Matyašovský Ján

Spôsob odchrómovania pevných garbiarskych odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288363

Dátum: 19.05.2016

Autori: Matyašovský Ján, Duchovič Peter, Jurkovič Peter

MPK: C09H 1/04

Značky: odpadov, garbiarskych, spôsob, odchrómovania, pevných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odchrómovania pevných garbiarskych odpadov, ktorý obsahuje alkalickú fázu a kyslú fázu. V alkalickej fáze sa pevné garbiarske odpady vystavia pôsobeniu alkalického roztoku obsahujúceho hydroxidy alkalických kovov alebo zemín, uhličitany, čpavok, vodu a amónnu soľ počas minimálne 4 hodín pri teplote do 50 °C. Po alkalickom pôsobení sa pevné garbiarske odpady odchrómujú extrahovaním Cr3+ z kolagénovej štruktúry v kyslej fáze pridaním...

Polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7244

Dátum: 03.09.2015

Autori: Matyašovský Ján, Jurkovič Peter, Duchovič Peter

MPK: A61K 9/127, A61K 8/65, A61K 8/42...

Značky: polymérne, zmesí, živočišných, proteínov, lipidov, báze, disperzné

Text:

...po vysušení vytvárajú na pokožke tvrdý a krehký film. Preto je potrebné na zabezpečenie hlbkovej hydratácie pokožky tieto biopolyméry ďalej modifikovať.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňujú polymérne disperzné zmesi na báze živočíšnych proteínov a lipidov, ktoré podľa tohto úžitkového vzoru zvyšujú hydratačný a ochranný účinok na pokožku.Predmetom úžitkového vzoru sú prírodné polymérne disperzné zmesi živočíšnych proteínov a lipidov...

Polymérne kompozity na báze kolagénu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5998

Dátum: 04.01.2012

Autori: Matyašovský Ján, Červinková Danica, Jurkovič Peter

MPK: C08K 5/01, C08L 31/06, C08L 27/00...

Značky: kompozity, báze, kolagenu, polymérne

Text:

...jeho kompaundácia s vhodnými typmi polymérov, ktoré by vyvážili uvedené nedostatky. Toto je dosiahnuteľné kombináciou vhodných syntetických polymérov a biopolymérov, čim je možne regulovať spracovateľské a fyzikálne-mechanické vlastnosti výsledného produktu. Takáto kombinácia skladby pripravených kompozitov súčasne zabezpečuje dosiahnutie čiastočnej, prípadne úplnej biodegradability polymérneho systému v závislosti od zloženia zmesi....

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 278245

Dátum: 12.01.1995

Autori: Minarovič Rudolf, Ďurčo Peter, Baláž Peter, Blaško Anton, Jančeková Ľubica, Kopný Ján, Matyašovský Ján

MPK: C14C 1/02, B03B 5/28

Značky: spôsob, konzervačnej, odpadovej, regenerácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regenerácie konzervačnej odpadovej soli z presáľania a vyklepávania surových koží, zbavenej mechanicky oddeliteľných nečistôt, pri ktorom sa na soľ pôsobí roztokom soľanky s obsahom soli 0,01 až 26 % hmotn. s teplotou 15 až 95°C. Do soľanky možno výhodne pridať anorganickú kyselinu, ktorej anión, prípadne jeho časť, tvorí chlór alebo síra v množstve 0,15 až 7 % hmotn., vzťahované na množstvo soľanky. Výhodné je tiež pridanie hydroxidu...

Spôsob prípravy redukovanej činiacej brečky

Načítavanie...

Číslo patentu: 277999

Dátum: 07.09.1994

Autor: Matyašovský Ján

MPK: C14C 3/06, C14C 3/02

Značky: břečky, spôsob, redukovanej, činiacej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy redukovanej činiacej brečky redukciou vodného roztoku soli dichromanu v kyslom prostredí za zvýšenej teploty, pri ktorom sa na 100 hmotn. dielov dichromanovej soli pridá 90 až 140 hmotn. dielov koncentrovanej kyseliny sírovej, 3 až 50 hmotn. dielov chromočineného odpadu a 6 až 25 hmotn. dielov sacharidu. Ako chromitý odpad možno použiť chromitý sediment z výroby chromitého hydrolyzátu.

