

Text:

...zníženú apoptotickú kapacitu, aj keď ich kapacita obísť bunkový cyklus ostala nedotknutá. Jedna stratégia liečby rakoviny zahŕňa použitie malých molekúl, ktoré viažu MDM 2 a neutralizujú jeho interakcie s p 53. MDM 2 inhibuje aktivitu p 53 troma mechanizmami 1) správa sa ako E 3 ubikvitín ligáza podporujúca degradáciu p 53 2) väzbou a blokovaním p 53 transkripčnej aktivačnej domény a 3) exportom p 53 z jadra do cytoplazmy. Všetky tri...

Heterocyklické zlúčeniny a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20908

Dátum: 24.03.2008

Autori: Seganish Jennifer, Lucas Brian, Chen Yi, Hao Xiaolin, Cushing Timothy, Duquette Jason, Gonzalez Lopez De Turiso Felix, Rzasa Robert, Mcgee Lawrence, Reichelt Andreas, He Xiao, Zhang Dawei, Shin Youngsook

MPK: A61K 31/52, A61P 29/00, A61K 31/519...

Značky: heterocyklické, zlúčeniny, použitie

Text:

...PI 3 kinázy na plazmatickej membráne interakciou jeho SH 2 domény s fosforylovaným zvyškom tyrozínu (prítomný V príslušnom poradí) V cieľových proteínoch (Rameh et al., Cell, 83182130 (1995. Bolo identifikovaných päť izoforiem P 85 (p 85 a, p 85 B, p 557, p 550. a p 50 d) kódovaných tromi génmi. Alternatívne prepisy Pik 3 r 1 gćnu kódujú P 85 a, p 55 a a p 50 a bielkovín (Dean a Fruman, Annu.Rev.Immunol 22. 563-598 (2004. p 85 ot je...