Maťaš Michal

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279281

Dátum: 09.09.1998

Autori: Maťaš Michal, Macho Vendelín, Terlandová Jana

MPK: C07C 209/38, C07C 209/36, C07C 215/74...

Značky: aminofenolov, výroby, derivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby aminofenolov a/alebo ich derivátov sa uskutočňuje pôsobením vody a plynu, obsahujúceho oxid uhoľnatý a prípadne zložky zlepšujúce kontakt reaktantov ako rozpúšťadla, katalyzátora medzifázového prenosu, na nitrofenoly alebo nitrózofenoly, prípadne ich deriváty, pri teplote 80 až 240 °C a tlaku 0,15 až 30 MPa, v zásaditom prostredí za katalytického účinku síry a/alebo zlúčenín síry s mólovou hmotnosťou 32 až 90 gmol-1, najmä...

Spôsob výroby 3-oxo- až 12-oxo-alkánových karboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 270178

Dátum: 13.06.1990

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, karboxylových, spôsob, 3-oxo, 12-oxo-alkánových, výroby

Text:

...ale len jeho časř odtshovač z procesu.Volba reaktívneho rozpúštadla je daná jeho ŕyzikálnymi vlastnosťami ako je teplota tuhnutia, teplota varu a jeho chemickou reaktivitou. Nízka teplota tuhnutia reaktívneho rozpúštadla umožňuje ozonizáciu východiskove suroviny pri nízkych teplotách aj v pritomnosti vody, čo je dôležitá pri ozonizácii látok lahko prchavých alebo látok, pri ozonizácii ktorých vznikajú prchavé látky. Teplota varu...

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Smutný Jozef, Mataš Ján, Maťaš Michal, Klucho Pavol, Svitok Alojz, Skalák Pavol

MPK: C10G 67/08

Značky: spôsob, olejov, výroby, bielych, petrolsulfonátov

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Spôsob prípravy katalyzátora pre izomerizáciu C8 aromátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269653

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šebík Rudolf, Smiešková Agáta, Kubelková Ludmila, Nováková Jana, Matějíček Josef, Maťaš Michal, Wichterlová Blanka, Beran Stanislav, Uhlíková Milada

MPK: C07B 37/08, B01J 29/10

Značky: přípravy, katalyzátora, aromátov, izomerizáciu, spôsob

Text:

...sa rovnová 2 CS 269653 B 1hou medzi katiőnmi kovu. H resp. NH 4 v roztoku a v zeolite. Z tohto dôvodu je dosť obtiažne riadiť rozsah iőnovej výmeny bez atanovenia iőnovýmennej izotermy pre daný systém a navyše iőnovýmenná kapacita zeolitov vo vodnom roztoku je značne závislá od px prostredia. v kyalom prostredí ea výrazne znižuje. Zeolity pentasilovóho typu najú relatívne malý počet iőnovýmennýoh miest a pre zakotveuie vĺčšieho...

Zariadenie na granuláciu anorganických a organických látok alebo ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267168

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mrva Milan, Maťaš Michal

MPK: B01J 2/22

Značky: organických, zmesí, granuláciu, látok, zariadenie, anorganických

Text:

...skrine. Jeden valec je po obvode plášte drážkovaný v rovnakom rozostupe drážok ako je rozostup drážok dna násypky. Druhý valec ma pogumovaný plášť a možno ho v skrini posúvat pomocou tlačnej skrutky. Drážkovaný valec je poháňaný a druhý valec sa otáča protismerne voči prvému v dôsledku vzájomného trenia spôsobeného pritláčaním valcov nastaviteľnou silou. Zariadenie sa dalej skladá z násypky východiskového materiálu opatrenej drážkovaným dnom...

