Mathia Štefan

Korčule na hokej na ľade a na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5078

Dátum: 05.02.2009

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/00

Značky: hokej, neľadových, plochách, ľade, korčule

Text:

...polohe.Kolesá vo fréme majú osky upevnené na bočniciach frémy, alebo na pružných ramenách, Výkyvné V horizontálnom smere.Riešenie umožňuje rýchlu výmenu a pevné upnutie náradí na jazdu na ľade a na jazdu po neľadových plochách, ako i ľahké brzdenie, s minimálnym rizikom pádu pri tomto úkone. V prípade použitia kolies na pružných ramenách sa uľahčí manévrovanie (kľučkovanie) pri hre, alebo tréningu, a umožní aj citeľne zvýšiť rýchlosť...

Pružinové posilňovacie zariadenie na zaťažované roznožovanie alebo prinožovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4760

Dátum: 07.06.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/06, A63B 23/035

Značky: posilňovacie, zariadenie, roznožovanie, prinožovanie, pružinové, zaťažované

Text:

...alebo prinožovanie je na výkresoch, kde na obr. 1 a 2 je schéma tohto zariadenia v pohľade spredu a zhora v usporiadani so snímateľnými ťažnými pružinami medzi vozíkmi, na obr. 3 je pohľad zhora na zariadenie s vozíkmi Spojenými gumeným lanom,na obr. 4 je bočný pohľad tohto zariadenia s gumeným lanom, na obr. 5 a 6 je schéma posuvného upevnenia držadla v polouzavretej drážke opomej tyče pomocou skrutky s tvarovou T hlavou, na obr. 7 a 8...

Fitnes skúter

Načítavanie...

Číslo patentu: 285693

Dátum: 25.05.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/06, A63B 21/00, B62K 23/00...

Značky: fitnes, skúter

Zhrnutie / Anotácia:

Náradie na posilňovanie svalstva meniteľnou záťažou sa skladá z dvoch nášľapných dosák (1) spojených s riadiacou časťou (3) dvoma výkyvnými ramenami (2), pričom každá nášľapná doska (1) je vybavená aspoň jedným hnacím kolesom (4) uloženým na výkyvnej konzole (5) vybavenej aspoň jednou hnacou vratnou pružinou (6) Medzi výkyvnými ramenami (2) alebo nášľapnými doskami (1) je upevnená aspoň jedna snímateľná pružina (7). Riadiaca časť (3) má aspoň...

Fitnes skúter na jazdu a statické posilňovacie cvičenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4716

Dátum: 05.04.2007

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/00

Značky: jazdu, posilňovacie, skúter, cvičenie, fitnes, statické

Text:

...zasunutý do druhého polohovacieho otvoru vyhotoveného v nášľapnej doske pri osi otáčania v smere kolmom na smer jazdy, pričom je zasunutý i do smerovacieho otvoru pootočenej konzoly hnacieho kolesa.Riešenie umožňuje pootočenie a zaistenie konzoly s hnacím kolesom o 90 ° z polohy pre jazdu do polohy pre roznožovanie na mieste, čo umožní cvičenie roznožovaním statický, bez dopredného pohybu.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia...

Fitnesskúter

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4469

Dátum: 04.05.2006

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 21/00, A63B 21/06

Značky: fitnesskúter

Text:

...telesom.Riešenie umožňuje dopredný pohyb cvičenca opakovaným roznožovaním, čo posilňuje najmä svalstvo stehien a bokov.Dostatočná vzájomná vzdialenosť nášľapných dosák umožňuje odrážanie sa nohou, ako pri kolobežke.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia Fitnesskútra je na výkresoch, kde na obr. l je schéma Fitnesskútra v pohľade z boku a na obr. 2 v pohľade z vrchu, na obr. 3 je hnacie koleso v pohľade z boku a na obr. 4 to isté v...

