Mareš František

Ovládač pomocných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1304

Dátum: 04.12.1996

Autor: Mareš František

MPK: H01H 9/20, H01H 19/14, H01H 3/08...

Značky: obvodov, pomocných, ovladač

Text:

...najmenej jeden aretačný otvor zabezpečovacieho krúžku a uvedenými aretačnými otvormi prechádza najmenej jeden aretačný výstupok vytvorený.na hlave vložky.Výhodou ovládača pomocných obvodov podľa tohoto technického riešenia je, že predstavuje kompaktný a funkčne spoľahlivý prvok s dlhou životnosťou, pričom umožňuje ľahko menitfunkciu otočného gombíka púhou zmenou tvaru kulisovej dráhy zarážky.Na dosiahnutie dlhej životnosti je výhodné,...

Pracovní válec radiálního hydromotoru případně čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 244192

Dátum: 01.06.1988

Autori: Šplíchal Jan, Mareš František

MPK: F03C 1/18, F16J 10/00

Značky: hydromotoru, případně, pracovní, radiálního, čerpadla, válec

Text:

...a napojení na rozváděč v provedení s rozváděcím a současně i s protilehlým kanálem obr. 2 částečný řez pracovním válcem, spojovacím a rozváděcímkanálem obr. 3 půdorysný pohled na rozváděcí kanál s vyznačením ústí spojovacího kanálu obr. 4 částečný řezhorní částí pracovního válce podle obr. 1 obr. 5 půdorysný pohled na rozváděcí kanál s vyznačením ústí spojovacího kanálu a na protilehlý kanál, znázorněný na obr. 4.Pro zjednodušení je popis...

Pružný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239871

Dátum: 01.07.1987

Autori: Mareš František, Pernet Jioí, Trnka Rudolf

MPK: B65D 88/16

Značky: pružný, zásobník

Text:

...dutin vhání stlačený vzduch,a to vždy pouze do protilehle umístěných dutín. Po krátkém časovém intervalu asi aslo sec. se seřiditelně ovládsným ventilem zastaví přívod stlačeného vzduchu k dosud vydouvaným protilehlým membránám. Membrány, k nimž je přívod stlačeného vzduchu přerušen, tlakem materiálu částečně splasknou a vzduch uniká do potrubí systému.Účinkem tlaku přiváděného stlačeného vzduchu dochází k vy~ douvání pružných stěn dutiny....

Zařízení pro výrobu jader ze ztekucených směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239321

Dátum: 15.11.1986

Autori: Bueek Pavel, Vodieka Bohumil, Tydlaeka Miroslav, Podracký Jan, Doeekal Josef, Kudláeek Jan, Bartoo Jaroslav, Ludvík Milan, Blaha Miroslav, Mareš František

MPK: B22C 11/04, B22C 13/12

Značky: zařízení, směsi, jader, výrobu, ztekucených

Text:

...c ,uosamopaxvm 5,cMecnu-enem 6 n pacnonomenmm non Hm pacnpenemenem 7,zcamepamn 8 noanposaam, npmuxcasmąmn x pacnpenennwemo 7,npmaonamm 9 npecconaann, upmnonamn IO saxcpurm OCHOBHHX mnóepoB Hmmm, npnnonanm II aaxpnwm JIOHOJIEKTGJIBHED( mnóepoB sumca, upnaonaun I 2 /ciznzuä/ orxpurm ,zzonomznweunrmx nCrepmHeBoñ mum conepmm Bepxrmlo 20 /tĺnzrruz/ M EWKmom 21 IIOJIOBIIIHH, ocHoBHoů umóep 22 c XBOOTOBHKOM 23, nonommwexanne mnćepa 24,...

Způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy vnitřního povrchu trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219375

Dátum: 15.08.1985

Autori: Heřmánek Stanislav, Pospíšil Josef, Janda Emil, Plešek Jaromír, Mareš František

Značky: povrchu, vnitřního, mechanické, způsob, úpravy, intenzifikace, trubek, chemické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a řeší způsob intenzifikace mechanické nebo chemické úpravy zvláště vnitřního povrchu trubek. Podstata vynálezu spočívá v procesu, při kterém se do spodního ústí trubek nebo kapilár uložených ve svislé nebo šikmé poloze v kapalném opracovávajícím médiu zavádí inertní plyn. Vynález může být využit při mechanických procesech, jako jsou odmašťování a odstraňování ulpělých nečistot nebo jemné opracování účinkem...