Marhoul Antonín

Způsob přípravy 3-fenylalkanalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268006

Dátum: 14.03.1990

Autori: Červený Libor, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Kála Karel, Skalický Jiří, Srna Václav

MPK: C07C 47/228

Značky: přípravy, 3-fenylalkanalů, způsob

Text:

...Dehydrogenace se provádí při teplotách 160 až 300 °C. Katalyzátory se pochopítelně před vlastním použitím pro dehydrogena ci redukují obvyklým způsobem, to je vodikem, resp. jeho smčscmi s dusíkcm. Celý postup je zřejmý z následujících příkladů konkrétního provedení.Dehydrogenace 3-fenyl-l-butanolu byla prováděna ve skleněném trubkovém reaktoru s regulovanou teplotou při ZQO OC. Reaktor byl dlouhý bio mm, jeho vnitřní průměr byl 7 mm. Uyly...

Způsob koncentrování 1-methoxy-2-propanonu v jeho směsích s 1-methoxy-2-propanolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265079

Dátum: 12.09.1989

Autori: Marhoul Antonín, Červený Libor, Zbirovský Miroslav, Konečný Václav

MPK: C07C 49/175

Značky: 1-methoxy-2-propanolem, směsích, 1-methoxy-2-propanonu, koncentrování, způsob

Text:

...ketonu I od alkoholu II uvádí HSR-pat.E 2 526 748 a nezávisle též US-pat.č 4 153 l 56 a to extrakční destilací s glykoly,případně s trioly až polyoly. Tyto přĺsady se uvádějí vrchem destilační kolony proti parám složek I a II, přičemž se extrahuje složka II a keton I destiluje. Jeho dosažitelná koncentraceV kondenzátech je závislá na množství extrakčního činidla /až 20 krát větším,než je nástřik dělené směsi/, na účinnosti kolon/až 50...

Způsob výroby 1-methoxy-2-propanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256544

Dátum: 15.04.1988

Autori: Tuleja Juraj, Růžička Vlastimil, Handlovský Andrej, Marhoul Antonín, Červený Libor, Konečný Václav, Zbirovský Miroslav

MPK: C07C 49/175

Značky: výroby, způsob, 1-methoxy-2-propanonu

Text:

...fosforečnan vápenato-nikelnatý, aktivovaný oxidem chromitým. Je nutno pracovat v přítomnosti vodní páry za teplot 350 až 450 °C. Přikonverzi 55 byl celkový výtěžek 1-methoxy-2-propanonu Jen 72,5 .ee snažili vyřešit delší původci tim, že výchozi mědnaté kata lyzátory předem aktivovali určitým způsobem, ktorý formulujío v hlavním bodu předmětu vynálezu /eer. Offen. zo 01-496 z roku 1978/. Předmět tohoto patentu zahrnuje též katalyzátory...

Způsob zlepšení stability thermoplastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241140

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marhoul Antonín, Eervený Libor

MPK: C08L 23/02, C08K 5/36

Značky: thermoplastického, polymerů, zlepšení, stability, způsob

Text:

...stabilizátory na velmi účinné antioxidanty.S překvapením se zjistilo, že současné použití běžných stabilizátorů proti ultrafialové-Vmu záření může mít se sloučeninami síry synergický účinek, a to í V tom případě, že se stabilizátory proti ultrafialovému záření přidají před mísením, přestože se obvykle oxidací stabilizátory proti ultrafialovému záŕení převádějí na neüčinné látky.sloučeninu obsahující síru, která se přidává ke směsi, je možno...

Způsob čištění 3.fenyl-1-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239115

Dátum: 01.11.1987

Autori: Srna Václav, Marhoul Antonín, Červený Libor, Růžička Vlastimil

MPK: C07C 33/20

Značky: čištění, 3-fenyl-1-propanolu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Nečistoty aminové povahy se podrobí působení pevného adsorbentu kyselé povahy, s výhodou - aluminy.

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor

MPK: C11B 9/00, C07C 29/17, C07C 29/132...

Značky: výroby, katalytickou, citralu, hydrogenaci, způsob, citronellolu

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Tlaková tryska pro přívod tiskací barvy na šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 241807

Dátum: 15.09.1987

Autori: Marhoul Antonín, Krejeíková Alena

MPK: B41F 15/44

Značky: přívod, tlaková, tryska, šablony, tiskací, barvy

Text:

...i chemicky odolného maceríáUJLL nami. z gumy, nebo uunvělé hmoty typu pollyamid, polyetylén apod. Mezi sterlky 15, 16 u. jezjícsh .provtllelrlydh .kon-ců, nebona jejilclh lktoancíąoh je nvložesno, nebo tvoří se otěrkeun-i 15, 16 jedení celok tězsuněení 18 ze tejného tmateriářlu, -krtejré sanhá od jpľUlŽIHÉ memjbrámy ll .až k břitů 1 m~ 19 Istěrelk 15, 16., PIIO lepší ftumjkwcr zatírání jtí-sjkecí berwy a lepší sďaybijllütu ttl-akové trysjky...

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů pro parfumářské použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238955

Dátum: 01.07.1987

Autori: Červený Libor, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Srna Václav

MPK: C11B 9/00

Značky: směs, stabilizovaná, použití, fenylbutenylacetátů, parfumářské

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů, složená například z 3-fenylbut-3-enylacetátů, 3-fenylbut-2-enylacetátů a 4-acetoxy-2-fenylbutan-2-olu pro parfumářské použití. Směs obsahuje antioxidant v množství 0,1 až 1 % hmot. na bázi substituovaných fenolů, například 2,6-diterc. butyl-4-metylfenol, který zajišťuje stabilitu vonných vlastností směsí.

