Marková Marie

Zařízení pro frikční spřádání vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 264243

Dátum: 13.06.1989

Autori: Doležal Josef, Skála Josef, Šling Jaroslav, Blažek Petr, Stejskal Alois, Čada František, Marková Marie, Pavlíček Luboš, Ferkl František, Reymanová Markéta, Dídek Stanislav, Lehká Věra, Fajt Ludvík, Jiskra Miloslav

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, frikční, spřádání, zařízení

Text:

...jako řez rovinou III-lllz obr. 1. Zařízení na frikční spřádâní vláken zahmujev příkladném provedení dopravní kanál 1 prodopravu vláken 11 do klinové štěrbiny 2, vytvořené dvěma proti sobě se pohybujícími třecími plochami 3, 4. Třecí plocha 3 je upravena na rotujícím nosiči ve tvaru válce 5. opatřeného perforací. Druhá třecí plocha 4 může být upravena na rotujícím nosiči ve tvaru bubnu 6, kdy je tvořena povrchem jeho dutiny 7 (obr. 1),...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubový Josef, Dídek Stanislav, Ferkl František, Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Marková Marie, Čáp Antonín, Ursíny Petr, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, předení, otevřeným, příze, frikčnímu, zařízení, koncem

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Dídek Stanislav, Ferkl František, Dykast Jaroslav, Lojka Jaroslav, Borovcová Želmíra, Marková Marie, Kubový Josef, Čáp Antonín, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, princípu, předení, skrucování, zařízení, otevřeným, koncem

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení k zapřádání příze na pracovních jednotkách frikčního dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256447

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlíček Luboš, Reymanová Markéta, Stejskal Alois, Čáp Antonín, Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Lojka Jaroslav, Dídek Stanislav, Marková Marie, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: jednotkách, pracovních, zapřádání, příze, dopřádacího, zařízení, stroje, frikčního

Text:

...odblokuje čidlo přetrhu a v nastavených intervalech zapne přívod vláken apoum spustí odtah příze při současném zapředení jejího konce doPro realizaci tohoto postupu je podle vynálezu výhodné, jestliže ovládací blok je propojen přes nastavovací člen alespoň na některý elektrický obvod pohonných prostředků přiváděcího,spřádacího e odváděcího ústrojí a zdroje sání.iUvedeným postupem lze zautomatizovat zapřádací operací při spouštění...

Způsob frikčního předení příze a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256282

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čáp Antonín, Pavlíček Luboš, Fajt Ludvík, Lojka Jaroslav, Kubový Josef, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Marková Marie, Strnadová Eva, Reymanová Markéta

MPK: D01H 1/135

Značky: tohoto, frikčního, provádění, způsob, zařízení, příze, způsobu, předení

Text:

...pole je k dosąžení patřičného vlivu příliš nízký. Rovněž navrhovaný přítlak přetlakovou foukącí tryskou255 282 na vytvářenou přízi v kombinaci se sacím.účinkem vymezenéhosacího pole se ukázal být na jedné straně příliš nákladnýma na druhé straně značné problematickým vzhledem k nebezpečí úletu vláken ze štěrbiny v důsledku přetlakového vzduš ného proudění.Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nedostatky spojené e přiväděním vláken mezi...

Agregometr thrombocytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246829

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: G01N 15/05

Značky: agregometr, thrombocytů

Text:

...a tím úměrný nárůst pořizovacích nákladů.K odstranění uvedených nedostatků směřuje agregometr thrombocytů na bázi optického turbidimetru podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že agregometr thrombocytů sestává ze světelného zdroje, monochromátoru, kolimační čočky, 3246 829 vaperturní clony, dělící krychle, měrné kyqgýy airqvinñäho zrcaäle, tyto prvky jsou uspořádány za sebou v uvedeněm pořaůŕv ose x, a dále ze spojné čočky a...

Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců dvacetiválcových válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246824

Dátum: 01.03.1988

Autor: Marková Marie

MPK: B21B 31/08, B21B 31/02

Značky: zařízení, zdvihu, rozdělení, dvacetiválcových, válců, válcovacích, stolic, stavění

Text:

...využití při cejchování čidel etavěcích mechanizmů pro automatickou regulaci profilu pásu a vynulování čidel zdvihu.Zařízení pro rozdělení zdvihu stavění válců,dvacetiváloových válcovacích stolic podle vynálezu je přikladně schemaťicky znázorněno na obr.l a 2 připojeného výkresu. 0 br.l je nárysný pohled v podélném řezu horní částí stojanu dvacetiválcové válcovací stolicu v místě vertikálních vyvrtů pro stavěcí tyče hlavního stavěcího...

Zařízení pro frikční předení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254842

Dátum: 15.02.1988

Autori: Borovcová Želmíra, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Kubový Josef, Marková Marie, Dídek Stanislav, Lojka Jaroslav, Reymanová Markéta, Fajt Ludvík, Pavlíček Luboš

MPK: D01H 1/135

Značky: frikční, předení, zařízení

Text:

...ovšem nevyčerpávají veškeré varianty a možnosti, jak dále vytvořit podstatu předmětu vynálezu,jsou uvedena na přiložených výkresoch, kde na obr. 1 je pohled na rotační nosiče uspořádané v sobě a to v částečnám řezu pro znázornění odvodu příze, na obr. 2 je pohled ve smšru šipek II-II v obr. 1, na obr. 3 je pohled na jiné uspořádání rotačních nosičü, upravených vedle sebe, na obr. 4 je pohled na rotační nosiče ve směru šipekIV-IV v obr. 3. ns...

Způsob předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232869

Dátum: 01.01.1987

Autori: Reymanová Markéta, Dídek Stanislav, Fajt Ludvík, Marková Marie

MPK: D01H 1/13

Značky: předení, vláken, zařízení, způsob, způsobu, vzduchovém, provádění, virů, příze, staplových, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předení příze ze staplových vláken ve vzduchovém víru, v nehybné spřádací trubici, axiálně napojené jedním koncem na nehybnou vzduchovou komoru a druhým na zdroj podtlaku. Tok ojednocených vláken se přivádí ve vzduchové komoře na vzduchovou stěnu vzduchového víru, který vlákna unáší, druží a zhušťuje ve spřádací trubici na otevřený konec příze, sekundárně zkrucované při odtahu v úseku mezi vzduchovou komorou a odtahovým...

Zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231001

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stejskal Alois Ing, Marešová Jiřina, Čada František, Hrdina Jan, Marková Marie, Fajt Ludvík, Dvořák Oldřich, Borovcová Želmíra, Kubový Miloslav, Maryšková Hana, Reymanová Markéta, Goldemundová Anna, Kašpárek Jaromír, Konvičný Václav, Dídek Stanislav, Brynda Václav, Strnadová Eva, Andres Jiří, Švec Zdeněk, Šlingr Jaroslav, Hácová Květa, Lehká Věra, Štorek Jaroslav

MPK: D01H 1/12

Značky: rotorem, předení, spřádacím, zařízení, bezvřetenové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezvřetenové předení se spřádacím rotorem, do jehož otevřené čelní strany zasahuje výstupek tělesa ojednocovacího ústrojí, v němž vyúsťuje přiváděcí kanál, směřující proti skluzové stěně spřádacího rotoru, která přechází do sběrné drážky. Vynález řeší optimální vztahy mezi úhlem podélné osy přiváděcího kanálu a úhlem skluzové stěny vzhledem k rovině proložené sběrnou drážkou vzdáleností skluzové stěny od výstupku...