Martinec Alexandr

Způsob regenerace aktivních složek z desaktivního polykomponentního nosičového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260562

Dátum: 15.12.1998

Autori: Martinec Alexandr, Tichý Josef, Machová Marta, Kaláb Jiří, Jelínek Zdeněk, Havel Miroslav

MPK: B01J 38/60, B01J 23/90, B01J 38/66...

Značky: aktivních, polykomponentního, katalyzátoru, regenerace, desaktivního, nosičového, způsob, složek

Text:

...opět ve zředěné kyselině dusičné, přičemž se obě frakce dusičnanového výluhu spojí.Tento uvedený způsob je třístupñový a je zcela specifický.vVýluhy z jednotlivých stupňů rozpouštění lze využít společně k opětovné přípravě katalyzátorů nebo zpracovat uvedené výluhy V jiných oblastech národního hospodářství (např. Mo-výluh v zemědělství, v průmyslu umělých hnojiv apod., z duaičnanového výluhu lze izolovat Bi, Ni, Co a menší množství Mo ve...

Způsob přípravy polykomponentních beznosičových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260554

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tichý Josef, Morávek Josef, Martinec Alexandr, Machek Jaroslav, Kaláb Jiří

MPK: B01J 38/60, B01J 38/66, B01J 23/90...

Značky: beznosičových, přípravy, katalyzátoru, polykomponentních, způsob

Text:

...a homogenní roztok se zahustí, ztabletuje a vyžíhé.Reqenerace aktivních složek 2 desaktivovaného katalyzátoru je předmětem samostatného čs. vynálezu A 0 260 552 Způsob regenerace aktivních složek z desaktivovanéhc nosičového katalyzátoru.Výhodou výše uvedeného způsobu prípravy katalyzátorů je výrazné snížení obsahu balastního NH 4 No 3, který má nepříznivý vliv na průběh tepelného zpracování.Při přípravě beznosičového katalyzútoru z...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260553

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef, Martinec Alexandr, Tichý Josef, Machek Jaroslav

MPK: B01J 38/60, B01J 38/66, B01J 23/90...

Značky: způsob, přípravy, směsných, katalyzátoru, oxidových

Text:

...získaných zpracováním desaktivovaného nosičového katalyzátoru na bázi oxidú molybdenu, vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě duslčnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu spočívající v tom, že se dusíčnanový výluh smísí s chyhějícími kovovými solemi rozpuštěnými v kýselině Vinné. načež se obohacený výluh smísí 5 amoniakálním molýbdenovým výluhem, pH se upraví na hodnotu 7,5 až B...

Způsob čišění odpadních vod ze zušlechťovacích procesů v textilním průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266823

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kanda Karel, Jägerová Marta, Martinec Alexandr, Havlíček Werner, Džurný Jaroslav, Havlíček Wolfgang

MPK: C02F 1/28, C02F 1/68, C02F 1/56...

Značky: způsob, odpadních, procesu, čišění, průmyslu, zušlechťovacích, textilním

Text:

...relativně drahé.Podstatou způsobu podle vynálezu je spolupůsobení anorganických koagulantů a polymernĺ kyseliny akrylové s přídavkem tetradipikolinanu draselného při čiření odpadních vod. Molekulová hmotnost kyseliny polyakrylové se pohybuje v rozmezí 3 až 7.106. Tímto odpadá nutnost použití finančně náročných kationaktivních flokulantů, přičemž tetradipikolinan draselný zajištuje, že relativně levná kyselina polyakrylová máúčinky...

Zařízení pro praní a oplachování textilií v šířce

Načítavanie...

Číslo patentu: 247215

Dátum: 01.08.1988

Autor: Martinec Alexandr

MPK: D06F 13/00

Značky: zařízení, oplachování, šiřce, praní, textilií

Text:

...důvodu není toto zařízení vhodné pro některé druhy textilií, například pro pleteniny.Tyto nevýhody odstraňuje zařízení podle vynélezu, jehož podstatou je, že mezi vodicími válečky jsou v dráze textílie umístěna dvě pohéněná rotující ramena, na koncích opatřená hladkými válečky a že tato ramena jsou vzájemné ve všech polohách pootočena o 90 ° a jejich pohyb je synohronizován.Použitím rotujíoích remen e válečky je textílie uváděna do pohybu...

Uspořádání zadní stěny kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242819

Dátum: 01.04.1988

Autori: Capuliak Jozef, Martinec Alexandr

MPK: B62D 33/06

Značky: uspořádání, kabiny, zadní, řidiče, stěny

Text:

...že nad plochou kapoty motoru je umístěn rovný příčník, který je svou spodní částí pevně zakotven spodními sloupky do nosných podélníků kabiny a vrchní částí pevně spojen výztužnými horními sboupky s hornín nosníkem zadní stěny kabiny.Výhodou tohoto řešení je to, že příčník je pevně připojen spodními sloupky k roštu a tvoří tak jeho montážní podskupinu. Horní sloupky tak mohou být posunuty mimo osu spcdních sloupkůpodle potřeby nebo požadavku...

Katalyzátor pro esterifikaci kyseliny akrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 252797

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jeřábek Karel, Musil Václav, Havlíček Werner, Šrejber Josef, Setínek Karel, Martinec Alexandr

MPK: C07C 69/54

Značky: esterifikaci, akrylové, katalyzátor, kyseliny

Text:

...hodinách provozuą Rovněž íonex KASTEL - C - 351 italské firmy Montedison udržuje při esterifi kací kyseliny akrylové etanolem po dlouhou dobu ustálenou akti vitu. Přesto je žádoucí dále zvýšit odolnost ionexů pro ti zaná 252 797šemí a tím prodloužit dobu jejich použitelnosti v katalytickém reaktoru.Zvýšení odolnosti ionexovéhoíkatelyzátoru proti zanášení po lymery e tím zvýšení jeho životnosti při katalytické esterifikaci kyseliny akrylové...

Způsob výroby kyseliny octové

Načítavanie...

Číslo patentu: 247929

Dátum: 15.01.1987

Autori: Martinec Alexandr, Lukáč Lubomír, Bošina Stanislav, Havlíček Werner

MPK: C07C 53/08, C07C 57/07

Značky: octové, kyseliny, způsob, výroby

Text:

...a symbo 1 emR~ 260 rozkladač dimeru kyseliny akrylové.KolonyC-260 a C 270 rozšiřující současnou soustavu rafinační části výrobny kyseliny akrylové jsou náplňové rektifikační kolony o rozměrech náplnívařáky kolon jsou trubkové tepelné výměníky s nuceným oběhem destilované kapaliny. KolonaC 260 je opatřena děličkou k rozdelení destilátu na vodnou a organíokou vrstvu. ostatní příslušenství kolon je standardní.Řešení podle vynálezu zajišťuje...

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227136

Dátum: 01.01.1985

Autori: Havlíček Werner, Berka Zdeněk Ing, Prajzler Jaroslav, Junek Zdeněk, Martinec Alexandr

Značky: nenasycené, provozu, započetí, oxidací, aldehydy, tepelného, kyseliny, zpracování, olefinu, katalyzátoru, způsob, mo12biacobnicfedsiemfox

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny kyslíkem v plynné fázi, kde M je alkalický kov nebo kov alkalických zemin a kde a= 0,5 až 7, b= 1 až 4, c= 0 až 4, d= 0,1 až 3, e= 0 až 30, f= 0,1 až 1, vyznačený tím, že během tepelného zpracování je katalyzátor žíhán na teplotu nejvýše 460°C a v katalytickém reaktoru je katalyzátor ředěn inertním...