Spôsob prípravy granulačnej zmesi adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267065

Dátum: 12.02.1990

Autori: Akubžanov Vladimír, Klucho Pavol, Maťaš Michal, Gálfy Koloman, Fančovič Karol

MPK: B01J 20/30, B01J 37/00

Značky: adsorbentov, spôsob, přípravy, zmesí, granulačnej, katalyzátorov

Text:

...20 hmot. polyvinylalkoholu, 20 hmot. polyetylénglykolu, 20 hmot. kopolyméru etylénoxidu s propylénoxidom a 20 hmot. dipentaerytritolu. Po hnetení 4 hodiny pri 80 OC sa získa granulačná zmes vhodná pre formovanie vytláčanĺm. získajú sa valčeky o priemere 3 mm, ktoré po oxidačnej kalcinácii pri 640 OC po dobu 5 hodin majú mechanickú pevnosť 40 N a sú vhodné ako adsorbent pre izoláciu n-alkánov z ropnýchZmes 75 hmot. dielov...

Káblový olej pre vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266287

Dátum: 13.12.1989

Autori: Maťaš Michal, Mataš Ján

MPK: C10N 40/16, C10M 157/00

Značky: vysoké, káblový, napätie

Text:

...Pre prípravu káblověho oleja pre vysoké napätie sa hodí bezpopolný antio×idanL alebo zmvs hnzpnpnjných untinxidantov, aby na nenarušili jeho oloktroizolačnćde o antioxidantl tenoluvćho a amínovćho typu ako je 2,0-ditercbutyl-4-moLylfonol,2- a 3-tercbuty 1 ~ 4-metoxy-fenol, 2,4-dímetyl~ 6-terc-butylfenol, dífenylamĺn, feny 1-2-nafty 1 amin, difenyl-p-fcnylćndiamín, p~izopropy 1 diíenyamín, N-tetrametyldiamíno-diEenylmetán,4-hydroxydifenylamín,...

Spôsob formovania adsorbentov a katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 263172

Dátum: 11.04.1989

Autori: Skalák Pavol, Gálfy Koloman, Maťaš Michal

MPK: B01J 37/00, B01J 20/30

Značky: formovania, katalyzátorov, adsorbentov, spôsob

Text:

...potrebná na lámanie a zaoblovanie valčekov v zmiešavači je 3 sekundy až 15 minút,a to v závislosti na počte otáčok miešadla, priemeru valčekov a obsahu vody v nich.Výhoda spôsobu podľa tohoto vynálezu spočíva v tom, že sa granuly adsorhenta, alebo katalyzátora získavajú s výtažkom až 80 hmotnostných požadovaných rozmerov, že sa zvýši pevnosť granúl voči oderu a tým sa zníži tvorba prachu pri manipulácíi s granulami V procese sušenia,...

Spôsob výroby sulfidu sodného o vysokej čiastote

Načítavanie...

Číslo patentu: 258640

Dátum: 16.09.1988

Autori: Koštúr Peter, Charvát Jan, Maťaš Michal, Vicianová Katarína

MPK: C01B 17/22

Značky: výroby, sodného, spôsob, sulfidů, čiastote, vysokej

Text:

...odfiltrovaním sulfidov železa. Hydroxid sodný sa pred jeho kontaktovaním so sirovodíkom ohreje na minimálne 60 °C a vplyvom reakčnéhą tepla sa teplota reagujúcej zmesi nechá vystúpiť maximálne na 150 °C.Teploty kryštalizácie vodného roztokusulfídu sodného totiž vzrastajú so vzrastom jeho koncentrácie. Päť percent hmotnostných sulfidu sodného vo vodnom roztoku hydroxidu sodného o koncentrácii 38,4 percent hmotnostných má teplotu...

Viacúčelové plastické mazivo a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258639

Dátum: 16.09.1988

Autori: Salková Zuzana, Krempaský Bohdan, Gerža Jozef, Maťaš Michal, Ševčík Peter, Pavela Mirko, Szüs Ladislav, Bohunický Jaroslav, Kvasnica Dušan

MPK: C10M 169/06, C10N 50/10

Značky: mazivo, plastické, přípravy, viacúčelové, spôsob

Text:

...na 100 °C až 130 °C počas 1 až 4 hodín za vzniku komplexného hlinitého mydla. Reakčná zmes sa potom vyhroje na 180 až 230 C a pri tejto teplote sa udržiava 30 až 150 minút, obsah reaktora sa ochladí na 100 °C až 130 C a pri tejto teplote sa do reakčnej zmesi pridá za stáleho miešania 0,5 až 2 hmot. depresátora alebo zmesi depresatorov teploty tuhnutta. nie» jového komponentu, 0,5 až 1,2 0/0 hmot. antioxldantu alebo zmesi vysokoteplotného...