Drevotrieskové dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270515

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bezák Andrej, Tučeková Eva, Pivoluska Ján, Sedliačik Milan, Tencer František, Matyašovský Ján

MPK: B27N 3/02

Značky: drevotrieskové, dosky

Text:

...využitím. Ich spracovanie ako druhotnej suroviny zníži znečistenie prostredia a zníži percento ohrozenie znečistenie spodných vôd.Technický účinok vynálezu spočíva v naviazaní uvolňoveneho forealdahydu pri výrobe drevotrieskovýeh dosák. usňová kolagenová bielkovina na po člneni obsadená karboxylove skupiny, volné sú eainoskupiny, ktore sú reaktívne voči foraaldehydu. Použitím usňového odpedu ako náhrady drevnej hmoty, dochadza v...

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 269591

Dátum: 11.04.1990

Autori: Matyašovský Ján, Gerbel Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: koželužský, prípravok, pomocný

Text:

...dielov vody.Technický účinok koželužského pomoeného prípravku spočíva vo zvýšených termostabilizujúcioh vlastností usní. Výhodný je tiež kombinovaný neutralizačný, mazací 5 plniaci účinok prípravku súčasne. Prípravok sa aplikuje bez prítomnosti organického rozpúšťadla, čím sa zvýši ochrana životného a pracovného prostredia ako aj ochrana bezpečnosti pripráci. Koželužský pomocný prípravok sa vyrába z bežne dostupných surovín. Usne upravené...

Spôsob výroby koželužského pomocného prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269590

Dátum: 11.04.1990

Autori: Gerbel Ján, Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: koželužského, přípravků, pomocného, spôsob, výroby

Text:

...ich výroby. Nevýhodný je tiež obsah zdraviu škodlivých organických látok pri ich výrobe.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob výroby koželužakého pomocného prípravku, ktorého podstata spočíva v tom, že zložky prípravku sa homogenizujú pri teplote 50 až l 00 °C, po dobu 2 až 4 hodín pri počte otáčok meiěadla 10 až 40 za minútu a prípadne až pri pretlaku 0,1 MPa.Technický účinok výroby koželužského pomocného prípravku spočíva v tom, že sa jed~...

Lepiaca zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: 269036

Dátum: 11.04.1990

Autori: Parkanyiová Eva, Bezák Andrej, Sedliačik Milan, Pivoluska Ján, Matyašovský Ján

MPK: C09J 3/16

Značky: lepiaca

Text:

...je obilné a kukuričné múka, zemiakový škrob a podobne je neracionálne a neekonomické,nnkolko uvedené prísady patria medzi potraviny alebo krmivá.Uvedené nevýhody v podstatnej miere odstraňuje lepiaca zmes, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahuje 100 hmotnostných dielov polykondenzačnej živice o obsahu auäiny 35 až 75 a viskozite 40 až 800 mPa.s, 2 až 20 hmotnostných dielov dezintegrovaného bilkovinového odpadu kolagénového typu, chemicky...

Spôsob úpravy usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 267344

Dátum: 12.02.1990

Autori: Matyašovský Ján, Paulovič Milan, Bezák Andrej

MPK: C14C 9/00

Značky: spôsob, úpravy, usní

Text:

...120 °C po dobu 5 hodín. Uaeň sa neutralizovala s 200 hmotnostnými vody a 1,58 hmotnostným hydrouhličitanu sodného pri teplote 35 °C po dobu 45 minút a prala prietočnou vodou pri teplote 40 °C po dobu 20 minút. Pred tarbením sa na useňpdsobi 1 o s 3 hmotnostnými, počítaná na hmotnost postruhovenej holiny, vyššie pripravenéhq prípravku na báze oxyetylovanáho bialkovinového hydrolyzátu a 200 hmotnostnými vody pri teplote 40 °C po dobu 10 minút....

