Maturová Eva

Analgetický nápoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 278787

Dátum: 12.01.1995

Autori: Havlenová Vlasta, Janoušek Vladimír, Štěrba Martin, Maturová Eva, Prchlík Jaroslav

MPK: A61K 31/60

Značky: analgetický, nápoj

Zhrnutie / Anotácia:

Práškový efervescentný analgetický nápoj obsahuje analgeticky účinnú zložku L-lyzínsalicylátu v množstve 200 až 900 mg, ďalej vitamínové a iónové zmesi so zložením: vitamín B1 (nitrát) v množstve 0,82 až 3,70 mg, vitamín B2 v množstve 0,90 až 4,03 mg, vitamín B6 (hydrochlorid) v množstve 0,82 až 3,70 mg, vitamín B12 v množstve 0,0037 až 0,0168 mg, pantotenan vápenatý v množstve 4,48 až 20,16 mg, amid kyseliny nikotínovej v množstve 5,97 až...

Ketonické deriváty 4(3H)-chinazolinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269461

Dátum: 11.04.1990

Autori: Brůnová Bohumila, Fišnerová Ludmila, Grimová Jaroslava, Maturová Eva, Tíkalová Jana, Kocfeldová Zuzana

MPK: C07D 239/91

Značky: ketonické, 4(3h)-chinazolinonu, deriváty

Text:

...řadu nežá«doucích vedlejších účinkú. Z tohoto důvodu je jeho používání stále více omezováno a v mnoha zemích byl už úplně z humánní medicíny vyloučen.Způsob výroby látek obecného vzorce I a dosud nepopsaných látek vzorců II a III je blíže popsán v následujících příkladech provedení.K roztoku 5,84 g 4/3 H/-chínazolinonu v B 0 m 1 dimethylformaidu se přidá při počáteční teplotě 25 °C pbstupně 1,24 5 80 n 1 ho hydrídu aodného, sěs se zahřeje 15...

Polysírový ester glykosaminoglykanu, resp. jeho sodná sůl a způsob výroby těchto látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265558

Dátum: 13.10.1989

Autori: Grimová Jaroslava, Krajíčková Jana, Maturová Eva, Franc Zdeněk, Roubal Zdeněk, Zemanová Ivana

MPK: C07H 11/00

Značky: těchto, glykosaminoglykanu, způsob, resp, sodná, výroby, polysírový, látek, ester

Text:

...prekurzory použity D-l(14 C)-glukosamin a L-(5-3 H)-prolin. V kolagenní frakci byl stanoven hydroxyprolin a izolován 3 H-hydroxyprolin. Z frakce proteoglykanové byly izolovány proteoglykany a stanoven obsah bílkovin, hexosaminu a zjíšřována radioaktivitat 140-glukosaminu a 3 H-prolinu jako míra inkorporace radioaktivních prekurzorü do bílkovinné a polysacharidové složky proteoglykanú. Ze získaných výsledků vyplynulo, že v přítomnosti...

Způsob pasivace povrchu zahloubení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 244084

Dátum: 01.06.1988

Autori: Marhan Jioí, Maturová Eva, Matichová Ludmila, Coufalová Marie

MPK: H01L 21/56

Značky: součástky, povrchu, vertikálně, pasivace, způsob, členěné, polovodičové, zahloubení, struktury

Text:

...je složitá a drahá příprava pasivační vrstvy. často Jsou pro přípravu nanášené nebo narostlé pasivační vrstvy potřehná drahá technologické zařízení. Dále je nezbytné následně zpracování standartním ŕotolitografickým postupom.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob pasivace povrchu zahlouu bení vertikálně členěné struktury polovodičové součástky, kde zahloubené části plochy struktury zasahují do přilehlé polovodiu čové vrstvy k povrchové...

Tricyklické nenasycené kyseliny a jejich amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254741

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lichá Irena, Maturová Eva, Polívka Zdeněk, Protiva Miroslav, Grimová Jaroslava

MPK: C07C 57/50, C07C 103/133, C07C 103/58...

Značky: nenasycené, jejich, kyseliny, tricyklické, amidy

Text:

...se zředí 350 ml vody a promyje se benzenem. Vodný roztok se potom okyselí 150 ml 15 kyseliny chlorovodíkové a extrahuje se dichlormethanem. Extrakt se vysuší a odpaří. Zbytek se krystaluzuje z 95 ml benzenu. Získá se 22,0 q (78 ) směsi(E)- a (Z)-isomeru žádané kyseliny, t.t. 150 až 170 OC. Dvě další krystalisace z benzenu poskytnou 11,5 q (41 ) konstantně tajícího (E)-isomerů, t.t. 174 až 175 °C.odpařením matečných louhů získaný zbytek...