Spôsob čistenia organických fosfátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258631

Dátum: 16.09.1988

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol, Durmis Július, Bencková Mária, Galovič Elemír

MPK: C07F 9/09, C07B 63/00

Značky: organických, spôsob, fosfátov, čistenia

Text:

...systéme vákuového agregátu. Destiláciou sa zlepší pomerné zastúpenie tosľoru v produkte, ktoré sa priblíži stechiometrickému.Úlohou prídavku látok majúcichv molekule najmenej jednu funkčnú epoxidickú skopinu je zreagovat s nežiadúcimi nečistotami. Reagujú s prítomnou vodou, anorganickými kyselinami, organickými kyselinami, alkylfenolmi, prípadne s chlórovodíkom,ktorý môže vzniknúť rozkladom organických a anorganických chlórderivátov...

Spôsob výroby olejorozpustných aromatických sulfokyselín a aromatických sulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256600

Dátum: 15.04.1988

Autori: Klucho Pavol, Maťaš Michal, Szücs Ladislav, Svitok Alojz, Liďáková Alžbeta

MPK: C07C 143/90

Značky: olejorozpustných, sulfokyselin, spôsob, výroby, sulfonátov, aromatických

Text:

...alebo kontinuálnym spôsobom. Pri násadovom spôsobe sulfonácie sa pracuje pri molárnom pomere S 05 k aromatickým uhľovodikom maximálne 1,2. Pri kontinuáluom spôsobe sulfonácie sa v zavislosti od počtu sultonačných reaktorov pohybuje molárny pomer oxidu sírového k aromatickým uhľovodikom v jednotlivých reaktoroch od 0,2 do 0,6. Týmto spôsobom je možné získať ar-omatické sulfokyseliny o koncentrácii až 99 bmotnostných.Aromatické sulfonáty sa...

Organické zlúčeniny obsahujúce bór a sposoby ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254903

Dátum: 15.02.1988

Autori: Szücs Ladislav, Horváth Vladimír, Maťaš Michal, Fančovič Karol, Klucho Pavol

MPK: C07F 5/02

Značky: organické, zlúčeniny, obsahujúce, přípravy, spôsoby

Text:

...triester kyseliny boritej pripravený z alkoholu, alebo zmesi alkoholov s počtom atomov uhlíka v inolekule rovnýtn 1 až 4.Alkylsalicylové kyseliny vzorce ll môžu obsahovat jeden alebo dva alkylové reťazce v molekule a to lineárne, alebo rozvetvené. Dĺžky alkylových reťazcov sa volia v závislosti na štruktúre a molekulovej hmotnosti výsledného produktu. Platí praviďo, že činu väčšia je inolekulová hmotnost alkánoxidu alebo polyolu, tým menšia...

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 236219

Dátum: 01.02.1988

Autori: Maťaš Michal, Skalák Pavol

MPK: C07C 27/10

Značky: výroby, ketónov, vysokokoncentrovaných, spôsob, alkoholov, alifatických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokokoncentrovaných alifatických alkoholov a ketónov, obsahujúcich v molekule 6 až 22 atómov uhlíka, získaných oxidáciou alkánov po prípadnom oddelení katalyzátora vyznačujúca sa tým, že reakčná zmes axidovaných alkánov sa adsorbuje na adsorbente, pozostávajúcom zo zeolitu s molárným pomerom Si02 Al203 najmenej 2,6 vo vodíkovej forme alebo forme obsahujúcej najmenej jeden katión prvej alebo druhej skupiny periodickej sústavy...

Bezpopolné antioxidanty a disperzanty

Načítavanie...

Číslo patentu: 254033

Dátum: 17.12.1987

Autori: Szücs Ladislav, Maťaš Michal, Fančovič Karol, Klucho Pavol

MPK: C09K 15/06, C10M 129/76

Značky: disperzanty, bezpopolné, antioxidanty

Text:

...antioxidantov a disperzantov podľa tohto vynálezu je, že sú účinné pri vysokých teplotách a dajú sa aplikovať v takých sústavách mastiv, kde sa alkylsalicyláty kovov alkalických zemín nedajú použiť, ako sú napríklad oleje pre piestové letecké motory.Obsah popola v motorových olejoch je limitovaný. je preto výhodné aplikovať V kombinácii prísad pre tieto oleje bezpopolné antioxidanty s di-, prípadne s Viacfunkčnýml vlastnosťami. Pri ich...