Spôsob prípravy holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 257369

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mozolová Mária, Janči Vladimír, Hastík Pavol, Matyašovský Ján, Bezák Andrej, Obert Jaroslav

MPK: C14C 1/04

Značky: spôsob, přípravy, holiny

Text:

...teplej 24 °C, 0,03 bakteríálnej proteazy kmeňa Bacillus Subtilis s aktivitou 25 000 enzymatických jednotiek EIJ/g. Sucl sa točil nepretržite 30 minút a potom 5 minút každú polhodinu. Po 3 hodinách sa pridalo 0,01 0/0 sodnej soli N-chlör-p-toluénsulfönamidu a sud sa točil ďalšie 3 hodiny vyššie opisaným spôsobom. Potom sa kúpel zo suda vypustil a nadávkovalo sa 200 0/0 vody teplej 24 °C,2 0/0 sírnika sodného a 4 0/0 hydroxidu vápenatého....

Koželužský pomocný prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252720

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 1/00

Značky: prípravok, koželužský, pomocný

Text:

...sulfonovaného naftalenu a sulfonovaného fenolu s močovinou a formaldehydom. Druhý prípravok obsahuje estery mastných kyselín s obsahom atómov uhlíka 10 až 25,minerálne oleje, v oleji rozpustný sulfónaií sodný alebo draselný a neionogénnu povrchovoaktívnu látku. Tretí prípravok vzniká emulgovaním vodného roztoku alkylsulfronátu, ktorého alkylový zbytok obsahuje minimálne 8 atómov uhlíka. Nevýhodou uvedaných prípravkov je znížená schopnost...

Spôsob úpravy holiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252719

Dátum: 15.10.1987

Autori: Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 1/00

Značky: spôsob, holiny, úpravy

Text:

...povlaku na líci holiny, ktorý chráni voči silne agresívnemu pôsobeniu kyseliny na líce, čím sa zabráni vytvoreniu škvŕn, zníženie množstva piklovacej kyseliny a chloridu sodného, a tým sa zníži stupeň znečistenia odpadových vôd. Výh-odou je tiež možnost spracovania holiny na všetkých typoch koželužských nádob.Spôsob úpravy holiny bližšie ozrejmujú nasledovné príklady praktického Liskutočiíenia, kde množstvá jednotlivých zložiek sú uvádzané v...

Spôsob úpravy odvápnenej a vymorenej holiny a jej činenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233066

Dátum: 01.01.1987

Autori: Matyašovský Ján, Bezák Andrej

MPK: C14C 3/06, C14C 3/08

Značky: odvápnenej, spôsob, vymorenej, holiny, činenie, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu úpravy odvápnenej a vymorenej holiny a jej činenia. Rieši problém úpravy holiny emulziou, s optimálnym zložením, a jej následným činením. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na holinu sa pôsobí 0,5 až 3,0 % hmot. emulzie, vzťahované na hmotnosť holiny, obsahujúcej 8 až 30 hmot. dielov mastných kyselín živočíšneho pôvodu, 10 až 20 hmot. dielov synergickej zmesi oxyetylovaných vyšších mastných alkoholov, 5 až 10 hmot....

Hlídač nitě textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240438

Dátum: 15.12.1986

Autori: Eíž Jozef, Chrástová Viera, Jamrich Anton, Bezák Addej, Matyašovský Ján

MPK: B65H 63/02, D01H 13/14

Značky: nitě, stroje, textilního, hlídač

Text:

...cxeMoü mnm B Gnome enoncnnnoñ cMoJm. ET 01 nnwenaćmonamem HGIIOCpGJIGTBBHHO saxpemmewca B Maca-e CIeMRE nesamtcmuxo or noJIomerma. OH oóecneumaecr nmnosemrym ouemcy nnxeuna BMTI B 1460178 GWWM- Bzmmme Memamero Hanpmxezma ymerxsmaemcn ,no Mm-IYIMYIAB 3 mm Hnwenaómoxzamexb He rpeóyer yxoaxa. Ha crexcJIFIHHOM maske camorłncmuremnuü aqxžxexcw IIQOESZBOJIETOH, Kampaň npenozrspamaem aarpaanerme.Msoópewełme óoazee ,ueTauLHo IIOHCHHGTCH Ka...