Feritové vedenie pásikového typu s velmi nízkou impedanciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239423

Dátum: 16.04.1987

Autori: Růžička Vlastimil, Eervený Libor, Švarc Mojmír, Marhoul Antonín

MPK: H03K 5/01

Značky: velmi, impedanciou, nízkou, vedenie, pásikového, feritové

Text:

...eldctrickáho poľa vlny z feritovej výplne do aktívnych zón medzi povrchmi kovových púzdier s povrchmi vonkajších péeikových vodičov.Šírka aktívnych zón v smere pdeobenia elektrického poľa v takto realizovano vedení sa dá zmenšiť rádovo na 104 mm, naproti tomu v klasickom koexiálnom prevedení je rádovo 1 mm až I cm. Kapacita pasikového vedenia podľa vynálezu sa zväčší radovo 100 a viac krat,čo podľa známeho vzťahu na výpočet impedancie...

Způsob přípravy 1-fenyl-1,3-propandiolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232394

Dátum: 01.01.1987

Autori: Červený Libor, Růžička Vlastimil, Vanča Josef, Srna Václav, Marhoul Antonín

MPK: C07C 33/26

Značky: přípravy, způsob, 1-fenyl-1,3-propandiolu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy 1-fenyl-1,3-propandiolu transesterifikací 1-fenyl-l,3-propandioldiacetátu metanolem. Jako katalyzátor transesterifikace se použije uhličitan draselný v množství 1 gramu až 50 gramů na kilogram výchozího 1-fenyl-l,3-propandiolacetátu. Oblast použití je v parfumářské výrobě, kde slouží jako meziprodukt pro výrýbu vonných acetalů a má repelentní účinky.

Způsob odstraňování 4-fenyl-1,3-dioxanu ze směsi 3-fenyl-1-propanolu a 4-fenyl-1,3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230491

Dátum: 01.03.1986

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Vanča Josef, Červený Libor, Srna Václav

MPK: C07C 33/20, C07C 37/86, C07D 319/04...

Značky: odstraňování, směsi, 3-fenyl-1-propanolu, 4-fenyl-1,3-dioxanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstraňování 4-fenyl-1,3-dioxanu ze směsi 3-fenyl-1-propanolu a 4-fenyl-1,3-dioxanu s obsahem dioxanu 15 % hmot., vzniklé katalytickou hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu při výrobě 3-fenyl-propanolu, reakcí s acetanhydridem za přítomnosti p-toluensulfonové kyseliny na 3-fenyl-1-propylacetát, po případě na směs tohoto acetátu s cinnamylacetátem a 1-fenyl-1,3-propandioldiacetátem. Oblast použití je v parfumářském průmyslu.

Způsob aktivace Adkinsova katalyzátoru pro hydrogenolýzu 4-fenyl,-1 3-dioxanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227249

Dátum: 15.11.1985

Autori: Marhoul Antonín, Srna Václav, Růžička Vlastimil, Červený Libor

Značky: způsob, aktivace, hydrogenolýzu, 3-dioxanu, adkinsova, katalyzátoru, 4-fenyl,-1

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor se aktivuje v prostředí 4-fenyl-1,3-dioxanu přímo v reaktoru, v kterém se provádí hydrogenolýza, přičemž se aktivace provádí v teplotním rozmezí 150 až 250 °C a reakční směs se rychle vyhřeje na tuto teplotu v interní nebo vodíkové atmosféře a vlastní aktivace se zahájí skokovým zvýšením tlaku vodíku na hodnotu 5 až 30 MPa za současného intenzivního míchání.

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222067

Dátum: 15.07.1985

Autori: Růžička Vlastimil, Červený Libor, Marhoul Antonín, Trepková Emilie, Srna Václav, Vonášek František

Značky: způsob, 4-acetyl-n-propylbenzenu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 4-acetyl-n-propylbenzenu, vyznačený tím, že se odpadní n-propylbenzen, získaný rektifikací surového 3-fenyl-1-propanolu, podrobí acetylaci.

Způsob výroby složky parfumářských kompozic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218423

Dátum: 15.03.1985

Autori: Červený Libor, Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín

Značky: složky, parfumářských, výroby, kompozic, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby složky parfumářských kompozic. Účelem vynálezu je využití dosud likvidovaných odpadů. Jeho podstata spočívá v tom, že se destilační zbytky, odpadající z výroby 3-fenyl-1-propanolu hydrogenolýzou 4-fenyl-1,3-dioxanu, přečistí destilací, přičemž se jímá frakce vroucí při 133 až 165 °C/133,3 Pa.

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224183

Dátum: 01.07.1984

Autori: Růžička Vlastimil, Marhoul Antonín, Červený Libor

Značky: cinnamylchloridu, přípravy, urychlování, způsob, alkylcinnamyleterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob urychlování přípravy alkylcinnamyleterů a alkyl-/fenylallyl/-eterů z cinnamylchloridu a alkoholů s počtem uhlíkových atomů 1 až 9 jejich eterifikací za přítomnosti alkalií, vyznačující se tím, že se eterifikace provádí za přítomnosti vody, jejíž množství činí 0,1 mol až 10 mol na mol cinnamylchloridu.