Spôsob výroby bielych olejov a sulfonátov z ropných olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253416

Dátum: 12.11.1987

Autori: Maťaš Michal, Svitok Alojz, Klucho Pavol

MPK: C10G 67/04

Značky: sulfonátov, spôsob, výroby, bielych, ropných, olejov

Text:

....kyselirnvovývch živíc neutralizujú na ~so-d.né sulfonáty a extrahujú z oleja napríklad vodnoallk-oholitckým rozto|ko.m.Vo štvrtom »a piatom sulionačnom stupni sa sulfónujú málo realktívne unhľovodílky a icrh koncentrácia je nizka, napríklad okolo 1,5 0/0 hmotnostného. Sulfonácia v štvrtom a .piatom raíinačnom stupni teda .nemá hlavný ciel výrobu sullokyseliu, ale hĺbkové odstránenie aromatiokých uhľovodíIk-ov, aby sa ich obsah znížil ipod...

Spôsob výroby rafinátov z ropných olejových frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 252868

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bučko Miloš, Šmíd Jaroslav, Šebík Rudolf, Macho Ján, Maťaš Michal, Huba František, Trcka Jozef, Spitzer Pavol, Kotek Jiří, Akubžanov Vladimír, Matějíček Josef, Stuchlík Jiří, Kopernický Ivan

MPK: C10G 67/04

Značky: spôsob, frakcií, výroby, rafinátov, ropných, olejových

Text:

...miešač rozsaozvoiválk. vzájomný pohyb uhľo-vodikoavejei rozpúšííaldl-crmej fázy môže byt súprodsný alebo -s výhodou vpnotiqimiiwiny. Exhratlçci-a sa môže lľůbĺĺ bez sgätnéąho toku ałebo s výuhodou so spžižlným tokom, lzotermicky alebo s gra-dientom teploty v extrałktnrre, pri teplotáoh od 40 do 150 °C, s výlhocton 60 až 130 °C.Ako selelkstřwne rozpúšťatllá sú vhodné tepellrne stabilne a rnízłkotoxioké klvaupalmê zlúčeniny obsta.hujúce v...

Sposob prípravy vysokotlakých prísad do mazacích olejov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maťaš Michal, Klucho Pavol, Foltánová Stella

MPK: C10M 135/04

Značky: olejov, vysokotlakých, spôsob, přípravy, přísad, mazacích

Text:

...neutrálnej re 4akcie a suší chemickým sušiacim prostriedkom síranom sodným, chlorídom vápenatým, uhličitanom draselným a podobne alebo sa vlhkosť odpari vo vákuovej odparke,prefúkaním dusíkom a podobne.Pri tomto spôsobe čistenia sírených zlúčenin vzniká odpadové voda s roztokom alkálii a anorganických zlúčením alkalického kovu a síry. Likvidácia takýchto odpadových vôd je obtiažna a nákladná.V tomto vynáleze sa postupuje pri čistení sírených...

Kontinuálny sposob výroby silikátových gélov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Maťaš Michal, Zubek Viliam, Janiga Ján

MPK: C01B 33/26

Značky: gélov, spôsob, kontinuálny, silikátových, výroby

Text:

...schéma dvoj- a trojstupňovej zmiešavacej sústavy je na obrázkoch 1, 2 a 3.Na obrázku 1 znamená A, B prívod surovín, 1 skrutkový zmiešavač, 2 zmiešavač,opatrený miešadlom s veľkými strihovými silami, 3 zmiešavač s kombináciou miešadiel lopatkových za miešadla s veľkými strihovými silami, C silikátový gél.Na obrázku 3 znamená A, B prívod surovín, 1 skrutkový zmiešavač, 3 zmiešavač s kombináciou miešiadiel lopatkových a miešadla s...

