Mataš Ján

Spôsob výroby bielych olejov a petrolsulfonátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269688

Dátum: 11.04.1990

Autori: Maťaš Michal, Smutný Jozef, Klucho Pavol, Mataš Ján, Skalák Pavol, Svitok Alojz

MPK: C10G 67/08

Značky: bielych, petrolsulfonátov, výroby, spôsob, olejov

Text:

...lôžka može byt tvorená zo zmesi uvedených katalyzátorov, alebo uvedene typy katalyzátorov sú uložená v roaktore v dvoch vrstvách nad sebou, alebo v dvoch vzájomne prepojených hydrogenečných reaktoroch, v ktorýoh sa nachádza bud rovnaký typ katalyzátora alebo rôzne typy katalyzátorovĺNeutrálny olej po druhom aulfonaćnom stupni sa privádza na katalyzátor objemovou rýchlosťou 0,1 až l 0,0 h 1 v závislosti od obsahu...

Káblový olej pre vysoké napätie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266287

Dátum: 13.12.1989

Autori: Maťaš Michal, Mataš Ján

MPK: C10N 40/16, C10M 157/00

Značky: káblový, vysoké, napätie

Text:

...Pre prípravu káblověho oleja pre vysoké napätie sa hodí bezpopolný antio×idanL alebo zmvs hnzpnpnjných untinxidantov, aby na nenarušili jeho oloktroizolačnćde o antioxidantl tenoluvćho a amínovćho typu ako je 2,0-ditercbutyl-4-moLylfonol,2- a 3-tercbuty 1 ~ 4-metoxy-fenol, 2,4-dímetyl~ 6-terc-butylfenol, dífenylamĺn, feny 1-2-nafty 1 amin, difenyl-p-fcnylćndiamín, p~izopropy 1 diíenyamín, N-tetrametyldiamíno-diEenylmetán,4-hydroxydifenylamín,...

Stojan dvacetiválcové válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236276

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mataš Ján

MPK: B21B 31/00, B21B 13/00

Značky: válcovací, stojan, stolice, dvacetiválcové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnit výrobu stojanů dvacetiválcových válvovacích stolic, zejména velkých rozměrů bez nebezpečí jejich poškození vnitřním pnutím, při zachování jejich maximální tuhosti. Uvedeného účelu se dosáhne jednoduchou úpravou stojanu, která spočívá v jeho rozdělení na dvě časti v horizontální dělicí rovině totožné s rovinou válcování. Obě části stojanu jsou vzájemně pevně spojeny spojovacími elementy. Spojovací elementy jsou pak...

Odpěňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 254036

Dátum: 17.12.1987

Autori: Guba Gustáv, Ilavský Ján, Polievka Milan, Mataš Ján, Lichvár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...3 až C 5.Pod prisadami pomocných látok sa rozumejú prísady tenzidov, vonných látok, antikorozívnych prisad, optických zjasňovačov ap. Na spôsob získavania organickej kyslíkatej zložky odpeñovača alebo komponentu sa využíva hlavne existujúce výrobné zariadenie výroby cyklohexanónu z cyklohexánu, pričom sa zhodnocuje hlavne zvyšok z tzv. hydrolyzačnej kolóny, označovaný tiež ako MEK. Pritom tento zvyšok možno využiť bez akejkoľvek ďalšej úpravy...

Mazací a/alebo mastiaci prostriedok pre doúpravu šijacích nití na báze polyalkylbenzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253438

Dátum: 12.11.1987

Autori: Všetečková Marta, Mataš Ján, Antoš Kamil, Hodul Pavel, Blažej Anton Akademik, Markušovská Elena, Strečanský Michal

MPK: D06M 15/233

Značky: doúpravu, prostriedok, polyalkylbenzénu, nití, mastiaci, báze, mazací, šijacích

Text:

...poiyalkylbenzénov, podstatou ktorého je, že pozostáva z polyalkylbenzénu s počtom alkylových reťazcov 2 až 5, s dĺžkou alkylovéhohmotnosťou 800 až 950 kg.m 5, viskozitou 14 až 19 mmZ.s 1 samotným, alebo vo forme vodnej ernulzie, resp. vodnej mikroemulzie vytvorenej neiónovým tenzid-om charakteru oxyetylovanej mastnej kyseliny, oxyetylovaného glyceridu mastných kyselín, oxyetylovaného mastného amínu.V V ďalšom jee mazací a/alebo mastíaci....

Odpeňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 253000

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mataš Ján, Polievka Milan, Uhlár Ladislav, Rendko Tibor, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Jurečková Emília

MPK: C11D 3/38

Značky: odpeňovač

Text:

...fyzikálno-chemickými metódami.Esterifikácia, resp. preesterifikácia sa uskutočňuje najmenej jedným alifatickým al 253000koholom C 1 až C 10. vhodnejšie sú alifatie ké alkoholy C 0 až 00 g pričom možno využiť aj zmesi alkoholov C 4 C 5, ktoré takisto vznikajú ako vedľajší odukt v procese výroby cyklohexanoln a cýklohexanonn Epurodukt z kolóny FK 102). Ďalej. individuá ne alkoholy a zmesi alkoholov z oxoprocesu.Esterifikáciu možno...

Zařízení pro zavádění materiálu do pracovních mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218321

Dátum: 15.02.1985

Autor: Mataš Ján

Značky: materiálů, mechanismu, pracovních, zavádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zavádění materiálu do pracovních mechanismů, např. kovových pásů do válcovacích stolic, navíjedel apod. Řeší uspořádání jednoduchého a funkčně spolehlivého zařízení, které v klidové poloze umožňuje dokonalý pohled na dopravovaný materiál a umožňuje snadnou přístupnost dalších zařízení uspořádaných v pracovní lince. Zařízení podle vynálezu je uspořádáno na rámu armatury kolmo na směr dopravy materiálu a skládá se z...

Elektroizolačné oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213552

Dátum: 01.03.1984

Autori: Bobok Daniel, Mataš Ján, Kossaczky Elemír, Schlosser Štefan

Značky: oleje, elektroizolačné

Zhrnutie / Anotácia:

Elektroizolačné oleje vyznačujúce sa tím, že pozostávajú zo zvyšku po rektitikácii produktu alkylácie benzénu individuálnymi chlórovanými n-alkánmi s 8 až 25 uhlíkmi v molekule alebo ich zmesou, pričom alkylácia prebieha za katalytického účinku AlCl3 pri teplote 40 až 110°C, získaného oddelením nezreagovaného benzénu, chlorovaných n-alkánov a frakcie monoalkylbenzénov z alkylačného produktu prípadne rafinovaného s 0,5 a 10% hm bieliacej hlinky...