Konštrukcia samonosných stropov a stien

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1992

Dátum: 04.11.1998

Autor: Mathia Štefan

MPK: E04B 5/02

Značky: samonosných, stropov, konštrukcia, stien

Text:

...je pohľad zhora na plochu vytvorenú ostrými klinovými tvárnicami, na obr.6 je priečny rez plochou, na obr.7, 8 a 9 sú znázornené pravouhlé priemety zrezanej klinovej tvárnice, na obr.1 O je axonometricky znázornená zrezaná klinová tvárnica s otvormi pre spojovacie tyče, na obr.11 je kolmý pohľad na plochu vytvorenú zrezanými klinovými tvárnicami Spojenými pomocou spojovacích tyčí, na obr.12 je znázornený rez plochou vytvorenou zrezanými...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1861

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: plochách, hokej, neľadových

Text:

...cez protiľahlé veko.Pri odvaľovani sa nie sú guličky zatlačované do otvorov a pre to je trenie malé.Prehľad obrázkov na výkresePríklad riešenia puku ne,hokej na neľadových plochách podľa úžitkového vzoru je zobrazený na výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličiekNa obr.2 je pohľad zhora na pukPopis prikladu technického riešeniaPUR na hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že guličky 3 sú uložené...

Trecie obloženie korčúľ na neľadové plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1616

Dátum: 08.10.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 3/00

Značky: obloženie, plochy, neľadové, korčúľ, trecie

Text:

...rez kolieskom s upevneným prstencom, na ohr.2 je znázornený rez kolieskom s pripevneným prstcncom z tenkostenného výtvarku, na obr.3 je znázornený bočný pohľad na koliesko s prstencom z tenkostenného výtvarku, na obr.H je znázornený detail kotvenia prstence z tenkostenné ho výtvarku pomocou podložky a skrutky.Trecie obloženie pre korčule na neradové plochy zobrazené na výkrese je riešené podľa obrázku 2.tak, že prstenec 21 Z tenkostenného...

Chránič noža korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1585

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 3/12

Značky: korčule, noža, chránič

Text:

...korčulí, pritom vzadu neprečnieva, ľahko sa nasadzuje a neuvoľ ňuje sa pri chôdzi.Prehľad obrázkov na víkresepriklad uskutočneniachrániča noža korčule podľa úžitkoveho vzoru je na výkrese, kde na obr.1 je bočný pohľad na chránič,na obr.2 je pohľad zhora na chránič, na obr.3 je priečny rezchráničom, na obr.h je spojenie výtvarkov pružným tiahlom.Príklad uskutočnenia chrániče noža korčule podľa obrázku.a 2 má dva protiľahlé výtvnrky 1,...

Spojka stĺpikov stavebnicových konštrukcií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1569

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16S 3/08

Značky: konštrukcií, stavebnicových, stĺpikov, spojka

Text:

...na obr.13 je pohľad na časť veka so šikmými vybraniami, na obr.1 h je svorka spojky zovretáPríklad riešenia spojky stĺpikov stavebnicovýoh konštrukcií podľa obrázku 1, 2 a 3 má diely svorky 1 zvierajúce driekya hlavy skrutiek 3 zovreté samosvornými strmeňmi 2 narazený mi z boku na zošikmené Časti 11 dielov svorky 1.Podľa obrázku 6 a 7 sú drieky skrutiek 3 a diely svorky 1zovrcté vrchným samosvorným vekom 3 a do neho vsunutým spodnným...

Spojky paralelných kovových sietí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1557

Dátum: 06.08.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: E04C 5/16

Značky: paralelných, spojky, sietí, kovových

Text:

...sú naskrutkované matice 3.Takto riešené spojky zvierajú protiľahlé a vzájomne kolmé drôty 23 paralelných kovových sietí 3 zasunutých do vybra ní 13 rozperného valca l a pritlačených na konce týchtoPodľa obrázku 7 rozperný valec 1 má na obidvoch koncoch šik mé samosvorné vybrania 12. Takto riešená spojka zovrb drôty âg nasunuté do vybraní 12pootočením rozperného valca 1 tak, aby sa drôty äg vsunuli do šikmej časti vybraní 12.Podľa obrázku 8...