Sposob výroby alkánických monokarboxylových kyselín z alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249241

Dátum: 12.03.1987

Autori: Spitzer Pavol, Skalák Pavol, Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: spôsob, kyselin, výroby, monokarboxylových, alkénov, alkanických

Text:

...v reaiktívnom rozpúšťławdle, aby nedošlo .k tvorbe dvoch fáz kvapaliny.Horná hranica, 50 0/0 hmotnosltných východiskovej alkéniclkej suroviny v reaktívnom rozpúšťadle, je daná podmienkou, aby bola favorizovaná ozonizácia mechanizmom tvorby esterhydroperoxidov a/alebo .alkoxyhydroperoxidov..Ozón použitý pri -ozonizacii sa obyčajne pripravuje o koncentrácii 1 až 10 hmotnostných, s výhodou 2 až 8 hmotnost 6nývch. Môže byt zriadený...

Sposob výroby aldehydov a monokarboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249240

Dátum: 12.03.1987

Autori: Prachár Viktor, Gašparíková Zuzana, Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, aldehydov, spôsob, výroby, monokarboxylových, ozonizáciou

Text:

...možno-stou odv-odu reakčného tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich dvojitú väzbu na lkvartérnotm uhliku allkánického a/alebo cytklánickeho reťazca je okolo 419 lkJ . mô~l 1.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám východiskovej suroviny sa môže pohybovať v rozmedzí 0,09 až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompetnzovať jeho reko-mbináciu na kyslík, poťažne ,potrebu ozónu .na vetilajšie reałkcie.Teplota V stieranom...

Sposob výroby ketónov a karboxylových kyselín ozonizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249239

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol, Lacko Rafael, Šimová Anna

MPK: C07C 51/34

Značky: ozonizáciou, výroby, ketónov, spôsob, kyselin, karboxylových

Text:

...možnosťou odvoclu realkč-neho tepla. Reakčná entalpia ozonizácie organických látok obsahujúcich látok obsahujúcich dvojitú väzbu na »kv-artérnom uhlíku alkánticikéhvo a/alebo cyklánického reťazca je okolo 419 k.umolĺ.Molový pomer ozónu k Východiskovej surovine sa môže ,pohybovať V rozmedzí 0,95.až 1,5. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat jeho rekombináciu na kyslík, potlažne potrebu vozonu na vedľajšie reakcie.Teplota V sieranom filme...

Sposob súčasnej výroby monokarboxylových a dikarboxylových kyselín ozonizáciou alkénických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249238

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: dikarboxylových, spôsob, výroby, kyselin, monokarboxylových, alkénických, súčasnej, ozonizáciou

Text:

...,mechanickým stieraním kvapaliny prichadzajúcej na hornú časť temperovaného valca a účinkom gravitácie vykonáva šjpirálovitý pohyb smerom dolu. Súčasne sa kontaktuje -s ozónom prúdiacim súprüdne,alebo lepšie protiprúdne v štrbine medzi dvoma valcovitými plochami.Mólový pomer ozónu k dvojitým väzbám alkénických kyselín je obmedzený ekvimolárnym množstvom ako spodnou hranicou. Určitý prebytok ozónu má kompenzovat rek-ombináciu ozónu na...

Sposob výroby polykarboxylových kyselín ozonizáciou polyénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249237

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: výroby, polykarboxylových, ozonizáciou, polyénov, spôsob, kyselin

Text:

...z polyenu rozpustného v reaktívnom rozpúšťadle. Film kvapaliny na vytvára mechanickým stierainím kvapaliny prichádzajúcej na hornú časť temperovaného valca, ktorá účinkom gravitácie vykonáva špirálovitý vpohyb smerom dolu, pričom sa kontaktuje s ozónom nachádzajúcim sa v kyslíka, alebo vo vzduchu, prúdiacim súprúdne, alebo lepšie protiprúdne v štnbine medzi dvoma valcovitými ploclhami.lvlólový pomer ozónu k polyénu je obmendzený...