Způsob přípravy nových (2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 252338

Dátum: 13.08.1987

Autori: Grimová Jaroslava, Kmoníček Vojtěch, Maturová Eva, Protiva Miroslav

MPK: C07C 149/43

Značky: kyselin, přípravy, 2-(4-terc.aminofenylthio)fenyl)octových, nových, způsob

Text:

...efekt při inhibici karagenancváho otoku u myší /o 22 /.způsob přípravy látek vzorce I podle tohoto vynálezu spočíva v reakcích kyseliny /2-jodfenyl/octové /Šindelář K. et al., Col 1 ect.Czech.Chem.Commun. gl, 1 734 /1972/ s 4-/dimetyl-amino/-thiofenolem/Banfield J.E., J.Chem.Scc. łggg, 456/, 4-piperidinothiofenolem /Kmoniček V. et al., collect.Czech.Chem.commun. âł, 937 /19 B 6/ a 4-morfolinothiofenolem /lit. jako předeälá látka/...

3-arylcyklohexyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav, Maturová Eva, Grimová Jaroslava

MPK: C07C 53/136

Značky: kyseliny, 3-arylcyklohexyloctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 3-arylcyklohexyloctových kyselin (I), připravovaných hydrogenací 3-arylcyklohex-2-enylidenoctových (II) nebo 3-arylcyklohexylidenoctových kyselin (III) na vhodném katalyzátoru za atmosférického tlaku a při teplotě 20 až 30 °C. Rovněž je popsána syntéza kyselin II a III z odpovídajících 3-arylcyklohex-2-enonů, resp. 3-arylcyklohexanonů reakcí s trialkylfosfonoacetátem a následující hydrolýzou. Kyseliny (I) se vyznačují...

2-Aryl-8-chlor-6-flavonylalifatické kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247572

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maturová Eva, Brůnová Bohumila, Grimová Jaroslava, Němec Jiří, Kuchař Miroslav, Frycová Hana

MPK: C07D 311/30

Značky: kyseliny, 2-aryl-8-chlor-6-flavonylalifatické

Text:

...příklady provedení vynález dostatečně iluotrují, ale nijak neomezují. P f I k l a d 1Do reakčni baňky se předložt 3-chlor-4-hydroxy-5-(4 ~isopropylbenzylidenacetyl)fenyloctová kyselina 24,3 g, (70,5 milimolul a přelíje se 940 ml kyseliny octově. Do roztoku se přikape 13,6 g (84,5 milimolu) bromu tak, aby teplota reakční směsi nepřestoupila 20 °C a poté se při této teplotě michá ještě 5 hodin. Pžidá sevl 125 ml 1 roztoku thiosiłičitanu...

5-[5-fenyl-2furyl]tetrazol-1-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233434

Dátum: 15.08.1986

Autori: Martvoň Augustín, Grimová Jaroslava, Janda Ľubomír, Votický Zdeno, Rybár Alfonz, Maturová Eva, Košalko Rudolf

MPK: C07D 405/04

Značky: spôsob, kyseliny, přípravy, alkalické, 5-[5-fenyl-2furyl]tetrazol-1-ylalkánové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 5-substituovaných tetrazol-1-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu a spôsobu ich prípravy. Spôsob prípravy uvedených kyselín je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.

5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232344

Dátum: 15.07.1986

Autori: Košalko Rudolf, Rybár Alfonz, Grimová Jaroslava, Votický Zdeno, Martvoň Augustín, Maturová Eva, Janda Ľubomír

MPK: C07D 405/04

Značky: kyseliny, spôsob, přípravy, 5-[5-fenyl-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové, alkalické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "5-[5-(substituované fenyl)-2-furyl]tetrazol-2-ylalkánové kyseliny, ich alkalické soli a spôsoby ich prípravy" sa týka prípravy 5-substituovaných tetrazol-2-ylalkánových kyselín s protizápalovými účinkami s ďalšou možnosťou ich využitia pri príprave polosyntetických antibiotík beta laktámového typu. Spôsob ich prípravy je založený na alkalickej hydrolýze odpovedajúcich esterov kyselín.