Puk na hokej na neľadových plochách

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1461

Dátum: 07.05.1997

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63B 71/02

Značky: hokej, neľadových, plochách

Text:

...výkrese.Na obr.1 je znázornené uloženie guličky 5 posuvným dorazomNa obr.2 je pohľad zhora na puk pre hokej na neľadových plocháchNa obr.3 je uloženie guličky s pevnłm dorazomPopis prikladu technického riešeniaEuk pre hokej na neľadových plochách zobrazený na výkreseje riešený podľa obr.1 tak, že púzdra s otvorom 5 a kuželo vitým osadenim sú zalisované z obidvoch strán do dier v kotúči l tak, že guličky 5 na jeho obidvoch stranách vyčnievajú,...

Plastické dosky z hybridného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1264

Dátum: 06.11.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: B29C 70/00

Značky: hybridného, materiálů, dosky, plastické

Text:

...a zhotovovanie veľkoplošných dielov tvárnenim za studena. Zvarovaná sieťová výstuha sa pri tvarovani nerozruší a umožní opakované tvarovanie do rôznych podôb. Elastická matrica kopíruje tvar siete, pričom zachováva hladký povrch. Dosky s výstuhou zosiete z mäkkého drôtu veľmi malých priemerov sa dajú bezobtiaži tvarovať aj ručne. Materiál je hybridný, s mechanickými vlastnosťami zvarovanej drôtenej siete. Prehľad obrázkov na...

Univerzálne rýchloupínacie elementy prídavných koliesok na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1135

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/22

Značky: rýchloupínacie, přídavných, koliesok, univerzálne, korčule, elementy

Text:

...element - nosník s kolesom v priečnom rezeNa obr.2 je znázornený nosník pri pohľade zbokuNa obr.3 je pohľad na nosník zhoraNa obr.4 je znázornené upnutie brzdy o zadnú opierkuNa obr.5 sú znázornené rôzne riešenia profilov nosníka v mieste upnutia kolesaNa obr.6 sú znázornené riešenia profilu spojovacích častí nosníkaNa obr.7 je znázornené riešenie pružnej zvierky na upnutie nosníka o strednú časť nosného rámu korčuleNa obr.8 sú príklady...

Prídavné kolieska na korčule

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1125

Dátum: 08.05.1996

Autor: Mathia Štefan

MPK: A63C 17/18

Značky: korčule, kolieska, přídavné

Text:

...koliesok na korčule podla úžitkového vzoru je zobrazený na výkresoch. Na obr.1 je znázornená korčuľa s pripevnenými kolesani Na obr.2 je znázornená dvojica kolies pripevnená otáčavo v šikmej polohe na rám korčule pomocou svorky Na obr.3 je znázornená dvojica kolies pripevnená otáčavo v šikmej polohe na rám korčule pomocou strmeňa Na obr.4 je znázornené upevnenie kolies po jednom, striedavo z jednej a z druhej strany noža korčule Na obr.5...

Spojka planétového kola harmonickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259371

Dátum: 17.10.1988

Autor: Mathia Štefan

MPK: F16H 1/32

Značky: spojka, planetového, harmonickej, převodovky

Text:

...známych spôsobov prenosu otáčavého pohybu planétového kola na výstupný hriadel odstraňuje spojka planétového kola harmonickej prevodovky podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že sa skladá zo spojovacích čapov z ktorých každý je zložený z dvoch dielov otočne uložených, jeden V prirube spojenej s ozubeným vencom planétového kola a druhý v prirube spojenej s hnaným hriadeľom.Vzájomné spojenie-obidvoch dielov je posuvnév smere kolmom k~...