Sposob výroby aromatických monokarboxylových kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 249236

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, výroby, aromatických, spôsob, monokarboxylových

Text:

...ozonizačného reaktore je závislá od mólovej hmotnosti aromatického uhľovodíka obsahujlíceho dv.ojitú väzbu v alkylov-om refazcí a od typu použitého reaktívnebo rozpúšta-dla. Môže sa menit v rozmedzí od -60 do 60 °C. Horná hranica teploty v ~ozonizátore sa musí nachádzať .pod teplotou rozkladu produktu ozonizácie.lvlolový pomer kyslíka počítaný na mól aromatického uhľovodíka obsahujúcehondvojitú väzbu v alkylovom retazci vstupujúceho do...

Sposob prípravy alfa,omega-dikarboxylových kyselín ozonizáciou cykloalkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249235

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

MPK: C07C 51/34

Značky: kyselin, ozonizáciou, přípravy, alfa,omega-dikarboxylových, spôsob, cykloalkénov

Text:

...hmotnosti cykloalkénu a od typu móiovej hmotnosti rozpúšťadla. Maximálna teplota sa musí nachádzať pod teplotou rozkladu ,produktu ozonizácie. Tlak v reakčnom priestore ozonizačného reakrora je daný odporom technologického uzla. Pohybuje sa v rozmedzí 0,01 až 0,5 MPa.Reakčná entalpia ozonizácie alkénov je okolo 419 k . nnöl 1.Produikt ozonizácie cykloalkénov sa V druhom stupni procesu privedie do kontalktu v stieranom filme kvapaliny s...

Sposob prípravy alkánických monokarboxylových kyselín ozonizáciou alkénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249234

Dátum: 12.03.1987

Autori: Maťaš Michal, Fančovič Karol

MPK: C07C 51/34

Značky: spôsob, monokarboxylových, přípravy, ozonizáciou, alkénov, kyselin, alkanických

Text:

...z .procesu ozonizácie. 0 dplyn sa delí na podiel vracaný po úprave späť do generátora ozónu a podiel určený na oxidačné štiepenie produktu ozonizácie alkénov na monokarboxylové kyseliny a aldehydy, ktoré sa kyslíkom zoxidujú na monokarboxylové kyseliny.Malé množstvo ozónu, nachádzajúce sa prípa-dne v kyslíku, podporuje proces oxidácle aldehydov na monokarboxylové kyseliny. Malý prebytok kyslíka urýchľuje reakciu oxidácie aldehydov .na...

Spôsob dočisťovania znižovača bodu tuhnutia olejov typu alkylnaftalénov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235567

Dátum: 15.02.1987

Autor: Maťaš Michal

MPK: C10G 71/00

Značky: olejov, znižovača, dočisťovania, spôsob, alkylnaftalénov, tuhnutia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu dočisťovania znižovača bodu tuhnutia olejov typu alkylnaftalénov. Znižovače bodu tuhnutia typu alkylnaftalénov obsahujú genetické nečistoty olejovej konzistencie a tmavej farby, ktoré sú nestále voči oxidácii, majú nevyhovujúce elektroizolačné vlastnosti a ako znižovače bodu tuhnutia olejov sú neúčinné. Uvedené nedostatky sú odstránené u spôsobu dočisťovania znižovača bodu tuhnutia olejov typu alkylnaftalénov podľa...

Katalyzátor pre dehydrogenáciu alkánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247576

Dátum: 15.01.1987

Autori: Maťaš Michal, Skolák Pavol, Krempaský Bohdan

MPK: B01J 21/12, B01J 23/00

Značky: alkánov, katalyzátor, dehydrogenáciu

Text:

...komplexných zlúčenín.organické látky, s výhodou soli karboxymetyĺcelulózy sa vnášajú do katalyzátorovej sústavy bud s katiónmi alkaiických kovov alebo alkalických zemín, alebo ako amónne soli neutralizujúce kyslá anióny a umožňujúce vznik ľahko prchavých chloridov alebo dusičnanových solí. Tieto látky zabezpečujú dostatočný vznik sekundárnych párov katalyzatorovejKatalyzátorová sústava sa z uvedených látok pripravuje buâ postupným zmiešavaním...

Mnohocestný posúvač pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236958

Dátum: 01.10.1986

Autori: Rajniak Pavol, Maťaš Michal, Ilavský Ján

MPK: B01D 15/08

Značky: dávkovanie, vzoriek, plynných, mnohocestný, chromatografu, posúvač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohocestného posúvača pre dávkovanie plynných vzoriek do chromatografu, ktorého podstatou je, že pozostáva z ovládacieho gombíka s označením prúdu, ktorý je pevne spojený s vretenom, unášajúcim kulisu pritláčaním ku kanálovému valci minimálne jednou pevnou podložkou prepínajúcu medzi sebou n krát osem kanálov, kde n je 1 až 200, ďalej pozostáva z kanálového valca, na ktorý sú z jeho vonkajšej strany pripojené pracovné prúdy,...

Laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku

Načítavanie...

Číslo patentu: 233455

Dátum: 15.09.1986

Autori: Rajniak Pavol, Ilavský Ján, Maťaš Michal

MPK: G01N 1/00

Značky: radiálnych, profilov, pevnom, reaktor, katalytickom, lôžku, laboratórny, rúrkový, štúdium, axiálnych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení pre chemickoinžinierske merania. Popisuje laboratórny rúrkový reaktor na štúdium axiálnych a radiálnych profilov v pevnom katalytickom lôžku. Zariadenie pozostáva z rúrky reaktora ukončenej hornou s dolnou vnútornou prírubou a hornou a dolnou vonkajšou prírubou s horným a dolným guľovým uzáverom, ktorých súčasťou sú zariadenia na snímanie fyzikálnochemických vlastnosti, skladujúce sa zo vzdušného...

Spôsob výroby kvapalných a plynných palív z olejnatých bridlíc a uhlia a zariadenie na prevádzanie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226410

Dátum: 15.05.1986

Autori: Michálek Ondrej, Maťaš Michal, Thomes Ondrej

Značky: uhlia, kvapalných, výroby, palív, plynných, spôsobu, olejnatých, zariadenie, prevádzanie, spôsob, bridlíc

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby kvapalných a plynných palív z olejnatých bridlíc alebo uhlia, prípadne ich zmesí drtených a triedených s výhodou na veľkosť 6 až 30 mm ako suroviny význačný tím, že do dolnej časti spodnej zóny retorty je vedený chladný plynný teplo nosič o teplote okolia, s výhodou však pod 60 `C v množstve danom tepelnou bilanciou pre ochladenie odpadu zo suroviny a do hornej časti spodnej zóny je privádzaný horúci teplonosič o teplote nad 400 °...

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych paliv a koncentrátu aromatických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230144

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bučko Miloš, Maťaš Michal, Spitzer Pavol, Skalák Pavol, Sučanský Peter, Jurčacko Milan, Kopernický Ivan

MPK: C07C 11/00, C07C 15/00

Značky: uhľovodíkov, výroby, motorových, alkénov, reaktívnych, palív, koncentrátů, aromatických, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénov, motorových a reaktívnych palív a koncentrátu aromatických uhľovodíkov z ľahkých a stredných uhľovodíkových frakcií vyznačujúci sa tým, že sa v kombinácií technologických procesov izolácie n-alkánov, pyrolýzy, katalytického reformovania alebo dehydrogenácie, hydrogenácie a destilácie vyizolujú z uhľovodíkových frakcií najprv n-alká-nické uhľovodíky a to privedením uhľovodíkových frakcií vria-cich v rozmedzí 30 °C až 360°C...

Spôsob prípravy neutrálnych a vysokobázických alkylsalicylátov kovov alkalických zemín

Načítavanie...

Číslo patentu: 224044

Dátum: 15.04.1986

Autori: Maťaš Michal, Szücs Ladislav, Salko Ľudovít

Značky: spôsob, přípravy, vysokobázických, zemin, alkylsalicylátov, alkalických, neutrálnych, kovov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy neutrálnych a vysokobázických alkylsalicylátov kovov alkalických zemín obsahujúcich 1 až 30 uhlíkových atómov v alkylovom reťazci reakciou alkylsalicylových kyselín a zlúčenín kovov alkalických zemín, vyznačujúci sa tým, že sa zmes 5 až 90 hmotnostných dielov, s výhodou 20 až 60 hmotnostných dielov alkylsalicy1ových kyselín, 0,2 až 20 hmotnostných dielov, s výhodou 0,5 až 15 hmotnostných dielov jednotlivých oxidov a/alebo...

Spôsob tlmenia rázov toku kvapaliny a zariadenie na realizáciu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224021

Dátum: 15.04.1986

Autori: Fančovič Karol, Maťaš Michal

Značky: zariadenie, tlmenia, spôsobu, rázov, spôsob, realizáciu, tohto, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob tlmenia rázov toku kvapaliny vyznačený tým, že tok pulzujúcej kvapaliny sa vetví do dvoch smerov, z ktorých prvý vchádza do systému a druhý vytvára nad vstupujúcim prúdom kolísajúcu hladinu, pričom prierez vstupu kvapaliny do druhého smeru je väčší ako prierez vstupu do systému, ktorého tok sa upravuje.

Katalyzátorové sústavy pre dehydrogenáciu, hydrogenačnú izomerizáciu a hydrogenačné štiepenie uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 221654

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mrva Alexander, Maťaš Michal

Značky: katalyzátorové, hydrogenačně, hydrogenačnú, sústavy, štiepenie, uhľovodíkov, dehydrogenáciu, izomerizáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka katalyzátorovej sústavy pre hydrogenáciu, hydrogenačnú izomerizáciu a hydrogenačné štiepenie uhľovodíkov, obsahujúcej amorfný alebo kryštalický alumínosilikát alebo zmes amorfného a kryštalického aluminosilikátu alebo zmes alumíny, amorfného a kryštalického alumínosilikátu a minimálne jeden prvok I.B skupiny a minimálne jeden prvok ôsmej skupiny periodickej sústavy prvkov v atomárnom pomere prvkov I.B skupiny k prvkom VIII....

Spôsob výroby alkénov z ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 221178

Dátum: 15.03.1986

Autori: Veselý Václav, Bajús Martin, Smiešková Agáta, Matejíček Jozef, Maťaš Michal, Baxa Jozef, Bučko Miloš, Hlinšťák Karol

Značky: výroby, alkénov, ropných, frakcií, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania uhľovodíkov. Týka sa spôsobu výroby alkénov pyrolýzou hydrogenových ropných frakcií. Postupuje sa tak, že benzín, petrolej, plynový olej alebo ich ľubovoľná zmes sa privedie za prítomnosti vodíka do kontaktu s katalyzátorom, obsahujúcim kovy 8. podskupiny v množstve 0,2 až 5 % hmot. nanesených na alumíne alebo na amorfnom, respektíve kryštalickom alumínosilikáte alebo ich zmesi, pričom pomer SiO2/Al2O3 v...

Spôsob výroby alkylcyklopentánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223431

Dátum: 15.03.1986

Autor: Maťaš Michal

Značky: alkylcyklopentánov, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru petrochemických výrob. Rieši spôsob prípravy alkylcyklopentánov katalytickou hydroizomerizáciou cyklohexánu a jeho alkylderivátov. Postupuje sa tým spôsobom, že cyklohexán a/alebo alkylcyklohexán sa zmieša s vodíkom v molárnom pomere 1:1 až 12, s výhodou v molárnom pomere 1:1,5 až 10 a hydroizomerizuje sa na katalyzátore, ktorý sa skladá z 96 až 99,6 % hmot. kryštalického aluminosilikátu s molárnym pomerom oxidu...

Spôsob výroby alkénických a aromatických uhľovodíkov so 6 až 22 atómami uhlíka v molekule z n-alkánických uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 220890

Dátum: 15.02.1986

Autori: Maťaš Michal, Surovka Ján, Dzurovčin Štefan, Hýbl Čestmír, Spitzer Pavol, Skalák Pavol

Značky: atómami, molekule, alkénických, aromatických, uhľovodíkov, uhlíka, n-alkánických, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby alkénických a aromatických uhľovodíkov so 6 až 22 atómami v molekule uhlíka z n-alkánických uhľovodíkov o rovnakom počte atómov uhlíka v molekule, katalytickou dehydrogenáciou a adsorpčným oddeľovaním vyznačujúci sa tým, že sa z produktov katalytickej dehydrogenácie, alebo za zmesi východiskových n-alkánov a produktov katalytickej dehydrogenácie najprv prednostne oddelia a získajú v prvom adsorpčnom stupni aromatické uhľovodíky a...